מדוע אלוקים ברא אותנו? מה משמעות חיינו?
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

מדוע אלוקים ברא אותנו? מה משמעות חיינו? 

מאת    [ 16/04/2012 ]
מילים במאמר: 1386   [ נצפה 1634 פעמים ]

 
 

שאלה: מדוע אלוקים ברא אותנו? מה משמעות חיינו?
תשובה: מטרת בריאת העולם היא כדי להטיב לנבראים[1], כי ה' הוא שלימות הטוב, ומי שטוב מעוניין להטיב, "חוק הטוב להטיב" , הטבה משמעותה: נתינה.
כדי לתת יש צורך במקבל, ולכן ברא מערכת שלימה של נבראים שיהיו מקבלי הטוב ממנו יתברך.
משמעות חיינו היא להשלים את נשמתינו על ידי התדמות לבורא ועל ידי עמידה בניסיונות וכך לזכות לחיים הנצחיים שאלוקים מעוניין להעניק לנו.

שאלה: אלוקים מעוניין להטיב, אז למה הוא ברא את העולם הזה עם כל הקשיים והניסיונות, הוא יכל לשלוח את הנבראים ישר לגן עדן כדי להנות?
תשובה: התשובה לשאלה זו כתובה בזוהר הקדוש בשתי מילים : "נהמא דכיסופא"
(נהמא=לחם   דכיסופא=של בושה) - פירושו : לחם של בושה, כלומר : לחם חסד שאין מגיע למקבלו.
 
הביאור הוא, היות ורצה ה' יתברך שנהנה בשלמות מהטוב שהוא יעניק לנו, לכן הוא לא רצה שנקבל את ההנאות שבגן עדן בחינם, כי אז נרגיש בושה כשאנו מקבלים הטבה בחינם, ואז נפגעת ההטבה המושלמת שאלוקים מעוניין לתת לנו.
 
לכן, כדי שההטבה תהיה שלימה עשה ה' שמקבלי ההטבה יזכו בטוב על ידי ההתאמצות במעשיהם ביגיע כפיהם, כפי שהאדם יעדיף לא להיות מקבץ נדבות אלא לעבוד למען לחמו, ולכן ברא עולם עם חסרונות, עולם לא מושלם, על מנת שהנבראים ישלימו ויתקנו את החסר בעצמם ובעולם, ועל זה נאמר: "לתקן עולם במלכות שד-י"  התיקון נעשה על ידי עבודת ה' , על ידי בחירה בטוב , ואז הם יזכו בטוב מבלי להתבייש בקבלת הטובה, כמו שכתוב בירושלמי (ערלה פרק א' הלכה ג) מי שאוכל מה שאינו שלו, מתבייש להסתכל בפניו של הנותן[2].
תאר לך שני עשירים, רוני ומשה, שניהם אנשים טובים בהחלט, שניהם מחלקים צדקה, שניהם עוזרים לעניים, אבל יש הבדל אחד ביניהם, רוני העשיר נותן מבלי לבקש שום תמורה מהעני, ומשה לעומתו מבקש שירות מהעני כדי שיקבל את העזרה או הכסף.במבט ראשון ניתן לחשוב שרוני העשיר שעוזר לעני מבלי לבקש תמורה , הוא המטיב המושלם, כי משה מבקש משהו בתמורה לנתינה שלו.
אבל אם נבחן את המקרה נראה שרוני שאינו מבקש כלום בתמורה לכסף ולעזרה , הוא בנוסף לנתינתו גם גורם לעני בושה כי העני מקבל הטבה מבלי לתת כלום בתמורה, ולכן העני מתבייש.
לעומתו משה העשיר שמבקש עבודה קטנה מהעני... שירות מסויים, כדי שבתמורה לשירות, הוא ייתן לעני מבלי שהעני ירגיש בושה אז גם העני קיבל וגם לא התבייש! אם כן מי עושה הטבה יותר מושלמת רוני או משה?

לכן במבט מעמיק אנו רואים שמי שנותן טובה מושלמת הוא בעצם העשיר משה, כי הוא עוזר ונותן לעני מבלי שהעני יתבייש לקבל. לעומת רוני שאמנם עוזר לעני אבל גם גורם לו בושה ולכן הטבתו המושלמת ביותר.

כך גם אלוקים שהוא שלימות הטוב ברא את העולם עם ניסיונות ובחירה בין טוב לרע ועל ידי שנבחר בטוב ונתקן את חסרונותינו נהיה בעלי הטוב ונוכל לקבל את ההטבה מבלי להתבייש, ואז ההטבה תהיה מושלמת.
 
שאלה: למה ההטבה האמיתית היא נצחית, אולי עדיף שייתן לנו טוב רק בעולם הזה וזהו?
תשובה: כיון שעלה ברצונו יתברך להטיב לנבראים , ואלוקים שהוא שלימות הטוב, מתוקף שלמותו לא יספיק לו להטיב קצת אלא להטיב את הטוב הכי מושלם שיכולים הנבראים לקבל- ההטבה הכי מושלמת היא ההטבה שאינה נגמרת וכיוון שהטבה שניתנת בעולם הזה נגמרת לכן היא מוגבלת ועדיין לא מושלמת.
לכן ההטבה שאלוקים מעוניין לתת לנו היא ההטבה הנצחית שאינה נגמרת, כל ההטבות שבעולם הזה הם כדי שיהיה לנו יותר קל להכין את עצמינו לקבלת ההטבה הנצחית על ידי בחירה בטוב, ועשיית טוב ולימוד בתורה כיצד לעשות טוב. ואז על ידי המאמצים שלנו להגיע לשלימות ולעשות טוב ולהתגבר על הרע, אנחנו זוכים להיות יותר מושלמים ולהיות ראויים להטבה הנצחית שאלוקים מעוניין לתת לנו.

אינו דומה מי שנהנה רגע אחד מגלידה שנתנו לו, לבין מי שנותנים לו ביד את המפתחות למפעל הגלידה שייהנה ויאכל בכל חייו כמה שהוא רוצה, אינו דומה מי שנותנים לו כרטיס כניסה חד פעמי לבריכה לבין מי שנותנים לו כרטיס כניסה חופשי לבריכה לכל ימי חייו, אינו דומה מי שנותנים לו במתנה מכונית יוקרתית לבין מי שנותנים לו כרטיס חופשי לבחור מתי שהוא רוצה מכונית חדשה בכל יום בכל ימי חייו.

לכן אלוקים שהוא הטוב האין-סופי מעוניין לתת לנו הטבה נצחית אין-סופית, שהיא ההטבה המושלמת, שאינה מוגבלת לרגע אחד או לשנה אחת או לשמונים שנה, אלא נצחית לכן ברא את הגן עדן ששם מגיעים הנשמות לאחר סיום תפקידם בעולם הזה על מנת לקבל את השכר הנצחי על מצוותיהן בעולם הזה.
אלוקים שהוא נצחי מעוניין לתת לנו אפשרות לגעת בנצח, לחיות חיי נצח- לכן שם אותנו בעולם הזה כדי שנעבור דרכו , נזכה לבחור בטוב ואז להשלים את נשמתנו, ואז להיות יותר מושלמים וככל שיותר נהיה מושלמים נוכל להתדמות לבורא שהוא נצחי ואז לזכות לחיי נצח.
 
לסיכום: כפי שיעור קרבתנו לבורא הכל נזכה לטוב הנצחי, כי אלוקים הוא נצחי וככל שנהיה קרובים יותר אל רצון הבורא כך נהייה מסוגלים להגיע לרמה גבוהה יותר של חיי נצח שייתן לנו הבורא.
 
שאלה: למה אלוקים תלה את נתינת השפע בעשיית מעשים טובים?
תשובה: כמו שיש חוקי טבע אם אתה רוצה לקבל את מי הגשמים המרווים אותך, אתה צריך להכין כלי לשפע הגשמים שיורד , ואם אתה רוצה לשתות "קוקה קולה" אתה חייב להכין כוס כדי לקבל את ה"שפע" מהבקבוק, לא שייך לומר "למה הבקבוק לא נשפך אלי?" צריך להכין כלי.אלוקים ברא כללים = חוקי הטבע וברא גם חוקים הרוחניים כתב כללים לקבלת השפע, הכללים כתובים בתורה, ככל שנקפיד על הכללים האלה נזכה ליותר שפע.
הסיבה לכך שהמעשים הטובים שלנו הם הכלי לשפע האלוקי, כיוון שבלעדי עשיית מעשים טובים אז כל שפע שיגיע אלינו יוכל להזיק לנו בגלל שזה שפע שגורם לנו בושה או יכול גרום לנו להיות אנוכיים כי אנו מקבלים משהו מבלי שהתאמצנו עבורו, ולכן אלוקים מבקש שנעשה מעשים טובים וכך נהיה כלים ראויים לקבלת השפע.
השפע הוא לא דווקא חיים טובים בלי שום צער ובלי שום צרה והכול חלק , כיוון שאלוקים מעוניין להעניק לנו חיי נצח וככל שנראה דביקות בו בכל התנאים ובכל המצבים, כך אנו זוכים לדביקות יותר גדולה באלוקים בעולם הזה ובעולם הבא, לכן אלוקים מנסה לפעמים את בניו על מנת לתת להם יותר שכר וזה לפעמים מסביר לנו את המטרה בקשיים שאנחנו עוברים בחיים, על מנת לחסן את נשמתנו ולהשלימה שגם בקשיים אנחנו מחזיקים באמונה בבורא עולם.
שאלה: מה זה נצח?
תשובה: קשה לדמיין זמן שהוא אין-סופי.
על מנת להמחיש מה הוא נצח, דמיין שממלאים את החדר בו אתה נמצא בגרגירי חול (אל תשכח לצאת מהחדר...) אחר כך ממלאים את כל הבניין בו אתה נמצא בגרגירי חול, אחר כך דמיין את כל הרחוב שלך מלא כולו כל הרחוב כל הבניינים בגרגירי חול, דמיין את כל העיר, כל הארץ, כל היקום, כולו בגרגירי חול , ואז תדמיין ציפור קטנה שלוקחת פעם באלף שנה גרגיר אחד של חול מתוך כל היקום המלא עד אפס מקום בגרגירי חול.וזה עוד לא נוגע בנצח, לכן אלוקים שהוא שלימות הטוב, מעוניין לתת לנו הטבה נצחית.
 
שאלה: מה זו ההטבה בגן עדן?
תשובה: כותב הרמב"ם: כמו שהעיוור לא יוכל לדעת מה הם צבעים, וכמו החרש שלא יוכל להבין מוזיקה, כך אנחנו שאנו בעלי גוף גשמי לא נוכל לדמיין את עוצמת ההנאה שיש בעולם הבא שהוא עולם רוחני, הנאה זו היא פי כמה וכמה מאשר ההנאות בעולם הזה כמו שכתוב במסכת אבות: "טובה קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה" ועל מנת להמחיש קצת את הנאות העולם הבא הנצחי שאלוקים מעוניין לתת לנו, מסביר הרב אליהו דסלר זצ"ל: אם נאסוף את כל ההנאות שנהנינו בשבוע האחרון ונרכז אותם ברגע אחד, זו תהיה הנאה גדולה מאוד, נכון? ואם נאסוף את כל רגעי הנאותינו בשנה האחרונה? ואם נצליח לאסוף את כל רגעי הנאותינו בכל ימי חיינו, ונרכז אותם לרגע אחד, זו תהיה הנאה עצומה, ומה אם נאסוף את כל ההנאות של כל יושבי היקום הזה בכל ימי חייהם, נרכז את כל הנאותיהם בכל ימי חייהם לרגע אחד, אי אפשר לדמיין כמה הנאה זו, במסכת אבות נכתב: "טובה קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה" – מדייק הרב דסלר: "כל חיי העולם הזה" פירוש שאם נאסוף את כל ההנאות של כל האנשים שהיו ושיהיו בעולם הזה ונרכז אותם לרגע אחד, זו תהיה מעין ה"קורת רוח" שתהיה בעולם הבא.זו הטובה שאלוקים הכל יכול מעוניין לתת לנו, כי הוא מעוניין לתת לנו הטבה נצחית אמיתית.


[1]  יש להבהיר שכיוון שאנחנו נבראים השגתנו מוגבלת, ולכן אין אנו יכולים להשיג שום השגה במהות ה' יתברך שהיא מהות אין-סופית, לכן כל מה שאנו מנסים להבין הוא במסגרת מה שנתגלה לנו בתורה בכפוף ליכולת קליטתנו, הטעם שמטרת הטוב להטיב היא מטרה שאלוקים גילה לנו לפי השגתינו.
[2] עיבוד דברי הרמח"ל דעת תבונות סימן יח

שאלה זו היא אחת מתוך יותר ממאה שאלות ותשובות ביהדות וקבלה, לצפייה ברשימת השאלות המלאה כנסו לכאן - שאלות רוחניות מיסטיקה קבלה

 

 

עולם
יהדות קבלה - הכותב הוא מנהל אתר
עולם יהדות קבלה
 - מאות שאלות ותשובות וקישורים ביהדות וקבלה.
בעל
חנות טבע - חנות ויטמינים
כשרים

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב