כלים להצטיינות בחינוך של המנהל כמנהיג
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

כלים להצטיינות בחינוך של המנהל כמנהיג 

מאת    [ 24/12/2008 ]
מילים במאמר: 1671   [ נצפה 3391 פעמים ]

 
 
כלים להצטיינות בחינוך של המנהל כמנהיג

היהודים בארץ ובעולם כולו, במהלך כל הדורות עסקו בפיתוח האינטלקטואלי, הוסיפו חכמה ודעת, תמיד למדו. קביעת עיתים לתורה גם כשאדם עסוק סיפקה לנו תחמושת רוחנית מאז ומתמיד, מיד עם יציאתם של בני ישראל ממצרים הם קיבלו התורה, עליהם לקיים מצוות שבין אדם למקום ומצוות רבות מאוד שבין אדם לחברו, כדי שהתורה תהא נחלתם לתמיד, כדי שהיא תעבור מדור לדור, מאב לבנו, ממורה לתלמידו, עלינו ללמוד כל הזמן, ללמוד וללמד.

הרב קוק מציין כי כל דור ואפיוניו, כל תקופה ומרכיביה, עלינו ללמוד את איפיוני הדור ולהתאים הכלים החינוכיים שיתאימו לאותו דור, ישנם עקרונות בתחום החינוך והחשיבה, כדי לעצב פני הדור, כדי לטפח נוער מעולה בעל ערכים טובים ומעולים וכיצור חברתי, טיפוח הייחודיות של כל אחד מתוך ראיית הכלל, מתוך יצירת אחדות חברתית.

ראוי למצות הרעיונות החינוכיית לכללים אותם ראוי ללמוד ולמצוא את הדרכים כדי ליישמם.

מנהל שהוא מנהיג איכותי ישכיל להפנים עקרונות אלה ולהגשימן הלכה למעשה, כדי להגיע להישגים לימודיים, חברתיים, ערכיים, תורנים והתנהגותיים.  • 

  קבל על עצמך עול מלכות שמים בעשייתך החינוכית והקפד תמיד שכל מעשיך יהיו נחת רוח לפני הקב"ה.


  • 

  בית ספר טוב הוא מוסד המשתפר כל הזמן.


  • 

  היעילות היא מטרתו של כל ארגון, ארגון יעיל הוא ארגון יצרני ויצירתי.


  • 

  שלושת ה"שינים" - שימור, שיפור, שינוי


  • 

  השיפור חייב להיות מתמיד


  • 

  סכם בכתב כל מפגש, השאר פרוטוקול


  • 

  ארגון נכון של תיקיית מנהל הוא ערובה להצלחה.


  • 

  גם שאלות הנראות טפשיות בתחילה מונעות טעויות בעתיד.


  • 

  התייעץ עם כל מי שמוכן לעזור.


  • 

  השיתופיות היא מוקד בהצלחה המזכירה ואם הבית הם יד ימינך, השכל לשתף אותם בעבודתך.


  • 

  המורים צריכים לההפך ממורים למנהיגים שתף אותם בכל תהליכי העשייה.


  • 

  שדר לכל מורה שעשייתו ודעתו חשובות לך.


  • 

  הזמן שתקדיש לאנשיך הוא ההשקעה הטובה ביותר.


  • 

  ישיבות מליאה הם חשובות, אך זכור לפגוש באותה מידה כל עובד הוראה, לשיחות אישיות.


  • 

  דאג לפעול באופן נבון ולתת תחושה שהרעיון שלך הוא הרעיון של כולם.


  • 

  המפגשים רבים, והזכרון קצר, רשום וסכם, הדברים יועילו לך בעתיד.


  • 

  ההצטיינות תלויה במורים חכמים הקוראים ולומדים כל הזמן.


  • 

  ההצלחה היא פונקציה של תכנון


  • 

  תכנון יעיל הוא מחצית הדרך להצלחה.


  • 

  הקדש זמן להבהרת המטלה ומנע אי הבנות.


  • 

  תכנון מוסדי מחייב תיק מנהל, תיק כיתה, תיק מורה, תיק מרכז שכבה ומקצוע


  • 

  התיקים הפדגוגיים צריכים להיות זמינים עדכניים ושימושיים


  • 

  חשוב שבתיק מנהל ימצאו חומרים רלבנטיים ועדכניים.


  • 

  על תכנון העבודה להיות בהשמה לחזון בית הספר.


  • 

  שתף את כל הצוות בתהליכי התכנון.


  • 

  השיתופיות בחשיבה יוצרת מעורבות אישית.


  • 

  השיתופיות גוררת בעקבותיה אחריות לביצוע.


  • 

  החשיבה היצירתית מצויה אצל כל מורה ולא רק אצל המנהל.


  • 

  כל מורה יכול לתרום מפנימיותו, לחשיבה היצירתית הקולקטיבית.


  • 

  שיתופיות תהא יעילה יותר כשהיא באה מתוך גאוות יחידה, אמונה בצדקת הדרך והאמונה ביכולתו של המורה.


  • 

  השותף חש עמי חלק משלם.


  • 

  השיתופיות מפתחת את היצירתיות.


  • 

  השיתופיות חייבת להתחיל כבר בתהליכי החשיבה לקראת התכנון.


  • 

  השיתופיות מגבירה את המוטיבציה ואת היצירתיות


  • 

  הפוטנציאל היצירתי טמון בכל אדם, דע כיצד לנצלו


  • 

  המנהל - המנהיג צריך לדעת כיצד להוציא מן הכוח אל הפועל את הטמון בכל מורה.


  • 

  המורה - כמו נגן בתזמורת, המפיק צלילים מכלי ייחודי.

הצוות - סה"כ חברי התזמורת, לכל אחד צליל משלו איכות הצלילים נקבעת עפ"י דרך ההנחיה של "המנצח" - המנהל - המנהיג.


  • 

  השותף הפעיל - שמח ושבע רצון ומגלה נכונות להשקיע משאבים מירביים של זמן וחשיבה.


  • 

  השיתופיות יוצרת אחריות אינדבידואלית וקולקטיבית.


  • 

  הענק סמכויות ריאליות ואמיתיות, כך תקבל תוצאות טובות יותר מיותר אנשים


  • 

  לכל הגדרת יעד חייבת להיות צמודה תכנית יישומית.


  • 

  בהיות האדם יצור חברתי חשובה לו השיתופיות האמיתית.


  • 

  השיתופיות מחזקת את חדוות היצירה.


  • 

  השותף הוא אדם מאושר והוא מוכן להשקיע ככל שנדרש.


  • 

  השיתופיות יוצרת תחושה של שוויון גם אם קיים ראשון בין שווים והוא המנהל.


  • 

  החשיבה המשותפת צריכה לחול על כל שלב בעשייה בתכנון בביצוע ובהערכה.


  • 

  כל תהליך להשגת יעדים הוא אטי, הענק חשיבות לקצב בו מתקדמים התהליכים.


  • 

  אין קפיצות דרך בחינוך ואין קיצורי דרך בתהליכים.


  • 

  עפ"י הרמב"ם ההרגל הוא העקרון הראשון בחינוך, כדי להפנים רעיונות יש לתרגלם שוב ושוב גם עם תלמידים וגם עם מוריהם...


  • 

  השותפות בעשייה, הנשיאה באחריות וביצוע נאות של תהליכים הוא פונקציה של תרגול ממושך גם אצל המורים.


  • 

  ההרגל יהפוך לטבע - אם תתרגל.


  • 

  אין דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת פעמים (אבות)


  • 

  צריך להאמין במורים ובכושר היצירתיות שבהם.


  • 

  הרגל את המורים לשאת באחריות


  • 

  תרגל עם הצוות תהליכי חשיבה


  • 

  הצב רף גבוה של יעדים, וכדי שיהא לאן לטפס


  • 

  הרף בסולם ההישגים ייקבע תוך שיתוף המורים בהחלטה.


  • 

  המורה - המנהיג הרוצה לטפס במעלות הסולם - יצליח, דאג לאתגר את המורים לרצות! לשאוף!


  • 

  תן למורים להביע עמדתם ראשונה הייה אתה האחרון __________


  • 

  התפוקות הן היעד הסופי והחשוב של כל תהליך.


  • 

  לקבלת תפוקות / תוצאות יעילות שתף את כולם בחשיבה בתכנון ובדרכי הביצוע.


  • 

  הערכה יעילה ואיכותית היא פרי שיתופיות.


  • 

  דרכי ההערכה מגוונות, שלב את המורים בדרכי ההערכה השונות.


  • 

  התהליכים להשגת המטרות הם מגוונים. אפשר לכל מורה לפתח את יצירתיותו כדי לכבוש את היעד המצופה.


  • 

  על התהליכים להשגת המטרות, להיות גמישים, להתאים לאופים של מורה וכל כיתה.


  • 

  ישנן אלף דרכים להגיע למטרה, תן לכל אחד להגיע אל המטרה בדרכו שלו ובלבד שישתמש בכלים קוגניטיביים ואפקטיביים (ריגושיים) כאחד.


  • 

  התהליך ארוך וממושך חייבים כלים ומועדים להערכת ביניים של "אמצע הדרך".


  • 

  תפוקות נמוכות בין ב"אמצע הדרך" ובין בסיומה - הן באחריות המנהיג.


  • 

  תהליך חוזר שלאחר הערכה חייב להתבצע בדרך שונה ואחרת, לא עוד מאותו דבר.


  • 

  המורה חייב לגוון את תהליכי הלמידה כדי שיתאימו לשונות בין התלמידים


  • 

  על המנהיג לעודד טיפוח המצויינות בכיתה.


  • 

  איכויות הלמידה וההישגים ישתפרו וילכו ככל שנטפח את המצויינות - הזהר מהבינוניות!


  • 

  תהליך הלמידה חייב להיות מלווה בהפעלת התלמידים לחשיבה יוצרת.


  • 

  חינוך לשאילת שאלות חייב להוות חינוך מושכל, מובנה ורב שנתי.


  • 

  מדען טוב הוא אדם היודע לשאול שאלות.


  • 

  שאילת שאלות תוביל את התלמיד לחשיבה יצירתית.


  • 

  שלב שאילת השאלות מצד התלמידים בכל התחומים.


  • 

  המורה והתלמיד כאחד מצפים להערכה.


  • 

  הערכה חיובית נחוצה לכל אדם מבחינה פסיכולוגית.


  • 

  ככל שתרבה בהערכה חיובית - תגביר את היצירתיות ובעקבותיה את ההישגים.


  • 

  בסיום תקופה גם המורה זקוק לשעה של שיחה אישית, למשוב, לחיזוק ולעידוד.


  • 

  סוד ההקשבה הוא המפתח לשיחה יעילה, למשוב, ולעידוד.


  • 

  הקשבה אקטיבית חיונית וחשובה ליחסי אנוש משופרים


  • 

  הקשבה יוצרת אינטראקציה בין אנשים.


  • 

  השתיקה בעת ההקשבה לעיתים רועמת יותר מן המילים.


  • 

  מוטיבציה לעשייה תגבר ככל שנשכיל להטות אוזן ולהקשיב.


  • 

  הערכה תקופתית, למורה ולתלמיד כאחד, חייבת לכלול כראוי פרט לבקורת, גם דברי שבח ועידוד.


  • 

  שבח את המורה על כל מעשה טוב ונכון, תאר את המעשה בקול, דברי השבח מעוררים ומעודדים לפעילות נוספת, דברי השבח זוקפים קומתו של אדם, מפתחים בטחון עצמי וגוררים לעשיה משופרת.


  • 

  כבוד והערכה הם תוצר חיוני בכל תהליך חינוכי.


  • 

  משוב חיובי ממריץ את המורה ומשביח את התוצאות בהמשך.


  • 

  שתף את צוות המורים כולו בכל התוצאות והתוצרים גם הכואבים אל תתעלם ממשברים ומבעיות.


  • 

  אל תקמץ בחיוך - הרווח כולו שלך.


  • 

  שדר בכל הזדמנות את חזון ביה"ס ויעדיו - זהו כוחו של הרגל.


  • 

  רצוי לקבוע מראש מדדי הצלחה לגבי כל משימה כשהכל נעשה בעבודת צוות בהסכמה ולא בהנחתה.


  • 

  טפח חיי חברה בקרב המורים באופן קבוע, מדי שבוע ובארועים שונים ומגוונים, מורה חברותי ישקיע בחיי חברה בתלמידיו.


  • 

  הקצה "במה" לכל מורה שיוכל להפגין כישוריו - יכולתו בפני כולם.


  • 

  מנהל - מנהיג המפתח מורים מנהיגים יפתחו הם מנהיגות נוער.


  • 

  החברים הם המשפיעים ביותר על הילדים עלינו לבנות איכות חיובית ערכית ותורנית של מנהיגות נוער.


  • 

  "כיף לי לבוא לביה"ס כי יש לי חברים..."


  • 

  ההורים הם הלקוחות - חשוב לשלב אותם בחשיבה ובעשיה.


  • 

  מותר לנו רצוי והכרחי ללמד הורים להיות הורים מנהיגים, להגביר למשל, יחס, אהבה, עידוד ותשבחות, לטפח אופטימיות בביתם.


  • 

  ה"אמונה" מילת מפתח בהצלחה על המנהל להחדיר בכל מורה את האמונה בעצמו וביכולתו.


  • 

  המנהל מהווה "דוגמא אישית" בכל... בקריאה, בהשכלה, בחכמה, בטיפוח האינטלגנציה הריגשית, בעוצמה וברצון להצליח ולהצטיין.


  • 

  פיתוח "המצויינות" מהווה מוקד חשוב מאוד במוסד החינוכי.


  • 

  ראוי ללמוד וליישם השיווק המוסדי והשיווק העצמי של כל איש חינוך, שהרי עמלנו החינוכי בעיצוב פני הדור - קודש הוא.


  • 

  החדר בכל מורה, עובד ותלמיד את האחריות להצלחה, ככל שנשכיל להטמיע האחריות בתוכנו נוכל להרקיע לשחקים.


  • 

  מהו בי"ס טוב - ע"פ התלמידים, מוסד שיש בו כבוד, יחס, אהבה, עידוד, שיתופיות, שייכות.


  • 

  נסה לאתר נקודות החוזק של כל מורה ותן לו במה וביטוי בפני כל הצוות.


  • 

  תהליכי השינוי המתמידים - מהווים מוקד חשוב בהצלחה בדורנו.


  • 

  נסה למצוא דרכים כדי למצות "יוזמות ויצירתיות" מן המורים ובעיקר מן התלמידים.


  • 

  ראוי לדון כל הזמן מהו שיעור טוב, מגוון מרתק מעניין ומושך.


  • 

  ישיבות המורים חייבות להיות חכמות שיתופיות ערכיות המשולבות בתאוריה ובמעשים, בחכמה ובפרקטיקום.


  • 

  ראוי לעודד כל מורה לשווק עשייתו החינוכית המצויינת מדי שבוע לכל ההורים והסביבה.


  • 

  "קירות מדברים" ואסתטיים משפיעים מאוד על השהייה החיובית.


  • 

  ראוי לשלב התלמידים בטיפוח החן והיופי.


  • 

  חשוב מאוד להעניק בכל עשייה חינוכית אושר ושמחה.


  • 

  המוסיקה כל הזמן ובכל המקצועות מוסיפה אושר ושמחה.


  • 

  מומלץ ללמוד וללמוד כל הזמן "לקבוע עיתים לתורה", לעגן כל עשיה בתאוריה.


  • 

  הנתינה, העזרה לזולת, הסיוע לאחר, הצדקה חייבים להיות מוקד בעשייה החינוכית.


  • 

  ההישגים הלימודיים המשולבים בחיי חברה מעגנים כל החינוך המעולה לרום הפסגה.


  • 

  תפקידו העיקרי של המנהל- המנהיג הוא להעצים מורים


ראוי לעיין היטב במסמך מפורט זה, ללמוד את הכללים, לבחור את סדר העדיפויות ליישום כל הרעיונות ולתכנן את הכלים כדי להצליח ולהיות הטובים ביותר.

מומלץ ללמוד המסמך יחד עם צוות המורים ולנסות לגבש ביחד בחברותא, סדרי העדיפויות בעמל החינוכי.

ראוי שכל מורה יהא שותף בבניית מסמך חינוכי-ערכי בביה"ס המבוסס על תפיסה חינוכית נכונה הנבנית יחדיו ראוי לעודד ויכוחים, מחלוקות שקלא וטריא ושאילת שאלות, זו הדרך להפוך המורים לחכמים ושותפים בקבלת החלטות.

כל החלטה צריכה להיות מעוגנת בתהליך חכם ומקובל כדי שהביצוע יהא מעולה ואיכותי, ההצלחה החינוכית ההישגית והחברתית בימינו תלויה רק ואך ורק בנו אנשי החינוך,

הכל תלוי במנהל שהוא מנהיג ובמורים מנהיגים הנושאים על גבם

אחריות אופטימיות ואמונה

המובילים והמשפיעים על הילדים לנתב דרכם הליכותיהם וחכמתם לכיוונים הנכונים והמצויינים.- תואר ראשון ושני במדעי הטבע-ביולוגיה

- תואר שלישי בחינוך במנהיגות

משרות במשרד החינוך:
- 3 שנים מפקח על מדעי הטבע
- 12 שנים מפקח כולל
- 10 שנים מפקח מחוזי

בכל תחום פיתח מנהלים כמנהיגים, אשר הגיעו להישגים הטובים בארץ באזורם

ב6 שנים האחרונות מרכז את הקורס המכשיר מנהלים בבר אילן, וכמובן מלמד חינוך ומנהיגות באוניברסיטה ובעוד 3 מכללות.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב