תורה תפילה - השתפכות הנפש - רבי נחמן מברסלב, לימוד יומי, תורה
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

תורה תפילה - השתפכות הנפש - רבי נחמן מברסלב, לימוד יומי, תורה 

מאת    [ 06/08/2011 ]
מילים במאמר: 1552   [ נצפה 1820 פעמים ]

 
 

"השתפכות הנפש" - חשיבות התפילה וההתבודדות

 

 

הקדמה- לימוד היומי

 

עיקרו של הספר המתבסס ומחזק את קוראיו ביסוד תורתו של רבי נחמן מברסלב:

"...להדברים אשר נקבצו ובאו בספר הזה, אשר ידובר בהם ממעלת התפילה וההתבודדות במקום מיוחד, לשפוך שם נפשו וליבו כמים נוכח פני ה' ולבקשו על כל מה שיחסר לו להאדם, הן בצרכיו הגשמיים והן בעבודת ה'..."

 

רבי אלתר טפליקר זצ"ל מציין שצורת התפילה בהתבודדות המוזכרת היא: "...הדרך הקדוש הזה, הוא הדרך הישן, שדרכו בה אבותינו ונביאינו ורבותינו הקדושים זיכרונם לברכה מעולם..."

 

(גם היום ניתן לראות את המבוגרים שבעם, הסבים והסבתות שלנו שעל דרך הפשטות מדברים עם הקב"ה, שוטחים לפניו תחינותיהם-גם זה סוג של התבודדות).

 

רבי אלתר טפליקר זצ"ל מביא דוגמאות לעניין היכולות והחשיבות של התפילה וההתבודדות ממעשה אדם הראשון, נח ואבותינו הקדושים (עמוד א'):

 


  • ביום השלישי-כתוב בו "..תוצא הארץ...", אך לא יצאו, אלא על פתח הקרקע הם עמדו, עד שבא האדם הראשון והתפלל, ואז גשמים ירדו, "...וצמחו האילנות והעשבים".
  • מובא בזוהר חדש: כשיצא נח מן התיבה וראה שכל העולם חרב, התחיל לבכות ולהתפלל והזכיר לקב"ה את מידת הרחמנות שלו "...נקראת רחום-היה לך לרחם על בריותך", הקב"ה השיב לו שהיה צריך לבקש ולהתפלל על העולם כשהזהיר אותו על כוונתו להחריב את העולם (טרם החריב את העולם במבול), בכדי שיתפלל על העולם "...כיוון שראה נח כך הקריב עולות וקורבנות קם והתפלל לפניו..".
  • "...כשאמר הקב"ה לאברהם: זעקת סדום ועמורה כי רבה..." מיד, אברהם התפלל לבטל את הגזרה ".. אולי יש חמישים צדיקים וכו'..". ורבותינו הוסיפו במדרש על הכתוב: "...וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם-שתיקן תפילת שחרית...".
  • כשאבימלך לקח את שרה אשת אברהם אבינו, אמר הקב"ה "...השב את אשת האיש כי נביא הוא ויתפלל בעדך וכו'..." - "ויתפלל אברהם אל האלוקים"
  • כאשר אליעזר עבד אברהם הלך לחפש אישה ליצחק בנו של אברהם אבינו "פרש שיחתו ..." לפני הקב"ה ואמר "...הקרה לפני היום..." ורבותינו הוסיפו במדרש: שאמר אליעזר התחלת - גמור (לשון סיום), כמו שאברהם התפלל לקב"ה שיתן לו בן והוא קיבל את יצחק אבינו כך "...גמור (סיים) עימו חסדו למצוא הזיווג לבנו".
  • "ויצא יצחק לשוח בשדה"-חכמנו דרשו  "שתיקן תפילת מנחה", רבותינו הוסיפו במדרש כשראתה רבקה אדם (את יצחק, אך אז לא ידעה מיהו) מתפלל אמרה מייד "ודאי אדם גדול הוא" ושאלה "מי האיש ההולך בשדה לקראתנו".
  • כאשר רבקה היתה עקרה, יצחק התפלל לה' לנוכח אישתו, רבותינו הוסיפו במדרש "ששפך תפילות בעושר", ד"א שהפך את הגזירה בתפילתו".
  • אצל יעקב מצאנו "ויפגע יעקב", רבותינו הוסיפו במדרש שתיקן את תפילת ערבית, גדולי ישראל הוסיפו במדרש שהקב"ה לקח את שיחתן של האבות ועשאן מפתח לגאולתן של בנים, ז"א הקב"ה עשה את "שיחתן" של האבות-לתפילת הבנים, (הבנים=עם ישראל), מפתח לגאולה, ז"א התפילה היא מפתח הגאולה.
  • כשהיה יעקב אבינו בבית לבן ועבד אצלו ארבע עשרה שנים, בלילות היה עוסק באמירת שיר המעלות שבתהלים חמישה עשר פעמים.
  • כשיעקב שלח מלאכים אל עשיו אמר לפניו יתברך (אמר והתפלל לקב"ה) ?התפלל "הצילני נא מיד אחי מיד עשיו".

 

 

 

 

 

 רבי אלתר טפליקר זצ"ל מביא דוגמאות לעניין היכולות והחשיבות של התפילה וההתבודדות ממעשה אמותינו הקדושות (עמוד ח'):

 


  • גדולי ישראל אמרו במדרש שהאמהות נעקרו כיוון שהקב"ה מתאווה לתפילתן.
  • כששרה אמנו נלקחה לבית אבימלך בכתה והתפללה כל אותו הלילה.
  • כשיצחק התפלל על רבקה על עקרותה, נכתב "...ויעתר יצחק לה' לנוכח אישתו..." רבותינו דרשו שיצחק התפלל "בזוית זו" ורבקה התפללה "בזוית זו".
  • רחל הביאה את שפחתה, בלהה ליעקב אבינו "...ותלד על ברכי  ואיבנה גם אנוכי ממנה", בלהה הרתה וכשילדה אמרה רחל "...דנני אלוקים וגם שמע בקולי..."-בתפילתי.
  • כשבלהה ילדה בן שני ליעקב, אמרה רחל "..נפתולי אלוקים נפתלתי..."-ורש"י פרש "בקשות החביבות לפנוי"-תפילה.
  • רחל מבכה על בניה.
  • "ועיני לאה רכות", רבותינו דרשו שהייתה בוכה ומתפללת שלא תהיה אשת עשיו.

 

 

רבי אלתר טפליקר זצ"ל מביא דוגמאות לעניין היכולות והחשיבות של התפילה וההתבודדות ממעשה השבטים הקדושים (עמוד י'):

 


  • כשחזרו האחים להביא את בנימין אל יוסף כבקשתו (כשדרש לבדוק את נאמנותם טרם יתן להם אוכל במהלך תקופת שבע שנות הרעב), אמר להם יעקב קחו את הכסף, המתנה ואחיכם, אמרו האחים  ליעקב אביהם שהם מבקשים את תפילתו להצלחתם, ויעקב ברכם: "...ואל שדי יתן לכם רחמים לפני האיש...".
  • כשהיה יוסף הצדיק בבית האסורים הרבה בתפילות לפני ה' יתברך (מובא בסליחות).
  • לאחר ש"אבד" הגביע יוסף "מצאו" באמתחת בנימין, כתוב "ויגש אליו יהודה..." רבותינו דרשו הגשה=תפילה.

 

רבי אלתר טפליקר זצ"ל מביא דוגמאות לעניין היכולות והחשיבות של התפילה וההתבודדות ממעשה אבותינו במצרים (עמוד יא') ע"פ תורתו של רבי נחמן מברסלב:

 


  • "...ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו, ותעל שועתם אל האלוקים..."
  • כשהיו בני ישראל על הים "ויצעקו בני ישראל אל ה'", רבותינו דרשו: יונתי בחגוי הסלע וכו' השמיעיני את קולך-אותו הקול ששמע הקב"ה במצרים - קול שועת בני ישראל-תפילתם של ישראל כי הקב"ה מתאווה לתפילתם.

 

רבי אלתר טפליקר זצ"ל  מביא דוגמאות לעניין היכולות והחשיבות של התפילה וההתבודדות ממעשה משה רבנו (עמוד יב'):

 

משה רבנו הרבה בתחינות ובתפילות על עצמו ועל בני ישראל ולהלן מספר מצומצם של דוגמאות:


  • חטא העגל- "ויחל משה" (ויחל -לשון תפילה), הזוהר הקדוש כותב, "ויחל" - התפלל עד שאחזתו חלחלה.
  • "ואתנפל לפני ה' ארבעים יום וכו'". (אתנפל-לשון תפילה).
  • "ואם אין מחני נא.."-רבנו אמר בשיעור (תנאי חכם, עושה רושם).
  • חטאו בחטא המרגלים-"ויתפלל משה אל ה' ותשקע האש".
  • במתאוננים-כשחנו ברפידים ולא היו מים לעם-"ויצעק ה' אל משה לאמור וכו' ".
  • כשמרים אחות משה נצטרעה שחטאה בלשון הרע אודות אשת משה-"ויצעק משה אל ה'-אל נא רפא נא לה"
  • כשנגזר על משה לא להכנס לא"י כתוב "ואתחנן אל ה'..." - רבותינו דרשו: התפלל חמש מאות וחמש עשרה תפילות כמניין :"ואתחנן" ו=6, א=1, ת=400, ח=8, נ=50, נ=50, ומובא במדרש שאילו היה מתפלל עוד תפילה אחת היה זוכה להכנס.
  • משה רבנו התפלל על יהושע שלא יפול העצת המרגלים .

 

 

רבי אלתר טפליקר זצ"ל מביא דוגמאות לעניין היכולות והחשיבות של התפילה וההתבודדות ממעשי יהושע בן נון, כלב בן יפונה, אהרון, פנחס, שמשון הגיבור, חנה, שמואל הנביא  ועוד... (עמוד יד') ע"פ תורתו של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב:

 


  • כאשר כלב בן יפונה ראה שמשה לא מתפלל עליו , הלך להשתטח ולהתפלל על קברי האבות ע"מ שלא יפול בעצת המרגלים.
  • בזמן מעשה קורח ועדתו , אהרון הכהן לקח את המחתה והתפלל על העדה, שהקב"ה לא יעניש אותם (במגפה). כמו שנאמר בסליחות: "...העונה לאהרון במחתה..."
  • "ויעמוד פנחס ופלל"-לאחר שהעם החל לזנות אחרי בנות מואב (כזבי בת צור המדינית עם זמרי בן סלוא-החלו לזנות לעיני משה בפרהסיה. (כמובן שהוא דקר את שניהם בנוסף).
  • לאחר שיהושע שלח מרגלים לתור ולרגל את העי, הם חזרו ואמרו שניתן לכבוש את העי בעזרת אלפיים או שלושת אלפים איש בלבד. יהושע שלח שלושת אלפים איש, דבר שהתברר כטעות היות ואנשי העי רדפו את ישראל והכו בהם, ולב העם נמס. אז יהושע קרע שמלותיו והתפלל לה'.
  • בתקופת השופטים העם חטא שוב ושוב והשופטים זעקו אל ה' עד שריחם עליהם.
  • לאחר שהפלשתים ניקרו את עיני שמשון הגיבור הוא התפלל לה' "זכרני נא וחזקני אך הפעם...", שמשון התפלל לקבל כח מאת ה' ובעזרתו הפיל את עמודי הבית בו היו כשלושת אלפים פלשתים על הגג, ובמקום כתוב שהצליח להרוג במותו יותר מאשר הרג בכל חיו.
  • כאשר ה' סגר את רחמה של חנה היא התפללה לה' "ותפלל אל ה' ובכה תבכה..", רבותינו דרשו שכל המרבה בתפילה הוא נענה.

 

וכן מובאות דוגמאות רבות נוספות המעידות על חשיבות התפילה וההתבודדות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השתפכות הנפש

 

א.      חשיבות ריבוי אמירת תהילים ע"פ תורתו של קדוש ישראל רבי נחמן מברסלב  

אמירת תהילים מסוגל לתשובה. ישנם חמישים שערי תשובה כאשר אל ארבעים ותשעה מהם האדם יכול להגיע בכוחות עצמו כל אדם לפי שורש נשמתו, אך לשער החמישים הוא בחינת התשובה של ה' יתברך-"שובו אלי ואשובה". אדם שאין לו התעוררות לתשובה, או יש לו התעוררות מועטה מאוד קשה לו עד מאוד להגיע לשער התשובה החמישים וגם אם מגיע, לעיתים השער סגור וע"י אמירת תהלים זוכה להגיע אל השער ולפתוח אותו. רבנו הקדוש גילה לנו שע"י אמירת תהילים ישפיע לאדם הקב"ה בינה ודעת להשיג את תדרך התשובה של האדם ע"פ שורש נשמתו.

ב.      מעלת ההתבודדות-לימוד יומי 

מעלה גדולה מהכל. על כל אדם לקבוע שעה או יותר להתבודד בחדר או בשדה ולדבר עם הקב"ה ולפייסו ולבקש להתקרב איליו. שיחת ההתבודדות תהיה בשפה בה מורגל האדם, כי בשפה זו האדם יבטא את עצמו בצורה הטובה ביותר.

כמה מן הצדיקים הגדולים ביותר ספרו שלא היו מגיעים למעלתם ללא התבודדו.

טוב לעשות מהתורה תפילה, ז"א אדם יתפלל על מה שלמד מרבו או מספר שיזכה לקיים את הנאמר שם.

ג.       אמירת תהילים תחינות ובקשות

אמירת תהילים, תחינות ובקשות בלב שלם מסוגלות לפתיחת פיו של אדם  עד שיזכה לבכות לפני ה' כבן הבוכה לפני אביו. אבל אדם שקורה תהילים ובכל הזמן חושב מתי יפתח פיו לעיניין ההתבודדות, הוא אינו זוכה לכך, כי מחשבותיו טרודות, בחינת מחשבה זרה, שמבלבלת את הכוונה.

ד.      מעלת ההתבודדות- ע"פ רבי נחמן מברסלב ראש גדולי ישראל

רבנו היה זריז מאוד בהתבודדות והתבודד בכל יום. אדם שאינו יכול לדבר כלל, אפילו דיבר דיבור אחד-גם כן טוב מאוד. ידבר את אותו הדיבור כמה וכמה פעמים, וכמה וכמה ימים עד שיפתח הקב"ה את פיו. למעלת ההתבודדות כח רב עד כי היא יכולה לעצור ירית כדור מאקדח.

ה.      ההתמודדות מול המקטרגים

התפילות,לימוד יומי, התחינות והבקשות הידועות משכבר, המחבלים והמקטרגים מכירים אותם, אבל את דרך ההתבודדות שהיא דרך חדשה הם אינן מכירים, כיוון שהדם מדבר מליבו בכל פעם בדרך אחרת.משל לדרך שידוע שבצידיה אורבים גזלנים וגנבים, בדרך זו אדם נבון לא ילך, הוא ילך בדך חדשה שעדיין הליסטים אינם מכירים.

 

 

 

 

המחבר - רבי אלתר טפליקר זצ"ל הלא הוא כינויו של רבי משה יהושע בזשיליאנסקי זצ"ל הי"ד היה גדולי ישראל.

 

 

 

 

 

הקדמה- לימוד היומי


 


עיקרו של הספר המתבסס ומחזק את קוראיו ביסוד תורתו של רבי נחמן מברסלב:


 


חזק!


 


 


http://www.breslev-midot.com/hebdefault.asp רבי נחמן מברסלב


 


http://www.breslev-midot.com/homilies.asp תורה


http://www.breslev-midot.com/homilies.asp שיעורי תורה


לימוד יומי http://www.breslev-midot.com/nathan_calendar.asp


 


 


ברסלב, רבי נחמן מברסלב, ברכות, שיעור תורה, ניצחת ואנצח הוצאה לאור - הוצאת ספרים, רבי שמעון בר יואי, לג בעומר, רבי נחמן מברסלב, מוסדות תיקון המידות - אתר ברסלב מידות - באתר: אתר על לג בעומר, מידע רב על רבי שמעון בר יוחאי ו ספר הזוהר - כל המידע הנדרש!, מידע על חגי ישראל, שיעורי תורה לצפיה בכל הנושאים ממש בכל התורה, מענין ברכות הצדיקים ובכלל ברכות, חגי ישראל - חגים ... ועוד...

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב