העצמה -Empowerment
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

העצמה -Empowerment 

מאת    [ 06/01/2009 ]
מילים במאמר: 1375   [ נצפה 8721 פעמים ]

 
 
בס"ד

תפקידו העיקרי של המנהיג הוא העצמת העובדים - המונהגים.

היינו, מפקח במשרד החינוך - חייב להעצים את המנהלים.

המנהל- חייב בכל עמלו החינוכי כמנהיג לפתח מורים ולהעצימם. מורה אף הוא כמנהיג חייב להעצים את תלמידיו.

כלומר- כל תפקיד פדגוגי במשרד החינוך מחייב את בעלי התפקידים - מפקח, מנהל, מורה להפוך למנהיג המעצים את חבריו שמתחתיו.

העצמה פירושה פיתוחו וקידומו של כל עובד בהתאם ליכולתו ולכישוריו.

בדרך זו האדם חש שליטה רבה יותר בכל עשייתו בתחום החינוך. כאשר השקפת עולמו, גישתו - התקדמותו והתחדשותו נעים מעלה כל הזמן.


כל עוד המנהיג יוצר תשתית ללמידה, מגביר את המוטיבציה בכל עובד, מטפח רצון עז לחשוב, לרענן, ליזום ולהיות יצירתי יותר, כך תהיה ההצלחה טובה יותר.

העיקרון החשוב ביותר בהעצמת עובדים הוא האחריות המוטלת על המנהיג, כאשר נערוך ונבדוק מנהלים יצריתיים או מורים מעולים חובה עלינו לבדוק האם העצמתם לרום הפסגה נבעה מיוזמתם שלהם או שהממונה עליהם מילא את חובתו העיקרית בהעצמת עובדיו, בהקניית כלים, השתלמויות,תהליכים שגרמו להעצמה. האם שילוב דברי עידוד, מחמאות ועקרונות נוספים הם שגרמו לפריחתם האיכותית של העובדים.

מנהלים ומורים מועצמים הם תכליתיים, בעלי תחושות ריענון כל הזמן ומחוייבות אישית להצלחה. השיפור המתמיד ותהליכי השינוי ללא הרף משמשים תוצר חשוב ביותר לעובדים שעוברים תהליכי העצמה ממושכים.


ההעצמה מגבירה את השליטה העצמית, האחריות גוברת, המקצועיות משתכללת. קורה כמובן שכאשר ההעצמה מתפתחת באופן שונה אצל כל עובד, הרי נוצרת תחרות ומתח ולעתים אף מחלוקת וויכוחים.

ככל שהמנהל מנהיג אמיתי ואיכותי עליו לעודד דיונים, דילמות ומחלוקות , כך גוברת ומתעצמת האיכות. אם כי חשוב למנוע קונפליקטים המהווים גורם מרתיע ושלילי.

העצמה נכונה כוללת התנסות, למידה עצמית ובעיקר קבוצתית, באשר לימוד בקבוצות ובחברותות מגביר את עוצמת הלמידה וההתנסות והעצמה הרבה יותר איכותית.

חשוב שמנהיג המפתח מורים היינו מעצימם יבנה תכנית העצמה המלווה בעיקרה בחינוך חברתי בקרב המורים.

תלמיד הלומד בכתה בה יש חיי חברה הוא מאושר, בעל זקיפות קומה ובטחון עצמי איתן, באותה מידה מורה לומד ומתעצם ביתר שאת אם חדר המורים מאוחד, מלוכד וחברתי, החברה בכל גיל יוצרת לכידות, אהבת אדם, ומאפשרת העצמתם של פרטים בקבוצה. מעבר לכך - הלמידה מחברים מהווה אף היא גורם חשוב בהעצמה.


העצמת מורים צריכה להתבצע במגוון תחומים ואפשרויות, להביא מדי פעם מרצים חיצוניים, אך להשתמש בעיקר בכוחות הפנימיים, העצמת מורים על ידי המנהל - המנהיג או מדריכים מקומיים ובעיקר בסיוע מורים מן הצוות מהווים גולת כותרת בהעצמה .לכן חשוב שמנהל - מנהיג יפתח מורים - כל אחד וכישורו, המורה בעל האיכויות הספציפיות ילמד ישכיל ויתקדם בעיקר בדחיפתו ובעידודו של המנהיג. המנהיג-יגביר העצמת המורים - החברים ברצון, במוטיבציה ובעוצמה רבה.

בזמנו, דאגתי שכל מפקחי המחוז וכן המדריכים ילמדו לתואר שני.אף רוב המנהלים.

השכלתם האישית הרחבה של כל מפקח זקפה קומתו ופיתחה בו את הבטחון בעצמי וכמובן את היכולת האישית. מפקחים משכילים אלה קיבלו על עצמם להוביל במחוז כולו תחומים בהם הם היו מצויינים, קבלת אחריות להוביל נושא שהאדם הפך להיות בו "מומחה", מגבירה בו את העצמה האישית המוסיפה לו מוטיבציה להמשיך, ללמוד ולהתפתח עוד ועוד.

היינו, כדי להפוך אנשי חינוך בעלי העצמה אישית למשמעותיים, חובה עלינו להעמיק את העצמה ויש צורך במתן ביטוי לכל עוצמה אישית.


ככל שמנהיג מעצים את מוריו ומאפשר להם לבטא כישוריהם המועצמים במוסד החינוכי בו הם עובדים, הרי התוצרים - התפוקות שבמוסד זה מרקיעים מעלה מעלה.

מצאתי במקרים רבים שגורמים חיצוניים כמו יועצים אירגוניים לא הצליחו להשפיע ולהעצים מורים במעלה ההר החינוכי האיכותי לאורך זמן.

מורים - חברים ומנהל - שהוא מנהיג שהפכו הייעוד שלהם בעמלם החינוכי - בפיתוח מורים ב"העצמה", לוקלית מוסדית, עם חבריהם שלהם, לאורך זמן הרי האחריות שלהם להצלחה גבוהה והתוצאות פרחו והניבו פירות מצויינים.

היינו העצמה תצליח יותר במוסדות בהם גורמי העצמה הם מקומיים, "משלנו". ככל שנטיל האחריות להעצמה על מורים מן השורה, על חברים מצוות המורים, כן נזכה להעצמה כפולה, מחד - המובילים מקרב המורים יתפתחו באופן אישי ומאידך קבלתם לאורך זמן ולעומק איכותי הרבה יותר יעיל.

משמעות העצמה היא בפיתוח אנשים, בעידוד מורים להנהיג, להוביל, להשמיע קולם. לפעול ולקדם עצמם ולייצג הארגון, הקולקטיב, חדר המורים. המוטיבציה של מורים להעצים את חבריהם המורים מגבירה בכולם את האחריות להצליח. ברור לנו כי הצורך במעצמת מורים ומנהלים קיים כל הזמן. המימוש לאורך זמן תלוי במנהיגים המובילים, כאמור מפקח המעצים מנהלים ומנהלים המעצימים מורים. אם נבדוק היטב מוסדות מצליחים לאורך זמן, נגיע למסקנה - כי הסיבה העיקרית לכך - היא פיתוחם והעצמתם של המורים והמנהל.


כאשר מפקחים הובילו חבריהם המפקחים בתחומים כמו אקלים מיטבי, הערכה נכונה ואיכותית, התמודדות עם כתה הטרוגנית, דרכים לפיתוח המצויינות, פיתוח סגל או הכנה לניהול, פיתוח מנהיגות נוער בכל מוסד ובכל כתה ועוד... הרי העצמתם של המפקחים המריצה אותם להעצים מנהלים באזורם.

היו מקרים רבים בהם מפקח שפיתח - שהעצים חבריו המפקחים בתחום מסויים נתבקש להמשיך במשימתו ולהעצים מנהלי המחוז בתחום, ראינו הצלחה רבה בדרך זו, כאשר שוב - מורה שמנהלו המנהיג השכיל להעצימו בהתאם לכישוריו האישיים הוא פתוח ובעל מרץ רב לבצע העצמה בכתתו לתלמידיו.

מורה החש באיכות, בחשיבות העצמתו, יבצע משימה זו בהעצמת תלמידיו. אנו יודעים היטב כי תלמידים - מנהיגי הנוער המרגישים תהליך של העצמה בכתתם, יקבלו על עצמם אחריות להעצים את חבריהם.

עלינו לטפח העצמה מהפיקוח למנהלים, מהם למורים ובהמשך לתלמידים.

התוצרים - המועצמים מנצחים ומצטיינים.

העצמה אינה אירוע חד פעמי, היא תהליך שמשמעותו מעבר ממצב מעורער - בלתי ברור, לשליטה בנושאים חשובים ועקרוניים בחיינו.

נהגתי בזמנו לשאול כל מנהל על השכלתם של מוריו, עד כמה הוא המנהל ממריץ ומעודד מורים ללמוד באקדמיה, חקרתי תמיד כמה גמולי השתלמות לכל מורה ומורה בבית ספרו-עד כמה הגמולים הם בגללו?

שהרי יש מנהלים העושים פעולה הפוכה מהעצמת מורים, המה לעיתים מונעים ממוריהם ללמוד כי עליהם להתאמץ בהכנת מערכת השעות ולהתאימה לחבריהם הלומדים, חבל ומצער שיש מנהלים שאינם מתענינים בלימודיהם של המורים. אילו כל מנהל היה מקדיש ישיבת מורים בו הלומד המשתלם המשכיל כל הזמן יתן הרצאה או סדנא המאפיין לימודיו , בדרך זו היה הוא המנהל הופך למנהיג המשמח הלומדים ומגביר המוטיבציה של כל המורים ללמוד ולהשכיל. יש מנהלים שכלל אינם מתענינים במוריהם הלומדים.......חבל.

יש מורים טובים המשתלמים בדיסצפלינות שונות- מדוע המה אינם מקבלים "במה" בישיבות מורים לתאר ההשתלמות. כך נגביר הרצון של כולם ללמוד עוד ועוד ...מתמטיקה....אוריינות...אזרחות...יהדות... והמון המון חינוך חברתי הבסיס העיקרי הגורם ליליד לבוא ב"כיף" לבית הספר.

בקורסים להכשרת המנהלים אני נוהג לאפשר מתן הרצאה על יוזמה מנהיגותית אותו מוביל פרח הניהול- משמח לשמוע על המנהל שלו המאפשר פיתוח יוזמות ויצירתיות , יש מנהלים שלא מאפשרים יצירתיות ולא מעודדים פיתןח רעיונות חדשניים, עצוב...עצוב.

קיום ישיבת מפקחים או מנהלים שכל הנוכחים חכמים, משכלים בעלי תארים אקדמיים גבוהים הוא ברמת דיון גבוהה ואיכותית, הויכוחים הדילמות המחלוקות נוסקים מעלה מעלה...תהליך קבלת ההחלטות בתום דיונים כאלה -עם אנשים חכמים משכילים היא מאוד איכותית ויצירתית.


העצמה גורמת לשיפור בתחושות, ביכולת, בכושר החשיבה ובכישורים האישיים של כל פרט.

העצמה איכותית תלויה, כאמור בבניית חיי חברה איכותיים בקרב המועצמים. חינוך חברתי - אינו מהווה בזבוז זמן. חיי החברה - מוסיפים יחס, כבוד והערכה בין אישית. היא מגבירה את תחושת השיתופיות והשייכות של הצוות ומוסיפה מוטיבציה גבוהה להתגבר על תקלות שבדרך ולהגיע לפסגה.


היינו העצמה צריכה לכלול פיתוח אישי, פרטני, העצמה קבוצתית, חברתית והעצמה מקצועית. כל אחד בתחומו הטוב.

כשם שאנו מודעים לשונות הקיימת בכל כיתת לימוד, חשוב שנטביע בתוכנו את השונות הקיימת בכל חדר מורים ובכל צוות מנהלים.

בתהליך ההעצמה האישית חשוב מאוד לשלב כלים לפיתוח האמונה העצמית, ביכולת האישית ואת הלהט החשוב מאוד לקצב ההתקדמות.אמונה ולהט מילות מפתח בהצלחה.

השיפור המתמיד כתוצאה מהעצמה מטפח ומחזק את הביטחון העצמי מגביר את הכבוד והמוטיבציה לנסות יותר ויותר להצליח בכל המשימות, הקצאת זמן לפיתוח העצמה אישית תלויה רבות בתשתית - שתהא איכותית, מקובלת משמחת ומועילה.

המנהיג העומד בראש מערכת,מפקח או מנהל- צריכים להוביל העצמה.זו הדרך העיקרית החשובה ביותר לנצח ולהצליח בחינוך ילדים.

 

- תואר ראשון ושני במדעי הטבע-ביולוגיה

- תואר שלישי בחינוך במנהיגות

משרות במשרד החינוך:
- 3 שנים מפקח על מדעי הטבע
- 12 שנים מפקח כולל
- 10 שנים מפקח מחוזי

בכל תחום פיתח מנהלים כמנהיגים, אשר הגיעו להישגים הטובים בארץ באזורם

ב6 שנים האחרונות מרכז את הקורס המכשיר מנהלים בבר אילן, וכמובן מלמד חינוך ומנהיגות באוניברסיטה ובעוד 3 מכללות.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב