שוק ההון למתחילים
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

שוק ההון למתחילים 

מאת    [ 27/09/2011 ]
מילים במאמר: 1515   [ נצפה 2334 פעמים ]

 
 

כמה עולים 5 ק"ג מניות וכיצד הצליחה סבתא רחל לנצח את השיטה

ליעד ברזילי, רו"ח (משפטן)

3 בפברואר, 2011

שוק ההון, כשמו כן הוא. ה"שוק", במשמעות הבסיסית של המושג, הוא מקום המשמש למסחר, כנקודת המפגש בין סוחרים לבין צרכנים, בעיקר במוצרי מזון אך גם במוצרים אחרים. מהמשמעות המקורית של שוק, בו נמכרים מוצרים מוחשיים, התפתחה בעת החדשה משמעות רחבה יותר – שוק, כמקום מפגש של מוכרים וקונים בתחומים שונים, כגון – שוק העבודה, שוק המטבע העולמי ושוק ההון. ה"הון" הוא מונח המציין את מכלול הנכסים העומדים לרשותו של האדם (או גוף כלשהו), שיש בהם כדי לשמש אותו לצורך יצירת תוצר או הכנסה. המונח הון רווח בתחומי הכלכלה, הפיננסים והחשבונאות והגדרתו המדויקת משתנה על פי התחום וההקשר. הגורמים הפעילים בשוק ההון – בעיקרם הבורסה לניירות ערך, הבנקים, קרנות הנאמנות ושאר מוסדות פיננסיים וכן, ברוקרים ומשקיעים – נוהגים לכלול בהגדרת הון את האלמנטים המשמשים והנסחרים בשוק ההון, קרי – ניירות ערך (מניות, אגרות חוב, אופציות) ואמצעי תשלום למיניהם.

בעוד הצרכנים מחפשים דרכים לשמר את עודפי משק הבית הפרטי, אותם חסכו מיישום הכתבה של השבוע שעבר, חברות בשוק החופשי, מחפשות להתפתח באמצעות השקעות הון וממשלה אחת (לא יציבה במיוחד) מחפשת מקורות כדי לממן את פעילותה. שוק ההון מיודענו, הוא המקום המפגיש את הצורך בחיסכון של משקי הבית, עם הצורך בהשקעה של החברות והצורך של הממשלה במקורות למימון פעילותה. מקום המסחר הרשמי של שוק ההון הוא הבורסה לניירות ערך בתל אביב. תפקידי הבורסה הם: רישום ניירות ערך למסחר, פיקוח ומעקב שוטף על המסחר וקביעת כלליו. בבורסה נסחרים מוצרים המכונים "ניירות ערך". ישנם סוגים שונים של ניירות ערך ולהלן עיקרם: מניות, כתבי אופציות, אגרות חוב (אג"ח) ומוצרים מובנים אחרים. נוסף על ניירות הערך, קיימים בבורסה מדדים המשקפים חתך מסוים של "מוצרים". מדדים אלו ניתנים למסחר עצמאי. המניות הנסחרות בבורסה הן הבסיס למדדים אלו: מדד ת"א 25 (מדד המעו"ף – מכשירים עתידיים ופיננסיים, הוא מדד הדגל של הבורסה לניירות ערך בתל אביב. הוא מייצג את השינוי המצרפי במחיריהן של 25 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בה. המדד הושק לראשונה ב- 1 בינואר 1992.), מדד ת"א 100 (מדד המייצג את השינוי המצרפי של מחיריהן של 100 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר, הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. המדד מייצג את פני הכלכלה כולה, מכיוון שהוא מורכב ממניות של החברות הגדולות והסחירות ביותר במשק. המדד מתפרסם החל משנת 1999), מדד תל-טק (מדד מניות הטכנולוגיה המובילות של הבורסה. המדד כולל את 15 המניות הגדולות ביותר של חברות עתירות טכנולוגיה מתחומי האלקטרוניקה והמחשבים, חברות מו"פ בתחום מדעי החיים, ביוטכנולוגיה וטכנולוגיה חקלאית, וכן קרנות הון סיכון וחברות השקעה שעיקר הכנסותיהן או שוויין נובע מתחומים אלה. המדד מתפרסם החל משנת 2001) ועוד.

לכל מנייה יש משקל מסוים במדד אליו היא משתייכת, כאשר שינוי במנייה משפיע (בהתאם למשקלה במדד) על המדד עצמו. למעשה, השינוי היומי במדד, מבטא את שקלול השינויים במניות המרכיבות אותו (על פי משקלם היחסי).

מהי מניה? מניה היא נייר ערך המקנה חלק בבעלות בחברה. לשון אחר, בעלות חלקית בזכויות בחברה ובכלל זה זכות הצבעה, זכות לקבלת דיבידנד (חלוקת רווחים) וזכויות בנכסי החברה (בפירוק). חלוקת המניות בין בעלי המניות מייצגת את שיעור הבעלות של כל אחד מהם בחברה. ככל שמחזיקים במספר רב יותר של מניות, כך גדלה מידת הבעלות באותה חברה. מניה מיוצגת על ידי "תעודת מניה", שהיא בעצם מסמך רשמי המוכיח את הבעלות בחברה. ערך המניה נקבע על פי רוב כתוצאה של שקלול ביצועי החברה והציפיות העתידיות ממנה, על ידי השוק – ציבור המשקיעים. (המניה הראשונה בעולם הייתה של חברת "הודו המזרחית ההולנדית". מניה זו נסחרה בבורסת אמסטרדם).

מהי אופציה? אופציה היא חוזה בין שני צדדים (המוכר – הנקרא "כותב האופציה" והקונה – הנקרא "רוכש האופציה"), שבו מעניק כותב האופציה לרוכש האופציה זכות לרכוש או זכות למכור נכס כלשהו, תמורת מחיר קבוע מראש, במועד קבוע מראש. אופציה לרכישה נקראת אופציית Call ואופציה למכירה נקראת אופציית Put. למחזיק של אופציית ה- Call נתונה הזכות להחליט אם לממש אותה ולרכוש את הנכס תמורת תשלום שהוסכם מראש. למחזיק של אופציית ה- Put נתונה הזכות להחליט אם לממש אותה ולמכור את הנכס תמורת תשלום שהוסכם מראש.

מהי אגרת חוב? איגרת חוב היא נייר ערך המהווה תעודת התחייבות לתשלום חוב. זהו מכשיר פיננסי בעזרתו מדינות וחברות עסקיות לוות כסף מהציבור. בעצם, ניתן לראות באג"ח כסוג של הלוואה סחירה (כלומר בניגוד להלוואה "רגילה" בבנק – את אגרת החוב ניתן למכור ולקנות בבורסה). מנפיק אגרת החוב מקבל סכום כסף מרוכש האגרת. בדרך כלל, מתחייב המנפיק לשלם את הסכום הנקוב באגרת בתוספת ריבית, במועד עתידי קבוע מראש.

שוק הון מהווה ברומטר רגיש ביותר להתנהלות הכלכלה בהווה ולשינויים צפויים בעתיד. המאפיינים העיקריים של שוק ההון, אותם יש לקחת בחשבון, יחד עם בדיקת נייר הערך הספציפי בו רוצים להשקיע, הם: רגישות לאירועים חיצוניים

שוק ההון ידוע ברגישות הגבוהה שלו לכל אירוע המתרחש במשק, בין אם כלכלי הוא, בין אם פוליטי ובין אם ביטחוני.

פעולה על סמך ציפיות לאירועים כלכליים עתידיים

המשקיעים בשוק ההון, נוהגים לקבוע את מחירי העסקאות שלהם בהתבסס על ציפיות העתיד. כך, לשם הדוגמא, ביקור של משלחת קרן המטבע העולמית בישראל, הממליצה להוריד את הריבית במשק – תגרום לעליית מחירן של אגרות החוב, משמע ירידה כמעט אוטומטית של תשואות אגרות החוב (עוד בטרם התרחשה כל הורדה של ריבית בפועל!). כאשר תבוצע הורדת ריבית דה פקטו – לא יקרה בשוק שום דבר, שכן, "השוק כבר תמחר את ירידת התשואות" . באותו האופן, עלייה חדה בשער החליפין של הדולר האמריקאי מול השקל – תגרום לירידת מחירן של אגרות החוב, משמע עלייה של תשואות אגרות החוב שאינן צמודות למדד וירידה של תשואות אגרות החוב הצמודות למדד, שכן העלייה החדה בשער החליפין של הדולר האמריקאי מול השקל – משמעה עלייה בשיעור האינפלציה העתידית. מסובך? – רק התחלנו!

מחירי ניירות הערך מגלמים בתוכם מרכיב של סיכון שוק וסיכון ספציפי

כאשר גדלה אי הוודאות לגבי האופק של התנהלות הכלכלה, קטנה ביחס ישר ובאופן ישיר, יכולת המשקיעים בשוק ההון לחזות בבהירות את העתיד. כתוצאה מכך מתרחשת פעולת מכירה של ניירות ערך בעלי תקופת החזר ארוכת מועד והתמקדות בהשקעות בעלות תקופת החזר קצרת מועד. כל זאת, מתוך כוונה למזער את רמת הסיכון הנובעת מאי הוודאות. פעולה זו תוריד את מחירי ניירות הערך ארוכי המועד ותעלה את מחירי ניירות הערך קצרי המועד. בואו ונחריף את המצב – אם מדינת ישראל תכנס למצב מלחמה (התרחיש דמיוני ונועד לשם המחשה בלבד), סביר להניח שנראה בריחה מסיבית אל עבר הדולר ומכאן (באופן הגיוני) גם עליה חדה בשערו אל מול ירידה חדה בשערי ניירות הערך כולם – זהו סיכון שוק. וגם זאת, אגרות חוב של מדינת ישראל שתונפקנה בחו"ל, תחשבנה כהשקעה בעלת סיכון. במצב זה ידרוש המשקיע בחו"ל, פרמיית סיכון על השקעה זו והתשואה על אגרות החוב הללו תהיה גבוהה יותר מהתשואה על אגרות חוב בעלות תכונות זהות הנסחרות בישראל – זהו סיכון ספציפי.

סבתא שלי, רחל דהן, שתבדל"א (וטובים), סחרה בשוק ההון כבר בשנת 1980, בתקופת טרום שיטת המסחר הרציף (שהחלה לפעול בשנת 1997). לא רבים זוכרים כי לפני שנים רבות הבורסה לניירות ערך שכנה במקום שנודע אז בשמו העממי – "פסג' אלנבי". את מפולת המניות הגדולה של פברואר 1983, טראומת ההשקעות הגדולה בתולדות המדינה, זיהתה היא שבוע קודם לנפילה ומכרה את כל מניותיה. לא זכור לי שהיה בביתה מחשב או אינטרנט, ספרים מקצועיים, יועצים חיצוניים ושאר ירקות. לא נראה לי שהיא הלכה לקורס שוק ההון למתחילים, ייעוץ השקעות או ניהול תיקים. ובכל זאת, הבינה היא את עקרונות השוק והרוויחה לא מעט כסף (לתשומת לב הקוראת מרב מיכאלי – סבי ז"ל הסתפק במאה שקלים, שהגיעו באורח פלא אחת לשבוע לארנקו ומלבדם לא שאל יותר שאלות בענייני כספים). בדיוק כפי שקורה היום, כבר אז הבינה סבתי, כי האפשרות להבנת שוק ההון מבוססת על שלושה עקרונות: האחד, מעקב שיטתי אחר המידע הרשמי ועיבוד הסטטיסטיקה שלו; השני, הימצאות בזמן ומרחב של נטוורקינג המספק מידע "אחר" (כבר בזמנה היוו ה"שמועות" כר נרחב להשקעות וגם כאן הצליח להרוויח מי שזיהה את האנשים החזקים בתחום השמועות); השלישי, הבנת העיקרון של מתי קונים ומתי מוכרים (גם כאן חשוב היה לקבוע כללים ברורים כדוגמת אסטרטגיית התיק, מאפייני המשקיע, חסם עליון או תחתון לערך המניה, החזקה של מניות לזמן ארוך ועוד).

ועתה, באם החלטתם לקפוץ למימיו הסוערים של שוק ההון, קחו עמכם צידה לדרך את שבעת כללי הברזל של סבתא רחל:


  • 

  ידע הוא כח. ראשית חכמה – למדו את המשחק. צאו לשוק, ראו את צבעוניותו, נשמו את ריחותיו. הכירו את השחקנים, את המוכרים והקונים, בדקו את הסחורה. קראו כל יום קצת מכאן וקצת משם, גלשו באינטרנט, בפורומים, דברו על הנושא.


  • 

  תכננו את אסטרטגית ההשקעות שלכם. הגדירו אותה, העלו אותה בכתובים, קבעו כללי כניסה ויציאה.


  • 

  שימו לב מתי אתם נכנסים למשחק ומהיכן. ובאותו אופן, מתי יוצאים ולאן.


  • 

  בחיים כמו גם בשוק ההון יש להתנהל ברציונליות, בעקביות וביציבות ובשום פנים לא מתוך לחץ!


  • 

  בטווח הארוך יתעלם שוק ההון מהתנודתיות של עצמו ויתגבר על מדדי כשל נקודתיים של עצמו. לכן היזהרו משינוי תכוף של אסטרטגיית ההשקעות שבחרתם.


  • 

  אל תשימו את כל הביצים בסל אחד. קרי, פזרו את השקעותיכם באפיקים שונים. פיזור גיאוגרפי ופיזור סקטוריאלי ייטיבו עם המהדרין.


  • 

  מזל. מחד – גם קצת מזל לא יזיק!, מאידך – זיגמונד פרויד (אבי תורת הפסיכואנליזה), מאמין כי האמונה במזל קשורה לתפיסת השליטה של אדם באירועים בחייו. לשיטתו, האמונה במזל מאפשרת לאנשים לברוח מאחריות אישית למעשיהם וזאת על ידי היתלות במושגים כגורל או מזל, הנמצאים מחוץ לשליטתו. בתחום הזה – לכם הפתרונים.

בהצלחה...

 

ליעד ברזילי -  רואה חשבון ומשפטן. מומחה לייעוץ עסקי ופיננסי. משמש כמנכ"ל משותף בחברת BY Logic Consultants Ltd. (חברה לייעוץ עסקי, פיננסי וכלכלי) ושותף במשרד רואי החשבון ברזילי ימין ושות'. liad@bylogic.co.il    www.bylogic.co.il המידע המופיע במאמר זה נועד להתרשמות כללית בלבד ואין באמור בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בכל אופן שהוא.© כל הזכויות למאמר זה שמורות לליעד ברזילי ול- "בי לוג'יק יועצים בע"מ". אין לעשות במאמר שימוש מסחרי, ללא אישור בכתב ומראש.

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב