לומדים מבורא עולם -חינוך ומנהיגות
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

לומדים מבורא עולם -חינוך ומנהיגות 

מאת    [ 21/01/2009 ]
מילים במאמר: 1040   [ נצפה 2405 פעמים ]

 
 
בס"ד

התורה היא פילוסופיית חיים שלמה. יש בורא עולם - הקב"ה שממנו מדרכו בבריאת העולם ניתן ללמוד להשכיל וליישם עמלנו בעולם. הקב"ה "ברא" עולם, אנו בני האדם שנבראנו בצלם אלוקים, צריכים להמשיך דרכו כבורא ויוצר. עלינו להיות שותפים למעשה בראשית, ללמוד ממנו ולחדש כל הזמן. כפי שנאמר במסכת חגיגה - אין בית מדרש ללא חידוש.

אף אנו מצווים להלך אחר מידותיו של הקב"ה, ללמוד ממנו בריאת האור מן החושך, כך עלינו להיטיב לחדש לשנות לשפר כדי ליצור עולם יותר טוב ואיכותי.

ככל שאדם לומד ומחכים הוא מפתח את כוח היצירה - החדשנות שבו והם גוברים מעלה מעלה.

הקב"ה ברא עולם מגוון מעניין ומרתק המכיל

דומם: כמו אדמה סלעים ואבנים.

צומח: עולם מעניין של צמחייה מעשב, שיח ועד לעצי פרי מרשימים,

חי: בעלי חיים שלהם קיימת אפשרות תנועה ותזוזה ממקום למקום ולבסוף-

"המדבר": האדם הניחן בכישורי דיבור.

כל תחום מעולמו של הקב"ה נהנה מהתחום האחר, החי מהצומח והצומח מהדומם - מהאדמה, האדם נהנה ומפיק תועלת מכל סוגי הבריאה.

בהתנהגותו הטובה הוא מבריא ומקדם עולם, בבניה, בתעשייה בגנטיקה, אך הוא יכול גם להרוס עולם, האדם הוא המושל בכל הדומם, הצומח והחי ועליו לדאוג לשיפורם המתמיד ולא להורסם.


הקב"ה ברא עולמו ב- 6 ימים. שואלים מפרשים וכי לא היה יכול לברוא עולמו בשניות מעטות?

דומם חי צומח ומדבר בבת אחת? אלא מלמדת אותנו תורתנו שעלינו לנהוג כמו בורא עולם, לבצע משימתנו לאט בחשיבה, בסדר בהיגיון ובשלבים.

כל יום נברא משהו אחר, חובה עלינו בעשייתנו - בחיינו לתכנן כל יעד ולבצע בתהליך ממושך ומחושב לכל שלב. על-פי ההיגיון, שכל וחשיבה מעמיקה ויצירתית, כדי להיות בטוח שהשלב - התהליך הצליח, שהיעדים שהוצבו נכבשו - עלינו לבדוק את איכותנו, להעריך את עמלנו. כפי שעשה הקב"ה - מדי יום נברא משהו אחר ובכל יום הקב"ה העריך עמידתו בבריאת עולם ואף נתן ציון לעצמו- וירא כי טוב!!!

כאשר אין מסיימים מלאכה מסוימת עלינו להמתין לחשוב ולבצעה ביעילות - כאשר היא תסתיים יש להעריכה ולתת ציון. כאשר מלאכת היום השני לא הסתיימה הרי ביום השני לא ניתנה הערכה, הקב"ה לא כתב ביום זה "וירא כי טוב" , המלאכה של היום השני הושלמה ביום השלישי, על כן ביום השלישי נאמר פעמיים "כי טוב", פעם אחת עבור היום השני ופעם עבור המלאכה של היום השלישי.

כך על-פי סדר ארגון וחשיבה עלינו לנהוג, כפי שהמשיך בורא עולם לבנות עולמו בימים הנוספים ולהעריכם, "כי טוב" כאשר מושלמת המלאכה, כאשר הפרויקט של כל אחד מאיתנו בעמלנו שלנו מסתיים יש לבדוק לא רק תהליכי העבודה והחשיבה של השלבים, אלא הערכת הפרויקט כולו, של המשימה בשלמותה. על כן ביום סיום בריאת העולם נתן הקב"ה הערכה ציון - שונה

והנה טוב מאוד, המשימה נבדקת ונמצאה מושלמת עם הערכה מעולה

מ"כי טוב" - הועלה הציון ל"טוב מאוד".

כך עלינו ללמוד מהקב"ה, כל משימה, עבודה, פרויקט, חיים להיות עם יעדים, מטרות, לתכנן חשיבה יצירתית כדי לפעול על-פי סדר וארגון נכון, אין קיצורי דרך בתעשייה, בניהול בוודאי לא בחינוך, הכל נעשה בשלבים. בהמשך עלינו כל הזמן לבדוק ולהעריך עבודתנו, כדי להגביר האיכות והמצוינות. בודאי בחינוך הילדים והנכדים, לא נוכל לבנות, לעצב דמות ילד מצטיין בבת אחת. כל החינוך בנוי על שלבים, לאט לאט אבל בטוח, תכנון חשיבה מוקדמת תהליכים נכונים חכמים ויעילים, בדיקת כל שלב ושלב ובדיקה יסודית בסיום כל פרויקט. הכל צריך להיות מגוון, מעניין מרתק ומעמיק. דרכי הערכה צריכות אף הם להיות מגוונות וחכמות.

אך בסוף מעשה הבריאה, בבריאתו של האדם, הבריאה שונה, יוצאת מן הכלל, שונה מהבריאה מבימים אחרים. בבריאת "האדם" לא מצאנו את הכתוב - "וירא אלוקים כי טוב".


אומר הספורנו - בריאת העולם של הקב"ה הוא לעולם טוב, אך בריאת האדם שונה מכולם, האדם נברא כדמות מוסרית, לאדם ניתנה חופש הבחירה, הצלחת בריאתו של הקב"ה את האדם תלויה אם האדם יבחר בטוב במצוין, בתורה, במצוות, בעשיית הטוב, היות ומשמעות בריאת העולם היא קיומו של האדם. האדם בהתנהגותו (שכאמור לו זכות הבחירה) ינוע לכיוונים החיוביים הערכיים הטובים - הרי תבוא קדושה וגאולה לעולמנו, בבחירת הרע בגלל האדם- מגיע החורבן וההרס.


היות והכל תלוי בתוצאה הסופית של החלטת האדם בבחירתו, הרי לא ניתנה הערכה - ציון לאדם בבריאתו. הציון הטוב מאוד והמעולה יגיע לאדם אם בחירתו החופשית תהא לכיוון הנכון המוסרי, הדתי הערכי והתורני, הכל נתון בידי האדם,

כאשר הבחירה של האדם תהא לכיוון הנכון - הציון יהא מעולה ומצוין.

אנו לומדים מהקב"ה בבריאת העולם חשיבה יצירתית והשתפרות מתמדת.


אנו מודעים היטיב לעולמנו המרתק - שאחד מהמאפיינים העיקריים שלו מאז ומתמיד ובעיקר כיום היא תהליכי השינוי המתמידים. כל מפעל בעשייתו, עולם ההייטק, המפעלים המגוונים למיניהם ינועו מעלה וישרדו בעולמנו התחרותי רק אם תהא כל הזמן חשיבה להתקדמות להשתפרות - לתהליכי שינוי, ככל שהאדם יבחר בתהליכי שינוי אמיתיים, מוסריים אנושיים ומועילים הרי התרומה להמשך בריאת העולם תהא נפלאה. זו בדיוק דרכם של כל המפעלים, הם ימשיכו להעפיל במעלה כל הר רק אם עמלם ייעשה מתוך טוב, מועיל ואיכותי. תוך כדי תכנון חשיבה מקורית ותהליך חכם של קבלת החלטות, המשימות בהמשך העמל כדי להשיג את היעדים שהוצבו, חייבים להיות בשלבים בתהליך איטי מחושב ואיכותי, בהגיע כל תהליך בניה - בריאה לסופו. יש לבנות מערך הערכה נכון וחכם לבדוק כל העשייה ומותר להעניק ציון טוב לעשייתנו בשלבים וטוב מאוד בסיום פרויקט.

תמיד עלינו לזכור שסיום פרויקט הינו שלב ראשוני להמשך חשיבה לבניית פרויקט נוסף, משום התחדשות ותהליכי שינוי.

ככל שהאדם יהא איכותי, חיובי ומצויין כן תהיינה התוצאות - הערכות בסיום כל רעיון חדשני.

הקב"ה בראנו - לא "כרובוטים" אלא כבני אדם בעלי חשיבה וזכות הבחירה, ככל שהבחירה תהא חיובית נכונה ומעמיקה, כן נזכה לתוצאות מעולות.

אנו חייבים להפנים בתוכנו את המתודה של בורא עולם "בבניה" גם בחינוך ילדינו, הכל בשלבים, בתהליך, בחן ברגיעה, בהקשבה, בשיתופיות, בלמידה, בהפעלת המוח, השכל, הבחירה, בעוצמה, בנחישות, באומץ לב, בזקיפות קומה, באיכות, במצוינות, במגוון תחומים, בפיתוח כישורי כל אחד.

אנו ההורים בראנו את הילדים ועלינו להשקיע בחינוכם, ללמוד הכללים הנכונים והאיכותיים כדי שנראה פרי עמלנו בצאצאינו.


הרש"ר הירש מציין שהקב"ה ברא העולם על חוקים, צורות ושליטה, כך ברא את האדם- נפח בו ניצוץ, למען ישלוט בחירות על הגוף וכוחותיו. האדם צריך למצוא הכלים והדרכים להשיג השלמות המוסרית. התורה לדבריו של הרש"ר הירש היא "אבן ראשה" לבנין שהקב"ה ביקש להעמיד עם הבריאה.
- תואר ראשון ושני במדעי הטבע-ביולוגיה

- תואר שלישי בחינוך במנהיגות

משרות במשרד החינוך:
- 3 שנים מפקח על מדעי הטבע
- 12 שנים מפקח כולל
- 10 שנים מפקח מחוזי

בכל תחום פיתח מנהלים כמנהיגים, אשר הגיעו להישגים הטובים בארץ באזורם

ב6 שנים האחרונות מרכז את הקורס המכשיר מנהלים בבר אילן, וכמובן מלמד חינוך ומנהיגות באוניברסיטה ובעוד 3 מכללות.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב