נוהל העסקת עובדים זרים ומיסויים
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

נוהל העסקת עובדים זרים ומיסויים 

מאת    [ 06/04/2008 ]
מילים במאמר: 783   [ נצפה 6165 פעמים ]

 
 
מהו הנוהל להעסקת עובדים זרים? למי יש לפנות על מנת לקבל אישורים? מי רשאי להוציא להם תלושי משכורת? מהו אופן הדיווח עליהם למס הכנסה ולביטוח לאומי ?


יניב גבריאל משיב:

1. כללי

כדי לבסס יוזמות לתועלות פיתוח המשק הישראלי, מעודד המחוקק (באמצעות הכרת החוק בהוצאות הבסיסיות שנאלץ העובד הזר להוציא לקיומו בעת שהייתו בישראל), את המעסיקים שבארץ להעסיק עובדים זרים.

2. היבטי שירות התעסוקה

כדי להעסיק עובד זר באופן חוקי, על המעסיק לפנות אל הלשכה האזורית של שירות התעסוקה בבקשה מנומקת, המפרטת את נחיצות השתתפותו של העובד הזר בביצוע אותו פרוייקט, וכן לצרף תעודות מקצועיות המעידות על נחיצותו לביצוע אותו פרוייקט(1).

בתקנות(2), הנוגעות לחובת דיווח לשירות התעסוקה, נקבעה חובת דיווח למדור התשלומים של שירות התעסוקה על כל עובד זר.

הדיווחים הם: לכלל העובדים הזרים (למעט עובדים סיעודיים) - עד 30 בכל חודש, לעובדים הסיעודיים - עד 31 בינואר, פעם אחת בכל שנה.

3. היבטי משרד הפנים

לכל העסקת תושב חוץ בשטח מדינת ישראל נחוצה אשרת שהייה ברת תוקף.

אם אושרה שהייתו של העובד הזר, בישראל בהתאם לבקשה שהוגשה, יוצא לו אישור שהייה לתקופה קצובה לעבודה בישראל.

משרד הפנים מחייב את המעביד לבטח את העובד בביטוח רפואי, וזאת מהטעם שתושב חוץ אינו מבוטח על פי חוק הבריאות(3).

4. היבטי מס הכנסה

תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושבי חוץ), התשל"ט-1979 תוקנו ונוספו כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) (הוראת שעה), התשס"א-2000. להלן תמצית ההוראות והכללים:1. הוראות לשנת המס 2000

להלן מכתב מספר 1621401 שפירסמה המחלקה לניכויים שבנציבות מס הכנסה ביום 10.1.2001:

"בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעיף 69 לפקודה, הותקנו כללים בדבר התרת 21/4 נקודות זיכוי לתושבי חוץ שהוגדרו כ"תושבי חוץ זכאים" שהם יחידים תושבי חוץ, אשר שהותם בישראל או באזור (כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה), העסקתם בארץ מותרת על פי דין והם אינם "מומחה חוץ" על פי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושב חוץ) (להלן - ה"תקנות").

תחולת הכללים מינואר 2000.

"בתקנות" שונתה הגדרת מומחה חוץ. תחולת השינוי ינואר 2001.

על פי הכללים יובאו בחשבון בחישוב המס החל על הכנסה של תושב חוץ זכאי לפי סעיפים 2(1) או 2(2) לפקודה, 21/4 נקודות זיכוי, והנקודות יהיו יחסיות (החלק השנים עשר מסכום נקודות הזיכוי השנתי מוכפל במספר החודשים בהם שהה התושב בארץ בשנת המס).

בכללים קיימת הוראת מעבר לשנת 2000, המתירה מתן נקודות "לתושב חוץ זכאי" בתקופה בה לא היה זכאי להוצאות שהייה (שהה בישראל מעל ל-12 חודשים) ושכרו לא עלה על 10,000 ש"ח לחודש.

מאחר שהחקיקה המתוקנת אושרה רק לאחר תום שנת המס, יוכלו מעבידים המעסיקים עובדים תושבי חוץ כדין, בין אם הם "תושב חוץ זכאים", ובין אם הם "מומחי חוץ" ששכרם נמוך מ10,000 ש"ח לחודש, שעבדו עדיין בחודש דצמבר, לערוך מחדש את חישובי המס ולהביא בחשבון את נקודות הזיכוי היחסיות.

מעביד אשר עדיין לא דיווח בטופס 102 לחודש דצמבר יגיש דוח הכולל את החישוב המתוקן. מעביד שדיווח יוכל להגיש דוח 102 מתוקן לחודש דצמבר עד ליום ה-22.1.2001.

למען הסר ספק, אנו מדגישים כי ניתן לערוך חישוב מתוקן לעובדים ששהו והועסקו בישראל כדין, עדיין עבדו אצל המעביד בחודש דצמבר 2000, שכרם לא עלה על 10,000 ש"ח לחודש ולא היו זכאים להוצאות שהייה.

הוראות לשנת 2001 יוצאו בימים הקרובים."

2. הוראות לשנת המס 2001

להלן מכתב מספר 1629201 שפירסמה המחלקה לניכויים שבנציבות מס הכנסה ביום 21.1.2001:

"החל מינואר 2001 עובד שהוגדר כ"תושב חוץ זכאי", שהינו עובד ששהותו בישראל או באזור והעסקתו בארץ מותרות על פי דין, ואינו "מומחה חוץ", זכאי ל-¼2 נקודות זיכוי, מהחודש הראשון לעבודתו בישראל, ובמקביל כל החזר הוצאות לרבות הוצאות שהיה, דיור וטיסה חייב במס.

"מומחה חוץ" הינו תושב חוץ שהוזמן ע"י תושב ישראל שאינו קבלן כח אדם או מתווך כח אדם, כדי לתת שירות בתחום מומחיותו היחודית, הוא שוהה בישראל כדין, עסק בתקופת שהייתו בתחום מומחיותו והשכר ששולם לו עלה על 10,000 ש"ח, לחודש בממוצע. מומחה חוץ יהיה זכאי להוצאות שהיה ב-12 החודשים הראשונים ולנקודות זיכוי החל מן החודש ה-13.

נקודות הזיכוי יהיו יחסית, החלק השנים עשר מסכום נקודות הזיכוי השנתי מוכפל במספר החודשים בהם שהה התושב בארץ בשנת המס.

להבהרות נוספות, ניתן לפנות לרכזי הניכויים במשרדי השומה, או למחלקת הניכויים בנציבות מס הכנסה."

5. היבטי ביטוח לאומי

על פי חוק הביטוח הלאומי(4), חלה חובה על המעביד לשלם דמי ביטוח לאומי עבור עובד זר (וזאת בנוסף לחלקו של העובד בדמי הביטוח הלאומי).

מכוח חובה זו העובד מבוטח בענפי הביטוח שלהלן: נפגעי עבודה, אמהות וזכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד.

עובד כאמור שהוא שכיר ידווח בטופס בל/612.


6. היבטי דיני עבודה

על עובדים זרים, העובדים בתחומי מדינת ישראל, חל החוק הישראלי על תקנותיו.

גם תחולתם של הסכמים קיבוציים נקבעת לפי זהות המעביד לפי מקום העבודה.

לפיכך, יחסי העבודה בישראל (על כל המשתמע מכך), חלים גם על אזרחים זרים.


הערות הכותב:

(1) סעיף 32 ו35-א לחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959.

(2) תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (דיווח למדור התשלומים), התש"ס-2000.

(3) חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994.

(4) סעיף 342(ג) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995.
יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב