בשמחה ובטוב לבב
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

בשמחה ובטוב לבב 

מאת    [ 06/01/2009 ]
מילים במאמר: 958   [ נצפה 2803 פעמים ]

 
 
בשמחה ובטוב לבב

בפרשת כי תבוא מבהירה לנו התורה החשיבות הגדולה מאוד של השמחה בחיי האדם. הקללות העונשים ואף גלות תגיע לאדם את הוא לא מקיים מצוות בשמחה ובטוב לבב.

לעיתים קשה להבין בקשה זו. אם אדם מקיים כל המצוות שבתורתנו, אם הוא קובע עיתים לתורה, אדם לומד תורה שבכתב ואף תורה שבע"פ, אין זה מספיק,עליך לבצע כל המשימות התורניות מתוך שמחה וטוב לבב.

הפסוק מבהיר בצורה חד משמעות "תחת אשר לא עבדת את ד' אלוקים בשמחה ובטוב לבב" מי שלא עושה ומקיים המצוות מתוך שמחה עונשו חמור ביותר, גלות, שיעבוד,רעב, צמא וחוסר כל.

חג הסוכות אף הוא מאופיין בהוראה דומה של שמחה. ושמחת והיית אך שמח אכילת מעשרות בירושלים החובה היא לאכילה מתוך שמחה, כך אכילת הקורבנות.

המשנה מתארת באריכות חשיבות הביכורים, אשר אף היא צריכה להיות מתוך שמחה, כך הבאת הקורבנות חייבת לבוא מתוך שמחה.

כתוב "ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלוקיך נותן לך "

קריאת מביא הביכורים חייבת להיעשות מתוך שמחה וגיל.

כל המצוות הקשורות בארץ חייבות להיעשות מתוך שמחה.מצוות ישיבה בארץ ישראל אסור לה להיעשות כאין ברירה, בצער, ישיבה בארץ חייבת להתבצע מתוך שמחה. אנו יודעים שהשמחה תחילת השמחה בגדלות מביאה את האדם לאהבה, מבחינה פסיכולוגית יש ערך רב לשמחה.

אדם שמח הוא מאושר, מעשה הנעשה בשמחה בחדווה וגיל יעשו ביתר רצון עם מוטיבציה גבוהה ועם המון נחישות, העזה וזקיפות קומה, השמחה מבטאת שלמות באדם, הצער והאבל מבטא פגם.משה רבנו בבחירת מנהיגים הוא מציין "חכמים נבונים וידועים"חכם הוא בעל יידע והשכלה

נבון, המבין-מבין דבר מתוך דבר. מודע הוא להסיק מסקנות מתוך החכמה הקיימת במוחו.משה מוסיף שיש צורך שיהיו המנהיגים ידועים לציבור-לאנשים לחבריהם, ושבטיהם שהרי החברים צריכים לבחון היטב היטב את האופי של האדם. אופיים המוסרים יכול להיות נודע להם מתוך חייהם, אפשר להבחין בכך רק אלה הנמצאים איתם כמגע.

לכן נאמר "וידועים לשבטיכם".ראשי הערים השופטים העומדים בראשכם, צריכות לשפוט משפט צדק, שיסבלו את הליכותיהם של הציבור, בסבלנות הקשבה ובנימוס השופט נתמנה להיות "מחנך" העם על פי פירושו של הרש"ר הירש.

מצפים ממנו למשפט הוגן וישר ועם המון סבלנות שנאמר היוו מתונים בדין.

צריך השופט לחוש שהוא נציגו של הציבור-שיעבוד למען הציבור וביושר.

משפט צדק-התנהגות הגינות כלפי כל אחד ואחד-ללא איפה ואיפה,מהווה פן חשוב מאוד בבחירת המנהיגים .הצדק הוא הרעיון האידיאלי הקיים ביסוד המשפט-במנהיגות נכונה וטובה.

דברים ברורים ובהירים נאמרו כאן בפרשה על מינוי מנהיגים ושופטים על התנהגותם כלפי הזולת בצדק ביושר ובהגינות ללא משוא פנים בין האנשים אך עליהם להיות חכמים נבונים וידועים לציבור.

פרק נפלא ומדהים בדברי משה אל העם טרם סיימו את תפקידו כמנהיג העם. פרק מוסרי ומנהיגותי שממנו אנו יכולים ללמוד עוד היום. בחירת המנהיגים במשך מאות ואלפי שנים בקרב היהדות היו קשורות לתכונות אלו: אופי יושר בצד חכמה ותבונה.

כאשר העם שלנו לדורותיו חש כי מנהיגיו המובילים אותו,המנתבים דרכו הם בעלי יושר אישי בעלי מזג אופי אנושי וחביב,סבלנים ומקשיבים, מתייחסים לכל אחד באותו דרך-ללא אפליות כפי שכתוב בפרקי אבות, הווי דן את כל האדם לכף זכות כל אדם באותה מידה של יושר והגינות. ללא פרוטקציה וללא התייחסות לקשרים.

מנהיגים שופטים אלה היו נבחרים כך עם הם בעלי אופי חיובי מהסנהדרין ועד מנהיגי העם בכל אתר ואתר בעולם ובגולה .השילוב המנצח של אופי אנושי וטוב לב עם חכמה ותבונה, היה קוד מנצח. המנהיגים היו בעלי יידע,השכלה וחכמה, הם למדו בצעירותם ולכן נבחרו מנהיגים אך המשיכו ללמוד כל חייהם כדי להיות נבונים -המבינים דבר מתוך דבר כך השתדלו להפוך מסקנות ולהחליט החלטות נכונות וכאשר השתמשו בתבונתם.

תהליך קבלת ההחלטות של מנהל שהוא מנהיג מתחולל כל הזמן אל מול תלמידים,מורים,והורים. מול הרשויות ואל מול משרד החינוך, ההתמודדות עם חינוך הוא דינאמי כל הזמן. תהליכי שינוי מתלמדים כך מתמידים עם חדשנות שהרי "אין בית מדרש ללא חידוש" כל הזמן.

ברור לנו שמנהל-מנהיג משתף מורים בחשיבה ובהתייחסות למגוון העשייה החינוכית. רבים מהמנהיגים הטובים משלבים את התלמידים בהחלטות וברעיונות ,אך בסופו של דבר המנהל-המנהיג צריך לקבל על עצמו אחריות להתקדמות,לתנועה כלפי מעלה לטיפוס על כל הר גם אם יש מכשולים והמהמורות בדרך.

ההחלטות שלו ושל מוריו יהיו איכותיים ובעלי עוצמה רק אם הם יפעלו באותם כלים בהם השתמש משה-"צדק ויושר" גיבורי חיל" "יראי אלוקים" "שונאי בצע" "ואנשי אמת" המשלבים באופים ובעשייתם חכמה בינה ודעת.

כאשר תפקידו של המנהל-המנהיג לדאוג שגם מורה יהיה בעל יושר,ושילמד כל הזמן. הלמידה, ההשתלמויות המתמידות רכישת השכלה גבוהה וממושכת כל הזמן,מהווה מתכונת החשובה ביותר להיות חכם.

ככל שהמורים יורגלו להיות שותפים עם המנהל לקבלת ההחלטות הרי הם יצטרכו להשתמש בחכמה הנמצאת במוח,חוכמה אותה הם חייבים לרכוש כל הזמן. בקריאה,בלמידה, בעבודה, בקבוצות.

בלמידה בחברותיות , אך ככל שהמנהיג יחדיר בהם את האמונה בעצמם וביכולתם בתהליכי קבלת החלטות, או אז החכמה תבוא לידי ביטוי בתבונה היעילה במסקנות שהם יצטרכו להחליט עליהם.

כך צריכים המורים להנהיג בעמלם החינוכי וההישגי עם תלמידיהם להקנות להם תכונות של אופי, נתינה,התחשבות בזולת,הקשבה,אמינות,אמת,הקשבה , אהבת הרע ,יחס וכבוד לכל אחד, החדרת האמת בכל עשייתם, פיתוח היושר בתהליכי ההתנהגות של עצמם ואל מול כל אירוע חברתי,בדיון בויכוח ובמשחק.

יחד עם הבניית כלים לבניית האופי יש להחדיר בילדים ללא הרף חכמה,השכלה,למידה ולמידה כל הזמן,בכל תהליך הלמידה-חיבות להעלות דילמות ,קושיות,ושאלות כדי שהשאלות הדילמות יפעילו את האצור במוח. או אז תהיינה ההחלטות נכונות וטובות .בכל תהליך פתרון בעיות הילד כמו האדם המבוגר נתון כל הזמן בחשיבה-מה לעשות? כיצד להתייחס לבעיה מסוימת?כיצד לנהוג עם דילמה מוסרית או התנהגותית שהוא ניתקל בהם השכם וערב.

חובה עלינו להרגיל את הילד בתהליכי פתרון הבעיות,לא לברוח מתהליך מסוג זה.

לעלות כל הזמן שאלות,דילמות ותהיות ולנצל החכמה הנרכשת עם הקנית האופי-הישר כדי לנסות לפתור בעיות,כדי להסיק מסקנות נבונות על סמך החכמה האצורה במוח. חוכמה מן העבר והנלמדת כל הזמן. וחשוב שכל תהליך רכישת החכמה והבינה ואף הידועים לציבור- ייעשה מתוך שמחה וטוב לבב. הרוחניות חודרת בית עוצמה למוח האדם כאשר הוא שמח, חיי חברה נוצרים היטב אם כולם שמחים.

צריכים אנו - כולנו הורים ומורים לדאוג כל הזמן לשמחה.


 


- תואר ראשון ושני במדעי הטבע-ביולוגיה

- תואר שלישי בחינוך במנהיגות

משרות במשרד החינוך:
- 3 שנים מפקח על מדעי הטבע
- 12 שנים מפקח כולל
- 10 שנים מפקח מחוזי

בכל תחום פיתח מנהלים כמנהיגים, אשר הגיעו להישגים הטובים בארץ באזורם

ב6 שנים האחרונות מרכז את הקורס המכשיר מנהלים בבר אילן, וכמובן מלמד חינוך ומנהיגות באוניברסיטה ובעוד 3 מכללות.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב