נוסחת השילוב החדשה לפי סעיף 9א(ג) לפקודת מס הכנסה
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

נוסחת השילוב החדשה לפי סעיף 9א(ג) לפקודת מס הכנסה 

מאת    [ 27/06/2012 ]
מילים במאמר: 918   [ נצפה 5695 פעמים ]

 
 

החוק לתיקון פקודת מס הכנסה מספר 190, שינה את נוסחת השילוב הוותיקה משנת 1970, כך שפיצויי פיטורין פטורים ממס, שמתקבלים ב-32 השנים (במקום 15 שנים בעבר) שבסמוך למועד קבלת הקצבה, מפחיתים את הפטור ממס על הקצבה.
בסעיף 9א(ג) לפקודה נקבע מנגנון חדש שמטרתו המוצהרת ( לאור תיקון 3 ותיקון 190 לפקודה ) להעניק יתרון לחסכון הקצבתי,
על-ידי כך שבמקום לפדות במזומן את כספי הפיצויים שנחסכו כמענקי פרישה, גם הם ימשכו כקצבה.
הסעיף נוסח בצורה מסורבלת וכדי להוכיח זכאות לפטור, צריך לשמור מסמכים 32 שנים.

הפרמטרים המרכיבים את נוסחת השילוב החדשה - נוסחאות לקרוא משמאל לימין:


  • נקבע "מכפיל המרה להון" = 180, או מכפיל אחר שיקבע שר האוצר בצו, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת.

  • הוגדר "גיל הזכאות" - כגיל הפרישה ( 67 לגבר ו– 62 לאשה ), או הגיל שבו החל היחיד לקבל קצבה מזכה, כולה או חלקה, 
    לפי המאוחר מבניהם, באם עבד לאחר גיל הפרישה.

  • נסמן ב- P "מענקים פטורים ממס" – מענקים פטורים ממס לפי סעיף 9(7א) לפקודה, ששולמו בגין מקסימום 32 שנות העבודה
    האחרונות וכאשר הם צמודים למדד מיום המשיכה בפועל ועד ליום 1 בינואר בתחילת שנת גיל הזכאות.

  בשנת 2016 –
  מקסימום גובה המענקים הפטורים ממס, הם בסכום של עד 391,360 ש"ח ומענקים אלה ממודדים מיום
  המשיכה בפועל ועד ליום 1.1.2016.
  391,360 = 32 * 12,230 = 
  P  ( בשנת 2016 ).       

         הבהרה - מאחר ובדברי ההסבר לתיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה, המענקים הפטורים שיופחתו מהקצבה המזכה הם מענקים 
         שקיבל יחיד בפטור ממס בעד 32 שנות עבודה שקדמו לגיל הזכאות, הרי שלצורך חישוב הפטור ממס, יובאו בחשבון מענקים שקיבל
         יחיד ב- 32 שנות עבודתו האחרונות, גם אם עבד יותר שנים. 
         החרגה
- מענקים פטורים ממס שקיבל מי שפרש מעבודה מחמת נכות רפואית צמיתה בשיעור של לפחות 75% ומענקים מיוחדים
         שקיבל מי שפרש מכוחות הביטחון השונים, לא נכללים.


  • נקבע "מקדם קבוע בחוק" - סכום השווה ל- 35% מתקרת הקצבה המזכה, כשהוא מוכפל במכפיל ההמרה להון ומחולק בסכום
    המתקבל מהכפלת תקרת הפטור ממס על מענקי פרישה לכל שנת עבודה, לפי סעיף 9(7א) לפקודה, כפול 32 שנים.

          כלומר, המקדם הוא  1.35 = ( 12,230 * 32 ) / ( 180 * 8,380 * 35% ).


  • נסמן ונגדיר את "יתרת ההון הפטורה ממס"- H = לסכום ההפרש בין S1S2 = H :   

  נגדיר
  S1סכום השווה ל- 67% ( בשנת 2016 רק 49% ובהדרגה יעלה עם השנים ל- 67% ) מתקרת הקצבה המזכה ( בשנת 2016 = 8,380 ש"ח ) כשהוא מוכפל ב- 180 ( מכפיל ההמרה להון ).
  מכאן שבשנת 2016 - הסכום S1 המקסימאלי הוא בגובה של  739,116 ש"ח .  
  180 * 8,380 *49% = S1

         נגדיר S2– סכום המענקים הפטורים ממס שנמשכו ב- 32 השנים שלפני מועד הפרישה, כשהם צמודים למדד מיום קבלתם   
         בפועל ועד ליום 1.1 בשנה שבה חל גיל הזכאות ומוכפלים במקדם הקבוע בחוק - 1.35 .
         כלומר, יתרת ההון הפטורה ממס, צמודה לשיעור עליית המדד ותעודכן ב- 1 בינואר של כל שנה, החל מהשנה שבה הגיע היחיד
         לגיל הזכאות כאמור. 
         מכאן שבשנת 2016 - הסכום  S2 = (מדד ביום המשיכה/מדד ינואר 2016 ) * P 1.35


  • נסמן את "יתרת הפטור ממס לקצבה המזכה" כ -  180 / H   או   180 / ( S1S2 ).     

        כלומר, בעבור מי שקיבל מענקים פטורים ממס, יתרת הפטור ממס לקצבה המזכה שווה ליתרת ההון הפטורה ממס חלקי מכפיל  
        ההמרה להון.    


  • נגדיר את "סכום הפגיעה בקצבה הפטורה ממס" = 180 / S2

 הערות והבהרות חשובות :


  • הפטור ממס לקצבה מוכרת ניתן בנפרד, על מלוא הקצבה המוכרת ובנוסף לפטור על קצבה מזכה, החל מגיל 60 , או בעת פרישה מוקדמת בשל נכות.
    כלומר, נוסחת השילוב החדשה לא חלה על הפטור ממס לקצבה המוכרת, אלא רק על הפטור ממס לקצבה המזכה.
  • המענקים הפטורים של נכים מסוימים ואנשי כוחות הביטחון, לא יובאו בחשבון לצורך נוסחת השילוב ולא יפגעו בפטור שלהם לקצבה.
  • הפטור ממס המקסימאלי לקצבה מזכה ב- 2016 : 4,106 ש"ח= 8,380 * % 49 והוא בנוסף לקצבה המוכרת, הפטורה ממס החל מגיל 60 ולא מגיל הזכאות !
  • במידה וקיבל יחיד מענק פטור לפני 1.1.2012 והמענק הנ"ל לא היה מובא בחשבון לצורך חישוב נוסחת השילוב הוותיקה, הרי שהוא לא יבוא בחשבון גם לצורך חישוב נוסחת השילוב החדשה.
  • יחיד שקיבל מענק פטור ממס לפני 1.1.2012, אך טרם הגיע לגיל הזכאות ביום זה, תחול לגביו נוסחת השילוב החדשה,
    אך עם אפשרות לבקש מפקיד השומה, תוך 90 יום ממועד ההגעה לגיל הזכאות, להחיל את נוסחת השילוב הישנה.

דוגמא מספרית:

בן 67 פורש לאחר 42 שנות עבודה, לפי משכורת של 12,000 ש"ח .

לפני 14 שנים, קיבל 100,000 ש"ח מענק פטור ממס במדד 100 והמדד לתחילת השנה ביום 1.1.2016 הוא 150.

בנוסף למענק שקיבל בעבר, זכאי כיום לקצבה ברוטו של 8,000 ש"ח .

מקדם קבוע בחוק = 1.35 ומכפיל המרה להון = 180

נחשב את יתרת ההון הפטורה ממס:

S1 = 0.49 * 8,380 * 180 = 739,116                      

S2 = 100,000 * 1.35 * 150/100 = 202,500

H = 739,116 – 202,500 = 536,616

מכאן, שסך הקצבה הפטורה ממס היא :      2,981 = 180 / 536,616   

וסך הפגיעה בקצבה המזכה הפטורה היא :     1,125 = 180 / 202,500  

או, שניתן לחשב גם לפי הבדיקה הבאה :      1,125 = 2,981 – 4,106  ( תקרת הקצבה המזכה הפטורה ממס ב- 2016 )

מסקנה מתבקשת -
מענק פטור שמשך בעבר ע"ס של 100,000 ש"ח פגע, הלכה למעשה, בקצבה המזכה הפטורה ממס כיום, בסך של 1,125 ש"ח .
כלומר, הממשלה רוצה לעודד חסכון קצבתי ע"י כך שהיא מקטינה את הכדאיות במשיכת מענקי פרישה פטורים ממס ובמקום פגיעה קטנה בקצבה הפטורה ממס, הרי שהקצבה הפטורה ממס נפגעת בצורה משמעותית ביותר. 

מומחה לתכנון פרישה, ייעוץ פרישה, בניית תכניות תגמול בכירים, ניהול כלכלת המשפחה ותקציב אישי

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב