איך תקבל אשראי (בנקאי וחוץ בנקאי) החיוני כל כך לעסקך.
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

איך תקבל אשראי (בנקאי וחוץ בנקאי) החיוני כל כך לעסקך. 

מאת    [ 18/03/2013 ]
מילים במאמר: 938   [ נצפה 1232 פעמים ]

 
 

איך תקבל/י אשראי (בנקאי וחוץ בנקאי) החיוני כל כך לעסקך?

 

הגשה נכונה של בקשת אשראי כמפתח לתנופה עסקית

 

עסקים רבים זקוקים לאשראי בנקאי וחוץ בנקאי, זמין ובתנאי מימון סבירים, בכדי לקיים את פעילותם השוטפת מחד, ובכדי לצמוח ולשדרג את עסקם מאידך. הצורך באשראי שכזה קיים הן בשלבי הקמת העסק והן במהלך פעילותו השוטפת.

בהקמת העסק ובהרצתו, חסרים לבעל/ת העסק מקורות מימון רבים כנדרש לצרכי השקעות והון חוזר. בהמשך, במהלך הפעילות השוטפת, נתקל/ת בעל/ת העסק בתופעה הידועה הנקראת בשפת אנשי המקצוע 'פרדוקס המזומנים'. פרדוקס המזומנים מצביע על כך שככול שיגדל היקף פעילותו של העסק, ואף למרות היותו ריווחי, המחסור במזומנים בעסק הולך וגדל, והוא עלול אף להגיע למצב של 'חדלות פרעון' למרות ריווחיותו, ולהיכלל ברשימה הלא מכובדת של 'חשבונות מוגבלים', וזאת בנוסף לעוד צרות רבות נוספות.

בעלי/ות עסקים רבים נתקלים/ות בקושי לגייס אשראי בנקאי וחוץ בנקאי במחיר ובתנאים סבירים, במאמר זה נראה לך כיצד תוכל לעשות זאת בקלות יחסית ובמהירות.

 

בניגוד לסברה הרווחת בקרב בעלי העסקים, הבנקים רוצים ושואפים לתת אשראי, שכן מתן ההלוואות לעסקים מגדילה את היקף הפעילות בסניף ואת רווחיותו, וכל זאת אף מבלי לציין את מגוון העמלות הגבוהות הנלוות לתהליך מתן האשראי הבנקאי, עמלות המהוות אף הן תוספת רווח משמעותית ביותר לסניף.

קבלת האשראי הבנקאי מותנת במספר גורמים מרכזיים ובהם:-


  • 1.      אמינות ואיתנות פיננסית של הלקוח/ה. לכך נבדקת היסטוריית הפעילות העסקית של הלקוח/ה בנושאים כמו החזרות צ'קים, חריגות ממסגרות אשראי, עמידה בהתחייבויות, תביעות משפטיות תלויות ועוד.
  • 2.      כושר ההחזר של הלקוח/ה. לכך נבדקים המקור ורצף ההכנסות של העסק מחד, וקיומם של התחייבויות ואשראים נוספים מאידך. בעסק הפועל בתצורת 'עוסק מורשה' נבדק גם 'תקציב המשפחה' למרות שהוא לכאורה אינו קשור לעסק עצמו, אבל הוא בהחלט משפיע על יכולת ההחזר הכוללת של בעל/ת העסק.
  • 3.      רמת הביטחונות המוצעים וסוגם. זאת כהגנה נוספת במקרה של 'חדלות יכולת פירעון' של העסק. יחד עם זאת חשוב לזכור - לא הביטחונות הם העיקר אלא האמינות וכושר ההחזר.

 

לא כל עסק, וודאי שלא מיזם חדש לחלוטין, אשר לבעליו אין היסטוריה עסקית, ו'עושר אישי', יוכלו לקבל את מלוא האשראי החיוני לביצוע ההשקעות הנדרשות להקמת העסק ולהרצתו, ולהון החוזר כנדרש לתפעולו השוטף. לכך הקימה המדינה ומספר גופים וולונטריים אחרים, מספר קרנות סיוע לעסקים ומיזמים חדשים, שהגדולה והפעילה שבהן הינה הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה.

יתרונן של קרנות אלו בכך שהן יכולות להעניק אשראי בנקאי לתקופה ארוכה ובתנאים סבירים (הניתנים למיקוח עם הבנק המבצע), כנדרש להקמת עסק חדש, לשדרוג ולהשקעות בעסק קיים, לשיפור תנאי אשראי ומימון בעסק קיים, ולהון חוזר כנדרש למימון הפעילות השוטפת. 

הניסיון המקצועי רב השנים שלנו בהשגת מימון בנקאי וחוץ בנקאי למיזמים בהקמה ולעסקים קיימים מראה, כי למרות שישנן דרכים רבות ומגוונות להשגת מימון לעסקים, צריך כמובן לדעת למי לפנות ובאיזו צורה לפנות.

פניה שכזו עשויה להיות ההבדל, בין רעיון אשר יישאר בגדר רעיון, לבין רעיון אשר יהפוך לעסק פעיל.

ואכן, עסקים רבים כושלים בתהליך השגת האשראי לו הם נזקקים הן בשל פניה לגורמי אשראי לא מתאימים לצרכיהם, והן בשל הצגה לא ראויה ונכונה של הנתונים העסקיים והאחרים הנדרשים לכך.

אז כיצד נכון להגיש את הבקשה?


  • 1.    הבקשה צריכה להיות ערוכה כתוכנית עסקית, בה ינותחו בין השאר הפרמטרים הבאים:-

                    א.        ניתוח מפורט של השירות/המוצר של העסק, כולל בין השאר ניתוח SWOT ובו ניתוח החוזקות, החולשות, ההזדמנויות והאיומים הקשורים לנושא..

                    ב.        ניתוח מפורט של השוק והתחרות הנוכחית והעתידית העומדת מול העסק, וניתוחי תמחיר והמחרה למוצרים/שירותים מתוכננים על-פי ניתוח השוק שנעשה.

                     ג.         ניתוח האסטרטגיה השיווקית של העסק בשלבי פעילותו השונים.

                     ד.        ניתוח אופן התפעול של העסק בשלבי ההקמה וההרצה של העסק ובהמשך פעילותו השוטפת.

                    ה.        ניתוח תוצאות הפעילות הכלכלית של העסק בעבר (בעסק קיים בלבד) מבחינת ניתוחי ריווחיות, נזילות פיננסית, מינוף בנקאי ואחר, רמות סיכון ועוד.

                      ו.          ניתוח תחזית דוחות רווח והפסד ותזרים מזומנים של העסק לאחר קבלת ההלוואה, ובדיקת כדאיותה, לאור ניתוחי המוצר/שירות, השוק והשיווק, התמחיר וההמחרה, ואופי התפעול המתוכנן.


  • 2.    יש להקפיד על כך שהבקשה צריכה להציג את יתרונו היחסי של המיזם/העסק/היזם מול מתחריו. ללא יתרון יחסי כלשהו (שגם אותו ניתן לפתח) צפויים למיזם/לעסק/ליזם - 'חיים קשים', ובעיקר בעידן של תחרות והאטה כלכלית במשק כבעידן הנוכחי.
  • 3.    הבקשה צריכה להציג בפני הגורם המממן את היזם/בעל העסק - נסיונו וכישוריו. חשוב לזכור שהבנק רואה ביזם/בעל העסק - שותף. הבנק רוצה להיווכח שלא רק המיזם/העסק הוא טוב, אלא גם שליזם/לבעל העסק יש את מלוא הידע, הניסיון והיכולת להפעילו ולהניב ממנו את המירב.
  • 4.    הבקשה צריכה להדגיש את יכולת ההחזר של ההלוואה. לא להתבייש, הבנק יודע שקיימים תנאי אשראי של לקוחות וספקים במשק, והבנק מבין שעד שהעסק מתחיל לבצע פעילות עסקית כלשהי, הוא צריך לממן לא מעט השקעות והוצאות קבועות, והבנק יודע שחשוב לתת לעסק תקופת 'גרייס' (דחיית תשלום קרן ההלוואה בכמה חודשים), בכדי שתזרים המזומנים של העסק יפעל כיאות. אך הבנק רוצה להיווכח שגם היזם/בעל העסק מבין זאת, וערוך לכך!!!

 

אין ספק שבקשת אשראי בנקאי או חוץ בנקאי, הנה יצירה משוכללת הכוללת מיגוון מורכב של נתונים, מימצאים, המלצות ובסופו של דבר, זהו חלון הראווה של המיזם/העסק ובעליו.

עסקים רבים מצליחים לקבל את האשראי הבנקאי, אך יחד עם זאת כבעלי מקצוע ותיקים ומנוסים בתחום זה, מגיעים אלינו לא מעט עסקים ויזמים אשר החמיצו את ההזדמנות בגלל הגשת בקשה לא שלמה ולא ראויה, אשר פסלה על הסף את הסיכוי לקבלת האשראי החיוני כל כך למיזם/לעסק, וזאת למרות שהמיזם/העסק לכשעצמו, היה בהחלט ראוי לקבלו.

בנוסף לכך, במקרים רבים כתוצאה מפסילת בקשת האשראי, המיזם/העסק מנוע מלהגיש בקשה נוספת לפרק זמן ארוך ביותר, ובכך עלול המיזם/העסק להינזק קשות, ואולי אף לא להתקיים כלל, וחבל.

 

אז המלצתינו:

היזהרו מהגשת בקשת אשראי לא מיקצועית!

                  

 

  משה גרין, כותב המאמר, הנו הבעלים של משרד כלכלי ותיק וידוע ? גרין מ.מ. ייעוץ פיננסי וכלכלי בע"מ, הפועל משנת 1986. המשרד עוסק במגוון תחומים כלכליים ובהם הכנת תוכניות עסקיות לפיתוח עסקי ולגיוס מימון בנקאי ואחר, ניתוחי יעילות ואפקטיביות, ניתוחי תמחיר והמחרה, בחינות כדאיות והיתכנות כלכלית ועוד. פרטים נוספים אודות המשרד, משה גרין והצוות ניתן לקבל באתר הבית של החברה www.grrin.co.il באתר הבית של המשרד, ניתן למצוא חומר מקצועי רב במגוון תחומים כלכליים כולל פרופילים ענפיים שונים ועוד.

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב