נשא את ראש תשעו
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

נשא את ראש תשעו 

מאת    [ 08/06/2016 ]
מילים במאמר: 946   [ נצפה 2220 פעמים ]

 
 

 

ערש"ק נשא את-ראש תשע"ו

 

פרשתנו פותחת בצווי נשא את-ראש, רש"י ואונקלוס מסבירים, הציווי נשא ענינו "לראות כמה יש  שהגיעו לכלל עבודה" כדברי רש"י. קבל ית חושבן כדברי אונקלוס. היינו נשא ענינו ספירה.

התורה נוקטת בצווי  נשא את-ראש, מהו ראש ? רש"י מסביר על הפסוק שא, את ראש מלקוח השבי, " קח את החשבון". השפתי חכמים מסביר מהו ראש? ראש הינו ראש ותחילה לכל דבר.

פרשתנו עוסקת במספר עניינים שכל עניינם "ראש", היות היהודי, הישראלי, עם ישראל "ראש".

 הנושאים בפרשה, עבודת משא הכהנים, שילוח טמאים מחוץ למחנה, וידוי על חטאים, אשה סוטה, נדר נזיר, ברכת כהנים, קרבנות הנשיאים ביום כלות הקמת המשכן.

 עבודת משא הכהנים,- נשא את-ראש בני גרשון, גרשון הינו הבכור לאביו,  ואלה שמות בני-לוי, לתלדתם--גרשון, וקהת ומררי. הבכור הינו ראש בחינת ראובן בכרי אתה, כחי וראשית אוני (עבודתו של קהת נשנתה קודם לכן , למרות היותו שני לבני לוי, אף בו נאמר נשא את-ראש בני קהת , ראש של קהת ענינו באיכות המשא אותו הוא נושא, כלי הקודש).

 

שילוח טמאים- אומרת התורה  צו את-בני ישראל וישלחו מן-המחנה כל-צרוע וכל-זב וכל טמא לנפש.אומר האור החיים, כיוון שצווה על הרחקת הלויים מדברים המקודשים...הטיל גם על ישראל הרחקת שאינם ראויים להיכנס למחניהם הקדוש.

ראש וראשון אין יכול להיות בתוכו, במהותו טומאה.

 

וידוי על חטאים – אומרת התורה וידבר יהוה אל-משה לאמר דבר אל-בני ישראל איש או-אשה כי יעשו מכל-חטאת האדם למעל מעל ביהוה ואשמה הנפש ההוא והתודו את-חטאתם אשר עשו .

אומר הרב קוק ".. ערך התשובה הוא ערך כללי לכל באי עולם. אמנם יסוד הווידוי, כח הקול שיהיה ערך תשובתי זהו דבר מיוחד לישראל...כי אין הווידוי רק התעוררות והזכרה חיצונה לתשובה, כי אם ערך פנימי לה על פי סגולת הקול קול יעקב".

אומר הרב קוק  התשובה הינה ערך אוניברסלי. הווידוי, אמירת החטא בפה בקול, איננה אמירה גרידא, ערך פנימי לה. ערך של הקול קול יעקב, מידתו של יעקב הינה אמת.

אומר ה"באר מים חיים, האדמו"ר מטשרנוביץ, בכל עת שאדם חוטא נדבק בנשמתו הרע קצת, הווידוי הוא המנקה את הנשמה מ"הרע קצת"

הווידוי שייך רק לראש.

 

אשה סוטה - וידבר יהוה אל-משה לאמר דבר אל-בני ישראל ואמרת אלהם  איש איש כי-תשטה אשתו ומעלה בו מעל.

עיקר חטאה של הסוטה, ונסתרה. אומר מוהר"ן הסוטה צריכה לסבול בושה גדולה על חטא ההסתרה...ועיקר תיקונה ....תאמר האמת לפני הכהן.

מוסיף מוהר"ן , "ובזה נבדקין ישראל שמי שאינו נקי באמת וקלקל מעשיו, אבל על כל פנים הוא מודה על האמת ומתבייש בעצמו על מעשיו ומשתדל להתקרב לאנשי אמת , נתתקן על ידי זה.

אומר הרב קוק, האמון המשפחתי הוא תולדה והמשכה קוית מאותה האמונה הגדולה השרויה בעומק האהבה....המעילה המשפחתית היא מעילה מהרסת את האושיות המעמידות את היצירה וכוחותיה ביחושם הכללי לשכלל את העולם המעשי הרוחני.

סגולתו של ה"ראש",  היהודי, עם ישראל הינה וארשתיך לי, לעולם; וארשתיך לי בצדק ובמשפט, ובחסד וברחמים וארשתיך לי, באמונה; וידעת, את-יהוה. 

 

נדר נזיר - דבר אל-בני ישראל ואמרת אלהם  איש או-אשה כי יפלא לנדר נדר נזיר להזיר ליהוה.

 וידבר יהוה אל-משה לאמר.  ב דבר אל-בני ישראל ואמרת אלהם  איש או-אשה כי יפלא לנדר נדר נזיר להזיר ליהוה

אומר רש"י, אין נזירה בכל מקום אלא פרישה.פרקי אבות נאמר נדר סייג לפרישות.

אומר מוהר"ן "נדרים הם בחינת מקנא קנאת ה' צבאות, שמחמת שרואה התגברות היצר הרע הוא לובש קנאה ואוסר עליו גם את המותר לו.

הפרישות ענינה , אמצעי להגיע לחשיבה אמיתית אל התכלית הנצחית , בחינת איזהו חכם , הרואה את הנולד.

אומר הרב קוק, הנזירות והפרישות , מהווה סימן לקלקול באדם או בעולם, המצריך שמוש בסמים חריפים , שהבריא כמובן אינו צריך להם כלל.

אןמר הרב קוק "בספירה של האמונה הגדולה והרחבה אין הרוחניות סותרת את החומריות , והחמריות את הרוחניות, אלא שתיהן מתחברות יחד להגדיל ולהפרות את נשמת אומתנו, (הראש) העורגת אל האחדות.

נדר נזירות שייך אל הראש השואף לתקן עולם במלכות שדי.

 

ברכת כהנים -  דבר אל-אהרן ואל-בניו לאמר כה תברכו את-בני ישראל  אמור להם.  {ס} כד יברכך יהוה וישמרך.  {ס} כה יאר יהוה פניו אליך ויחנך.  {ס} כו ישא יהוה פניו אליך וישם לך שלום.  {ס} כז ושמו את-שמי על-בני ישראל ואני אברכם.  

ברכת כהנים שייכת רק בארץ ישראל, בחו"ל מברכים בימים טובים.

הכהן (הראש) , הוא אשר יכול לקיים  תברכו את-בני ישראל.

אומר הרב צבי יהודה, אין כאן ענין של אמירה אלא עניין של שימת ברכה ושמו את-שמי על-בני ישראל. הכהן אין ענינו לומר או להביא דבר משלו, הכהן הינו צינור להעברת שפע אין סוף מאיתו יתברך. "צינור" כזה יכול להיות רק מי אשר הינו "ראש" שכן מעביר השפע אל עם אשר הוא "ראש". ה"ראש" ענינו בדרגה אשר חי במקום קדושה, אשר מחבר רוחניות וגשמיות להפרות נשמת האומה. בחו"ל דבר זה אינו יכול להתקיים למעט בימים טובים.

אומר מוהר"ן והכהנים על ידי ברכתם הם משלימין הכלי של ישראל שהוא השם והנפש ...

ואני אברכם כי ממילא תחול הברכה עליהם על ידי שיהיו כלים ראויים לקבל.

 

 

קרבנות הנשיאים - ויהי ביום כלות משה להקים את-המשכן וימשח אתו ויקדש אתו ואת-כל-כליו ואת-המזבח ואת-כל-כליו וימשחם ויקדש את ויקריבו נשיאי ישראל ראשי בית אבתם  הם נשיאי המטת הם העמדים על-הפקדים.

מדרש שיר השירים : יפה את רעיתי כתרצה. כתרצה – כשאת רוצה.

הנשיאים הביאו מתנותיהם לחנוכת המשכן, לפלא ייחשב הכיצד ידעו כולם מה להביא וכולם כאחד ?

אומר מוהר"ן, מעלת רצון הקדושה להתקרב לקב"ה, רצון זה יודיע ליהודי מה לעשות לגרום נחת לה'. כוחו של רצון יהודי.

אומר הרב קוק, לשון חנוכת הבית. באם ענינו חידוש דבר היה צריך לומר חנוך הבית כמו חנוך לנער על פי דרכו.

מהו לשון חנוכה? חנוכה אינו חידוש, המשכן המקדש "מרום ראשון מקום מקדשנו",מאז מקדם הונחו במקדש כל אשר עתיד להתמלאות בו, ולאורך תקופת הזמנים ימולא כל אשר היה בכח התחלתו הראשון. זהו לשון חנוכה, מילוי ולא חידוש.

 

"ראש"

 

שבת שלום

 

דויד לקס אמת

דויד לקס - מאבחן ומטפל הוליסטי .מטפל בראיה יהודית ב: פסיכותראפיה גופנית, איזון גוף נפש, רפלקסולוגיה, מתמחה במצוקות על רקע נפשי, מטפל בחולים במחלות "סופניות". 052-6409251


 

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:



מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב