פיתוח אסטרטגי ליזמים ולחברות סטארט אפ
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

פיתוח אסטרטגי ליזמים ולחברות סטארט אפ 

מאת    [ 21/11/2012 ]
מילים במאמר: 1308   [ נצפה 1757 פעמים ]

 
 

תהליך פיתוח וניהול אסטרטגי לחברות

 כללי

 1. תהליך פיתוח וניהול אסטרטגי הינו תהליך כולל  אשר אמור להמשך באופן רציף ולא כמבצע חד פעמי. המטרה המיטבית הינה להגיע למצב בו הנהלת החברה מבצעת כחלק רגיל מתהליכי הניהול  את התהליכים המתוארים כאן כך שלאחר הפעם הראשונה המבוצעת על ידינו, הנהלת החברה תמשיך לקיים תהליכי ניהול אסטרטגיים באופן קבוע.
 2. כיוון שרוב הידע והמידע הנדרש לבניית האסטרטגיה במתאימה ביותר נמצא בתוך החברה אצל האנשים המרכיבים אותה החל במנכ"ל וכלה באחרון המנהלים, הדרך הנכונה ביותר הינה לקיים תהליך הגורם לידע הזה לצאת החוצה וכך על ידי עיבוד נכון של הידע הזה תיווצר האסטרטגיה הטובה ביותר לחברה.
 3. בכל מקרה, תהליך ניהול ופיתוח אסטרטגי הינו תהליך לוגי הבנוי נדבך על גבי נדבך וכדי להצליח בו ולהגיע לתוצאות הטובות ביותר, רצוי מאוד לקיים את כל התהליך כך שבסופו המטרות שהוגדרו אכן יושגו ויתחיל התהליך האסטרטגי החדש שיביא את החברה לשלב הבא ולרמת הישגים חדשה.

שלבי התהליך

א.      לימוד החברה ומוצריה/שירותיה וניתוח מרכיבי החוזקות והחולשות של החברה.

ב.      הגדרת התכונות החזקות המרכזיות של החברה וצרכי הלקוחות.

ג.       הגדרת כיוונים אסטרטגיים אפשריים בהתאם ליכולות בהן החברה חזקה.

ד.      בדיקת השוק לכיוונים האסטרטגיים שהוגדרו על פי היכולות.

ה.     הגדרת חלופות אסטרטגיות לפעולה.

ו.         החלטה על החלופה הנבחרת.

ז.       הכנת תוכנית עסקית (תוכנית אסטרטגית, תוכנית שיווק, תוכנית פיננסית) ותוכנית עבודה
עבור החלופה הנבחרת.

ח.     הכנת פרזנטציה לגיוס ההון הנדרש לביצוע התוכנית.

ט.      גיוס ההון הנדרש.

י.         הכנת תוכנית עבודה מפורטת.

יא.    פיקוח על ביצוע תוכנית העבודה.

פירוט השלבים השונים

לימוד החברה וניתוח מרכיבי החוזקות והחולשות שלה

 1. שלב זה הינו שלב בו הנהלת החברה ושכבת מנהלי הביניים יטלו חלק יחסית גדול. תחילת התהליך בקבלת חומר על החברה ופעילותה על ידינו ובהכרת החברה על ידינו בעזרת המידע שקיבלנו ובאמצעות פגישות שנקיים אתכם, במטה ובשטח.
 2. לאחר שנכיר את החברה היטב, נקיים מספר פגישות בהן נבצע סיעור מוחות וננתח את החוזקות והחולשות של החברה, מה האיומים אליהם החברה נדרשת להתייחס ומה ההזדמנויות שניתן לנצל. ננתח עוד פרמטרים ואת השפעתם על החברה כגון המצב הפוליטי בישראל, ארה"ב ואירופה, המצב הכלכלי בארץ, הצטרפות מדינות לאירופה (מדינות שכבר הצטרפו, וכאלו שיצטרפו בעתיד הקרוב) ועוד. 

הגדרת התכונות החזקות של החברה וצרכי הלקוחות

 1. בעזרת הניתוחים והפגישות שערכנו כבר אנו מוכנים להגדיר את התכונות והיכולות המרכזיים של החברה בהם יש להם יתרון יחסי. להגדרות אלו חשיבות מרכזית שכן ללא הגדרה ברורה במה החברה באמת חזקה, מהן היכולות הטובות שלה והיכן יש לה יתרונות יחסיים על פני המתחרים, לא יהיה ניתן לבנות תוכנית אסטרטגית אמיתית שתביא את התפוקה הנדרשת.
 2. מעבר להגדרת התכונות החזקות של החברה, המטרה היא לתת מענה ממוקד לצורך העיקרי של רוב הלקוחות., תוך יצירת פריצת-דרך מהותית (במוצר, בשרות או בכל רכיב אחר של המוצר) שייתן ערך יוצא-דופן לרוב הלקוחות בענף. כיוון זה יאפשר לחברה לא רק להעביר לקוחות מהמתחרים למוצריה אלא אף להגדיל את השוק ולהוסיף לקוחות חדשים לשוק שלא היו בו קודם לכן.

הגדרת כיוונים אסטרטגיים אפשריים

 1. לאחר שננתח את כל הנתונים מהשלב הקודם נוכל להגדיר מהם הכיוונים האסטרטגיים הרצויים להתקדמות החברה כגון:
  א. הרחבת חוג הלקוחות בישראל (המידה ויש רלוונטיות לכך).
  ב. הרחבת מגוון הפעילויות של החברה במידה וזה מה שמתאים לעשות.
  ג. אסטרטגיות תמחור, שיווק/פרסום שונות.
  ד. תחילת פעילות בארץ זרה (במידה וזה יהיה רלוונטי).
  ה. כל כיוון אסטרטגי אחר שיעלה על שולחן הדיונים במהלך הפגישות והישיבות שנקיים.
 2. במהלך שלב זה תהיה בחינת המגמות העולמיות בתחום התפתחות רשתות וחברות העוסקות בתחום העסקי המדובר בארץ ובעולם.
 3. הגדרת מספר כיוונים אסטרטגיים לבחינה מכל האפשרויות שנשקלו.

בדיקת השוק לכיוונים האסטרטגיים שהוגדרו

 1. בדיקת שוק מעמיקה שתבוצע באמצעים הבאים:
  א. סריקה מעמיקה באינטרנט.
  ב. בדיקת השוק במאגרי מידע שאנו מנויים עליהם.
  ג. סקרי שוק מקצועיים במידה ויוחלט על כך.
 2. במידה ותהיה הצדקה לכך, יווצר קשר ישיר עם מומחים מהשווקים הנדונים בחו"ל לקבלת חוו"ד והתייעצות איתם.
 3. הכנת דוח על כל השווקים שנבחנו והגשתו למנהלי החברה.

 הגדרת חלופות אסטרטגיות לפעולה.

 1. הכנת מספר חלופות אסטרטגיות לפעולה על פי כל החומר שנבחן עד כה לכיוונים האסטרטגים שנראים לנו כמתאימים ביותר להתקדמות.
 2. העברת החומר לעיון הנהלת החברה כהכנה לקראת ההחלטה על החלופה הנבחרת.

החלטה על החלופה הנבחרת.

 1. הצגת החלופות השונות בפני הנהלת החברה וקיום דיון להחלטה על החלופה הנבחרת.
 2. הגדרת החלופה הנבחרת על ידי הנהלת החברה.

הכנת תוכנית עסקית (תוכנית אסטרטגית, תוכנית שיווק, תוכנית פיננסית)

 התוכנית העסקית תכלול לפחות את הסעיפים הבאים:

      הפרק המילולי של התוכנית יכלול לפחות את הנושאים הבאים:

1. תקציר מנהלים

10. המודל העסקי

2. מוצרים/שירותים

11. תכנית שיווק אסטרטגית

3. תוכנית הפיתוח וההקמה

12. תכנית כ"א צפויה

4. ניתוח השוק

13. אבני דרך עיקריות

5. תחרות ומתחרים

14.נקודות קריטיות להצלחה

6. יתרונות וחסרונות

 

7. השוואה עם המתחרים

 

8. חסמי כניסה

 

9. תכנית אסטרטגית

 

       פרקי הפרק הפיננסי:

1. שיקולים והנחות שנלקחו בהכנת התכנית הפיננסית

2. נקודת האיזון הצפויה וניתוח רגישות

3. נקודת הרווחיות הצפויה וניתוח רגישות

4. ההשקעה הנדרשת וניתוח רגישות

5. תחזית הכנסות צפויות לחמש שנים

6. דו"ח רווח והפסד חזוי לחמש שנים

7. דו"ח תזרים מזומנים חזוי לחמש שנים

8. ניתוח שולי הרווח הצפויים

9. התפתחות כוח האדם בחברה

הכנת תוכנית עבודה עבור החלופה הנבחרת

 1. הכנת התוכנית הכוללת, ההדרכה במהלך ביצוע התוכנית והמעקב על התקדמות ביצוע התוכנית יהיו באחריות  המרכז לתכנון עסקי, כל דרגי הניהול של החברה ישותפו בתהליך וכל אחד מהמנהלים יכין את חלקו על פי ההגדרות שתהיינה לכל אחד מהם.
 2. תוכנית העבודה תכלול את הפרקים הבאים:
  א. מטרות אסטרטגיות אותן מעוניינת החברה להשיג והן יילקחו מהתכנית העסקית של החברה כנגזרת מהחזון.
  ב. המטרות האסטרטגיות יפורטו ליעדים מדידים שיש להשיג על מנת שהמטרות האסטרטגיות יושגו.
  ג. כל יעד יפורק למטלות לביצוע. לכל מטלה יוגדר מבצע, למי מדווח גמר הביצוע, תאריך גמר ביצוע, עלות נדרשת ומהיכן יגיע התקצוב לביצוע המטלה.
 3. לאחר הכנת התוכנית מפרקים אותה למספר חתכים:
  א. המנכ"ל והנהלת החברה מקבלים את כל המטלות לביצוע בחתך חודשי כך שביכולתם לעקוב אחר הביצוע ברמה החודשית.
  ב. כל סמנכ"ל מקבל את כל המטלות של כל הכפופים אליו בחתך חודשי כך שיש לו את היכולת לבקר את מהלך ביצוע התוכנית המצוי תחת אחריותו.
  ג. כל עובד יקבל את תוכנית העבודה האישית שלו בחתך חודשי וכך יוכל לתכנן ולבצע את תוכנית העבודה בסיוע מנהליו.

הכנת פרזנטציה לגיוס ההון הנדרש לביצוע התוכנית.

 1. סוג הפרזנטציה, אורכה ואופיה יותאם לחלופה האסטרטגית שתיבחר, לגיוס ההון שידרש ולסוג המשקיעים אליהם יהיה נכון לגשת.
 2. בכל מקרה (ללא קשר לסוג הפרזנטציה) תכיל הפרזנטציה גם את הצד המקצועי/טכנולוגי וגם את הצד העסקי/שיווקי הביצועי והפיננסי.

גיוס ההון הנדרש

 1. גיוס ההון הנדרש לביצוע התוכנית יבוצע על ידינו בשיתוף אתכם. משקיעים פיננסיים או אסטרטגיים יובאו על ידנו ועל ידכם במקביל כשהמטרה הינה לגייס את הסכום הנדרש מהר ככל האפשר.
 2. חשוב לזכור כי תהליך גיוס הון אורך לא פחות מתקופה של חצי שנה ועלול להגיע גם לתקופה של שנה ולעיתים אף יותר.

בקרה ומעקב על ביצוע תוכנית עבודה

 1. תוכנית העבודה שתיכתב לאחר הכנת התוכנית העסקית תופעל מיד עם סיום הכנתה ותביא בחשבון את תקופת גיוס ההון.
 2. המעקב אחרי ביצוע תוכנית העבודה יתקיים על ידי המרכז לתכנון עסקי שיבצע זאת כגוף חיצוני. המעקב  יתקיים אחת לחודש בכל דרגי הביצוע כך שבכל חודש הנהלת החברה תוכל לדעת מה קורה עם התוכנית, ובמידה ויש צורך לעדכן אותה בגלל שינויים חיצוניים או בגלל בעיות בביצוע התוכנית העדכון לא יהיה מסובך ויוכל להתבצע במהירות וביעילות.
 3. דיוני מעקב התקדמות יבוצעו פעם בחודש על ידי המרכז לתכנון עסקי עד להשגת היעדים שיוגדרו בתוכנית העבודה.

 

 

 

אייל כוכבא ,מנכ"ל המרכז לתכנון עסקי. בעל ניסיון ביזמות, הקמת חברות, ניהול כללי של חברות בתחומי הי-טק ביוטכנולוגיה ואינטרנט, פיתוח עסקי, הכנת תכניות עסקיות, רישום וטיפול בפטנטים בתחומים שונים, ניהול מו"מ בארץ ובחו"ל ברמות הבכירות ביותר. הקים ותפעל מערכת בינלאומית לאיסוף ורכישת פרויקטים טכנולוגיים באירופה המזרחית, הקים וניהל בעבר חברות בתחום האינטרנט, מכשור רפואי וקמעונאות. בוגר תואר II במנהל עסקים MBA. עוסק כיום בפיתוח עסקי ואסטרטגי, ובליווי חברות ופרויקטים בתחומי פעילות רבים. חבר Advisory board במספר חברות סטארט אפ בתחומים שונים.


www.business-plan.co,.il


050-9375123

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב