פרשת בלק - בדרך שאדם רוצה לילך - מוליכין אותו
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

פרשת בלק - בדרך שאדם רוצה לילך - מוליכין אותו 

מאת    [ 05/07/2012 ]
מילים במאמר: 1091   [ נצפה 1930 פעמים ]

 
 

בס"ד

 

 

בלק מלך מואב, מפחד מהתקרבותו של  עם ישראל, העם היוצא ממצריםויכס את עין הארץ", לגבולו, ומבקש מבלעם בן בעור, נביא אומות העולם, שיקלל את עם ישראל. 

כי "ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר" (במדבר, כב,ו). בלעם נודע בכוח מילותיו. בהשפעת הברכות או הקללות שלו. בלק רוצה לשכור את שירותיו שיקלל את בני ישראל. שהם רבים מידי וכבר נודעו נצחונותיו על עמים אחרים. בלק מפחד מבני ישראל.  והוא יודע שלא יוכל לנצח אותם. מה שנשאר לו – זה העל טבעי – כוח הכישוף, המאגיה.

 

אבל בלעם מבקש ארכה כדי לשמוע מה יאמר לו השם.

ואכן – הוא זוכה והשם מופיע אצלו ואומר לו "לא תלך עמהם לא תאור (תקלל) את העם, כי ברוך הוא". (במדבר, כב, יב)

לא מאשר לך לקלל את העם הזה. זה עם מבורך. אני אוסר עליך ללכת.

ובלעם לא מרוצה. הוא מעוניין ללכת עימהם. הוא מעוניין למלא את בקשת בלק.

אבל הוא חייב את אישורו של הקב"ה. לכן הוא מבקש ארכה ללילה נוסף כדי לראות מה יאמר לו ה'. והנה, בלילה השני מקבל בלעם את "הסכמת" ה': "אם לקרא לך באו האנשים, קום לך אתם" (במדבר כב, כ)

 

ואיך זה? מדוע השינוי בהוראת ה'?

 

עצם שאלתו הנוספת של בלעם מעידה עליו שלא קיבל את ההוראה והוא מעוניין מאוד ללכת. הוא רק רוצה לקבל אישור לפני שילך. על זה אמרו חז"ל (שבת קד) הבא ליטמא – פותחין לו".

 

 

 

כך אנחנו בעצם מתנהלים בחיינו . מבקשים עצות ומקבלים רק את מה שנראה לנו הכי נכון, הכי מתאים לנו. ואם זה לא מץתתאים – שואלים שוב כדי שתתקבל "העצה" שבה אנו מעוניינים.

 

ועל זה נאמר: " בדרך שאדם רוצה לילך בה – מוליכין אותו"

אנו יכולים לראות זאת בחיי היום יום שלנו. אנו בוחרים בדרך מסויימת, מתעקשים עליה, ורואים שזה הולך בידינו.

כך בדברים טובים.

אבל כך גם בדברים רעים. פתאום זה הולך חלק ואנו מופתעים ומאמינים שזוהי הוכחה לבחירתנו הנכונה.  אבל רק הבחירה מסייעת במעשה.

והבחירה היא המעידה על רצונותינו ועל הדרך בה אנו רוצים ללכת.

 

 

וכך לימד הרמב"ם בהלכות תשובה ה, א-ב:

"רשות לכל אדם נתונה – אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק – הרשות בידו, ואם רצה להטות

עצמו לדרך רעה ולהיות רשע הרשות בידו...ואין לו מי שיכפהו ולא גוזר עליו ולא מי שמשכו לאחד משני הדרכים,

אלא הוא מעצמו נוטה לאי זו דרך שירצה".

 

עם כל זה אין האדם לבד. לפני הבחירה הוא מקבל רמזים, הדרכות עצות במה לבחור. ובידו להחליט  לשמוע או

לסרב. וכך אצל בלעם. והוא אפילו קיבל תשובה ברורה: "לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא".

אבל בלעם לא רצה בעצה הזאת. בלעם ביקש הדרכה אחרת. הוא לא שמע להוראה הברורה מאוד הזאת.

הוא חיפש את התשובה השנייה – ולכן, קיבל אותה.

 

התשובה הכילה גם תוספת: "ואך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה". אבל אותה בלעם לא הוסיף בפני

שרי מואב שבאו לקרוא לו. זה לא התאים לו.

הוא הלך עימם כאילו כך אישרו לו משמים.

 

אבל בסופו של דבר: "עצת ה' היא תקום". הקללה הפכה לברכה.

 

ועל זה שאל דון יצחק אברבאנל: "למה מנע ה' את בלעם מהיותו מקלל את ישראל, ומה אכפת לו מקללתו,

אם ה' יברך את עמו בשלום?"

אלא שהיתה זו תקופה משופעת אמונות וכשפים ולו שמעו בני ישראל את הקללות , היה נכנס פחד בליבם. שכן

שמעו של בלעם הגיע גם אליהם.

 

ועוד דבר חשוב מאוד -  לו היה בלעם מקללם, והיה קורה דבר מה רע לישראל, היו אומרים בגויים שזה קרה

להם בגלל אותה קללה של בלעם.

לא יבינו שזה בגלל חטאיהם. ונמצא שם שמים מתחלל.

 

וכך הסביר זאת הקדוש אנשלמה אשתרוק בעל ספר "מדרשי התורה":

 

ומה שאמר (כב, יב) "לא תאור את העם" לא היתה הכוונה שאם יקללם ישיגם נזק, כי לא ינום ולא ישן

שומר ישראל.

אבל עשה זה ה' יתברך פן יאמרו יושבי הארץ, אם מכאן ולהבא ישיגם איזה עונש מצד חטאם לעתיד,

שזה גרמה קללת בלעם...לכן ציווהו: "לא תאור את העם"

 

לכן, נעשה הנס הגדול – הקללה הפכה לברכה.

 

 

אהבה ושנאה מקלקלות את השורה –

 

 

גם בהוצאת הבחירה אל הפועל, רואים את נטיית ליבו של האדם. כמה חשוב לו המעשה שבחר בו.

 

מדרש רבא מלמד אותנו שאהבה ושנאה מקלקלים את השורה(שורת הדין)
אהבה מקלקלת את השורה, שנאמר (בראשית מו): ויאסור יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו, וכי

לא היה ליוסף כמה עבדים?! אלא, אהבה מקלקלת את השורה


שנאה מקלקלת את השורה, דכתיב (שמות יד): ויאסור את רכבו, ולא היה לו (לפרעה) כמה עבדים?!

אלא, שנאה מקלקלת השורה. (בראשית רבה,פרשה נה,ח).

 

אהבה מקלקלת את השורה זה אברהם שנאמר:

וישכם אברהם בבקר, ויחבש את-חמרו (בראשית כב ג). אמר ר' שמעון בן יוחאי: אהבה מקלקלת את

השורה ושנאה מקלקלת את השורה. אהבה מקלקלת את השורה, דכתיב: וישכם אברהם בבוקר וגו', ולא

היה לו כמה עבדים?! אלא, אהבה מקלקלת את השורה [כלומר, אברהם לא היה צריך לחבוש את חמורו

בעצמו, אבל אהבתו גרמה לו לעשות זאת במקום לתת את המלאכה לאחד מעבדיו. (על פי בראשית רבא)

 

ושנאה מקלקלת את השורה, זה בלעם. שנאמר:

 

"ויקם בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו" (במדבר כב, כא). וכי לא היה מי שיעשה זאת עבורו? עבור בלעם,

הקוסם המפורסם? אלא שהשנאה העירה אותו מוקדם למהר להכין את האתון.

 

ובלעם עשה את שלו – והקדוש ברוך עשה את שלו...

 

וכך, בעמוד בלעם מול עם ישראל זכה, שלא ברצונו,  וראה במחזה אלוקים את מעלתם של ישראל מה שלא

ראו אפילו נביאי ישראל.

 

מה טבו אהליך יעקב משכנתיך ישראל: כנחלים נטיו כגנת עלי נהר כאהלים נטע ה' כארזים עלי מים: יזל מים

מדליו וזרעו במים רבים וירם מאגג מלכו ותנשא מלכתו: א-ל מוציאו ממצרים כתועפת ראם לו יאכל גוים צריו

ועצמתיהם יגרם וחציו ימחץ: כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו מברכיך ברוך וארריך ארור".

 

וברכה זאת הוכנסה בסידורים מסויימים והיא נאמרת בכניסה לבית הכנסת. להזכירנו ש"בדרך שאדם רוצה

לילך בה מוליכין אותו" ו- "עצת ה' היא תקום" (משלי יט, כא).

 

 מתוך האתר - "פרשת השבוע"

http://web.kosher2all.co.il/Sites8/parashathashavooa/DEFAULT.asp

  

 

ציפורה בראבי - האתר "רפואת הרמב"ם http://www.2all.co.il/Web/Sites/thinkgood/DEFAULT.asp

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב