אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה 

מאת    [ 18/01/2009 ]
מילים במאמר: 1051   [ נצפה 9363 פעמים ]

 
 
אור זרע לצדיק ולישרי לב שמחה

הגמרא במסכת תענית ט' א' מתארת את ההבדל בין צדיקים לישרים , אמר ר' נחמן בר יצחק:..." לא הכול לאורה ולא הכול לשמחה , צדיקים זוכים לאורה , וישרים - לשמחה, שכתוב בתהילים צז' א' - אור זרע לצדיק ולישרי לב שמחה, " רש"י מפרש - שישרים הם במדרגה גבוהה יותר מצדיקים ואף מתן שכרם מרובה , הרשב"א מפרש כי צדיקים הם למעלה מישרים , וכי בכלל שכרם של צדיקים , שהוא האור ( האלוקי) נכלל גם שכר הישרים - ואף לישרים שהם למטה מהם בדרגה - שמחה, הקשורה בגוף ובמגבלותיו. זוהי משמעותה של "תרבות של מחלוקת" ויכוח בין חכמינו - מי חשובים יותר צדיקים או ישרים , מה כוללות תכונות הצדיק ומה של הישר,

האור והשמחה שתי תכונות מרתקות וחשובות באופיו של האדם כאמור ראינו דעות שונות של חכמינו המייחסים את האור ואת השמחה לאותה דמות , או לדמויות שונות לצדיק ולישר.

לאור יש משמעות עמוקה מאוד של חכמה , שכלתנות, תענוג לשבת במחיצתם של אנשים נהנים , הם במוחם מסוגלים לגרום להארה של כל הסביבה כאשר יושבים אנשים בכייניים וחלשים הם אינם מפגינים עוצמות יידע וחכמה הנך חשבמחיצתם חושך או אור קלוש, כאשר נשמעים דברי חכמה , יצירתיות ועוצמות רוחניות - האולם מתמלא באור, הסביבה מפגינה אור.

ישנם שפע פסוקים ואמרות חז"ל המדגישים עוצמות האור , כמו "כי נר מצווה ותורה אור" קיומם של מצוות חשוב מאוד לאמונותינו - בבורא עולם. מצוות שבין אדם למקום ואף מצוות שבין אדם לחברו , אך מצוות אלו נחשבות לנר, האור הבוקע מנר- קלוש , חלוש ומסתיים בשלב מסוים. כאשר אדם ספוג בתורה , בידע ובאמונה בחכמה ובתבונה הרי תורה זו מפגינה אור ענק כלפי חוץ. ברוב המקרים אור זה - חכמה זו מצויה אצל צדיקים, ככוכבים -אור זרוע וצדיק. הוא האדם המיישם למדנותו הלכה למעשה , הוא מעשיר מוחו בתורה ובמעשים טובים ,

הצדיק מטפח וממצה כל יכולתו האינטלקטואלית . כאשר הרוחניות ממלאת כל נפשו של האדם של הצדיק או אז הנך חש כי הוא הצדיק פולט מתוכו מכל נימי גופו -אור, אור של חכמה ודעת , היהדות מבהירה לנו כי לא די באדם הלומד משכיל וממלא מוחו תורה , במדע ובדעת אנו מצווים לשלב בכל למידה - "והגדת לבנך" כל המופנם והנלמד בתוכך חייב להילמד לדור הבא . מצווה מאוד חשובה - עקרונית ובסיסית ביהדות ללמוד וללמד. אנו נשאלים בשמיים ע"פ הגמרא - האם קבעת עיתים לתורה? האם העמקת ללמוד? האם הלכת בחכמה? והאם למדת דבר מתוך דבר?. עוצמת הלמידה שלך עם עצמך חשובה מאוד, מיצוי היכולת של כל אחד בלמידה, אך חשוב מאוד באותה עצמה להפיץ את האור שהוא רחש " היידע" היבש לכאורה הלימוד הקשה אין בו תועלת רבה מדי, יש צורך לבנות למידה יידע וחכמה מתוך חדווה וגיל.נפלא כאשר הלמידה משולבת במאמץ נחרצות ועוצמות גופניות אך לא די בכך. האור הפנימי נעשה מכל החכמה הנלמדת

וחייב להיות מופץ לדור הבא.

כל פיסיקאי יודע כי יש לבצע מאמץ כדי לקבל אור, האור הזורם ,האלקטרונים נעים להם רק אם נפעיל המנוע , הדינמו , רק אז תתחולל תנועה. יש צורך בדינמיקה בפעולה כדי לגרום לפעולה.


האור נוצר אם מתאמצים למצוא את כל הנתיבים כדי שהתנועה תיצור אור. אם אור זה יישאר לו בתחנת הכוח לא תהא בו תועלת, כאשר אור זה מופץ לכל הציבור הרי אנו כולנו נהנים ממנו, כך האור הרוחני ככל שהוא יתגבר בתנועתו ככל שהאור החכמה תנוע לה לדור הבא כן נזכה לדור חכם.

זרועות האור בתוכו של הצדיק יש בו סמליות לחדירה עמוקה בתוכו של הצדיק. ביולוגים יודעים שכדי לזכות בצמח נאה ובעץ נושא פרי בשל ומתוק יש לזרוע זרעים, זה השלב הראשוני והחשוב כדי לקבל תוצרים איכותיים, כאשר האור- החכמה נטמעיםנזרעים בתוכו של הצדיק , הוא יקבל בעתיד הפירות המצופים. זריעת האור הראשונית תניב בעתיד תפוקות איכותיות ומעולות, ההשקעה הראשונית הזריעה, התנעת התשתית מהווה קוד מנצח בעתיד , הזרעים יגדלו כמו שצריך - לתפארת אם הם ינועו למצב מסוים.

כך עלינו לדאוג לתשתית , למוח ,להיות ערוך ומוכן לקלוט האור, זריעת האור במוח מועיל ויצירתי תהא לה תוצאות מרובות ואיכותיות , אנו יודעים ששילוב יושר עם חכמה של יושר עם האור הרי העברה לדור הבא תהא ברוח איתנה ומתוך אמת ואמונה .

מדהים שהפסוק מכיל את תכונות האור והיושר "צדיקים זה שמחה " תכונות המכילות מידות חכמה בשמחה. יש בהם תחומי אינטליגנציה שכליים, האור והאמונה הם תכונות במישור הרגשי יושר ושמחה.

מערכת החינוך כולה בבית ובבית הספר חייבת לכלול תחומים אלו בכל מערך החינוך וההוראה הקניית החכמה המשולבת באור ובאמונה היא מתכון נפלא להצלחה . כאשר ילד ואף אדם מבוגר רוחש ידע, אך בעיקר חכמה הרי הקליטה תהייה בעלת עוצמה רבה וחוזקה, אם האדם יהא בעל אמונה בבורא עולם ובאמונה בעצמו ביכולתו שלו להעפיל לפסגתו של כל הר ולהאמין כי ניתן להתגבר על כל מכשול כי ההצלחה תלויה בי בעצמי, בכישורי שלי.

זרימת האור ועצמתה אל תוך המוח שלנו תלויה בתשתית האיתנה, היא תאפשר חדירה וקליטה של האור כאשר הבסיס האנושי הרגשי קיים הרי התוצרים של זרימת האור תהא יצירתית ומוטמעת היטב .

ההורים והמורים חייבם להכין את הקרקע מדושנת היטב עליהם לטפח הדור הצעיר שיהיו בעלי דימוי עצמי חיובי, שתהא בהם אמונה משולבת ברצון, במוטיבציה ובאמונה לספוג כל עוצמות האור ולהטמינם במוח.

שתי התכונות הנוספות של יושר ושמחה מהוות את העוגן החשוב ביותר לקליטה של תבונה מעמיקה, היושר מהווה גורם דומיננטי ביחסים של בן אדם לחברו ובעיקר ביחסי אדם עם עצמו. מידת היושר מהווה את הבסיס החשוב ביותר, יצירת חיי חברה הוגנים ומתחשבים, קיום מצוות שבין אדם לחברו, הגינות, עזרה לזולת ,נתינה ,התחשבות באחר- קיימים מאוד עם אנשים שהיושר הוא נחלתם.

כאשר היושר משולב -חבוק עם השמחה , הרי קליטתו של הצדיק את אור החכמה תהא בעוצמות גבוהות ובאיכויות נפלאות, שהרי... תלמיד שמח למידתו משתבחת שמתוך שמחה - מתרחב הלב ומתחדד השכל ומתפקח הזיכרון ( קהתי)

השמחה בהוראה ובלמידה גורמת לאהבת תורה ולהנאה בלימוד, הנאה אינטלקטואלית, הנאה רגשית חווייתית ואסתטית.

עלינו המורים וההורים מוטלת האחריות להחדיר תכונת השמחה בכל ילד , ילד שמח- הוא מאושר ואופטימי שהרי האופטימי מצליח בכל דרכיו כי הוא מאמין בעצמו וביכולתו, השמח גורם לאופטימיות אשר מאריך ימיו.

למידה מתמדת- להיות תלמיד חכם כל החיים לרכוש ידע וחכמה כל הזמן להפעיל היטב את תאי המוח והזיכרון כל אלא ייעשו ביתר שאת מתוך שמחה חדווה וגיל. השמח רואה את הילדים ואת העולם ברוח חיובית כך משיגים עוד ועוד מטרות בחיים, מטרות- לימודיות, ערכיות, חינוכיות וחברתיות , אדם שמח יאות לסייע לנזקקים ולהושיט יד לנצרך.

פסוק נפלא :" אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה" פסוק בו לכל מילה משמעות אדירה הקובעת את איכות חיי האדם , ראוי שכולנו נלמד לדקלם פס' זה וליישמו הלכה למעשה.

- תואר ראשון ושני במדעי הטבע-ביולוגיה

- תואר שלישי בחינוך במנהיגות

משרות במשרד החינוך:
- 3 שנים מפקח על מדעי הטבע
- 12 שנים מפקח כולל
- 10 שנים מפקח מחוזי

בכל תחום פיתח מנהלים כמנהיגים, אשר הגיעו להישגים הטובים בארץ באזורם

ב6 שנים האחרונות מרכז את הקורס המכשיר מנהלים בבר אילן, וכמובן מלמד חינוך ומנהיגות באוניברסיטה ובעוד 3 מכללות.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב