פיטורי אישה בהריון - מתי מותר, מתי אסור ומה עושים?
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר

פיטורי אישה בהריון - מתי מותר, מתי אסור ומה עושים? 

מאת    [ 30/01/2009 ]
מילים במאמר: 688   [ נצפה 22621 פעמים ]
מאמרים


 
 

הרשם כעת לרשימת התפוצה!
קבל דיוור אוטומטי של מאמרים חדשים
בנושאי חוק ומשפט
דואר אלקטרוני:

 מאמרים אחרונים מאת גל קריכלי
   עישון במועדון - אסור ולא כדאי... שלא תגידו שלא אמרנו לכם!!!
   התיישנות קנסות חנייה בשטחי העיריה - העיריות נקנסו! נעסוק בהרחבה בנושא 'רשומה מוסדית'
   פיטורי אישה בהריון - מתי מותר, מתי אסור ומה עושים?
   בתחבולות עושים לנו שיווק - שיטת השיווק הרב רשתי MLM
   לא נפרדו כחברים - מהי דינה של מתנה שהתקבלה מבן הזוג, כאשר הוא מבקש אותה חזרה? האם מחזירים או מחזיקים?
   עבדת שעות נוספות, לא? שהבוס יוכיח שלא!!! חקיקה חדשה בנושא זכויותיו של עובד לשעות נוספות ודרכי ההוכחה שינתה משהו - טוב או רע - ולמי?
   פסק דין בנושא מכירת דירה - כשמוכרים דירה - צריך להשאיר לקונים את הדלת? בכך עוסק מאמר זה - לבטים אמיתיים וכנים של מוכר דירה
   האהבה נגדעה? האם 'מפרץ האהבה' יישאר רווק - חוק התכנון והבנייה הילך איימים על המפרץ, ובסוף ניצח - אבל הנצחון היה רק חלקי
   שיפוץ או התקנת מעלית בבית המשותף - מי משלם? גם הדיירים למטה או רק הדיירים למעלה?


כל אישה רוצה בשלב מסויים בחייה לממש את ייחודה וזכותה הבסיסית כל כך - ללדת!

הרבה מעבידים עושים כל שלאל ידם בכדי להמנע מהעסקת אישה בזמן הריון.

מה הוא הגבול בין המותר לבין האסור בפיטוריה של אישה בהריון? על כך נבקש לעמוד במסגרת מאמר זה.

חוק עבודת נשים קובע בסעיף 9(א), כי

"לא יפטר מעביד עובדת שהיא בהריון וטרם יצאה לחופשת לידה אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר להריון;"

חוק עבודת נשים הוא אחד מחוקי המגן שמטרתו להגן על קבוצות מסויימים של עובדים, שלדעת המחוקק לא די בחוקי עבודה רגילים כדי להגן או לתת מענה לצרכים המיוחדים שלהם, ובמקרה זה המדובר בעובדת בהריון. החוק מבטא תפיסת עולם חברתית, כלכלית וערכית, שתומכת בהשתלבות נשים במעגל העבודה, והכרה בתפקיד הכפול שאישה ממלאת הן כעובדת והן כאם, ראוי לציין שהסעיף בחוק אינו דורש את ידיעת המעביד בדבר ההריון.


ההגנה המיוחדת הוקנתה ממספר סיבות:

א. החשש של המעביד מהיעדרות מוגברת בתקופת ההיריון.

ב. החשש של המעביד כי יפיק תועלת פחותה מעבודתה ובכך יגרם נזק כלכלי למעביד.

בשל סיבות אלו, סבר המחוקק, על פי הפסיקה, כי עובדת בהיריון ראויה להגנה מוגברת, כמו גם מהטעם שסיכוייה למצוא עבודה במהלך הריונה - קלושים.(הדבר הוזכר בפסק דין בעניין אלקון)

החוק אף קובע, כי הוא לא יחול כלפי אישה שעבדה פחות משישה חודשים, תקופה המוגדרת כעבודה זמנית/ארעית.

בפסק דין בעניין זרזבסקי נדונה פרשה זו בפני בית המשפט העליון עוד בשנת 1962 נקבע באופן מפורש, כי פיטוריה של עובדת בהריון מצריכים מתן היתר משר העבודה והרווחה או מי שממונה על כך מטעמו. כמו כן, נקבע בפסק הדין, שפיטוריה של עובדת בהריון "לא תופסים" בין שהמעביד ידע על הריונה ובין שלא ידע.

בפרשות מאוחרות יותר אף ניתנו חיזוקים לפסק דין זה והוא צוטט לרוב בעניינים בהם נדרשה הכרעה בנושא זה.

כך, לדוגמא, נקבע בפרשת אופיר טורס ובפרשת מאסטרו בע"מ, כי "האיסור לפטר עובדת הרה הוא הכלל. מבקש המעביד, למרות כן, לפטר עובדת בהריון, עליו הנטל להוכיח שהפיטורים אינם קשורים להריון

הגיע הממונה למסקנה לפיה פיטורי העובדת קשורים להריונה, קמה לה הגנה מוחלטת מפני פיטורים, מכוח החוק, ולממונה אין שיקול דעת ואין הוא מוסמך להתיר את פיטורי העובדת ההרה."

למשל, כשעובדת שוהה בחופשת מחלה ארוכה בשל היותה בהריון ובגינה היא מפוטרת על ידי המעביד, האם מהלך זה הינו בגדר "פיטורים בקשר להריון" ?.

בהתאם להוראת סעיף 9 לחוק, על המעביד להמשיך ולהעסיק את העובדת עד למתן ההיתר לפיטוריה. המשך ההעסקה צריך להיות באותם התנאים בהם הועסקה עובר לפיטוריה.

חוק נוסף העומד בעניין זה להגנה על העובדת בהריון הינו חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

על פי סעיף 2 (א) לחוק, שכותרתו "איסור הפלייה" - "לא יפלה מעביד בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או משך שירות המילואים..."

לפיכך, קבעו בתי המשפט, כי אף אם עובדת בהריון פוטרה בטרם חלפו 6 חודשים מיום תחילת עבודתה, יש לראות בפיטורין אלו כפסולים והם מהווים הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, הפרת חובת תום הלב מצד המעביד וכן הפרת חוזה העבודה. לאור כל אלו זכאית העובדת לתבוע בגין סעיפים אלו פיצויים כספיים.

התוספת של איסור האפליה בשל היות העובדת בהריון הוסף על ידי המחוקק בעקבות פרשת אפלבוים. בית המשפט קבע, כי שוויון הינה זכות בסיסית במשטר דמוקרטי ועל כן, אף אם אין מופיעה זכות זו בחוק זה או אחר, ניתן לשאוב את הזכות מעקרונות המשטר ושיטת המשפט הישראלי.

בפרשת אפלבוים, קבע בית הדין, כי "הפליה בפיטורים מעבודה של אישה, רק בשל היותה בהריון, מהווים על פי שיטת המשפט בישראל - שמשפט העבודה הוא חלק אינטגרלי ממנה - ועל פי ערכי היסוד שלה, הפליה אסורה ופסולה, המנוגדת לעקרון השוויון. האיסור על הפליה בעת פיטורים קיים גם במקום בו לא חל החוק בשל הוראת סעיף 21(ג) לחוק שוויון הזדמנויות, פיטורים בדרך זו מהווים קיום של חוזה העבודה שלא בתום לב."

מקרה זה של אפלבוים שהיווה נקודת ציון חשובה בפסיקת בתי המשפט בנושא הפיטורין בזמן הריון, עסק במעבידה שהודתה בהקלטה שביצעה העובדת, כי היא מפטרת אותה כדי להמנע מלשלם לה כספים ובטרם יחלפו 6 חודשים מיום תחילת עבודתה.

אם כן, השאלה המתבקשת היא לא מתי אסור לפטר עובדת בהריון אלא מתי מותר לעשות כן? החובה להרמת נטל ההוכחה בעניין זה מוטלת על כתפי המעביד, ולא אך השמעת טענות בעלמא מצידו.

גל קריכלי, עו"ד
עו"ד גל קריכלי הינו בעל משרד עורכי דין פרטי, אשר עוסק בתחומים שונים במשפט האזרחי ובין היתר בנושא תביעות כנגד חברות ביטוח, משרדי ממשלה, עריכת הסכמים בתחומים שונים (מכר והשכרת דירות ונכסים עסקיים, הסכמים מסחריים שונים - דוגמנות, זכויות יוצרים, עבודה), ייצוג עובדים ומעבידים בפני בתי הדין לעבודה, ייצוג וייעוץ לחברות בהליכים שונים, ייצוג חייבים וזוכים בהליכי הוצאה לפועל. כמו כן, המשרד מעניק ייעוץ משפטי לפונים השונים לפורטל START.CO.IL תחת פורום "עורך הדין לשירותך".
http://www.kricheli.com

מקור המאמר: Articles.co.il/גל קריכלי

אהבת את המאמר? שתף בבקשה!

תגיות של המאמר:

תגובות למאמר:

 • ציטוט אקדמי של המאמר לפי כללי APA:
  קריכלי, גל. (30/01/2009).  פיטורי אישה בהריון - מתי מותר, מתי אסור ומה עושים?. [גרסה אלקטרונית]. אתר מאמרים.
  נדלה בתאריך:06/05/15 מ:https://www.articles.co.il/article.php?id=33883

 • ציטוט אקדמי של המאמר לפי כללי MLA:
  קריכלי, גל. "פיטורי אישה בהריון - מתי מותר, מתי אסור ומה עושים?" . [גרסה אלקטרונית]. אתר מאמרים. 30/01/2009
  נדלה בתאריך:06/05/15 מ:https://www.articles.co.il/article.php?id=33883

 •  מאמרים אחרונים בקטגוריה דיני עבודה
    bullrtl עובדים אינם עבדים
    bullrtl מדריך למפוטר הטרי
    bullrtl חוות דעת ארגונומית- מידע כללי
    bullrtl מהם דיני עבודה
    bullrtl תשלום דמי חגים
    bullrtl מהם דיני עבודה
    bullrtl זכאות עובד לדמי חג
    bullrtl היעדרות מהעבודה בשל מחלתם של הילדים- מה אומר החוק?
    bullrtl בקורת שכר ודיני עבודה, אחריות המעסיק על כשלים בתום לב, ומנגנון "בודק השכר" מיהו הבודק, מהי הבדיקה, ומה ההגנה שהיא מספקת? -חלק ב
    bullrtl בקורת שכר ודיני עבודה, אחריות המעסיק על כשלים בתום לב, וכלים להתמודדות עם הביקורת והאכיפה-חלק א
    bullrtl האם מתקיימים יחסי עובד מעביד בין בעל מניות או דירקטורים לחברה?
    bullrtl זכויות וחובות בסיום העבודה
    bullrtl לפרוש או לא לפרוש (לפנסיה בכפיה)? זאת השאלה!
    bullrtl חישוב פיצויי פיטורים לעובד בשכר לשעה
    bullrtl חישוב פיצויי פיטורים: שכר אחרון וחלוקה לתקופות עבודה


   מאמרים נצפים ביותר בקטגוריה דיני עבודה
     זכויות נשים בהריון-דיני עבודה
     תשלום עבור ימי חג - עובד במשכורת ועובד בשכר
     תשלום דמי הבראה לעובד - כל השאלות והתשובות
     דיני עבודה - הוצאות נסיעה-שאלות ותשובות
     פיטורי אישה בהריון - מתי מותר, מתי אסור ומה עושים?
     יום העצמאות - עבודה בערב החג ובחג
     חופשת אבל - חוק שונה לאזרחים זהים
     חישוב פיצויי פיטורים - חישוב השכר האחרון הקובע
     פיצויי התפטרות למתפטר ? אוטופיה או מציאות מתהווה ?
     חישוב שעות נוספות הלכה למעשה- כמעט כל התורה כולה
     המדריך המלא לזכויות עובדים בגין דמי הבראה - דמי מחלה - דמי חופשה
     הרעת תנאי עבודה
     חוזה עבודה אישי יתרונות למעביד חסרונות לעובד- על קצה המזלג
     התפטרות כפיטורים (פיטורין)
     מה נחשב הרעה מוחשית בתנאי עבודה ?


  מאמרים

  ©2014
  כל הזכויות שמורות

  מורנו'ס - שיווק באינטרנט

  אודותינו
  שאלות נפוצות
  יצירת קשר
  יתרונות לכותבי מאמרים
  מדיניות פרטיות
  רשימת כותבים
  כותבים מומחים
  עלינו בעיתונות
  מאמרים חדשים
  פרסם אצלנו
  לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
  כניסה למערכת
  יתרונות לכותבי מאמרים
  תנאי השירות
  הנחיות עריכה
  לבעלי אתרים:  מדיה חברתית:
  חלון מאמרים לאתרך
  תנאי שימוש במאמרים
  ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS
  כתיבת מאמרים

  מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב