מה טובו אוהליך יעקב
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

מה טובו אוהליך יעקב 

מאת    [ 21/01/2009 ]
מילים במאמר: 1002   [ נצפה 6579 פעמים ]

 
 
בס"ד

פרשת בלק יוצאת דופן בספר במדבר. הגיבורים אינם משה ואהרן, אלא שני נוכרים בלק ובלעם. משה ואהרן אף אינם מוזכרים בפרשה זו.

בלעם בנושא משלים ונאומים משלב גבורה בסיפורו - האתון. אתון שמדברת.

שני בעלי חיים מדברים במקרא הנחש והאתון.

בלק יודע שהוא לא יוכל להלחם בעם ישראל ב"קרב", באשר היה הד ציבורי, כולם ידעו שבני ישראל חזקים ואיתנים והם מנצחים את כולם, לכן ניסה בלק להפעיל חיל המודיעין שלו כדי לאתר רעיון אחר שניתן להשתמש בו ולנצח את עם ישראל.

ראשית כתוב שהוא פונה למדיין, שם הרי גדל משה, בלק ציפה שהמדיינים יגלו לו משהו מאופיו ומכישוריו של משה. אכן הם סיפרו לו כי כוחו של משה בפיו - בתפילה, בלימוד - בקשר עם בורא עולם או אז פונה בלק לבלעם שכוחו אף הוא בפיו.

בלעם אדם מכובד, כאשר החליט לקלל את ישראל, הוא קם בשמחה חובש את אתונו בעצמו, בניגוד לכל נורמה והתנהגות מקובלת, בלעם היה נחוש לקלל למרות שהיו לו סימנים להימנע מכך. האתון לוחצת את רגלו, האתון מדברת, אלא שחשקה נפשו מאוד לקלל, היות וקיימת זכות הבחירה אף קבלת שכר או עונש, הוא בלעם נחוש בדעתו.

באחד ממשליו של בלעם הוא מציין את איכותם של עם ישראל, החיים להם על פי משפחות, מבנה הבתים של כל משפחה, מבהיר חשיבות שני מישורים מאוד חשובים בקיומו האיכותי של עם.


    • 

    צניעות ומוסריות, כאשר הפתחים פנו לכיוונים שונים.


    • 

    ייחודיותה של כל משפחה במניעת לשון הרע - ללא הסתכלות לדשא של השכן ואף לא לביתו, הבהירה לנו עקרון נוסף וחשוב מניעת לשון הרע.

קיומה של כל משפחה - אחדותה, הקשבה להורים המהווים דוגמא לילדיהם מהווה קוד הצלחה ביהדות.

לכן בלעם במשפט במשלו המדהים מחדיר בנו עקרון חינוכי מדהים.

הכתוב מדגיש מה טובו... לא מה יפו, מקום מגוריהם של המשפחות מבטא טיב, איכות, אנושיות של משפחות משפחות וכל שבט ושבט!

קיימת משמעות נפלאה לכל המשפט "מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל"

האהל מבטא - ארעיות, מבנה זמני, תחילת הדרך, כאשר משפחה מוקמת בתחילת דרכה - היא דומה לאוהל - רק בהמשך הופך האהל הזמני למשכן קבע.

"משכנותיך ישראל", כאשר "הטובו" קיים כבר בתחילת הדרך, בשלבים הראשונים של בניית המשפחה, באהל הארעי, הרי משפחה בתרגול של איכות, יושר, הגינות, נמרצות ובטחון המשפחה, הרי האהל הופך למשכן קבע, "משכנותיך ישראל", בית הקבע היציב לאורך זמן המסתמך על מה טובו - בתחילת הדרך, הרי קיים עיגון איתן וחזק של התנהגויות רוחניות ומעשיות מעולות.

כך אנו שמים לב כי האהל - "אוהליך יעקב", הרי השם יעקב שניתן לו בצעירותו, הופך לישראל כאשר האהל הופך למשכנות לבית קבוע, לאב המגדל את ילדיו ובונה משפחה קבועה, אז הופך יעקב לישראל. הופכים אני מבני יעקב לבני ישראל.

צריכים כולנו לזכור, כל אחד וכל משפחה כי כדי להקים "משכנות ישראל" עם יציב איתן חזק מלוכד חכם ישר והגון, עלינו מקטנות מתחילת הדרך, מבניית המשפחה להיות טובים ומצוינים, מה טובו אוהליך יעקב - מכאן הדרך לבניית עם ישראל הבנוי על משכנות קבועים ואיכותיים.

כאשר המשכן - קבוע איתן וטוב, או אז קיימת זרימה של האיכויות בלבד כלפי חוץ, לטובת אחרים, למען עם ישראל.

או אז כתוב הפסוק - כנחלים נטיו, כגנות עלי נהר

כאהלים נטע ד' כארזים עלי מים

האיכות, המצוינות האמיתית והטובה של כל משפחה מוסיפה לכל עם ישראל מים, לא מים עומדים אלא זורמים - כנחלים נטיו, שהרי הנחלים הזורמים מביאים ברכה, כל בית כל משפחה מעבירה המסורת -התורה לדור הבא. הנחלים הזורמים נושאים עימם - רוחניות, מוסריות וחוזק גופני.

הנחלים - מושכים את מימיהם באפיקים שונים ממשפחות שונות, אך הם הנחלים הופכים לנהר, כאשר הנחלים המשפחות איכותיות ומעולות, הרי הנהר הגדול המאחד את כולם, עם ישראל הבנוי ממשפחות משפחות איכותיות - יוצר איכות חכמה ודעת.

כל בנין - גדול איתן חזק ויפה הוא כזה,אם כל לבנה הבונה אותו היא מצוינת וחזקה. שרשרת תחזיק מעמד זמן רב בעוצמתה וחוזקתה אם כל חוליה בנויה לתפארת.

הנהר הגדול הבנוי מזרם מים של נחלים קטנים, יהא נקי איכותי מתוק וטעים אם הנחלים הבודדים המזמינים אותו הם משובחים.

הישגי העם היהודי לדורותיו, להיות העם החכם בעולם, "משכנותיך ישראל".

"כנחלים נטיו כגנות עלי נהר", עם חכם - נוצר אם כל משפחה בונה חכמה.

צריך כל מפקח, כל מנהל - מנהיג וכל מורה להחדיר ולהטמיע בתוכו את האמונה בעצמו וביכולתו כדי להשתפר כל הזמן, להצטיין בכל הכלים והדרכים כדי למלא המוח בחכמה, או אז נחדיר את החכמה לכל ילד כדי שהדור הבא יפיק האיכויות.

הנהר - עם ישראל ימשיך בעוצמתו ובחוכמתו "רק" אם כל אחד ואחד, כל משפחה, כל הורה וכל מורה וכמובן כל מנהל יטמיעו בתוכם ובדור הבא את התבונה, הרי נהפוך כולנו

"כארזים עלי מים".

כאשר נוטעים עץ עם בסיס איתן חזק ובעל פוטנציאל ומטפלים בו כל הזמן, מטפחים אותו משקים גוזמים ומדשנים, משקיעים עמל פיזי ורוחני, או אז יתנו העצים פירות מדושנים מתוקים ואיכותיים.

חובה עלינו להשקיע בדור הבא כל הזמן, כדי להמשיך המסורת של החכמה היהודית.

כפי שכתוב בפרקי אבות,

"משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים..."

הפסוק מציין "מסרה" ולא נתנה, היינו קבלת תורה עם דרך ארץ, נמסרת לנו כפיקדון, עלינו מוטלת המשימה הקדושה לשמור לטפח ולהצמיח התורה שאנו מקבלים ולמוסרה לדור הבא לילדינו שוב כפיקדון, שהמה הילדים יעבירו התורה הניצחית לילדיהם שלהם. האיכויות החכמה התבונה תישאר בנו כל עוד נבנה בתים בעל ייחודיות מעולה של "מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל".

האהל והבית -המשכנות - הם בתי קבע, אין להם משמעות, אם לא יוצקים בתוכם חכמה בינה ודעת, אם לא משלבים בתוכם לימוד והשכלה, אם לא מטמיעים בתוכנו מטען רוחני כל הזמן.

המטען הרוחני צריך להיות מעוגן במוחנו-במשכנות, אך חובה עלינו בהמשך הדרך להזרים מטען זה לדור הבא. מהמשכן הקבוע לזרום לנחלים ולנהרות כדי להפריח השממה הקהילתית להשביח אותה ולהצמיחה, המעיין השופע כח החיים מצמיח ארזים - בני אדם ...מעלה מעלה.

הרש"ר הירש מציין כי הנבט האנושי הגדל מזרעיו של ד', כל נבט אנושי הנזרע בצד המים שהם מזרעו של ד', הרי החיים המתפתחים הופכים למטע אדם שהברכה שורה בו, הכול תלוי בהקניית חכמה מתוך מוסריות וקדושת חיי המשפחה.

הבה ניישם כולנו את התפילה הנאמרת מדי בוקר-

" מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל"

- תואר ראשון ושני במדעי הטבע-ביולוגיה

- תואר שלישי בחינוך במנהיגות

משרות במשרד החינוך:
- 3 שנים מפקח על מדעי הטבע
- 12 שנים מפקח כולל
- 10 שנים מפקח מחוזי

בכל תחום פיתח מנהלים כמנהיגים, אשר הגיעו להישגים הטובים בארץ באזורם

ב6 שנים האחרונות מרכז את הקורס המכשיר מנהלים בבר אילן, וכמובן מלמד חינוך ומנהיגות באוניברסיטה ובעוד 3 מכללות.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב