ויראו אותו מרחוק
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

ויראו אותו מרחוק 

מאת    [ 04/12/2011 ]
מילים במאמר: 992   [ נצפה 2042 פעמים ]

 
 

קיימת משמעות אדירה ואיכותית לדיבור , לשיחה ולקבלת החלטות כאשר קיים מרחק בין האנשים. הקרבה יוצרת הבנה גדולה יותר המביאה לאהבה ולשיקולי דעת שונים ואחרים מאשר אדם הנמצא רחוק - מחברו ומונע אפשרות לקרבה.

בפרשת וישב (לז'-יח') כתוב: "ויראו אותו מרחוק ובטרם יקרב אליהם ויתנכלו אותו להמיתו" הקרע שחל בין יוסף לאחיו נבע במהותו בעיקר בגלל המרחק שהיה ביניהם . כל האחים רעו את צאן אביהם והוא יוסף נותר לבדו בביתו מנותק מאחיו. יעקב שחש בניתוק זה, לא רצה שהוא יתרחב על כן שלח את יוסף כדי להתחבר- להתקרב אל אחיו, שליחה ללא תפקיד מסוים ללא סיבה מיוחדת, אלא כדי שיהא עמם, יוסף כמובן אינו מתווכח עם אביו , ערוך ומוכן הוא "להתקרב" מיד אל אחיו.

האחים שהופתעו כנראה , לראות את אחיהם המרוחק מהם מגיע אליהם החליטו- החלטה גורלית מסוכנת ואכזרית. ממרחק , כאשר אין קירבה בין אנשים הרי התפוקות, התוצאות יכולות להיות הרות גורל. ממקרה קלאסי זה עלינו ללמוד ולהשכיל כל הזמן, כמה חשוב להתקרב אל אנשים, לשכנים לקהילה , כדי שסביבתך תהא אוהדת , אוהבת , מסייעת ועוזרת עלינו להתקרב לציבור בכלל ולכל יחיד בפרט.

קבל כל אדם בסבר פנים יפות, אמור שלום בפוגשך כל אדם, השלום המלווה בחיוך גורם לקרבה בין אנשים , או אז ההקשבה גדלה והענות לכל משאלה ובקשה נענית.

מורים והורים חייבים אף הם ללמוד חשיבות הקרבה, יש להיזהר מיצירת מרחק בין אנשים הגורם כאמור להחלטות מסוכנות לעיתים . חוות דעתנו על אדם נקבעת פעמים רבות במידת הקרבה שביניהם.

מנהל שהוא מנהיג יוצר צוות מורים מאוחד ומלוכד הפועל  מתוך שיתופיות היוצר קרבה שכלית אינטלקטואלית ורגשית בין צוות המורים , כדי שתחול קרבה זו הלכה למעשה , על המנהיג ליצור תשתית איתנה של סיטואציות בהם תבוא לידי ביצוע הקרבה . היא אינה מתחוללת בעצמה . אנשים "קרובים"- אוהבים זה את זה , או אז כאשר עלינו לחוות דעה על כל פרט או על צוות מורים ואיכותו, הרי ההיגדים הנפלטים מפינו , נובעים בעיקרם ממידת הקרבה שיש לנו עם צוות המורים.

כך בחיי קהילה, ככל שמקיימים בין החברים פעילויות חברתיות, טיולים מסיבות בחגים, הרצאות אורח ובעיקר בעיקר לימוד תורה , שיעור גמרא , הלכה יומית , משנה יומית, דף יומי מדרשה לנשים שיעור תנ"ך ורמב"ם הרי הלימודים שבצוותא , יוצרים אהבת אדם וקרבה ביניהם. במצב אידיאלי זה כמעט ואין לשון הרע , שהרי הריחוק הוא בסיס המביא דווקא ללשון הרע.

כאשר מורה שהוא מנהיג מפעיל בכיתתו חיי חברה בקרב תלמידיו, הרי המה מתייחסים בכבוד בין אדם לחברו, מתחשבים , מקשיבים, ומגלים לכל אירוע דרכי שלום ואהבה. מנהיגות נוער- הגורם המשפיע ביותר על החברים מהווה מוקד בהתקרבות שבין ילד לחברו, כאשר רבים מבין הילדים נושאים בעול התפקידים, כל אחד בהתאם לכישוריו, הרי התלמיד מאושר להימצא בקרב חברים וידידים , הקרבה יוצרת אושר פנימי וחיצוני, כאמור כל שיקולי הדעת מקבלים מימד של זכות על כל דבר. הקרבה נוצרת בעיקרה בשיעורי חברה ובאירועים חברתיים.

מורה איכותי יוצר בכל שיעור - סיטואציות חברתיות המביאות כל תלמיד לחוש כי הוא חלק מן השלם האיכותי והטוב, החלק בכל שלם מהווה גוף אחד ויחיד היוצר כמובן קרבה בין כל חלקי השלם.

ההחלטות החברתיות בין תלמיד לרעהו יהיו שונות לגמרי אם קיימת חברת ילדים הוגנת שמחה ומאושרת , גורם נוסף דומיננטי מאוד בהצלחה האנושית הוא היחס האישי , השיחה של המורה עם כל אחד ואחד מהתלמידים , זו המתכונת הטובה ביותר ליצירת קרבה. 

מתכונת זו יעילה מאוד בכיתת הלימוד , אך היא חשובה מאוד גם בקרב המנהל המנהיג , המשוחח אישית עם כל מורה, ישיבת מורים מחד בו יוצרים את החבורה המגובשת , את אפשרויות הביטוי, האומץ והיצירתיות שבכל מורה , אך מאידך - השיחה האישית היא הגורם החזק ביותר ליצירת קרבה בין מנהיג למונהג, בין מנהל למורה.

חובה עלינו ההורים להיות מחויבים לתפיסת עולם זו . על כל הורה- אב ואם להבין כי ההתנהגות של הילדים נובעת פעמים רבות מיחסנו שלנו ההורים כלפיהם. יחס אישי של כל הורה לכל ילד, הקצאת זמן לשיחה אישית עם כל צאצא. יוצר את הקרבה הטובה ביותר בין הורה לילדו, ודאי שהמשפחה ככלל - חשובה. סעודת שבת של כל המשפחה - מאוד יעילה ויוצרת קרבה משפחתית ואהבת כולנו. אך שילוב נוסף של יחס אישי לכל אחד מהילדים , במתן דבר תורה בשולחן שבת, בהקשבה מלאה לכל דבריו של הילד , וכמובן השיחה האישית עם כל אחד.

ההתנהגות של כל ילד נובעת כאמור בעיקר ממידת הקרבה שאנו הסביבה יוצרים כלפיו, ככל שהילד יחוש כי ההורים , החברים, קרובים אליו הרי תגובותיו, החלטותיו, התנהגותו תהא מצוינת יותר ויותר , כל חיינו - כולנו- מנהיגי הדור, אנשי קהילה, הורים, מנהלים ומורים עלינו להחדיר לכל נימי נפשנו חשיבות הקרבה יש להיזהר מהריחוק המביא כאמור להחלטות קשות וקרות, צריך כל אחד מאתנו לעטוף עצמו במעטה כבד ואיתן של יחס ואהבה לזולת. התנהגות זו גורמת לקרבה בין בני אדם. הקרבה כאמור יוצרת עולם איכותי ויותר טוב. הקרבה בין אנשים היא הדדית , חשוב שכל אדם כל ילד יחוש בחשיבות הקרבה ועל כל אחד ליזום פעולה כדי להתקרב. קורה שאדם מקרין "ריחוק" אף כי רצונו עז להתקרב , הרעיון לפעמים מנטאלי, אופי מסוים, חשש-פחד כך שעלינו לעיתים להיות בעלי היוזמה אל מול "מתרחק"

אנו יודעים מקרים רבים ועצובים על עולים חדשים או שכנים שעברו דירה , ההתמקמות במקום החדש, קשה וגורמת לעיתים למבוכה, צריכים הותיקים בעלי היוזמה, האמיצים ליטול יוזמה ולהראות דוגמא.

בשפת הסלנג- שלנו אנו שומעים רבות המשפט- "אני לא מתחבר לזה" וזאת אנו חשים בכל הגילאים והרבדים . מדוע? מה המשמעות של משפט זה - ברור הדבר שבני אדם מחפשים קרבה, "החסך" קיים באנשים , הם רוצים להתקרב , ההכרזה "אני לא מתחבר לזה" נובעת ממציאות עגומה היוצרת ריחוק לרעיון, להתחברות, להתקרבות. ראוי שכולנו נקשיב היטב לבעלי האמירות הללו לנסות לאתר כל דרך כדי שיחברו הם אלינו. או אז נחוש כולנו בגוף אחד מאוחדים ואוהבים.

ברור שהשונות תמשיך לשרור בין בני אדם , כל אדם ודרכו , אופיו , תכונותיו, וכישוריו, אך הייחודיות זו של כל אחד חייבת לחבור יחדיו לקבוצה ,לקהילה, למשפחה, למוסד חינוכי, לכיתת לימוד.

הקרבה מתוך הבריות השונות , מהווה את הבסיס האיתן ביותר להצלחה בנתיב הקידמה והאושר.

במחקרים על האינטליגנציה הרגשית העוסקים בעיקר בחשיבות הרגש והפעלתו האיתנה נמצא כי מורה שאוהב תלמיד המרים ידו למתן תשובה הרי המורה מתקרב אליו לכדי 2 מטר, לעומת תלמיד שהמורה אינו מחבב אותו והמרים ידו הרי הריחוק "מונע" את ההתקרבות הפיזית של המורה . כן נמצא כי תלמיד האהוד על המורה אף אם תשובתו אינה נכונה הקרבה יוצרת סימפטיה גם בתגובה של המורה..."נו תנסה יותר"..."אפשר לחשוב גם בדרך אחרת"... לעומת תלמיד המרוחק מן המורה "יזכה" הוא לקבל תשובה: ..."לא, תשובתך אינה נכונה"

עלינו-כולנו להתקרב  להיות מאוחדים למרות חילוקי הדעות.


 

- תואר ראשון ושני במדעי הטבע-ביולוגיה

- תואר שלישי בחינוך במנהיגות

משרות במשרד החינוך:
- 3 שנים מפקח על מדעי הטבע
- 12 שנים מפקח כולל
- 10 שנים מפקח מחוזי

בכל תחום פיתח מנהלים כמנהיגים, אשר הגיעו להישגים הטובים בארץ באזורם

ב6 שנים האחרונות מרכז את הקורס המכשיר מנהלים בבר אילן, וכמובן מלמד חינוך ומנהיגות באוניברסיטה ובעוד 3 מכללות.

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב