הלוואה - לאו דווקא מילה גסה
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

הלוואה - לאו דווקא מילה גסה 

מאת    [ 27/09/2011 ]
מילים במאמר: 1022   [ נצפה 1834 פעמים ]

 
 

כיצד לקחת הלוואה ולהישאר בחיים ("מי אמר פה שוק שחור?")

 

ליעד ברזילי, רו"ח (משפטן)

9 באוגוסט, 2011

 

הלוואה היא מילה "חמה" בימים אלו. מחד, הריבית הנמוכה במשק מעודדת את הפעילות הכלכלית, אך עלולה להוביל ללחצים אינפלציוניים ולעליית מחירים (נשמע מוכר?). או במילים פשוטות – מעודדת לקיחת הלוואות בכדי לייצר מנוף פיננסי להתפתחות אישית או כמקפצה לפעילות העסק. מנגד, קביעת ריבית ברמה גבוהה מדי תרסן את הפעילות הכלכלית במשק, ועלולה להוביל בנסיבות מסוימות להאטה או אף למיתון. או, במילים אחרות – מצמצמת את רווחי המלווים ובכך מורידה את הכדאיות של מתן הלוואות ומסיטה את הכספים לאפיקים בעלי כדאיות גבוהה יותר. ישנן סיבות רבות וטובות ליתרונותיה של לקיחת הלוואה ולעיתים היא בגדר כורח המציאות. היקלעות לקשיים פיננסיים, מצוקת מזומנים הנובעת מפערי תזרים, רכישה גדולה לשיפור פני העתיד, הזדמנות עסקית לפיתוח הדורשת משאבים כספיים – אלו הן סיבות אחדות מיני רבות לצורך בגיוס כספים. האם לקיחת הלוואה היא פעולה רציונלית או רצויה? האם ישנן הלוואות "טובות" והלוואות "רעות"? ואם כבר הלוואה – כיצד נמזער סיכונים ונשמור על תנאים ריאליים לעמוד בתשלומי ההחזר?

מהי הלוואה

הלוואה היא סוג של אשראי אותו מקבל אדם (הלווה) מאדם אחר או מוסד פיננסי (המלווה) בתנאי שיחזירו במועד או במועדים הקבועים בהסכם ההלוואה, כאשר תנאי ההלוואה ידועים מראש. בנוסף להחזרי הקרן (הסכום אותו קיבל), מתחייב הלווה גם להחזרי ריבית, ולעתים גם להפרשי הצמדה. בדרך כלל נדרש הלווה לשעבד למלווה בטוחות, להנחת דעתו של הבנק וזאת להבטחת ביצוע התשלומים על ידי הלווה, על פי הסכם ההלוואה. אין כל ספק כי הלוואות הן מנוע הצמיחה של כלכלת השוק. הן מאפשרות "אוויר" תזרימי, משחק כמעט וירטואלי במרחב ובזמן וניוד מקורות של מזומנים בין לווים (הזקוקים לכסף) למלווים (בעלי כסף עודף) – תמורת ריבית. תיאורטית כל הצדדים מרוויחים. בפועל ישנם כשלים חמורים בתחומים שונים ובעיקר באי עמידה בתחזית לשמה נלקחו ההלוואות. מצב זה גורר אי סולבנטיות וככל שמדובר בריבוי מקרים או בהיקפים גדולים, גם נזק למערכת הכלכלית בכללותה. במערכת הכלכלית ישנו מגוון רחב של כלים פיננסיים שונים, המאפשרים קבלת מימון כמעט לכל מטרה. המדד העיקרי לטיב ההלוואה מבחינת הלווה הוא כמובן גובה הריבית שעליו לשלם. גובהה משתנה ממקרה למקרה ונאמד על פי קריטריונים שונים.

מה בודקים הגופים המלווים טרם מתן הלוואה

בדרך כלל, מוסדות פיננסים העוסקים במתן הלוואות בודקים מספר מרכיבים חשובים בטרם אישור הלוואה. העיקריים שבהם – ההיסטוריה הכלכלית של הלווה, הנכסים שברשותו (או, גובה ומהימנות הבטחונות שיוכל הלווה להעמיד) וערבים אישיים שצריך הלווה להחתים על ההלוואה. בנוסף, נהוג לבדוק את השימושים אליהם מיועדת ההלוואה ואת רמת המהימנות שעומדת בבסיסם (האם יש תוכנית עסקית והאם היא והרעיון המרכזי בה מתיישב עם הגיונות כלכליים). חברה בעלת מיזם, מבוסס תוכנית עסקית, שעל פניו נראה בר הצלחה, אך ללא כל בטחונות – יתקשה לגייס הלוואה מול אותו מיזם תיאורטי בעל בטחונות מוצקים. חשוב לדעת, גופים אלו בודקים לעומק, בעזרתם של כלכלנים מומחים, כל פרט ופרט על המיזם, על השימוש הצפוי בכספים ועל אנשיו.

מי הם הגופים המלווים

המלווים המרכזיים הינם הבנקים. הם פועלים בהתאם וברשות חוקים ייעודיים ותקנים שקובע משרד האוצר ובנק ישראל. הלוואות הניתנות על ידם ממומנות על פי רוב, על ידי פקדונות שהבנקים מקבלים מן הציבור. מנגד, הם גם הלווים הגדולים ביותר, שכן כדי לממן את פעילותם הם לוקחים הלוואת מבנק ישראל. לצדם קיימות דרכים אלטרנטיביות לגיוס כסף – הן קרויות הלוואות חוץ בנקאיות. חברות פרטיות להלוואות, חברות ביטוח וחברות אשראי, חברות כרטיסי האשראי, קופות הגמל ועוד. עסקים יכולים לפנות גם לקרנות מימון עסקיות, חלקן בחסות המדינה, אולם אלה דורשות זמן רב והליך בירוקראטי מורכב יותר. בדרך כלל המסלול החוץ בנקאי מאופיין ב"קלות" הגיוס, בפשטות הבירוקרטית, בזמינות ובמיידיות. הכל, כמובן, במרכאות כפולות ונכונות הדברים כפופה לרמת הבטחונות והערבויות שיכול הלווה להעמיד לגוף המלווה.

סוגי הלוואת

נוסף על ההלוואות ה"רגילות", ישנם סוגים שונים של הלוואות: הלוואות פופולריות מאד קרויות משכנתאות" והן משמשות למימון רכישת נכס, הלוואות ייעודיות, כמו הלוואת ליסינג לרכישת רכב, חיובי כרטיס אשראי, איגרות חוב וחיובים שונים אחרים. ישנן הלוואות המותאמות לקהלי יעד שונים ובהן תנאים מועדפים, כגון הלוואות לסטודנטים ועוד.

התנהלות נבונה בלקיחת הלוואה


  • בצעו סקר שוק – קבלו שלוש "הצעות מחיר" בכדי לבצע השוואה נוחה ובכדי לראות אלו "פרטים" או "סעיפים" חסרים בהצעה הטובה ביותר, על מנת לשפרה.
  •  בדקו את האלמנטים החיוניים – סוג וצורת ההלוואה, גובה הריבית, מסלולי הריבית השונים וסוגי ההצמדות.
  • פריסה נכונה של התשלומים – אמנם, ככל שפריסת ההלוואה הנה לתקופה קצרה יותר, תעזור לחסוך בהוצאות הריבית. ואולם, עשויה היא ליצור בעיות חמורות לתפעול העסק או התא הכלכלי המשפחתי. החל מבעיות בעמידה בהחזרים ועד לפגיעה אנושה בתזרים המזומנים ועל ידי כך, בפעילות העסק.
  •  קהל יעד מועדף – בדקו אם מגיעים לכם תנאים מועדפים, עקב היותכם קבל מועדף או מגזר הזכאי להטבות (כגון סטודנטים, מצטרפים חדשים, מעבירי משכורת מעל סכום מסוים, מבצעים מיוחדים, עובדי מדינה, ועדי עובדים, מקום העבודה וכד'), או אם הנכם מוגדרים כחברה בעלת מאפיינים הזכאים לתנאים מיוחדים (חברה העומדת בקריטריונים של הקרן לעסקים קטנים או בינוניים, השתתפות המדינה לפי חוק עידוד השקעות הון ועוד).
  •  תכננו את הצפי העתידי לגיוס כספים – לקיחת הלוואה קטנה מהנדרש ואי בחינת התזרים הצפוי, עלולה לגרור לקיחת הלוואות נוספות. באופן כללי, עדיף לקחת הלוואה גדולה אחת על פני מספר הלוואות קטנות.
  •  קראו את הסכם ההלוואה לעומק – בדקו את ההסכם בשבע עיניים. מרכיבים כמו הרעת תנאי האשראי או עמלת פירעון מוקדם, עשויים לעלות ביוקר מימוני רב.
  •  התמקחו – וגם נהלו מעין התמחרות בין שני גופיים מובילים.

 

סיכויי ההתפתחות ללא גיוס הון, נמוכים עשרות מונים מאלו המבוססים על גיוס. כמוהם גם הסיכונים הכלכליים, הפיננסיים והתפעוליים, ובקיצור – העסקיים. האם ניתן להגיע לאותו מקום ללא שימוש בהלוואות – התשובה ברוב המקרים שלילית. לקיחת הלוואה צריכה להתבצע רק אם הלווה מאמין, בנקודת לקיחתה, כי סיכוייו האובייקטיביים להחזירה הנם מעבר לספק סביר. הלוואה הנלקחת על בסיס "ניקח ונראה מה נוכל לעשות איתה", או כזאת הנלקחת למרות שבחינה תזרימית מראה כי אין דרך ריאלית להחזירה, וגם הלוואה הנלקחת בשיטת "ניקח ונסתדר" – דינן להעשיר את המלווה, להכניס את הלווה לסחרחרה של הלוואות נוספות, להסטת המחשבה העסקית לכיוון של איך מחזירים את ההלוואה ולשיבוש כללית של פעילות העסק. קחו הלוואות בחכמה תוך הגדרת המטרות והשימושים בהן ותוך בחינה מסודרת של יכולת הפרעון העתידית הצפויה – ורק אם קיימת יכולת כאמור. בכל סיטואציה אחרת, עדיפה הרפתקה בספר טוב.

 

 

 

 

ליעד ברזילי -  רואה חשבון ומשפטן. מומחה לייעוץ עסקי ופיננסי. משמש כמנכ"ל משותף בחברת BY Logic Consultants Ltd. (חברה לייעוץ עסקי, פיננסי וכלכלי) ושותף במשרד רואי החשבון ברזילי ימין ושות'. liad@bylogic.co.il    www.bylogic.co.il המידע המופיע במאמר זה נועד להתרשמות כללית בלבד ואין באמור בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בכל אופן שהוא.© כל הזכויות למאמר זה שמורות לליעד ברזילי ול- "בי לוג'יק יועצים בע"מ". אין לעשות במאמר שימוש מסחרי, ללא אישור בכתב ומראש.

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב