ימי בן המצרים
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

ימי בן המצרים 

מאת    [ 27/07/2011 ]
מילים במאמר: 1131   [ נצפה 3338 פעמים ]

 
 

ימי בן המצרים

יש בעיה...אין בעיה...

ימי בין המצרים הם שלושת השבועות שבין שבעה עשר בתמוז, היום שבו הובקעה חומת ירושלים,  לתשעה באב, היום שבו חרב בית המקדש. ימים אלה מציינים את ימי הצרה והמצוקה הקשורים לחורבן, ונוהגים בהם מנהגי אבל.

ויתן אלהים חכמה לשלמה, ותבונה הרבה מאד, ורחב לב כחול אשר על שפת הים . ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם ומכל חכמת מצרים. ויחכם מכל האדם מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע בני מחול ויהי שמו בכל הגוים סביב. (ספר מלאכים א' ה', ט ? יא)

 

 

 

 ונתתי את-לבי, לדרוש ולתור בחכמה, על כל-אשר נעשה, תחת השמים; הוא ענין רע, נתן אלהים לבני האדם--לענות בו. (קהלת א', יג)

ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם ומכל חכמת מצרים.

שאלה

מה ראה שלמה המלך לפני כ-3000 שנה שטוען: "... הוא ענין רע, נתן אלהים לבני האדם--לענות בו".

תשובה

י"ז בתמוז עד ט' באב  -  "ימים אלה מציינים את ימי הצרה והמצוקה הקשורים לחורבן, ונוהגים בהם מנהגי אבל". וכולנו יודעים שימים אלה יצאו מתוך 365 ימים לפי שעון שמש ומתוך 355 ימים לפי שעון ירח, כך שאם נעשה את הממוצע של הימים האלה  (365 + 355 ) : 2 = 360 , כך שאם נהפוך את המספרים לאותיות ונחבר אותם נקבל את המילה "צער" (90 + 70 + 200) = 360 . ומפה באו האסלאם ולקחו את 355 יום (שעון ירח) מכיוון שהם לא רצו להיות בצער... באו הנוצרים ולקחו את 365 יום (שעון שמש) מכיוון שגם הם לא רצו להיות בצער...באו היהודים (שעד היום לא יודעים מי הוא יהודי) ולקח את שעון השמש והירח ? שזה הצער...ומאז ועד היום הזה האסלאם, הנוצרים והיהודים שהם קמו אחרי חורבן בית המקדש, חיים בצער... וכול הזמן המילת צער מתהפכת בגופם ומה שנשאר לנו לראות בכל הימים האלה שבשנה ? "עצרת זיכרון"...דהיינו, "אנחנו זוכרים את הצער שהתורה נתנה לנו"...שעל זה נאמר: "נתן אלהים לבני האדם--לענות בו".

שאלה

מתי אלהים ברא את הצער הזה כדי לתת לבני אדם לענות בו?...

תשובה     

יד ויאמר אלהים, יהי מארת ברקיע השמים, להבדיל, בין היום ובין הלילה; והיו לאתת ולמועדים, ולימים ושנים...  יח ולמשל, ביום ובלילה, ולהבדיל, בין האור ובין החשך; וירא אלהים, כי-טוב.  יט ויהי-ערב ויהי-בקר, יום רביעי. (בראשית א')

ביום הזה אלהים ברא את "צער" וראה שבזכות הצער יכול למשול ואז טוען: "וירא אלהים כי טוב"...שעל המצב הזה נאמר היום: "נותנים אוכל כדי להרגיש את הרעב ולא כדי לשבוע"...ובזכות זה מושלים בבני אדם.

שאלה

מה עשה אלהים אחרי שראה שהצער קיים, דהיינו, זמן, תנועה ומקום?....

תשובה

כו ויאמר אלהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו; וירדו בדגת הים ובעוף השמים, ובבהמה ובכל-הארץ, ובכל-הרמש, הרמש על-הארץ. (בראשית א')

 אלהים פונה לרבים שגם הם אלהים ומבקש לעשות כפיל, רובוט, מריונטה...ולהכניס בתוכו את תכונת השליטה שירגיש שהוא אלהים ונראה מה יהיה על-הארץ. כולם הסכימו איתו ואז אלהים פתח בית-ספר והראה לכולם איך בוראים אדם שנאמר: " כז ויברא אלהים את-האדם בצלמו, בצלם אלהים ברא אתו:  זכר ונקבה, ברא אתם. (בראשית א).

שאלה  

מה ראה אלהים לאחר שברא  את הכפיל, הרובוט והמריונטה שלו?...

תשובה

אלהים פונה לבוס שלו ומראה לו את עולם הבריאה שהוא ברא שנאמר: " ב ויכל אלהים ביום השביעי, מלאכתו אשר עשה; וישבת ביום השביעי, מכל-מלאכתו אשר עשה" (בראשית ב'). לאחר שהבוס של אלהים שנקרא יהוה ראה את הבריאה שאלהים ברא ועשה, ראה יהוה שחסרים עוד פריטים קטנים שאלהים לא יוכל לדעת אותם בעולם הבריאה והעשייה, ואז ירד עם אלהים לעולם היצירה שנאמר: " ז וייצר יהוה אלהים את-האדם"...(בראשית ב')

שאלה

מה קרה לאותו אדם שאלהים ברא ויהוה אלהים ייצר?...

תשובה

יז ולאדם אמר, כי-שמעת לקול אשתך, ותאכל מן-העץ, אשר צויתיך לאמר לא תאכל ממנו--ארורה האדמה, בעבורך, בעצבון תאכלנה, כל ימי חייך.  יח וקוץ ודרדר, תצמיח לך; ואכלת, את-עשב השדה.  יט בזעת אפיך, תאכל לחם, עד שובך אל-האדמה, כי ממנה לקחת:  כי-עפר אתה, ואל-עפר תשוב. (בראשית ג').

שאלה

האם אלהים שברא את האדם ויהוה אלהים שיצר את האדם לא ידע שכך יתנהג האדם?...

תשובה

יד ראיתי, את-כל-המעשים, שנעשו, תחת השמש; והנה הכל הבל, ורעות רוח. (קהלת) 

הכתוב לא מראה לנו של מי המעשים אלא הוא מדבר על המעשים שנעשו, כך שפעם הראשונה שנכתבה בתורה המילת עשייה היא נעשתה ע"י אלהים, כך שאם על העשייה של אלהים נאמר:  "והנה הכל הבל, ורעות רוח"...מה אפשר לאמר על העשייה של הכפיל, הרובוט והמריונטה של אלהים?...שנאמר: " טו מעות, לא-יוכל לתקן; וחסרון, לא-יוכל להמנות. (קהלת).

שאלה 

איך מתייחסים בני אדם לאלהים שברא אותם וליהוה אלהים שייצר אותם?...

תשובה

בני אדם עזבו את אלהים ועזבו את יהוה, ואין להם אמונה לא באלהים ולא ביהוה שנאמר: " לא ובמדבר, אשר ראית, אשר נשאך יהוה אלהיך, כאשר ישא-איש את-בנו--בכל-הדרך אשר הלכתם, עד-באכם עד-המקום הזה.  לב ובדבר, הזה--אינכם, מאמינם, ביהוה, אלהיכם" (דברים א'). והלכו ועשו להם פסל חדש שקרא לו: "הקדוש ברוך הוא"...

שאלה

מי זה הקדוש ברוך הוא ומה תכונותיו?...

תשובה

כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו...ומפה אנחנו למדים שכל הבריאה היא בשביל הבורא ולא בשביל הנבראים שנאמר: "בורא עולם לא רוצה את הנבראים, הנבראים רוצים את בורא עולם", או שלחילופין, "האימא רוצה את הילדים בשבילה בשביל הילדים שימותו"...

שאלה

איזה פתח נתן הקב"ה למי שרוצה לדעת את הנעשה?...

תשובה

כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו ואף עשיתיו...כדי לדעת איך לקרוא בשמו ולכבודו צריך להראות בעשייה שהוא לא הופך את התורה הזאת "לקרדום לחפר בה", דהיינו, לשלוט על בני אדם ולהפיח בהם תקוות שווא שהקב"ה יעזור לנו אם נתרום כסף, נתינה, לשמור שבת וכל ההלכות והחוקים והמשפטים שעד היום הזה אף אחד לא יודע לבאר אותם.

שאלה

מי יודע לבאר את התורה הזאת?...

תשובה

"ה - הבעבר הירדן, בארץ מואב, הואיל משה, באר את-התורה הזאת לאמר. (דברים א')...אל תקרא: "באר את התורה הזאת, אלא, ברא את התורה הזאת"...שעל כן התורה מתחילה "בראשית ברא"...ברא זה באר...ומשה באר בראשית...שעל כן משה הוא הצופה שעליו נאמר: "ויהי דבר-יהוה, אלי לאמר.  יז בן-אדם, צפה נתתיך לבית ישראל; ושמעת מפי דבר, והזהרת אותם ממני". (יחזקאל ג')...ומפה אנחנו למדים שמשה ברא את אלהים והשתמש באלהים כדי שיכתוב את התורה שנאמר: "באצבע אלהים נכתבה התורה"...ומשה באר את הכתוב שאלהים כתב, שעל כן כולם מחכים לביאת המשיח שהם אותיות ? "משה ? חי".

שאלה

איך חיים שלמה יודע בדעת את כל הכתוב שכתוב בחמישה חומשי תורה ובספר הזוהר?...

תשובה

הכל מפורט לפריטי פרטים בספר: "מלחמת הרוח בחומר" שהיא המלחמה עם אלהים ואנשים שעליה נאמר: "כי שרית עם אלהים ואנשים ותאכל"...שעל כן לא יקרא שמך יעקב כי אם ישראל...שאת הספר ניתן לקבל ללא תמורה לכל מי שרוצה לצאת מהצער שהעולם הזה נמצא שהוא נמצא בתוכו ולדעת את עצמו, ולא לסבול את הצער של "ימי בן המצרים" שהם כל הימים שבשנה והם כל השנים בחייו.

"שלי שלכם ושלכם שלכם".

"שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד".

 

 

 

"הפצת האור - הדרך לאמת"


אתר: www.haimshlomo.co.il


טלפון: 0544898547  03-9322192


 "בודדים בני אדם שרוצים לדעת את האחר ? ומיליארדי בני אנוש שרוצים שיבינו אותם"

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב