הדיבור הוא צינור המחשבה
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

הדיבור הוא צינור המחשבה 

מאת    [ 06/01/2009 ]
מילים במאמר: 1988   [ נצפה 5176 פעמים ]

 
 
הדיבור הוא צינור המחשבה

החפץ חיים בספרו "שמירת הלשון" מתאר בצורה נפלאה חשיבות כוח הדיבור, זו מתנה נפלאה שהעניק הקב"ה לאדם. לדיבור עוצמה מדהימה הטמונה באדם, איברים רבים משתתפים בפעולתה כדי לבטאה.. שפתיים... חיך.. גרון...לשון... הפעולה עצמה אומנם פשוטה אך זקוקה היא לריכוז ומחשבה. שהרי, יש צורך במאמץ לחבר אותיות למילים, מילים למשפטים, ומשפטים להבעת רעיון. מתנה זו שהוענקה לנו צריך להשתמש בה כראוי ולהיזהר לדבר לשון הרע למשל, רכילות ושקרים.

אדם- בפיו יכול להפיק מרגליות ולהשכיל, אך הדיבור הרע מסוכן, לכן הזהיר הקב"ה על הלשון יותר מכל איבר אחר. שהרי הפתגם הידוע: המוות והחיים ביד הלשון תקף כל הזמן. על כן אנו אומרים 3 פעמים ביום בתפילתנו- "נצור לשונך מרע"

חז"ל מתארים את חשיבות הדיבור ככינור. הצליל הנעים של הכינור לא בא מהמיתרים בלבד , אלא הוא נובע גם מהתהודה של העץ - עליו נמתחים המיתרים, צליל הדיבור אינו בא מהמילים בלבד אלא הוא משולב ברוח , בחכמה .

כוח הדיבור משמש כמכשיר היעיל והחשוב המקשר בין אנשים.

צריך אומנות כדי להשתמש בו נכון איכותי ויעיל.

הדיבור- הינו איבר המייחד את האדם משאר היצורים, חשוב לדעת כי השיחה, הדיבור עם אנשים חשוב עבורנו, כך יוצרים קשר עם אנשים,קשר שהוא חיוני ביותר בעולמנו. חיי חברה נוצרות ע"י דיבור. אהבת אדם היא תוצאה של דיבורים. חוסר בתקשורת מילולית גורמת לעצב ולניתוק מאנשים. דווקא בדור זה חובה עלינו למצוא חברים מתאימים לפתחון פה- לשיחה ,לדיבור, אל לנו להסתגר אל מול הטלוויזיה ,המחשב ומשחקים.

חשוב לארגן לעצמנו -זמן קבוע לדיבור, לשריין זמן לשיחה עם האישה עם הילדים ועם החברים. שהרי הדיבור יוצר חברה, אך הוא כמובן משדר ומעביר מחשבות עמוקות שבנפש האדם. שיחות בונות קשרים עמוקים ומרחיבות את עולמנו. לא בכדי הבהירו לנו חז"ל חשיבות הלמידה בחברותא. היחיד הדיבור המשותף יוצר פתיחות לרגשות פרט לטיפוח החכמה. חובה עלינו ללמוד תקשורת, כאשר היא אומנות שיש ללמוד ולתרגל אותה.

שיחה טובה היא אנושית והיא מסע לגילוי והכרות אישית עם האדם האחר. השיחה צריכה לכלול את המרכיב השכלי אך חובה עלינו לשלב בה את האינטליגנציה הרגשית האמפתיה,ההקשבה הסובלנות יצירת אמון, חשוב מאוד לא להילחם באנשים- בדיבור כמובן , לא לבקר אותם ולא להתעמת, בשיחה וחשוב להחליף תחושות ,שיחה לשם שיחה. מותר להתווכח ,להביע דעות שונות כך בנוי כל התלמוד. כך יוצרים חשיבה מעמיקה, אך על דיון כזה חובה לבנות תרבות משום "תרבות של מחלוקת" ויכוחים מתוך כבוד הדדי ללא אימותים-הערכות המעניקות רצון לחיות ואיכות תקשורתית.

החוכמה קיימת בכל אדם, דבר - אך תן גם לאחרים לדבר מתוך האזנה מלאה ותשומת לב מורכבת . הדיבור הוא שליח הלב, כפי שאומר רבי נחמן מברסלב -הדיבור הוא מהות הנפש, הצדיק האמיתי יכול להבין על ידי הדיבור מהות נפשו של המדבר.

בפרקי אבות אנו לומדים פסוק נפלא הווי זהיר בדיבורך , דבר כמה שיותר.

אך היה זהיר שהרי יש קושי להחזיר דברים שנאמרים כפי שאמר רבנו בחיי עד שלא דיבר האדם -הדיבור בידו, כיוון שדיבר -הרי הוא כזורק אבן שאין להשיבה.

כל חייו חייב האדם ללמוד וללמוד המוח יתמלא באוצר השכלי החודר לתוכו-דרך הלמידה, כדי שהאוצר הנמצא במוח יבוא לידי עשייה עלינו להשתמש בו בדיבור, לתרגל כל הזמן כדי שאוצר המילים לא יישכח ויעלם שהרי המילים יוצרים משפטים והמה מבוטאים ברעיון חכם ואיכותי, הדיבור היוצא מפינו נוצר כולו במוח האדם, הדיבור מגלה את שכלו של האדם ומהווה שליחו הנאמן של המוח הרמב"ם מדגיש רבות חשיבות הדיבור :"אל תדברו בלעג לשון, דברו במבחר הלשון .

"חשבו ושקלו הדבר בטרם תוציאו אותו מפיכם כי לא תוכלו להשיבו" וממשיך.."חכמת איש.. ביד הלשון"

הרב דוב בער ממזריטש -מציין כי "הדיבור הוא לאיש הוא המחשבה -כשאדם מדבר, מתגלות מחשבותיו"

אדם אינו מסוגל להביע דעתו במילים ובמשפטים שהם אינם נמצאים במוחו ככל שאדם ילמד וירכוש יותר אוצר מילים כך יוכל לבטא טוב יותר מחשבותיו. בתנאי כמובן שהמצבר המוחי יוכל לאגוד כל המילים ולדעת מתי לחבר מילה למילה כדי ליצור משפט הגיוני.אך אין סיכוי לדבר אם אין מילים במוח. המחשבה ואיכותה תלויים באוצר הלשוני הקיים במוחו של האדם.

אם כי חשוב מאוד שהורים ומורים ידעו כי לפעמים קורה שילד קורא ספרים רבים ולשונו ומחשבתו דלים .. מהי הסיבה?

הילד, בהתמדתו הרבה רוכש שפע של מילים, התברר כי קליטת המילים למוח אינה מספיקה, עלינו לתרגל ולתרגל כדי שהמילים יוטמעו במוח כפי שהרמב"ם מציין שההרגל הוא התכונה הראשונה והחשובה בלמידה שהרי אין דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת פעמים.

כדי שהדיבור אכן יבטא היטב המחשבה עלינו לאפשר לילדים לדבר ,הרטוריקה מהווה המוקד החשוב ביותר להיות חכם. לעיתים, הדיבור פועל בצורה אוטומטית וטבעית . הדיבור היוצר תקשורת או דיבור המביע רעיונות היא אומנות שחייבים ללמוד ולתרגל אותה.

יש כמובן הבדל בדיבור כאשר הסגנון שונה: הערות, דיון, שיחה או הרצאה. שיחה למשל, היא מסע לגילוי האישיות של האחר שלל חכמתו רגשותיו וערכיו.

יש כלים להפוך שיחה למרתקת מסקרנת ממגנטת! קריאה בשמו של אדם, שאילת שאלות, הקשבה, האזנה סבלנית, לא להיכנס לדברי חבר, החלפת תחושות, יצירת קשר עין, כל שיחה צריכה לנבוע ממטרה מיעד מסוים לקיום השיחה.

חינוך לשליטה עצמית הוא חשוב מאוד בהצלחה, שליטה עצמית בדיבור מתי כמה איך עשוי להפוך אדם להבין את חשיבות הדיבור.

הדיבור הוא כלי נפלא לבנייה ליצירה לברוא עולמות, מחמאה מעודדת אדם ובונה בו ביטחון עצמי אך היא כלי גם להשמיד, להרוס,להרוג. לכן נאמר בפרקי אבות "חכמים היזהרו בדבריכם" בהמשך.. והנני שותה בצמא את דבריכם במשלי י' יג' נאמר בשפתי נבון תמצא חכמה בהמשך לשון חכמים תיטיב דעת.. שפתי חכמים יזרו דעת.

האומנות בתיאטרון, החוויה בדרמה יוצרים עניין הקשבה ושותפות והכל דרך המילים. כאשר הדיבור נעשה ברטוריקה הנכונה המלווה במוסיקה, בדרמטיות בשילוב כל אברי הגוף בדיבור הרי כולם מקשיבים וקולטים למידה בכיתה דרך דרמה, מוסיפה חן חדווה אך בעיקר הדרך מרתקת ונקלטת היטב. מתודה זו טובה למציגים ולקהל כך יוצרים קשר נפלא עם המאזינים. מורה טוב ישלב דיבור ולמידה בדרך הדרמה וכך יוסיף נדבך של משמעותיות נקלטת ומובנת.הדרמה היא המרכיב העיקרי למפגש בין השחקן לקהל בין תלמידים מציגים לכל הכיתה הלימוד של השפה הדיבור תלוי ב"איך" בכלים בהם משתמשים כדי להטמיע השפה ה"איך" לקלוט שפה חשוב באותה מידה כמו ה"מה" כאשר ה"איך" חוויתי מעניין, מרתק ,מעודד הרי המילים יופנמו ביתר שאת.דיאלוג אמיתי מתחולל בין אנשים או בין מורה לתלמידיו הורה וילדיו רק אם כולם שולטים ברזי הרטוריקה ולכולם אוצר מילים זהה. דיבור ללא מילים ברורות בשפה שאינה מוכרת -אינו משמעותי ואין בו תועלת. כמורה צעיר- שאלתי פעם תלמידים צעירים לשמה של אמו של העגל? משלא קיבלתי תשובה הבאתי "הבעיה" בפני מורים ותיקים ממני הללו הבהירו לי כי עלי לשאול "איך קוראים לאימא של העגל" או אז כולם ידעו כדי ללמד הילדים שפה נכונה ואיתנה -זה תפקידו ואחריותו הבלעדי של המורה. הדיבור, השפה נרכשת היטב כאשר המילים יוצרות השראה כך ניתן לטפס, לעלות ולכבוש כל יעד. ההשראה יוצרת- מעוררת רעיון מחשבה רגש שמחה המילים הסתמיות אינן יוצרות מאומה. בחיבור המרתק בין המילים למשפטים חכמים ומשמעותיים מגבירים החכמה הגורמת להשראה ההשראה יכולה לפרוץ שבילים חדשים לרכוש עוד ועוד מילים ומושגים .

התלמוד על 2700 דפיו מהווה תרבות של מחלוקת האוגרת בתוכה אוצר מילים מדהים השקלא וטריא- דיונים וויכוחים יכולים להתחולל רק אם לאנשים יש עושר לשוני הגורם להם לבטא עצמם דרך מוחם- חשיבתם.

היצירתיות נובעת מאוצר מילים הספוגות בנו.

נאמר "בפיך ובלבבך לעשותו" מדוע אין כתוב שהעשייה תלויה בהפעלת הידיים הרגליים השרירים והאיברים השונים בגוף, אלא שתורתנו מלמדת אותנו שהפה והלב= השכל והרגש נובעים מחכמה הספוגה במילים -בשפה הם הגורמים הדומיננטיים בעשייה, הפה הדיבור בכוחם להוביל אותנו מעלה ולהם העוצמה להוריד שאולה.

צריך ללמוד בכל גיל לדבר -בצורה נכונה, איתנה וכל זאת כדי לחיות בעולם יותר טוב איכותי וחכת.


כמה מילים על השפה:


השפה כלי להבעה

השפה יוצרת הבנה

השפה מתווכת בין אדם לרעהו

השפה שונה בכל אדם

השפה נובעת מחשיבה במוח

החשיבה- שונה ואינדיווידואלית

שפה מגשרת בין צורות , מחברת מחשבות, מפרשת רעיונות.

שפה מנוגדת- גורמת לאי הבנה

השפה היעילה מגבירה ההקשבה והסובלנות

השפה קשורה לאדם עם עצמו ועם זולתו

השתיקה היא גם שפה, הגוף מדבר תמיד.

גם החי, הצומח והדומם מדברים.

השפה כוללת: צליל, דימוי, טעם, מגע, נינוח, נימה, אומנות.

השפה היא חוש וגם תחושה.

השפה קרובה או רחוקה

השפה אוהבת או מרחיקה

השפה משתנה , מתערבבת, מעבירה ממקום למקום, מעבר לעתיד.

אותיות , מילים , משפטים, מתנקזים לשפה.

המילה יסוד ובסיס לשפה.

המילה מתנגנת, פורטת, מרפרפת, זועקת , מרנינה ומשמחת

השפה מרתקת או משעממת

השפה- כלי נע לכיוונים שונים ומרתקים.

השפה- מועילה, ומוזרה מתחשבת ומפרקת

השפה- גורמת לאהבה ולשנאה, לכבוד שמחה ולעצבות


הדיבור:


  • 

  הווי זהיר בדיבורך(אבות)


  • 

  הגרוע בבני אדם הוא מי שכוח לשונו עולה על כוח שכלו(אבן עזרא)


  • 

  הדיבור גוף השכל ושליחו


  • 

  אין הדיבור ראוי- עד שתיגמר המחשבה (רבנו בחיי)


  • 

  עד שלא דיבר האדם - הדיבור בידו, כיוון שדיבר - הרי הוא כזורק אבן שאין בידו להשיבה (רבנו בחיי)


  • 

  ראוי לו לאדם שיחמול על דיבורו יותר מחמלתו על ממונו( הרמב"ם)


  • 

  אל תדברו בלעג שפה , דברו במבחר לשון, בקול נחת לכיוון הענינים (הרמב"ם)


  • 

  חשבו ושקלו הדבר בטרם תוציאו אותו מפיכם כי לא תוכלו להשיבו (הרמב"ם)


  • 

  חכמת איש ביד הלשון(הרמב"ם)


  • 

  עץ נטוע בפריו יוודע, ולב גבר במוצא שפתיו(הרמב"ם)


  • 

  זריזות מידה טובה ויקרה היא בכל אבריושל אדם, זולת הפה והלשון (ר' דב בר ממזריטש)


  • 

  הדיבור הוא לבוש המחשבה, כשאדם מדבר נגלית מחשבתו. (ר' דב בר ממזריטש)


  • 

  הארך במחשבתך ואחר כך שוח.(ר' שמואל הנגיד)


  • 

  הדיבור הוא עיקר האדם(ר' חיים מוולוזין)


  • 

  החברות הריקות הן המרבות להרעיש.( יהודי מרקו)


  • 

  הדיבור הוא שליח הלב.


  • 

  אין לך דבר עקום באמירה ישירה(הרבי מקוצק)


  • 

  שתיקה בלי תוכן, גם היא טובה- פטפוט בלי תוכן - פטפוט בעלמא. (ר מנחם מנדל מוורקה)


  • 

  מוות וחיים ביד הלשון(משלי)


  • 

  הדיבור הוא מהות הנפש , על כן הצדיק האמיתי, יכול להבין על ידי הדיבור מהות נפשו של המדבר. (ר' נחמן מברסלב)


  • 

  כל הכושל דברים, מביא לידיי שעמום(ש"י עגנון)


  • 

  אם סוס בעל ארבע רגליים עלול להיכשל וליפול על אחת כמה וכמה אדם בעל לשון אחת (שלום עליכם)


  • 

  בני אדם שיניהם חנית וחיצים ולשונם חרב חדה.(תהילים)


  • 

  אם יוסיף אדם בדיבורו- נקרא שוטה, אם ימעיט דבריו- נקרא אוויל, אם יהיו דבריו כראוי- נקרא משכיל.(רבנו תם)


  • 

  הלשון קולמוס הלב (רבנו בחיי)


  • 

  בפיך ובלבבך לעשותו


  • 

  אדם הוא אדם יותר על ידי הדברים שהוא שותק מאשר על ידי הדברים שהוא אומר (אלבר קאמי)


  • 

  דיבור- הדרך בה מרפאות הנשים את כל דאגותיהן. (ז'אן פול סארטר)


  • 

  מילה בזמנה עשויה להרגיע לב דואב (צ'ארלס ג'פרס)


  • 

  המילים מתנות אהבים אחת עם השנייה (אנדרה ברטון)


  • 

  אין דבר יותר נדיר מאשר שימוש במילה במשמעותה המדויקת. (ויפל)


  • 

  ללא ספק זו יכלה להיות הרמוניה מושלמת לו המילים והמעשים היו צועדים יד ביד. (מונטיין)


  • 

  כל מילה ששפתי אדם ממלמלות מהדהדת ברקיע השמיים.(א.א. פרוכט)


  • 

  מה רבה השפעתן של מילים שהושמו במקום הנכון.(ג'ורג' צ'פמן)


  • 

  האדם צריך להשתמש במילים רגילות להביע דברים בלתי רגילים . אבל לרוב עושים את ההיפך. (ארתור שופנהאור)


  • 

  אילו הכיר אדם תוך תוכה של כל מילה ומילה שהוא מוציא מפיו, לא היו מספיקים ימיו אלא למילים ספורות. (יעקב קלצ'קין)


  • 

  יהיה דיבורך הולם את מעשיך , ומעשיך את דיבורך, אך בכל אלה חלילה לך לעבור את גבול הפשטות הטבעית .(וילאם שייקספיר)ועוד כמה ציטוטים על מחשבה:

מוח- מכשיר שבו אנו חושבים שאנחנו חושבים. (אמברוז בירס)


על מחשבה היתה פעם שיר.(צארלס ה. פארקהרסט)


הדיבור הוא מחשבה חיצונית והמחשבה- דיבור פנימי. (אנטואן ריבארוי')


בעצם אין חיי המחשבה נמשכים אלא עד שהיא מגעת לשערי המילים. (ארתור שופנהאור)ולסיום ציטוטים על ציטטות:

הייתי מסוגלת לחזור באוזניי, ברכות ובטון מרגיע שורה של ציטטות יפיפיות ממיטב המוחות הנפלאים - אילו רק זכרתי משהו מהדברים הארורים האלו.( דורותי פארקר)


ציטטה היא דבר מח שימושי מאוד. היא חוסכת ממך את הצורך לחשוב בעצמך.(א.א מילן)


האמת והתבונה הן קניין הכלל , ואין הן שייכות למי שאמר אותן ראשונה יותר מאשר למי שאמר אותן אחר כך. (מונטיין)


כאשר דבר מה נאמר , ונאמר היטב , אל תהסס, העתק אותו! ( אנטול פראנס)


- תואר ראשון ושני במדעי הטבע-ביולוגיה

- תואר שלישי בחינוך במנהיגות

משרות במשרד החינוך:
- 3 שנים מפקח על מדעי הטבע
- 12 שנים מפקח כולל
- 10 שנים מפקח מחוזי

בכל תחום פיתח מנהלים כמנהיגים, אשר הגיעו להישגים הטובים בארץ באזורם

ב6 שנים האחרונות מרכז את הקורס המכשיר מנהלים בבר אילן, וכמובן מלמד חינוך ומנהיגות באוניברסיטה ובעוד 3 מכללות.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב