ברסלב - ראש השנה
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

ברסלב - ראש השנה 

מאת    [ 14/06/2011 ]
מילים במאמר: 1550   [ נצפה 1865 פעמים ]

 
 
ברסלב - ראש השנה בס"ד ראש השנה – תשס"ה כבני מרון מסכת ראש השנה דף טז עמוד א "משנה: בארבעה פרקים העולם נידון בפסח על התבואה בעצרת על פירות האילן בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון שנאמר  היצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם ובחג נידונין על המים" 
בראש השנה – יום הדין – כל באי עולם עוברים לפני הקב"ה להישפט על מה יארע לו לשנה הבאה. האם יעלה או יורד, האם יצליח האם יפסיד.  המשנה מספרת לנו שאנחנו עומדים במשפט ונשפטים ע"י הקב"ה 'כבני מרון'.
ואנו חייבים להבין מה ההגדרה של בני מרון. 
הגמרא בדף יח עמוד א מסביר "בראש השנה כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון מאי כבני מרון הכא תרגימו כבני אמרנא ריש לקיש אמר כמעלות בית מרון רב יהודה אמר שמואל כחיילות של בית דוד אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן וכולן נסקרין בסקירה אחת"
אנו רואים בגמרא שלש הגדרות לביטוי בני מרון:   כבני אמרא    כמעלות בני חורון   כחיילות של בית דוד
רש"י מסביר את שלושת הביטויים "כבני אמרנא - ככבשים שמונין אותן לעשרן, ויוצאין זה אחר זה בפתח קטן, שאין יכולין לצאת כאחד." "כמעלות בית מרון - הדרך קצר(צר), ואין שנים יכולין לילך זה בצד זה, שהעמק עמוק משני צידי הדרך" "כבני חיילות של מלך, מרון - לשון מרות ואדנות, וכך היו מונין אותם יוצאים זה אחר זה, בצאתם למלחמה"
רש"י מסביר לנו פירוש המילות בשלשת ההגדרות אבל אם נעיין בכמה מפרשים נראה ששלשת ההגדרות ל'בני מירון' משתייכים לשלשה נושאים שונים: שיטת המהרש"א, ששלשת ההגדרות חלוקות לפי שלש כיתות של בני אדם שנידונים בראש השנה. דעת המהר"ל מפראג היא שיש כאן מחלוקת באופן הסקירה שנעשית בראש השנה, ולפי דברי הרה"ג פינקוס זצ"ל ההגדרות משקפות שלשת היבטים באדם הנידון עצמו. יש גם שיעורי תורה בנושא לג בעומר חגי ישראל וראש השנה באתר ברסלב מידות. שיטת המהרש"א: המהרש"א מסביר ששלשת ההגדרות בגמרא הן כנגד שלשת כיתות האדם שנידונים בראש השנה.רשעים, בינוניים והצדיקים.
הרשעים דומים ל'בני אמרנא' , לצאן העוברים אחד אחד לטבח בבית המטבחיים. 
הבינוניים דומים ל'מעלות בני חורון', דהיינו דרך צרה, שאם  הבינוני לא יתעשת בזמן הסליחות ורחמים ללכת בדרך הישרה ולחזור בתשובה, הוא ייפול מצדי המעלות בדרך הצרה. 
הצדיקים הם כנגד חיילי המלחמה של דוד המלך, כי אלו שיוצאים למלחמה הם יראי שמים, ויראי חטא. 
המהר"ל מסביר ששלשת ההגדרות הן עניין של רמות שונות בהגדרת הבדיקה, וכשהמאוחר יותר בהגדרה מראה על בדיקה יותר מדוקדקת.
האם נבדקים ככבשים – כרועה שבודק לקבל מידע על כל הצאן לכן  סופר אותם אחד אחד אבל כל צאן וצאן היא סה"כ אחד מן הרבה.
האם נבדקים כמעלות בית חורון – שמוסיף על בדיקת הרועה שכל כבש וכבש נראה בעיניו כאותו דבר, והוא רק סופר אותם, אבל כאן כבר כל אחד ואחד נבדק לעומק כי כל אחד ואחד יש לו חשיבות משלו לכן הם עוברים דרך מקום צר וכל אחד עומד במקומו בדרך ואין אחר שיכול לעמוד איתו באותו המקום שבו הוא נבדק.
האם נבדקים כאנשי צבא של דוד – כולם נבדקים אחד אחד אבל למרות שכל אחד ואחד חשוב בעצמו עדיין הוא נבדק גם לפי קשריו לכלל, כמו שכל חייל בצבא יש תפקיד משלו אבל עדיין כל החיילים מקושרים ביחד כדי להוציא מטרתם כראוי, לכן כל אדם ואדם נבדק עם הסביבה שלו גם כן.
הרה"ג פינקוס זצ"ל מסביר – שכל הגדרה באה ללמד לאדם איך להביט בעצמו כדי שיפנים את מהותו. כך יעמוד בראש השנה במשפט, וכן ישפיע על כל השנה כולה. 
מניית כבשי מראה על חשיבות האדם, שאל יחשוב אדם שאינו ראוי לעבור לפני הקב"ה כי הוא בטל מחוסר חשיבותו, הרי ידוע ההלכה ש'דבר חשוב אפילו באלף לא בטיל', ומדמים את האדם לצאן כי הם מוגדרים כדבר חשוב שלא מתבטל.
מעלות בת חורון – כמו שבמעלות בית חורון אין מקום ליותר מאדם אחד, כך האדם חייב להבין, כששופטים אותו, שופטים אותו ורק אותו. בזמן שיפוטו של אדם אין מקום למישהו אחר, הקב"ה שופט רק לפי מעשיו של אותו אדם ולא מתייחס למעשיהם של אחרים הסובבים אותו. כלומר אדם לא יכול להגיד 'כולם עושים ככה, אז זה לא כל כך נורא'.
חיילי צבא דוד – לכל חייל וחייל יש תפקיד שהוא חייב למלאות ולפי זה ישפטו אותו. "כל יהודי בא לעולם למלא את תפקידו המסויים כפי שנגזר עליו בשמים" ועל זה הוא נשפט.
יש עוד אפשרות להסביר את שלשת ההגדרות. שכל ההגדרות ביחד מלמד לאדם את שיטת עבודתו במשך כל השנה, וכל שכן בימי הרחמים והסליחות.
כבשים: אם נדייק ברש"י נראה שבעניין הכבשים רש"י אומר  "ככבשים שמונין אותן לעשרן". רש"י מדמה את ה'בני מרון' לכבשים הנספרים במעשר בהמה. זה בא ללמדנו שלמרות שכל אחד נספר לעצמו עדיין הוא קשור וזקוק לאחרים. כי אי אפשר לספור למעשר בלי לספור את כולם. מכאן אנו למדים שכל אחד חשוב בפני עצמו, אבל יש לו אחראיות במעשיו כלפי הכלל ומשפיע עליהם. כדברי הרמב"ם  בהלכות תשובה פרק ג הלכה ד "לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב, וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב, חטא חטא אחד הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה וגרם לו השחתה, עשה מצוה אחת הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה"
אסור לאדם לחשוב שביום הדין שהוא עומד לבד בלי חשבונות אחרים עליו, אלא הוא חייב להבין את מלוא האחראיות שעליו.
מעלות בית חורון: וחלק מן האחראיות שעל האדם הוא להבין שהוא לא יכול לסמוך על אחרים מן הציבור לקדם ענייניו, כל אחד ואחד חייב לדאוג לעצמו, לבניית אישיותו והבאתו לקירבת ה' ע"י לימוד ועשיית מצוות התורה ולא לסמוך על אחרים. למרות שכל ישראל ערבים זה לזה ויש אחראיות לעזור לזולת ולקרב אותו לה' עדיין כל אחד חייב לדאוג לתשובה שלו ולא לשל אחרים. כדברי המשנה במסכת אבות א משנה יד "הוא היה אומר אם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני ואם לא עכשיו אימתי", וכן זה דברי רבי אליעזר בן דורדיא על התשובה שלו במסכת עבודה זרה דף יז עמוד "אין הדבר תלוי אלא בי".
וזה דומה למעלות בית חורון, כי סוף סוף כל אדם עומד במעלה שלו ביחידות, אף אחד אחר לא יכול לעמוד איתו שם, אז למרות שרואים אחרים, ואולי אפשר לתת להם עידוד שיחזיקו מעמד במקום הצר שלהם, עדיין מי שיכול להחזיק אותו לעמוד במקום הצר שלו זה רק הוא עצמו ללא מישהו אחר.
חיילות בית דוד: עוד נקודה חשובה בעניין התשובה של האדם, שיבין שכל אחד יש לו תפקיד מיוחד בעולם, שבשביל זה הקב"ה ברא אותו. לכן אל יתייאש האדם בהסתכלו על אנשים אחרים, אם הם נראים מוצלחים מבחינת רוחנית או גשמית יותר ממנו. וגם לא ישפוט אף אחד שלא נראה לו שעומד המעמד הנכון. כי כמו שבצבא כל אחד יש לו תפקיד, ואם יתרשל בתפקידו, כדי להגיע לתפקיד של מי שהוא אחר הרי בעצם הוא פוגע במערכת כולה.
לכן שלשת ההגדרות מלמדות אותנו, על אחראיות האדם כלפי העולם בכלל, ושאחראיות זו תלוי רק בו. ומה היא האחראיות הזו לקיים תפקידו בעולם, כדברי הרב פינקוס לעיל "כל יהודי בא לעולם למלא את תפקידו המסויים כפי שנגזר עליו בשמים".
אבל אפשר לשאול איך אדם ידע מה תפקידו בעולם, אפשר להסביר את זה לפי ההגדרה הכללית של בני מרון, שכל אחד ואחד עובר במקום צר שאין שם מקום לאחר. כל דבר שקורה לאדם בחייו הוא בהשגחת ה' יתברך, ואם פתאום נפתח לו הזדמנות לעשות מה שהוא אם מצד רוחני, אם מצד גשמי ניהולי לטובת עם ישראל, אל יתן לאותה הזדמנות לברוח בלי לבדוק את משמעותו. אבל כדי לבדוק את משמעותו צריכים הדרכה נכונה ודעת תורה כדברי המסילת ישרים ב"בביאור חלקי הזהירות" "הא, למה זה דומה? לגן המבוכה, הוא הגן הנטוע לצחוק הידוע אצל השרים, שהנטיעות עשויות כתלים כתלים וביניהם שבילים רבים נבוכים ומערבים כולם דומים זה לזה, והתכלית בם הוא להגיע אל אכסדרה אחת שבאמצעם, ואמנם השבילים האלה מהם ישרים ומגיעים באמת אל האכסדרה ומהם משגים את האדם ומרחיקים אותו ממנה, ואמנם ההולך בין השבילים הוא לא יוכל לראות ולדעת כלל אם הוא בשביל האמתי או בכוזב, כי כולם שוים ואין הפרש ביניהם לעין הרואה אותם, אם לא שידע הדרך בבקיאות וטביעות עין שכבר נכנס בם והגיע אל התכלית, שהוא האכסדרה, והנה העומד כבר על האכסדרה הוא רואה כל הדרכים לפניו ומבחין בין האמתים והכוזבים והוא יכול להזהיר את ההולכים בם, לומר: זה הדרך לכו בו! והנה מי שירצה להאמין לו יגיע למקום המיעד ומי שלא ירצה להאמין וירצה ללכת אחר עיניו ודאי שישאר אובד ולא יגיע אליו.  כן הדבר הזה: מי שעדין לא משל ביצרו, הוא בתוך השבילים לא יוכל להבחין ביניהם, אך המושלים ביצרם, שכובר הגיעו אל האכסדרה וכבר יצאו מן השבילים וראו כל הדרכים לעיניהם בברור, הם יכולים ליעץ למי שירצה לשמ ואליהם צריכים אנו להאמין."
בתוך המבוכה של החיים, כדי למצוא תפקידנו אנו חייבים להישאל לגדולי התורה עם דעת התורה. 
ואם נתבונן בסדר שמובא בגמרא, אנו רואים שהתחלת ההבנה לתשובה היא להבין כובד האחראיות שיש למעשיו של אדם, ואז אדם חייב להבין שרק הוא יכול לקחת אחראיות על מעשיו, והדרך לסלול את דרכו בחיים הוא לפי תפקידו שהקב"ה נתן ולא לחפש תפקידים של אחרים.
להגיע לתשובה הגמורה, אדם חייב להבין אחראיות שלו כלפי עצמו וכלפי העולם ואיך לממש את זה בצורה הנכונה.

 

 

הובא מפה: ravfried.freevar.com/Chagim/01-ROSHHASHANA5765.doc לא להשתמש לאופן מסחרי אולי זכויות יוצרים אך ספק גדול!!! כי זה מוצא להורדה לזיכוי הרבים!

 

ברסלב, רבי נחמן מברסלב, ברכות, שיעור תורה, ניצחת ואנצח הוצאה לאור - הוצאת ספרים, רבי שמעון בר יואי, לג בעומר, רבי נחמן מברסלב, מוסדות תיקון המידות - אתר ברסלב מידות - באתר: אתר על לג בעומר, מידע רב על רבי שמעון בר יוחאי ו ספר הזוהר - כל המידע הנדרש!, מידע על חגי ישראל, שיעורי תורה לצפיה בכל הנושאים ממש בכל התורה, מענין ברכות הצדיקים ובכלל ברכות, חגי ישראל - חגים ... ועוד...


 יש גם שיעורי תורה בנושא לג בעומר חגי ישראל ו... ראש השנה באתר ברסלב מידות.

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב