תורה - שכר מצווה מצווה
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

תורה - שכר מצווה מצווה 

מאת    [ 03/06/2011 ]
מילים במאמר: 1148   [ נצפה 2292 פעמים ]

 
 

 

תורה - שכר מצווה מצווה

מאת: ערן בן ישי | 2/4/2011 השקפה תורנית - שלמה המלך, אשר זכה לכל העושר והכבוד, וכמאמר הפסוק:[1] "ושלמה ישב על כיסא דויד אביו, ותיכון מלכותו מאוד", זכה גם לחכמה מפולגת, וכמו שמעיד עליו הכתוב:[2] "ויחכם מכל האדם... ויהי שמו בכל הגויים". וכן כתב שלושה ספרים בחייו: משלי בצעירותו, שיר השירים – באמצע חייו, וקהלת בסוף ימיו.

 

אחרי שראה במהלך חייו את הכל, והיה לו את הכל: עושר, חכמה וכבוד וכו', הוא בחר לפתוח את ספרו האחרון - קהלת - בפסוקים הבאים (שמובאים להלן עם פרשנות בצידם):

 

"הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכול הבל".[3]

אומר שלמה כך: הרי ידוע שאין חכם כבעל ניסיון, ואחרי כל מה שעברתי בחיים, וכל ההצלחה שהייתה לי, אני אומר לכם שהכל הבל.

 

"מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש".[4]

על פסוק זה אומרים החכמים רעיון מוסרי: האדם, קרובים אליו במהלך חייו שלושה דברים: הכסף שלו (האדם אוהב את ממונו), המשפחה שלו, והמצוות – כל יהודי אוהב את המצוות, אף אחד לא מוכן לוותר על המצוות, בדרך–כלל כשאומרים ליהודי שהוא עשה מצווה – היהודי שמח בכך.

 

החי צריך ליתן אל ליבו, שכאשר הוא נפטר מן העולם, הדבר הראשון שעוזב אותו, זה הדבר שקרוב אליו ביותר – הממון שלו, כמאמר הכתוב:[5] "כי לא במותו ייקח הכל". אח"כ, המשפחה שלו – היא עוד נשארת איתו, שהרי יש לוויה, סיום השבעה, חודש, ואזכרה שנתית. אבל, בסופו של דבר גם הם שוכחים אותו, שהרי זה דרכו של עולם:[6] "גזירה על המת שישתכח מהלב".

הדבר היחידי שנשאר איתו, זה המצוות, כמו שאמרה המשנה במסכת אבות[7], שבשעת פטירתו של האדם אין מלווים לו לאדם, אלאתורה ומעשים טובים בלבד. ואפילו אדם עונה "אמן" בלבד, זוהי מצווה גדולה, וכמו שדרשו חז"ל על הפסוק:[8] "פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים", ואמרו:[9] "אל תקרי שומר אמונים אלא שאומר אמן". דהיינו אפילו אם האדם אומר "אמן" – זה שמור איתו[10].

 

"דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת".[11]

 ישנה אגדה המספרת לנו על כך ששלמה היה נוהג לסייר בממלכתו. פעם אחת במהלך סיוריו, הוא ראה שני אחים מתווכחים. שלמה המלך פנה אליהם ואמר: אולי תשטחו לפני את הטענות שלכם (כידוע, שלמה היה שופט גדול). אח אחד פתח ואמר: הקרקע שלי, כל הקרקע שלי. אח השני ענה: לא נכון, אבא הוריש את הקרקע לשנינו – חצי וחצי. האח הראשון התלהם ואמר: אומנם נכון, אבא נתן לכל אחד חצי, אבל זה היה לפני שנים רבות מאוד. אתה בנתיים הלכת למדינת הים (חו"ל), ואני נשארתי עם השדה – וטיפחתי אותה, והשקתי אותה, ועדרתי אותה ודאגתי לה... בין כה וכה, שלמה המלך שהיה החכם באדם, וידע את כל החכמות, ובין היתר: שיחת עופות, ושיחת דקלים וכו', היטה את אוזנו לכיוון האדמה, והנה האדמה פצתה את פיה ואמרה: תראה את שני הטיפשים האלה, זה אומר: הקרקע כולה שלי, וזה אומר: כולה שלי, ושניהם לא מבינים שבעוד כמה שנים שניהם יהיו אצלי. שהרי זה טבע העולם:[12] "עד שובך אל האדמה כי ממנה לוקחת: כי עפר אתה ואל עפר תשוב".

 

ישנה השקפה חשובה שעל האדם ללמוד בחיים: חז"ל מספרים במדרש על ספר בראשית[13], שלמך הרג את קין בטעות, שהרי עיניו כבדו מזוקן, והוא יצא לצוד, ובטעות חשב שקין זה בעל חיים, וירה בחץ וקשת – והרג את קין. נשיו (עדה וצילה), שידעו כי למך הרג את קין בשוגג פרשו ממנו, ולא הסכימו לשמש איתו. בגלל שלא רצו להתייחד עמו, הלך למך אצל אדם הראשון וקבל עליהם. אדם קיבל את טענתו, ובא אצל נשיו, ואמר להם: וכי מפני שעשה למך עבירה אחת שהרג בשוגג, יעשה עוד עבירה לבטל מצוות פריה ורביה? וכי מפני שאכל שום וריחו נודף, יאכל שום וריחו נודף?

 

מכאן אנו למדים יסוד חשוב מאוד בעבודת ה': יש אדם שאומר שאם ח"ו הוא נכשל בעבירה פלונית, אזי הוא גם לא יקיים שאר מצוות, בבחינת – או הכל או כלום. ואני אומר מה הקשר בין אחד לשני: וכי מפני שאדם עשה עבירה אחת יעשה עוד עבירה? אלא – "שכר מצווה מצווה, ושכר עבירה עבירה"[14]. ועל דרך המשל, זה כמו אדם שיש לו ילד, והילד בא אומר לאביו שהוא נכשל בהיסטוריה, וכי יעלה על הדעת שהאבא יגיד לו, שרק בגלל שהוא נכשל בהיסטוריה אזי זה נותן לו לגיטימציה להיכשל גם באנגלית, מתמטיקה וכו'? ממש לא! אלא הוא יגיד לו: נכשלת בהיסטוריה, טוב – לפחות תצליח גם בשאר המקצועות, ולהבא תשתדל לשפר גם את מגמת לימודי ההיסטוריה שלך. אותו דבר בקיום המצוות – גם אם האדם לא מושלם בכל המצוות, לפחות שיקיים מה שהוא יוכל לקיים, שהרי: "שכר מצווה מצווה".

 

חז"ל אומרים שהעולם הזה דומה לבי הילולא (אולם שמחות) – חטוף ואכול. והמשל הוא כך: כאשר אדם מגיע לאולם אירועים (חתונה לדוג'), אזי הוא אוכל מהכול: מהבר, ומהמנה הראשונה, ואת המנה השנייה, וקינוח – הכל. וכי בגלל שאדם הגיע מאוחר לחתונה, הוא יגיד: רק בגלל שהפסדתי את הבר והמנה הראשונה, אזי אני לא אוכל מהמנה השנייה ומהקינוח? וודאי שלא, אלא מה שאפשר הוא אוכל: מהמנה השנייה, ומהקינוח והכל.

 

וכך הוא הדבר בקיום המצוות ובעבודת ה': מה שאפשר לחטוף בלימוד ה תורה, ובקיום המצוות – חוטפים. ודעו לכם שאין הקב"ה מקפח שכר כל בריה, אלא כל אדם שעשה מצווה יקבל שכר, שהרי: אין דבר נעלם ממך, ואין נסתר מנגד עיניך. וכל מצווה עולה ונזכרת לפני הקב"ה, אפילו עשה האדם מצווה אחת, הקב"ה ייתן לו עליה שכר.

 

ונביא מספר מקורות נוספים התומכים בגישה הזאת:

 

חז"ל מספרים שמיכה החזיק בביתו פסל של עבודה זרה, ואע"פ כן היה מצווה אחת שלא נגרע חלקו ממנה: הוא היה מקיים מצוות הכנסת אורחים, ונותן מפתו לעניים.[15]

 

דבר דומה היה במקרהו של אהוד בן גרא (שופט ישראל), כאשר הוא הגיע לפני עגלון מלך מואב (שהיה מלך רשע ואכזר, ושיעבד את ישראל), ואמר לעגלון:[16] "דבר אלוקים לי אליך". כששמע עגלון שאהוד אמר את שם ה', אע"פ שהוא היה אדם כבד בשר, הוא קם מלוא קומתו לכבוד שמו של הקב"ה. ואומרים חז"ל שרק בזכות קימה זאת הוא זכה, שתצא ממנו רות, שבנה היה דוד המלך, וממנו עתיד לצאת מלך המשיח.[17]

 

וכן כתוב ב תורה לגבי יוסף:[18] "ויהי ה' את יוסף, ויהי איש מצליח... וירא אדוניו כי ה' איתו, וכל אשר הוא עושה ה' מצליח בידו". למעשה, כל ההצלחה שזכה לה יוסף הייתה רק בגלל ש"ה' איתו", וחז"ל מסבירים[19] שהכוונה בפסוק זה היא – ששם שמים היה שגור על פיו. בכל דבר שהיו פונים אליו שם ה' היה שגור על פיו: מה שלומך? ברוך ה'. ה' יעזור, בעזרת ה' וכו'. וזו מעלה גדולה ובזכותה זוכה האדם לברכתו של הקב"ה, כמו שאומר הפסוק:[20] "בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך ובירכתיך". ובדברים אלו יש מוסר השכל גדול, שהרי כמה אנו מתאמצים לקבל ברכה מהצדיק – לפעמים קובעים תור מראש, ומחכים מספר ימים, ובהרבה מן המקרים גם נוסעים רחוק בשביל להגיע. ופה (ע"פ פירושם של חז"ל את הפסוק על יוסף, וכן מהפסוק בספר שמות) יש לנו הבטחה של הקב"ה שכל אדם שיזכיר את שמו יזכה לברכה, וברכה של מי? של מלך מלכי המלכים הקב"ה.

 

מכל הדברים הנ"ל, אנו רואים את המעלה שיש בכל מצווה ומצווה, ואפילו אם נתחזק בכך ששם שמים יהיה שגור על פינו – נזכה למעלות גדולות, ולברכותיו של הקב"ה.  

 

ברסלב, רבי נחמן מברסלב, ברכות, שיעור תורה, ניצחת ואנצח הוצאה לאור - הוצאת ספרים, רבי שמעון בר יואי, לג בעומר, רבי נחמן מברסלב, מוסדות תיקון המידות - אתר ברסלב מידות - באתר: אתר על לג בעומר, מידע רב על רבי שמעון בר יוחאי ו ספר הזוהר - כל המידע הנדרש!, מידע על חגי ישראל, שיעורי תורה לצפיה בכל הנושאים ממש בכל התורה, מענין ברכות הצדיקים ובכלל ברכות, חגי ישראל - חגים ... ועוד...

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב