כל מה שרציתם לדעת על פדיון כפרות
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

כל מה שרציתם לדעת על פדיון כפרות 

מאת    [ 08/09/2019 ]
מילים במאמר: 1103   [ נצפה 1253 פעמים ]

 
 

לפני יום הכיפורים נהגו עם ישראל בכל התפוצות לעשות תשובה, לפשפש במעשיהם ולקבל קבלות טובות לקראת השנה החדשה, לומר סליחות באשמורת הבוקר, לשמוע תקיעת שופר שמעוררת את האדם לתשובה ולהתחזק במעשים טובים על מנת להיות ראויים ולזכות  להיכתב לחיים טובים ולשלום.

אחד ממנהגי ישראל החשובים לפני יום כיפור הוא המנהג של פדיון כפרות, יש אנשים שנהגו לעשות את הפדיון כפרות על תרנגולים אך כיום רבים נוהגים לעשות את הפדיון על כסף.
מסובבים מעל הראש את התרנגול ואומרים את נוסח הכפרות בו התרנגול ילך כפרה עלינו ולאחר מכן נותנים אותו לאחר שחיטה לצדקה לעניים.
כיום יותר ויותר אנשים עושים את הפדיון על כסף בסכום השווה לקניה של תרנגול - מסכום של ח''י שקלים ומעלה כיוון שהרבה עניים מתביישים לקבל תרנגולות שכביכול מלאים בעברות וחוץ מזה שלנקות ולהכשיר את התרנגול זו טרחה מרובה ומלבד כל ההכנות לחג העני יצטרך להתאמץ ולנקות ולהכשיר אותם בזמן הלחוץ של ערב בחג.

כמה כסף צריך לתת עבור פדיון כפרות?

רצוי להדר ולתת כסף כפי מחיר העוף  - סכום הנע בין 20 ל - 30 שקלים וכמובן הכסף של הכפרות לא יהיה מכספי מעשרות

כפרות למעוברת

כיצד עושים כפרות עבור אישה מעוברת?

כפרות אישה בהריון - אישה בתקופת הריונה, עושה כפרות בסכום כפול אחד עבורה ואחד עבור העובר

כאשר עושים כפרות עם תרנגול עבור אישה הרה - לעצמה היא לוקחת תרנגולת נקבה כאשר יש לה תינוק עושה על תרנגול ואם יש לה תינוקת בת עושה על תרנגולת.

במקרה שאין יודעים מה המין של העובר, עושים את הפדיון על תרנגולת אחת עבור האישה ולוקחים גם תרנגול ותרנגולת ועליהם עושים את הפדיון כפרות.

נוסח כפרות

סדר פדיון כפרות

נוסח ספרד:

לשם יחוד קדשא בריך הוא ושכינתיה ליחדא שם י"ה בו"ה ביחודא שלים בשם כל ישראל, הנה אנכי בא לעשות כפרה זו לתקן את שרשה במקום עליון, ויהי רצון מלפניך יהוה אלהי ואלהי אבותי, שתהא שעה זו אשר חוט חסדך גובר בעולם עת רצון ורחמים, ובכח סגלת שחיטת גבר זה ימתקו חמש גבורות יסוד גבר בעלמא נקבא קדישא דזעיר אנפין, בחינותינו אשר בו דרך מעבר נשמותינו, ואתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד, ותבנה בית המקדש במהרה בימינו, ושם נעשה לפניך משפט שעיר המשתלח ושעירי עזים נעשה ברצון, להמתיק תוקפא וגבורתא של המלכה, יראו עינינו וישמח לבנו, יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי:


בני אדם יושבי חשך וצלמות אסירי עני וברזל:

יוציאם מחשך וצלמות ומוסרותיהם ינתק:

אוילים מדרך פשעם ומעונותיהם יתענו:

כל אכל תתעב נפשם ויגיעו עד שערי מות:

ויזעקו אל יהוה בצר להם ממצוקותיהם יושיעם:
ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם:

יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם:

אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף, להגיד לאדם ישרו:

ויחננו ויאמר פדעהו מרדת שחת מצאתי כפר:

מי שמסובב לעצמו יאמר בלשון הזה:

זה חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי, זה התרנגול ילך למיתה, ואני אכנס ואלך לחיים טובים ארוכים ולשלום:

וחוזר וקורא בני אדם כו' וכך עושה ג"פ:

לנקבה:

זאת חליפתי, זאת תמורתי, זאת כפרתי, זאת התרנגולת תלך למיתה, ואני אכנס ואלך לחיים טובים ארוכים ולשלום:

מי שמסובב לעצמו ולאחר עמו יאמר בלשון הזה:

זה חליפתנו, זה תמורתנו, זה כפרתנו, זה התרנגול ילך למיתה, ואנחנו נכנס ונלך לחיים טובים ארוכים ולשלום:

מי שמסובב לזכר אחר יאמר בלשון הזה:

זה חליפתך, זה תמורתך, זה כפרתך, זה התרנגול ילך למיתה, ואתה תכנס ותלך לחיים טובים ארוכים ולשלום:

מי שמסובב לשנים או לשלשה זכרים יאמר בלשון הזה:

זה חליפתכם, זה תמורתכם, זה כפרתכם, זה התרנגול ילך למיתה, ואתם תכנסו ותלכו לחיים טובים ארוכים ולשלום:

מי שמסובב לנקבה אחת יאמר בלשון הזה:

זאת חליפתך, זאת תמורתך, זאת כפרתך, זאת התרנגולת תלך למיתה, ואת תכנסי ותלכי לחיים טובים ארוכים ולשלום:

מי שמסובב לשתי נקבות או יותר יאמר בלשון הזה:

זאת חליפתכן, זאת תמורתכן, זאת כפרתכן, זאת התרנגולת תלך למיתה, ואתן תכנסנה ותלכנה לחיים טובים ארוכים ולשלום:

אשה מעוברת לעצמה אומרת:

אלו חליפותינו, אלו תמורותינו, אלו כפרותינו, אלו התרנגולים ילכו למיתה, ואנחנו נכנס ונלך לחיים טובים ארוכים ולשלום:


סדר פדיון כפרות עדות המזרח

קודם הכפרות יש נוהגים לומר:

לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה. בדחילו ורחימו. ורחימו ודחילו. ליחדא שם י"ה בו"ה ביחודא שלים בשם כל ישראל. הנה אנכי בא לעשות כפרה זו לתקן את שרשה במקום עליון.

ויהי רצון מלפניך יהוה יאהדונהי אלהינו ואלהי אבותינו. שתהא שעה זו אשר חוט חסדיך גובר בעולם. עת רצון ורחמים. ובכח סגלת שחיטת גבר זו ימתקו חמש גבורות יסוד גב"ר בעלמא נוקבא קדישא דזהיר אנפין בחינתינו אשר בו דרך מעבר נשמתנו. ואתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד:

ותבנה בית המקדש במהרה בימינו. ושם נעשה לפניך משפט שעיר המשתלח להמתיק תקפה וגבורתה של המלכה. יראו עינינו וישמח לבנו. יהיו לרצון אמרי פינו והגיון לבנו לפניך יהוה יאהדונהי צורנו וגאלנו:

מי שמסובב לעצמו יאמר זה הלשון ג"פ:

זה חליפתי. זה תמורתי. זה כפרתי. זה התרנגול ילך למיתה. ואני אכנס ואלך לחיים טובים ולשלום:

ויכוון בר"ת חת"ך שם קדוש:

מי שמסובב לעצמו ולאחר עימו יאמר זה הלשון ג"פ:

זה חליפתנו. זה תמורתנו. זה כפרתנו. זה התרנגול ילך למיתה. ואנחנו נכנס לחיים טובים וארוכים ולשלום:

מי שמסובב לזכר אחד יאמר זה הלשון ג"פ:

זה חליפתך. זה תמורתך. זה כפרתך. זה התרנגול ילך למיתה. ואתה תכנס ותלך לחיים טובים וארוכים ולשלום:

מי שמסובב לשניים או יותר זכרים יאמר זה הלשון ג"פ:

זה חליפתכם. זה תמורתכם. זה כפרתכם. זה התרנגול ילך למיתה. ואתם תכנסו ותלכו לחיים טובים וארוכים ולשלום:

 

מי שמסובב לנקבה אחת יאמר זה הלשון ג"פ:

זאת חליפתך. זאת תמורתך. זאת כפרתך. זאת התרנגלת תלך למיתה. ואת תכנסי ותלכי לחיים טובים וארוכים ולשלום:

 

מי שמסובב לשתי נקבות או יותר יאמר זה הלשון ג"פ:

זאת חליפתכן. זאת תמורתכן. זאת כפרתכן. זאת התרנגלת תלך למיתה. ואתן תכנסו לחיים טובים וארוכים ולשלום:

 

מי שמסובב לכולם כאחד יאמר זה הלשון ג"פ:

אלו חליפתכם. אלו תמורתכם. אלו כפרתכם. אלו התרנגולים ילכו למיתה. ואתם תכנסו ותלכו לחיים טובים וארוכים ולשלום:


סדר כפרות עם כסף

המסובב לעצמו יאמר:

אלו המעות חליפתי. אלו תמורתי. אלו כפרתי. אלו המעות ינתנו לצדקה. ואני אכנס לחיים טובים וארוכים ולשלום. ג"פ:

המסובב לזכר יאמר:

אלו המעות חליפתך. אלו תמורתך. אלו כפרתך. אלו המעות ינתנו לצדקה. ואתה תכנס לחיים טובים וארוכים ולשלום. ג"פ:

המסובב לנקבה יאמר:

אלו המעות חליפתך. אלו תמורתך. אלו כפרתך. אלו המעות ינתנו לצדקה. ואת תכנסי לחיים טובים וארוכים ולשלום. ג"פ:
המסובב לשניים או יותר יאמר:

אלו המעות חליפתכם. אלו תמורתכם. אלו כפרתכם. אלו המעות ינתנו לצדקה. ואתם תכנסו לחיים טובים וארוכים ולשלום. ג"פ:

 

כמו כן ניתן לעשות תיקון נפטרים

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב