"על עברייני צווארון לבן לדעת כי הצווארון הלבן יהפוך לצווארון שחור"
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

"על עברייני צווארון לבן לדעת כי הצווארון הלבן יהפוך לצווארון שחור" 

מאת    [ 31/08/2020 ]
מילים במאמר: 1087   [ נצפה 112 פעמים ]

 
 

"על עברייני צווארון לבן לדעת כי הצווארון הלבן יהפוך לצווארון שחור"

5,792 פס"ד מצביעים על ענישה בלתי מידתית של עברייני צווארון לבן בישראל שמבצעים פשע כלכלי ששודד את קופת המדינה.

בקרב הציבור בישראל נתפשת הענישה של פשיעת צווארון לבן כקלה מדי. פגיעה במרקם המחויבות החברתית והכלכלית בישראל נגרמת עקב עבריינות צווארון לבן . הסיבות לכך נובעות מחמדנות שהיא גורם נפוץ שעומד מאחורי פשע צווארון לבן, כמו רווח כספי שחשוב כגורם מוטיבציה, אבל לפעמים לעבריין יש יותר מוטיבציה כדי למנוע אובדן ; עבריינים רבים ייחסו את הצלחתם לתאוות הבצע של הקורבן. רבים מן עברייני הצווארון הלבן נצפו כבעלי השקפה מיזנתרופית על הטבע האנושי, והניחו שאחרים היו מזויפים וחסרי יושר כמותם. אין ספק כי יצירת סלידה וחוסר כבוד כלפי הקורבן מקל על ביצוע העבירה; חלק מדפוסי החשיבה הפליליים שמאפיינים את העבריינים כוללים אך אינם מוגבלים ל: רציונליזציה מוגבלת; זכאות (יחס של הזכות למשאבים, ללא קשר לפגיעה באחרים); סנטימנטליות (ביצוע מעשים טובים לפצות על מעשים רעים); הכוונה כוח (מצג של תוקפנות לשלוט או לתפעל אנשים או מצבים);התעלמות מכללים, מנורמות ומגבולות חברתיים; לעתים קרובות עברייני פשיעה כלכלית עלולים להיות עבריינים סדרתיים. ההנחה לפיה פושעי צווארון לבן אינם אנשים המאיימים על חייהם של אחרים היא שגויה. אנו מסיקים שפושעי צווארון לבן אינם אנשים המאיימים על חייהם של אחרים, אך ישנם יוצאים מן הכלל כמו פשעים אלימים מכוונים שבוצעו על מנת למנוע חשיפת פשע צווארון לבן או כדי להקל על ביצועה.

זכורים לנו עבירת צווארון לבן רבים ובין היתר שבצעו כ- 70 ראשי ערים בישראל , ראש הממשלה אהוד אולמרט, ושר האוצר הירשנזון ,הבנקאי יהושע בן ציון(1975)שנתפס בגניבה של 40 מיליון דולר מכספי בנק ארץ ישראל- בריטניה והביא להתמוטטותו, מנכ"ל החברה לישראל ויו"ר צים מיכאל צור שהורשע ב-1975 בשורה של עבירות שוחד ומרמה ונידון ל-15 שנות מאסר , תא"ל רמי דותן מחיל האוויר שהעביר לחשבונו הפרטי 12 מיליון דולר (1990) מכספי עסקות רכש שעליהן היה מופקד, אתי אלון (2002) ושוד הבנק למסחר. כל אלה ספגו עונשי מאסר. לעומת זאת, זכורה לכל פרשת ויסות מניות הבנקים בראשית שנות ה-80 שהסתיימה מבלי שהנאשמים בה בילו אפילו יום אחד בכלא, למרות ששדדו מקופת המדינה כ-7 מיליארד דולר. התופעה איננה מידתית בהתייחס להערכת היקף החשיפה של פשיעת הצווארון הלבן שעומד על 2% לערך. לא קיימת בנמצא סטטיסטיקה לחיזוי ושיקוף היקף הנזק הכלכלי של התוצאות ההרסניות כתוצאה משוד הקופה הציבורית בישראל. יש המעריכים את היקף הלבנת ההון בישראל בין 50-200 מיליארד ש"ח בשנה (תקציב המדינה עומד על כ- 480 מיליארד ש"ח לשנה). מתוך כ 20,000 אסירים פליליים בבתי כלא בישראל, רק כ-150 הינם אסירים על רקע כלכלי. עברייני צווארון לבן נמצאים בעמדות תפקודיות ומשרות אמון כאלה שמאפשרות להם נגישות לביצוע העבירה עם פיתוי כספי גדול מאוד. מנתוני המשרד לביטחון פנים עולה, כי עברייני הצווארון הלבן גרמו למשק בישראל נזק של מיליארדי שקלים (למשל בשנת 2014 נזק של 4 מיליארד ש"ח).

במסגרת מחקר שביצעתי ,בדקתי 5,792 פס"ד עברייני צווארון לבן שכללו 15 סוגי עבירות צווארון ואשר נגזרו עליהם עונשי מאסר ו/או קנסות כספיים. על תקופה ממושכת בין השנים 2000-2016 . מידת ענישה של עברייני צווארון לבן מצביעה על תג מחיר נמוך ולא מידתי בערכאות בישראל. הבדיקה בוצעה אל מול נתונים חמורים בעלי דגש על היקף הלבנת ההון בישראל שנע בין 50-200 מיליארדי ש"ח בשנה (תקציב המדינה עומד על כ- 480 מיליארד ש"ח לשנה), על העובדה כי מתוך כ- 20,000 אסירים בבתי כלא בישראל, רק כ-150 הינם אסירים על רקע כלכלי.

ממצאי המחקר המרכזיים: בקרב עברייני הצווארון הלבן (א) כי מקרב עברייני צווארון לבן בוגרים עד גיל 40 , תקופת מאסר של הגברים ארוכה באופן מובהק משל הנשים בטווח של 50% - 500% , (ב) ההפרש המובהק במשך תקופת המאסר גבוה יותר אצל גברים עבריינים 2.3 שנים מאשר אצל נשים עברייניות 9.5 חודשים. (ג) עבריינים מגילאים מבוגרים של 40-67 שנים נקנסו בשיעור גבוה יותר מעבריינים מגילאים בוגרים עד גיל 40שנה, בשיעור שנע בין 40% - 80%.

 

עיוות במערכת המשפט בתפישת פשיעת הצווארון הלבן בישראל גורמת להקלה בענישה בגין עבירות צווארון לבן לפי סוג עבירה ,מגדר וגיל (לשנים 2000-2016) בישראל הצביע על ענישה לא מידתית יחסית למתחם העונש המכסימלי .לדוגמא: א) בשלוש סוגי עבירות בעלות מספר רב של עבריינים שנגזרו עליהם עונשי מאסר (מרמה והפרת אמונים , הונאה תוך כוונה להתחמק), נפסקו גזרי דין בשיעור של 20% מהעונש המכסימלי ב) בעבירות קבלה במרמה, מתן שוחד נפסקו גזרי דין בשיעור של 35% מהעונש המכסימלי ג) נמצא כי בשני סוגי עבירות זיוף בעלות מספר רב של עבריינים ,נגזרו עליהם עונשי מאסר בשיעור של כ - 40% מהעונש המכסימלי ד) בעבירות הונאה נפסקו גזרי דין בשיעור של כ- 20% מהעונש המכסימלי ה) בעבירות אחרות בעלות מספר קטן יחסית של עבריינים כמו לקיחת שוחד והונאה בניירות ערך נפסקו גזרי דין בשיעור של כ 20% מהעונש המכסימלי. הסבר אפשרי אחד לתופעה זו הוא שככל שעבירות הצווארון הלבן נתפשות בחברה ובמערכת המשפט כעבירות "יותר נורמטיביות" מאשר למשל עבירות אלימות, הריגה ורצח. כך מערכת המשפט לומדת להבחין בין מערכת הציפיות והענישה הראויה והרצויה מצד אחד - זו הנהוגה על פי הכללים הפורמליים, ההכשרה שעברו השופטים ותקדימי פסיקה לאורך השנים , לבין מערכת הציפיות המקבילה לה של משפטנים ונשי חברה שסבורים כי הפסיקה הלא מידתית זו המיושמת בבית המשפט לא מסייעת להתמודדות בפשיעה.

בהתייחס לענישה כספית, אצל מחצית מהעבירות נמצאה אי- אחידות בענישה, כאשר המבוגרים נקנסו בשיעור גבוה יותר שנע בין 40% - 80% מאשר עבריינים בוגרים, אצל שני המינים, למעט כמה עבירות שנמצאו הבדלים גדולים יותר (אצל שני המגדרים). למשל: בעבירת לקיחת שוחד, הנשים המבוגרות נקנסו בשיעור גבוה של 350% לעומת נשים בוגרות, וגברים בוגרים נקנסו בשיעור כפול מן העבריינים המבוגרים יותר.

בסיכומו של דבר, בשפה המקצועית בקרימינולוגיה, העיקרון המנחה בגזירת העונש הוא עקרון "ההלימה". לכן נראה לי כי לצורך הרתעה נחוץ שינוי בשיטת הענישה לכיוון עוצמתי יותר. אני סבור כי פתרון הענישה נעוץ בהגדלת עונשי המאסר באופן משמעותי ומידתי להיקף העבירה והנסיבות . עונש המאסר יהיה משולב בעונש הכלכלי שיהיה פי שלושה משיעור גרימת הזק לקורבן הפשע למשל. תיגזר על עברייני הצווארון הלבן תקופת מאסר ברף גבוה יותר במתחם הענישה ברמה של לפחות 60% מהעונש המכסימלי בחוק העונשין וכדי שהעונש הכלכלי יהיה אפקטיבי, ידע כל עבריין צווארון לבן בפוטנציה כי הצווארון הלבן שלו איננו לבן כלל והוא עלול להיפגע וכן לפגוע בבני משפחתו. ולכן על העונש לשקף את הנזק שנגרם כתוצאה מהעבירה ואת חומרת המעשה. במקרה של עבירות הצווארון הלבן, הנזק הוא מוסרי וכלכלי ופוגע בפרט ובציבור. לכן ,יצירת ערכאה משפטית נבדלת שתתמחה בעבירות הכלכליות ותטיל שיעור קנס גבוה, בתוספת מאסר, וכמובן קיומו של "השיימינג" שעובר העבריין ופיטוריו מהעבודה תוך קושי למצוא עבודה אחרת – שלושת המרכיבים האלה עשויים לצמצם את התופעה הפושה והנרחבת שהולכת ומתעצמת במדינת ישראל.

ידע כל עבריין צווארון לבן בפוטנציה כי "הצווארון הלבן" שלו ייהפך לצווארון שחור בוהק ויפגע בו ובבני משפחתו. אולי צעד כזה שמלווה בקמפיין תמידי יצליח לצמצם את התופעה אחרי 72 שנות.

יעקב רוב


 


חוקר


 


Scientist

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב