הצעת חוק דיור מוגן - הבטחת כספי פקדון
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

הצעת חוק דיור מוגן - הבטחת כספי פקדון 

מילים במאמר: 798   [ נצפה 3696 פעמים ]

 
 

הצעת חוק זו באה להגן על דייר בתי הדיור המוגן אשר משלמים היום סכומים ניכרים ללא הגנה ראויה לכספיהם.

להלן דברי ההסבר לחוק:


הזדקנות החברה הישראלית ושינויים במבנה המשפחה הביאו לפריחה של מסגרות דיור עצמאיות המעניקות שירותי תמיכה לזקנים.
גידול רחב בפעילות מסגרת זו נעשה בחלל חוקי-תכנוני ובמצב של העדר מוחלט של הסדרה חוקית ישירה. היקף הנרחב בפיתוח של מסגרות אלו מלווה בחששות של ניצול לרעה של אותם קשישים, אי עמידה בהבטחות וליקויים בניהול הכספי. כמו כן, ישנו מחסור בהגדרה החוקית של מושג הדיור המוגן.


במרבית עסקאות הדיור המוגן מוסר הדייר למפעיל הבית סכום כסף כפיקדון, המלווה בשחיקה שנתית (לפי ההסכם ביניהם).
החוק המוצע בא להבטיח את כספי פיקדונות הדיירים בפני מצב של פשיטת רגל, חוסר יכולת או רצון של אותו גורם איתו קשרו עסקה להשיב להם את כספי הפיקדון.


החוק המוצע אף מחייב את מפעיל החברה לדיור מוגן, כהגדרתה בהצעת החוק, לפעול באחת מחמש הפעולות הבאות לשם קבלת כספי הפקדון: מסירת ערבות בנקאית; שיעבוד הדירה, או החלק היחסי מהקרקע שעליה היא נבנית לטובת הדייר המוגן; העברת הבעלות או זכות אחרת בדירה על שם הדייר המוגן; רישום הערת אזהרה לגבי הדירה; או ביטוח כאשר הדייר המוגן מצוין כמוטב על פי פוליסת הביטוח. חיוב זה יבטיח את כספי הפיקדון של הדיירים בעת פשיטת רגל של חברת דיור מוגן. בנוסף, מוצע שכל ההוראות האחרות בחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974 יחולו על הצעת החוק בשינויים המחויבים, ככל שהוראות אלה אינן מוסדרות בהצעת החוק, ובשינוי הגדרת מכירה בחוק האמור, כך שתכלול לא רק שכירות לתקופה של למעלה מעשרים וחמש שנים או יותר, אלא גם שכירות לתקופה של למעלה מחצי שנה או יותר.

יש לציין שהצעת חוק זו אושרה ועל הבתים השונים המספקים דיור מוגן לקשישים להבטיח את כספי הדיירים.


הצעת חוק דיור מוגן (הבטחת כספי פקדון), התשס"ז-2007

(א) בחוק זה - 1. הגדרות ופרשנות
"דיור מוגן" ?מקבץ של דירות המיועדות למגורי קבע של דיירים המסוגלים לנהל משק בית עצמאי;
"דייר" - גבר שמלאו לו 67 שנים או אישה שמלאו לה 62 שנים ובני זוגם, המתגוררים או המבקשים להתגורר בדירה בדיור מוגן ומסוגלים לבצע את פעולות היום יום ללא עזרה או בעזרה חלקית;
"דירה" - חדר או מערכת חדרים למגורים;
"חברה לדיור מוגן" - חברה המנהלת דיור מוגן, ובידה האישורים הנדרשים לפי כל דין לנהל דיור מוגן כאמור, יש לה מנהל, והיא מתחייבת לספק סל שירותים בסיסי לדיירי הדיור המוגן שהיא מנהלת;
"סל שירותים בסיסי" - סל שירותים הכולל שירותים נוספים על שירותי אחזקה, כפי שיקבע שר הבינוי והשיכון;
"פיקדון" - סכום כסף הנדרש מדייר כתנאי למגורים בדירה בדיור מוגן.
לא תקבל חברה לדיור מוגן פיקדון מדייר לצורך מגורים בדירה בדיור מוגן, בסכום או בערך העולה על עשרה אחוזים מסך הפיקדון הנדרש על ידה כתנאי למגורים, אלא אם כן עשתה אחת מאלה: (א) 2. הבטחת כספי הפיקדון של דיירי הדיור המוגן
(א) מסרה לדייר ערבות בנקאית להבטחת החזרתם של כל הכספים ששילם לה הדייר על חשבון הפיקדון, במקרה שלא תוכל להחזיר לדייר את סכום הפיקדון, כפי שנקבע בחוזה, מחמת עיקול שהוטל על הדירה או על הקרקע שעליה היא נבנית או מחמת צו לקבלת נכסים, צו פירוק או צו למינוי כונס נכסים שניתנו נגד המוכר או נגד בעל הקרקע האמור; (1)
(ב) בתום 3 שנים מיום מסירת הערבות לדייר, תהיה החברה לדיור מוגן רשאית להפחית את סכום הערבות הבנקאית למחצית מסכום הפיקדון ובתום 5 שנים מיום מסירת הערבות לדייר, לא תהיה החברה לדיור מוגן חייבת עוד במתן ערבות לדייר;
(2) שיעבדה את הדירה, או חלק יחסי מהקרקע שעליה היא נבנית לטובת הדייר או לטובת יעחברת נאמנות שאישר לכך שר הבינוי והשיכון, להבטחת החזרת כל הכספים כאמור בפסקה (1);
(3) העבירה על שם הדייר את הבעלות או זכות אחרת בדירה, או בחלק יחסי מהקרקע שעליה נבנית, כמוסכם בחוזה, כשהדירה או הקרקע נקיים מכל שיעבוד, עיקול או זכות של צד שלישי;
(4) רשמה לגבי הדירה שבה מתגורר הדייר או לגבי חלק יחסי של הקרקע שעליה היא נבנית, הערת אזהרה לגבי זכות השכירות של הדירה בהתאם לסעיף 126 לחוק המקרקעין, התשכ"ט?1969 ובלבד שלא נרשמו לגביה שיעבוד, עיקול או זכות של צד שלישי שיש להם עדיפות על הערת האזהרה;
(5) ביטחה את עצמה אצל מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א?1981 , שאישר לענין זה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, להבטחת החזרתם של כל הכספים כאמור בפסקה (1), והדייר צוין כמוטב על פי פוליסת הביטוח ודמי הביטוח שולמו מראש.
כל האמור לפי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974 (בסעיף זה - חוק המכר), יחול על דיור מוגן לפי חוק זה, בשינויים המחויבים, ככל שנקבעו הוראות בחוק המכר שאינן מוסדרות בחוק זה, ובשינוי הבא: בהגדרה "מכירה", במקום "לרבות שכירות לתקופה שלמעלה מעשרים וחמש שנים או יותר" יבוא "לרבות שכירות לתקופה שלמעלה מחצי שנה או יותר". 3. הבטחת השקעת הדיירים בדיור המוגן
הפרה חברה לדיור מוגן הוראה מהוראות חוק זה, דינה - קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז?1977 . 4. עונשין
תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו. 7. תחולה

מרכז המידע המקיף בישראל לגיל הזהב.
באתר מידע רב, כתבות, טיפים המלצות וקישורים לגיל השלישי.
מידע למחפשים בתי אבות, פתרונות סיעוד.
רשת גיל הזהב: ייעוץ ומידע - איך מקבלים אישור להעסקת עובדים זרים
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב