הערכת תארים אקדמיים מחול לצורך דירוג שכר בשירות המדינה
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

הערכת תארים אקדמיים מחול לצורך דירוג שכר בשירות המדינה 

מאת    [ 29/07/2014 ]
מילים במאמר: 1105   [ נצפה 2958 פעמים ]

 
 

הערכת תארים אקדמים מחו"ל לצורך דירוג שכר בשירות המדינה

מאת עורכת דין יעל טישלר[1]

 

למדתם במוסד להשכלה גבוהה בחו"ל ואתם מעוניינים כי התואר הנלמד ישמש אתכם לצורך קבלה לעבודה בשירות הציבורי בישראל? הנכם שוקלים ללמוד בחו"ל והנכם מעוניינים שהתואר האקדמי יזכה אתכם בהטבות שכר במקום עבודתכם?  

בהתאם להסכמים קיבוציים בין ארגוני עובדים לארגוני מעסיקים בישראל, הגף להערכת תארים במשרד החינוך הוא הגוף המוסמך להעריך תארים אקדמיים זרים (כלומר כאלה שנלמדו בחו"ל), בהשוואה לתארים ישראליים, לצרכי דירוג ושכר.  הגף יקבע, האם התואר שנלמד בחו"ל יוכל לסייע לכם להתקבל לעבודה בארץ או לקבל הטבות שכר.

במאמר זה נתאר בקווים כללים כיצד עליכם לפעול על מנת שבסופו של תהליך תזכו באישור שקילות לתואר שנלמד בחו"ל.  

 

האם כל דיפלומה מחו"ל יכולה לזכות את הבוגר באישור שקילות ?

לא. תנאי הכרחי להערכת תואר אקדמי מחו"ל הוא היותו של המוסד בו נלמד התואר, מוכר בארצו. 

בישראל, המועצה להשכלה גבוהה היא המוסמכת להחליט איזה מוסד מוכר על ידה ורק מוסדות מוכרים רשאים להנפיק תארים אקדמיים.  כך, בכל מדינה ומדינה פועל גוף מקביל למועצה להשכלה גבוהה בישראל, המוסמך להכריע איזה מוסד עומד בקריטריונים שלו וזכאי להכרה ואיזה תואר מוסמך הוא להעניק.

אם הנכם שוקלים האם ללמוד לתואר מחו"ל, מומלץ ורצוי לפנות לגף להערכת תארים לפני קבלת החלטה סופית בקשר ללימודיכם ולברר האם התואר מוכר בארצו. את הבקשה ניתן לשלוח בפקס לגף להערכת תארים ולציין את פרטיכם, שמו המלא וכתובתו בחו"ל של המוסד (בלועזית), התואר, ההתמחות ואופן ביצוע הלימודים (התכתבות, פרונטלי וכו').

הכלי המרכזי באמצעותו בודק הגף האם מוסמך המוסד האקדמי להעניק תארים בארצו הוא ספר המוסדות המוכרים של אונס"קו. בספר זה מפורטים כל המסלולים והתארים המוענקים על ידי מוסדות להשכלה גבוהה בכל מדינה ומדינה. 

 

כיצד מגישים בקשה להערכת תואר אקדמי מחו"ל

באתר האינטרנט של משרד החינוך תוכלו למצוא את רשימת המסמכים המדויקת לצורך הגשת בקשה לכל סוג תואר.

בגין כל אחד מן התארים הבאים : ראשון שני או שלישי, נדרשת הגשה של רשימת מסמכים שונה, לפי רשימה המופיעה באתר הגף. בנוסף, ישנם מסמכים שונים הנדרשים בהתאם לאופני הלימוד בהם נלמד התואר : לימודים פרונטאליים, לימודים בהתכתבות, או לימודים בשלוחה. 

בקשות להערכת תואר ניתן להגיש בדואר או לפנות למוקדי קבלת קהל במחוזות הגף להערכת תארים בחיפה, ירושלים ובאר שבע, לפי אזור מגוריכם.

אם בחרתם להגיש את הבקשה באמצעות הדואר תזדקקו לחתימת עו"ד על כל העתקי המסמכים, המעידה על כך כי הם נאמנים למקור.

ישנה עדיפות להגיע לקבלת קהל ולהיעזר בפקידי הגף על מנת לוודא כי הבקשה המוגשת על ידכם מלאה וכי לא חסרים בה מסמכים, דבר העלול לעכב את הטיפול בה.

שימו לב, כי ניתן להגיש בקשה לקבלת אישור שקילות גם אם טרם זכיתם בדיפלומה, וזאת אם יש בידכם גיליון ציונים ואישור זכאות לתואר.

כמו כן, חשוב לדעת כי אחד המסמכים שעליכם להשיג, מעבר למסמכים הקשורים בתואר, הוא אישור כניסות ויציאות מהארץ, המונפק על ידי משרד הפנים. ללא אישור זה לא תיבחן בקשתכם.

 

למדתי בשיטת ה"למידה מרחוק" – האם בקשתי נבחנת באופן שונה ?

התשובה חיובית. על תארים שנלמדו בשיטת ה"למידה מרחוק" חלים כללים נוספים על הכללים הרגילים להערכת תואר.

"למידה מרחוק" DISTANCE LEARNING)) או בשמה האחר "למידה בהתכתבות" מוגדרת בכללי הגף להערכת תארים אקדמיים כשיטת לימוד המבוססת על העברת תכני לימוד בדרך עקיפה, שאינה כוללת ואינה מאפשרת אינטראקציה בו זמנית או מפגש ישיר ובלתי אמצעי, בין מרצה, מנחה, מתרגל וכיוצ"ב לתלמיד.

כיום נפוצה שיטת לימוד זו, כאשר לעתים נעשה הקישור בין הסטודנט לבין האוניברסיטה בחו"ל באמצעות נציגות הפועלת בארץ.

יש לדעת, כי הכללים החלים על שיטת לימוד זו נוקשים יותר היות שלימודים אלה מתאפיינים בקשר רופף יותר בין התלמיד לבין האוניברסיטה.

כך, למשל מעבר לבחינת היקף הלימודים ותכנית הלימודים לתואר, בוחן הגף קריטריונים נוספים כגון  דרכי הערכת הסטודנט ומתן הציונים וכן אפיון סגל ההוראה במוסד (דרגת המומחיות האקדמית שלהם).

בנוסף, יש חשיבות לבחינה המסכמת של התואר, אופן עריכתה, מקום עריכתה וכו'.

חשוב לדעת  כי אם מתגלה במהלך הבדיקה כי המסלול בו למדתם הינו ייחודי לסטודנטים ישראלים, עשוי הדבר להוות מכשול בהליך אישור השקילות.

נציין, כי בהתאם לכללים המיוחדים ללמידה מרחוק, נדרש ממבקש בקשת השקילות לעמוד בבחינה כתנאי למתן אישור השקילות. ואולם, למיטב ידיעתנו, מערך בחינות שכזה טרם הופעל על ידי משרד החינוך ולפיכך אישורי השקילות מונפקים תוך דילוג על שלב הבחינה.

אם יש בליבכם ספק באשר לתחולת הכללים ללימוד מרחוק על התואר הנלמד על ידכם, מומלץ להיוועץ בעו"ד הבקיא בכללי הגף.

 

למדתי לתואר שלישי בחו"ל - האם הגף להארכת תארים מחו"ל זכאי לבחון את עבודת הדוקטורט שכתבתי כתנאי לקבלת אישור השקילות ?

כן. הגף מוסמך לבחון את עבודת הדוקטורט שכתבתם באמצעות מומחים מטעמו, ורשאי אף לדחות בקשת שקילות באם התואר הנלמד לא עומד בסטנדרטים אלמנטריים של תואר שלישי בישראל. לצורך מתן חוות דעת, מראיינים מומחים מטעם הגף את מבקש השקילות ובודקים את היקף עבודת הדוקטורט, המתודולוגיה והמחקר שנעשה, משך זמן כתיבת המחקר, חדשנות העבודה, רמת הכתיבה והיקף הביביליוגרפיה.

 

האם אישור שקילות מספיק על מנת לשמש אותי לקבלה ללימודי המשך בישראל או לצורך קבלת רישיון מקצועי?

לא. להחלטות הגף להערכת תארים אין מעמד כלשהו במישורים אחרים, פרט לדירוג ושכר. כך, אם הנכם מבקשים להמשיך ללימודים אקדמיים גבוהים בישראל על סמך התואר שרכשתם בחו"ל, אינם נדרשים לפנות לגף להערכת תארים. המוסד האקדמי בישראל בו הנכם מחליטים ללמוד הוא הגורם המוסמך לקבל החלטה ביחס ללימודי המשך.

כמו כן, אם הנכם מבקשים להחזיק ברישיון עו"ד או רישיון לפי חוק הפסיכולוגים, אין חשיבות לאישור השקילות בהקשר זה.

 

נדחתה בקשת השקילות. האם ניתן להגיש השגה ?

באם נדחתה בקשתכם להערכת תואר מחו"ל כשקול לתואר ישראלי על ידי הגף להערכת תארים, ניתן להגיש השגה על ההחלטה לגף הערכת תארים.

לצורך כך, יש לבחון את נימוקי ההחלטה ובהתאם לכך לערוך את ההשגה.

בתארים שלישיים, נימוקי הדחייה קשורים בדר"כ בחוות דעתם האקדמית של המומחים שבדקו את עבודת הדוקטורט ואז נדרש כי ההשגה תתייחס הן להיבטים אקדמיים והן להיבטים משפטיים.

במקרים מסוימים, בהם התואר אינו עומד בכללי הגף אך יש הצדקה להחלטה חריגה לגביו, ניתן לערוך פנייה מנומקת לוועדת ההיגוי הבינמשרדית המלווה את פעולת הגף ולבקש כי תפעיל את שיקול דעתה ביחס לבקשת השקילות.

יש לדעת, כי כללי הגף להערכת תארים משתנים מעת לעת. על מנת לדעת אילו נימוקים רלוונטיים להשגה מומלץ להיוועץ בעו"ד הבקיא בכללים אלו.

ככל שנדחית השגה על דחיית בקשת שקילות, ניתן לפנות בתביעה לבית הדין לעבודה.

 

 

[1] עו"ד טישלר, שותפה במשרד עורכי דין 'רז מורג טישלר', ומתמחה בתחוםהערכת תארים מחו"ל. עו"ד טישלר ייעצה במשך שנים לגף להערכת תארים מחו"ל במשרד החינוך. במסגרת תפקידה, הייתה עו"ד טישלר שותפה בקבלת החלטות בכל הנוגע לכללי הגף, העוסק במתן אישורי שקילות לבעלי תארים אקדמאיים ממוסדות אקדמיים בחו"ל. 

עו"ד טישלר, שותפה במשרד עורכי דין 'רז מורג טישלר', ומתמחה בתחום הערכת תארים מחו"ל. עו"ד טישלר ייעצה במשך שנים לגף להערכת תארים מחו"ל במשרד החינוך. במסגרת תפקידה, הייתה עו"ד טישלר שותפה בקבלת החלטות בכל הנוגע לכללי הגף, העוסק במתן אישורי שקילות לבעלי תארים אקדמאיים ממוסדות אקדמיים בחו"ל. 

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב