אש''ל בחו''ל - לעובדים ישראלים
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר

אש''ל בחו''ל - לעובדים ישראלים 

מאת    [ 14/04/2008 ]
מילים במאמר: 571   [ נצפה 21978 פעמים ]
מאמרים


 
 
 מאמרים אחרונים מאת יניב גבריאל
   מס תשומות שלא ניתן לניכוי על כלי רכב ינוכה כהוצאה לצורכי מס הכנסה
   תנאי הפטור ממס הכנסה, המוקנה למוסד ציבורי לפי הפקודה
   מיסוי פיצויי תאונת דרכים לבעל הכנסות מעסק ומדמי שכירות
   רווח הון בחילוף נכסים - לפי סעיף 96 לפקודת מס הכנסה
   ב''חישוב מאוחד'' - יינתן זיכוי גמל רק ל''בן-זוג-רשום''
   לנישום, המשלם מזונות לשתי נשותיו לשעבר, והמפרנס את השלישית - תוענק נקודת-זיכוי אחת
   פטור ממס הכנסה לנכה או לעיוור לפי סעיף9(5) לפקודה על נכות בחלק משנת המס
   מיסוי מלאי עסקי בעת פירוק חברה: מכירתו, או העברתו לבעלי המניות
   דמי ביטוח על הוצאות שאינן מוכרות ועל הוצאות עודפות
   הוצאות לינה בתפקיד אינן מצריכות מיסוי הכנסת העובד
   התשלומים הנלווים למענק הפרישה שמקבל עובד עם פרישתו מעבודתו
   פיצוי, המשולם מכוח פוליסת ביטוח על אובדן כושר עבודה, חייב במס
   המשתמע מהכללים המעודכנים בחוק: להענקת נקודות זיכוי בדבר ''נטולי יכולת''
   דיווח ומיסוי מתן פיצויי פיטורים לעובד, שעל משכורתו שקיבל נתן חשבונית-מס,טופס 161,טופס 161א,טופס 161 א
   מיסוי שכרם של עובדי משמרות


עובדים מסוימים נוסעים תכופות לחוץ לארץ; וזאת - מתוקף תפקידם ובמסגרת עבודתם. המעביד משלם לעובדים אלה "קצובת אש"ל" על פי "תעריף ליום", והתשלום מגולם.

השאלות הן:

1. מה הן עיקר תקנות מס הכנסה, הנוגעות לעניין תשלום קצובת אש"ל בחוץ לארץ לעובד ?

2. האם קיימת תקנה, אשר מחייבת מינימום זמן של שהייה בחוץ לארץ לתשלום קצובת
האש"ל האמורה ?

3. האם קיימת תקרה לסכום קצובת אש"ל זו שמותר לשלמו ?יניב גבריאל משיב:

הערות לתשומת לב: (א) כל סכומי ההוצאות, אשר נקובים כאן, הם - לפי "הדולר של ארצות הברית של אמריקה"; והם מעודכנים לשנת המס 2003. (ב) המובא להלן הוא על יסוד "תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (תיקון), התשנ"ג1993-"(1).

סכומי הוצאות נסיעה לחוץ לארץ והוצאות אש"ל בחוץ לארץ, אשר הוצאו בייצור הכנסה - מותר לנכותם מן "ההכנסה החייבת"; וזאת, לפי סעיף 17 רישה ל"פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961" [להלן - "הפקודה"], אולם סכומם המותר בניכוי מוגבל לפי סעיף 31 לפקודה ולפי "תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972", כפי פירוט ההוצאות - כלהלן.

הוצאות נסיעה
את סכום הוצאות הנסיעה מותר לנכות כאמור - עד מלוא סכום ההוצאות על כרטיס הטיסה, אך לא מעל לסכום ההוצאות על כרטיס טיסה במחלקת עסקים באותה הטיסה. מודגש בזה, כי את סכומי ההוצאות, שהוצאו על כרטיס הנסיעה לחוץ לארץ, אפשר לנכות כאמור רק כנגד קבלות.


הוצאות דיור ולינה
אם השוהה בחוץ לארץ היה שם פחות מ-90 לילות - אלה, להלן, סכומי ההוצאות שמותר לנכותם כאמור:

- אם היו פחות מ-7 לינות - מותר לנכות את מלוא סכום ההוצאות, אך לא מעל ל-204$ ללינה אחת.

- אם היו יותר מ-7 לינות - מותר לנכות את מלוא סכום ההוצאות, מן הלינה השמינית ואילך,
עד לתקרה של 90$ לכל לינה. לינה, שסכום ההוצאה עליה הוא מעל ל-90$ - מותר
לנכות %75 מסכום זה, אך לא מתחת ל-90$ ללינה אחת ולא מעל ל-153$ ללינה אחת.

אם השוהה בחו"ל היה שם מעל ל-90 לילות - מותר לנכות את מלוא סכום ההוצאות, אולם לא מעל ל-90$ ללינה אחת.

מודגש בזה, כי סכומי ההוצאות, שהוצאו על דיור ולינה בחוץ לארץ, אפשר לנכותם כאמור רק כנגד קבלות.


הוצאות שהייה אחרות
את סכומי הוצאות השהייה האחרות בחוץ לארץ - אפשר לנכות כלהלן:

- אם לא נדרשו הוצאות דיור ולינה - מותר לנכות את מלוא סכום ההוצאות, אולם לא מעל
ל-96$ ליום שהייה בחוץ לארץ.

- אם נדרשו הוצאות דיור ולינה [רק כנגד קבלות(!)] - מותר לנכות את מלוא סכום
ההוצאות, אולם לא מעל ל-57$ ליום שהייה בחוץ לארץ.


הוצאות שכירות רכב
את סכומי ההוצאות, שהוצאו לשכירת רכב בחוץ לארץ, אפשר לנכות במלואם [רק כנגד קבלות(!)], אולם לא מעל ל-45$ ליום שהייה בחוץ לארץ.

סכומי הוצאות נסיעה לחוץ-לארץ והוצאות אש"ל בחוץ-לארץ - שמותר לנכותם

טבלה מרכזת

סוג פירוט ההוצאה השיעור באחוזים מסכום
ההוצאה ההוצאה שמותר לנכותו

הוצאות נסיעה
עם קבלות מחלקת תיירים ומחלקת עסקים ? %100 ממחיר כרטיס הטיסה
מחלקה ראשונה ? %100 ממחיר כרטיס הטיסה
במחלקת עסקים

הוצאות דיור ולינה(*) 7 לילות ראשונים ? עד 204$ ללילה
על פי מספר הלילות 90-8 לילות שאחריהם ? %75 מסכום ההוצאה ללילה;
עם קבלות ולא פחות מ-90$ ללילה
ולא יותר מ-153$ ללילה
מעל ל-90 לילות ? 90$ ללילה, מן הלילה הראשון

הוצאות שהייה אחרות(*)
ללא קבלות אם נדרשו הוצאות דיור ולינה כנ"ל ? עד 57$ ליום
אם לא נדרשו הוצאות דיור ולינה כנ"ל ? עד 96$ ליום

הוצאות לשכירות רכב
עם קבלות _ _ _ _ עד 45$ ליום


(*) בשבע מדינות אלה: קוריאה, פיליפינים, סינגפור, סין, יפן, טיוואן, הונג-קונג - גבוהים, ב-%25,
סכומי ההוצאות לדיור וללינה וסכומי הוצאות השהייה האחרות, אשר מותר לנכותם.


יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il

מקור המאמר: Articles.co.il/יניב גבריאל

אהבת את המאמר? שתף בבקשה!

תגיות של המאמר:

תגובות למאמר:

 • ציטוט אקדמי של המאמר לפי כללי APA:
  גבריאל , יניב . (14/04/2008).  אש''ל בחו''ל - לעובדים ישראלים. [גרסה אלקטרונית]. אתר מאמרים.
  נדלה בתאריך:25/04/15 מ:https://www.articles.co.il/article.php?id=18049

 • ציטוט אקדמי של המאמר לפי כללי MLA:
  גבריאל , יניב . "אש''ל בחו''ל - לעובדים ישראלים" . [גרסה אלקטרונית]. אתר מאמרים. 14/04/2008
  נדלה בתאריך:25/04/15 מ:https://www.articles.co.il/article.php?id=18049

 •  מאמרים אחרונים בקטגוריה מיסים
    bullrtl מדריך לפתיחת עוסק פטור
    bullrtl סקירת נוהל גילוי מרצון
    bullrtl חתימה על טופס W9
    bullrtl התאגדות כחברה או פעילות תחת עסק עצמאי
    bullrtl היטל עובדים זרים [מיסוי כללי]
    bullrtl הוצאה לפועל
    bullrtl תשלומים בעת פרישה; תקבולים עבור ייעוץ; דיווח לפי בסיס מזומן
    bullrtl פתרון שאלה בנושא קניין רוחני מתוך בחינת יועצי מס ינואר 2014
    bullrtl החוק לעידוד השקעות הון
    bullrtl מדוע כדאי להגיש החזרי מס בזמן
    bullrtl מיסוי תושבים חוזרים ועולים חדשים- מקום הפקת ההכנסה.
    bullrtl התיישנות חובות מס
    bullrtl שכיר בדוק אם מגיע לך החזר מס
    bullrtl פתיחת תיק מס ערך מוסף
    bullrtl שיקולי מס בהחלפת אגרות חוב במניות


   מאמרים נצפים ביותר בקטגוריה מיסים
     החזר הוצאות אש''ל לעובד שכיר
     אש''ל בחו''ל - לעובדים ישראלים
     הסכם שיתוף - כלי לגיטימי לפיצול זכויות
     נקודות זיכוי לבעלי תואר אקדמי
     מתי פיצויי פיטורים ומענקי פרישה פטורים ממס
     הוצאות מוכרות לצורך מס
     ההבדלים והיתרונות למעסיק ולעובד, בין זכאות ללא תנאי לבין סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין
     תחולת הוראות ניהול ספרים
     אכיפת ניכוי מס במקור על עסקים
     קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות - מורה נבוכים להיבטי המיסוי
     עוסק: מורשה או פטור
     מיסוי הגרלות, הימורים ופרסים
     ניכוי הוצאות רכב
     הסדרי מיסוי אופציות לעובדים
     עסקאות קומבינציה


  מאמרים

  ©2014
  כל הזכויות שמורות

  מורנו'ס - שיווק באינטרנט

  אודותינו
  שאלות נפוצות
  יצירת קשר
  יתרונות לכותבי מאמרים
  מדיניות פרטיות
  רשימת כותבים
  כותבים מומחים
  עלינו בעיתונות
  מאמרים חדשים
  פרסם אצלנו
  לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
  כניסה למערכת
  יתרונות לכותבי מאמרים
  תנאי השירות
  הנחיות עריכה
  לבעלי אתרים:  מדיה חברתית:
  חלון מאמרים לאתרך
  תנאי שימוש במאמרים
  ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS
  כתיבת מאמרים

  מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב