תורה - יהדות דרך השכל
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

תורה - יהדות דרך השכל 

מאת    [ 03/06/2011 ]
מילים במאמר: 4294   [ נצפה 1659 פעמים ]

 
 

 

תורה - יהדות דרך השכל

מאת: פרופ' דורון אורבך | 2/24/2011 אמונה ומדע - א. הקדמה - המאמר הזה דן בנושא חשוב ביותר ? היכולת להתחבר אל היהדות דרך השכל. לכאורה היהדות היא אמונה וככזו היא אמורה להתחבר בעיקר לצדדים רגשיים, נפשיים...

בעת הזו רובו של עם ישראל רחוק מאוד מיהדות, מדובר בדורות רבים של התרחקות מתמדת. יתירה מזו, הדעות הרווחות הן שיש סתירה לכאורה בין היהדות האמונית הרגשית ובין הקידמה האנושית המבוססת על מדע, חשיבה רציונאלית והתבוננות שכלית.

אם כך, לרב בני עמינו שלא נקשרו ליהדות מילדותם ו/או אין להם מבנים רגשיים ? נפשיים הדוחפים לאמונה, אין שום אפשרות להתחבר ליהדות.

יוצא איפה שלמיליונים רבים של אנשים שנולדו יהודים אין לכאורה חופש בחירה, שכן בהעדר כלים רגשיים או מבנים נפשיים מתאימים אין להם סיכוי להתחבר אל היהדות.

ובכן, האמת היא שאל היהדות ניתן להתחבר דרך השכל, דרך מאמץ אינטלקטואלי, וכך, גם יהודי שנולד וגדל ללא שום חיבור רגשי אל היהדות ושלא נוסדו בנפשו שום מבנים של אמונה, יכול להגיע למלוא ההכרה היהודית ואיתה לאמונה צרופה.

ישנם כמה מהלכים שכליים עקביים שניתן בעזרתם להגיע למסקנה שהיהדות היא האמת היחידה בעולם ומחיבת כל מי שנולד יהודי עפ"י ההלכה.

חופש הבחירה של המין האנושי שעוד ידובר בו בהמשך המאמר, מחייב קיום תמידי של התלבטות. מול כוחות האמונה יש כוחות כפירה. ומול כוחות קדושה יש כוחות טומאה, מול צרך בסיסי להיטיב, להזדכך, לעלות מבחינה רוחנית, יש יצרים רעים הדוחפים לגשמיות ואנוכיות. בדודות הקודמים התחזקה מאוד כפירה על רקע אינטלקטואלי. מול כוחות הכפירה הללו ניתן היה להתחזק באמונה ע"י הכרות עם גדולי ישראל בדורות הקודמים. למפגשים עם אנשים כמו הגאון מוילנא, הבעל שם טוב, ר' נחמן מברסלב, ר' חיים מוולז'ין , ר' עקיבא איגר, הרש"ר הירש, בעל "החפץ חיים", בעל "הבן איש חי", הרב יהודה פתייא ועוד רבים אחרים, שלהם היו כוחות רוחניים ויכולות אינטלקטואליות מדהימות, היתה יכולת לנסוך אמונה ולבטל מחשבות כפירה. אמנם גם בדורינו זה ובכל זמן וזמן, פועלים בקרבנו חכמי ישראל שלהם יש עזרה משמים לפסוק נכון, לחנך ולהיות חוליה איתנה בשרשרת העברה ה תורה מדור לדור. אולם ידוע שהולך ופוחת הדור (עד ביאת גואל צדק) ויש נתק אינטלקטואלי ורגשי בדור הזה בין רב עם ישראל החילוני וגדולי ה תורה של עם ישראל. במציאות כזו יש חשיבות עצומה לקיומה של נבחרת של תלמידי חכמים המסוגלת להתמודד עם הכפירה באמצעים אינטלקטואלים טהורים ולהכות את הכפירה במגרשה. ולכן המאמר הזה המוקדש להם, עוסק בנושא החשוב: יהדות דרך השכל.

בפרקים הבאים נעסוק מעט בחופש הבחירה: נסקור את תולדות חופש הבחירה של המין האנושי בקצרה.

כמו כן, נזכיר בקצרה חלק מתולדות עם ישראל, וע"י כך נוכל להדגיש עד כמה חשוב להתאמץ ולהלחם בכפירה ולבסוף נציב בקצרה שני מהלכים אינטלקטואלים דרכם ניתן להתחבר לאמונה היהודית: .

א. התבוננות דרך המדע המודרני מתוך הבנה מה הם המסרים העיקריים והאמתיים שלו, יכולה להביא אדם להתפעלות עצומה וחיפוש טבעי אחר הבורא המתכנן.

ב. היכרות עמוקה ויסודית עם  ה תורה, מביאה למציאת הקשר האמיץ בין האדם לבורא.

יש להוסיף שכל מה שיובא כאן הוא כמובן על קצה המזלג. תורת ישראל היא עצומה ורחבה מיני ים. היכרות מעמיקה עם תורת ישראל על רבדיה השונים היא הכלי השלם לחיבור שכלי ורגשי של היהודי אל היהדות ובעצם אל הבורא, ריבונו של עולם.

 

ב. קיצור תולדות חופש הבחירה

 

אחד המאפיינים החשובים ביותר של האדם, הנברא בצלם אלוקים הוא חופש הבחירה. הנבראים הנחותים ממנו (החיות השונות) הם אינסטינקטיביים ואילו הנבראים העילאיים ממנו, היצורים הרוחניים לסוגיהם הם אמנם אינטליגנטים אך נטולי בחירה. וכך יוצא שבכל הבריאה כולה, רק המין האנושי זוכה לחופש בחירה אמיתי.

לחופש הבחירה הזה יש אתגר תמידי משחר היות האדם על פני האדמה: להבחין בין טוב ורע, בין החיים והמוות ולבחור בחיים עם כל המשתמע ממושג זה.

מאחר והאדם נברא עם יכולות רוחניות ואינטלקטואליות : כשר חשיבה, כשר יצירה, יכולת התבוננות, תקשרת וכמובן חופש בחירה, יש לבורא עולם דרישה ממנו. המין האנושי לא הופיע ע"פ האדמה סתם, אלא לתכלית. מטרת חיי האדם היא להתחבר לתכלית האלוקית של קיומו. משחר קיומו, הכיר המין האנושי את בוראו, אולם להכרה זו נוסדו מפריעים. כדי שחופש הבחירה יהיה אמיתי, למציאות האנושית יש בכל זמן מהזמנים, בכל דור ודור ובעצם באופן תמידי, אתגר בהתקשרות עם האמת האלוקית. מול כוחות הקדושה, מול יכולת ההתבוננות, מול השכל הצרוף, יש מציאות מבלבלת לכאורה, כוחות ותופעות סותרות בטבע, ומבנה נפשי בסיסי הכולל יצרים רעים.

הספר הראשון של התנ"ך, ספר בראשית, הוא מבחינות רבות, ספר תולדות הבחירה של המין האנושי.

ספר בראשית מספר לנו בקצרה על בריאת העולם רק למען המסגרת (מגלה טפח ומכסה טפחיים) ומתרכז בתולדות האנושות באספקט הבחירה החופשית. במשך מאות רבות בשנים, ניצל המין האנושי את חופש הבחירה שלו בצורה רעה מאוד, אבד את הקשר עם בורא עד כדי שהביא על עצמו כליה. מהאסון הכלל העולמי (המבול) שגם עליו מדבר ספר בראשית בקיצור רב (למרות שמדובר באירוע אדיר ששינה את פני האדמה, את האקלים ואת הנוף ) יצא המין האנושי לדרך חדשה שהחלה בנוח ומשפחתו. וכאן שוב אנו עדים לתהליך מתמשך של התדרדרות המין האנושי. דור הפלגה, ציביליזציות רעות, מלכים אכזריים וכ"ו. והנה מהפכה. לאחר עשרים דורות של מין אנושי שבאופן עקבי משתמש לרעה בחופש הבחירה שלו ומדרדר מדור לדור, מופיע על פני האדמה אדם שבעצם בפעם הראשונה בהיסטוריה מוכיח שאפשר להשתמש בחופש הבחירה לטוב. זהו אברהם אבינו. מתוך חברה אנושית שאבדה כל קשר לבורא והייתה שטופה בכל מיני דעות והנהגות פסולות ורחוקות מן האמת האלוקית (חברת עובדי אלילים), הצליח אברהם בכח ההתבוננות ואמץ לב ליצור מהפיכה, להגיע להכרה בבורא עולם ולהשפיע על אנשים רבים להבין את מהות החיים והבריאה. אברהם אבינו היה האדם הראשון שבעצם הצדיק את כוח הבחירה. מהפכת אברהם המשיכה גם אצל בנו יצחק, נכדו יעקב ואצל ניניו. וכך נוסד עם ישראל.

וספר בראשית מגמד לכאורה אירועים כבירים כמו הבריאה, המבול, תולדות העולם, תולדות העמים ומתרכז רובו בשלשלת האנשים המופלאים הללו אברהם יצחק ויעקב, שהוכיחו דור אחרי דור שחופש הבחירה האנושי הוא נכס לא נטל.

המהות של עם ישראל היא להיות הכוח המנווט של האנושות שיוביל את כל בני האדם לבחור בחיים ולנצל נכונה את הזכות הגדולה של חופש הבחירה. עזרי הניווט של עם ישראל כללו שני מרכיבים בסיסיים

א) תופעת הנבואה ? יכולת תקשורת ישירה בין אנשים הראויים לכך, לבין הבורא.

ב) דרך תופעת הנבואה ? מתן תורה.

הבורא העביר לעם ישראל בנבואה המונית (מעמד הר סיני, ספר שמות - פרשת יתרו) ים אין סופי של ידע אלוקי שמשמעותו היא דרך חיים מועדפת, דרך חיים המאפשרת לאדם לנצל את הזכות הגדולה הזו שקוראים לה חופש בחירה, בצורה הטובה ביותר.

 

מתן תורה לעם ישראל לא ביטל לרגע את ההתמודדות היום יומית שמחייב חופש הבחירה. מול התורה היו לכל אורך ההיסטוריה גורמים מפריעים שלבשו ופשטו צורות שונות: עבודת אלילים, סגידה לכוח ויופי, פילוסופיות מבלבלות, דתות שונות ומשונות שהיו מנת חלקם של עמים גדולים חזקים ורבי השפעה ועוד.

עם ישראל עבר ועובר היסטוריה ארוכה ומורכבת שבמרכזה התמודדות על הבחירה הטובה: תורה מול אלילות, יהדות מול נצרות ואיסלם ובדורות האחרונים, יהדות מול כפירה פילוסופית המגייסת לעזרתה את 'המדע'.

בעת הזו אנו בעיצומה של ההתמודדות הזו.

היהדות שנוסדה לפני כ-3300 שנה, מבוססת על תורה 'עתיקה' - מול מהפיכה מדעית שאנו עדים לה במאתיים שנים האחרונות, ששנתה את פני האנושות ללא היכר. מדובר באתגר אינטלקטואלי עצום. איך יהדות שניתנה לעם 'פרימיטיבי' כביכול, בעל רמת ידע כללי המתאימה לזמנים לפני 3300 שנה, יכולה להיות רלוונטית לאנושות מודרנית הנמצאת בעיצומה של מהפיכה מדעית וטכנולוגית שבה הידע האנושי מכפיל את עצמו כל כמה שנים ספורות.    

יש לציין שגורל ההתמודדות הזו הוא קריטי לעתיד עם ישראל ולעתיד האנושות. התפקיד של אותו חלק של עם ישראל המחובר לתורה הוא להכריע כמה שיותר מהר את המערכה של תורה מול כפירה, כדי להבין את חשיבות המערכה הזו, יש מקום כאן במסגרת המאמר הזה לסקור חלק מתולדות עם ישראל. סקירה זו אמורה להמחיש עד כמה חשוב להיחלץ חושים למאבק הכפירה ועד כמה נחוץ לנתק מה שיותר יהודים מהכבלים האוסרים אותם בעת הזו וקושרים אותם לדרכי הבל ולעולם של שקר.

 

ג. פרקים מתולדות עם ישראל

 

לפני אלף תשע מאות ושלושים ושש שנים בעצם הימים האלה, השתולל בירושלים החורבן הנורא, רובע אחר רובע, בית אחר בית התקדם האויב הרומאי לעבר הר הבית כשהוא מותיר אחריו מאכולת אש. עם ישראל נאלץ לצאת לגלות הארוכה שאנו חיים אותה עד עצם היום הזה. הגלות הזו הייתה קשה מנשוא. עם ישראל התפזר לכל קצוות תבל, לכל היבשות ובגלותו לא הייתה לו מנוחה. במקביל ליציאה לגלות התפתחה, והתעצמה הנצרות שמהותה היא שלילת ההצדקה לקיום היהדות.

גלויות היהודים בכל ארצות הנצרות סבלו משנאה תהומית תמידית שמדי פעם לבשה כלי משחית והביאה לשואות קשות. כחמש מאות שנה לאחר התפשטות הנצרות הגיע תור האיסלם להתפשט. דת האיסלם במהותה איננה אנטי יהודית כנצרות אולם גם היא במהותה לא אמורה להאיר פנים ליהדות אלא לכל היותר לסבול אותה בתנאי שיסכימו היהודים לחיות לצד המוסלמים בנחיתות מדינית. במשך רבות בשנים, מהיציאה לגלות ועד לפני כ-300 שנה, נאלץ עם ישראל המפוזר לעבור מבחנים קשים ביותר של שנאה. את המבחנים הללו עבר בהצלחה רבה, תוך שהוא רושם פרקים מפוארים בתולדותיו, בעשייה רוחנית אינטלקטואלית שאין כמוה בעומק, בחכמה ובמסירות נפש.

במשך שנות הגלות נכתבה המשנה,ספרי מדרשי התנאים, התלמודים (ירושלמי, בבלי) ספרי הראשונים בפרשנות התלמודית ובהלכה וכן יצירות הקשורות לפנימיות התורה.

 ארון הספרים היהודי הוא עדות מפוארת ומדהימה לעוצמת היצירה היהודית בעצם ימי הגלות בתוך ים השנאה, שבתוכו היו צריכות לחיות קהילות ישראל כחלק מעונש הגלות.

הגלות היא עונש על כך שעם ישראל בגד בברית שלו עם בורא עולם. בגידה בברית מחיבת את עונש הגלות כפי שנמסר בנבואה ועוד נדבר על כך בהמשך.

אבל העונש הזה היה קצוב בזמן. ולאחר כלות הקיצין השונים, מגיע תור הגאולה. עפ"י הנבואה שנתנה לעם ישראל הגאולה היא בלתי נמנעת, אבל תלויה בתשובה.

הגאולה הכללית של עם ישראל ושל העולם כולו איתו, לא יכולה לבוא כמתנה משמים, אלא תלויה בעשייה.

והנה לפני כ-300 שנה התחילו לנשב בארצות הנצרות רוחות חדשות. ימי הביניים תמו והגיעה כביכול עת חדשה.

זו התאפיינה בשינויים חברתיים, בתנועות מדיניות, בשינוי כללי של האווירה באירופה ובמקביל התחילה המהפכה המדעית. בזה אחר זה התגלו חוקי טבע יסודיים. התגליות התגברו ותכפו ובעקבותיהן פיתח המין האנושי יכולות טכנולוגיות : הנעה (מכונות קיטור, שרפה פנימית) תחבורה מנועית בים וביבשה, חשמל, תקשורת, יצור המוני ממוכן של רב אם לא כל צרכי המין האנושי, תעופה, רפואה, ופריצה מעבר לגבולות כדור הארץ אל החלל ועוד ועוד. חלקים רבים מגלות ישראל באירופה לא עמדו באתגר של מהפיכות הזמן החדש. הפתיחות החדשה של חברות אנושיות בארצות אירופה כלפי היהודים הזרים והשינוי באורח החיים עקב המהפכות החברתית והמדעית ? טכנולוגית, הביאו לבלבול דעות ורגשות ובעקבותיהם עזיבה המונית מתגברת של דת ישראל. במבחן השנאה עמדה גלות ישראל אשר באירופה בהצלחה רבה, אולם במבחן "אהבת" האומות נכשלה כשלון חרוץ.

חלק לא מבוטל מהיהודים המתבוללים פרשו מכלל ישראל ואף הקימו תנועות אנטי דתיות מובהקות כמו הקומוניזם.

חלק קטן מהמתבוללים באירופה מאן להיפרד מזהותו היהודית וחפש דרכים לשמור אותה ללא התחייבויות דתיות.

כך נוסדה בעצם התנועה הציונית שראשיתה על ידי יהודי מתבולל, שהתעורר במשפט דרייפוס (נגד יהודי מתבולל אחר).

על תולדות עם ישראל במאה השנים האחרונות אפשר לכתוב ספרים רבים ולכן קצרה היריעה מלכתוב על כך במאמר זה.

התנועה הציונית הקימה מדינה חילונית היא מדינת ישראל וכאן ישנן נקודות רבות להתבוננות.

הנה ההשקפה הציונית גרסה שהוצאת היהודים מאירופה והקמת מדינה ככל המדינות תחסל את שורש האנטישמיות (שנאת הזר, החלש והשונה עפ"י השקפה זו) ותאפשר חיים עם בטחון.

הציונות והקמת מדינת ישראל לא רק שלא חסלו את האנטישמיות האירופאית?הנוצרית אלא הקימו במו ידיהם חומת שנאה לא פחות מסוכנת: שנאת היהודים המוסלמית.

בימים אלה, מאינדונזיה שבמזרח ועד מאוריטניה שבמערב, שם ישראל נישא ברמה... כאויב הראשי של האיסלם. מאז הקמתה, מדינת ישראל היא מקום של מלחמה ומאבקים בלתי פוסקים על חיי יהודים. כל תיעוד אמין של מאה השנים האחרונות, מציג עובדה עצובה ביותר : לא היה לנו כאן יום אחד של מנוחה. מאז 'שיבת ציון' החדשה אנו בסיטואציה של מרדף מתמיד. נראה כאילו לקחנו לעצמנו בכוח את הברכה של עשו "על חרבך תחיה". מאחר וברכה היא ברכה, יש למדינת ישראל סיעתא דשמיא רבה ב"על חרבך תחיה ": צבא חזק מהמאומנים והמצוידים בעולם, יכולת פיתוח כלי נשק אכזריים וגם ניסים גלויים במלחמות השונות.

אבל הצבא הזה קשור עם יד לפחות מאחורי גבו. עדין אנחנו ככבשה בין שבעים זאבים (ותעיד על כך היטב מלחמת לבנון השניה בתקופת "בין המצרים" תשס"ו).

עם ישראל בארצו התעייף מחיים על החרב והוא רוצה שלום עכשיו. בראש מחנה השלום עומדים אנשים שדת ישראל זרה להם והם מוכנים להלחם בה לא פחות ממה שהם מוכנים להלחם בעבור חלומות השלום שלהם.

אבל מה לעשות שחוזה "שלום עכשיו" לעם ישראל יש רק אחד, והוא קשור דווקא לברכה ליעקב ולא לעשיו.

כדי להביא "שלום עכשיו" צריך להביא יהדות מיד.

לעם ישראל יש אכן חוזה מוכן של "שלום עכשיו". הוא כתוב בעברית מדוברת וקלה לקריאה בפרשת בחוקותי (ויקרא פרק כ"ו) ובפרשות האחרונות של ספר דברים (מפרק כ"ח, פרשת "תבוא" ואילך)

חלק גדול מתושבי מדינת ישראל דהיום, כמו חלק לא מבוטל מעם ישראל בתפוצות, משקף ארבעה דורות של ניתוק מוחלט מהיהדות. מערכת החינוך של מדינת ישראל, מערכות השלטון, המשפט והתקשורת משדרות ניכור תהומי ובורות בכל הקשור ליהדות. ארבעה דורות של ניתוק משמעותן גם אבדן כל רגש אל היהדות, אל השורשים, אל הזהות האמתית. לכן כל כך חשובה האפשרות להתחבר ליהדות (ובעצם לאמת היחידה בעולם) דרך השכל. המאמר הזה נוגע בשני ענינים בסיסיים הקשורים לחיבור ליהדות דרך השכל: יהדות מול מדע מודרני ותורה משמים?!

מדובר כמובן בנושאים עצומים ורחבים. המאמר הזה ידון בהם בקיצור רב.

 

ד. יהדות מול מדע מודרני

 

המדע האמיתי הוא מה שקרוי מדעים מדויקים. העשייה והלימוד המדעיים אפשריים אך ורק מכיוון שהעולם מונהג ע"י חוקים עקביים ותקפים בכל מקום, המתנהלים עפ"י מתמטיקה שמוח האדם יודע להמציא.

כל חוקי הטבע הם שרירותיים לחלוטין. לא ניתן בשום פנים ואופן להסביר מדוע בין גופים בעלי מאסה יש משיכה ע"י כוח הכבד ומדוע בין גופים טעונים חשמלית פועלים כוחות וכו'.

אין למדע שום מנדט לענות על שאלות מסוג למה? לעומת זאת המדע מתאר היטב את ה-איך? כתוב במקורותינו "תולה ארץ על בלימה " הכרות עם גרמי השמים, חלקי החומר: המולקולות, האטומים והחלקיקים הבונים את האטומים, מראה שכל הקיום הממשי של היקום תלוי באיזון עדין ביותר של כוחות. למשל את הגרעינים של האטומים מחזיק כוח רב עוצמה המתגבר על הדחייה החשמלית בין הפרוטונים ? החלקיקים הטעונים חשמלית (חיובית) שהם מאבני הבניין היסודיות של החומר. אבל לכוח הזה טווח פעולה קצר ביותר כדי לשמור על גרעיני האטומים פרודים (אחרת כל החומר בעולם היה עלול להצטבר לגוש מאסה אחד).

לעומתו, הכוח החשמלי חלש בהרבה אך פועל לטווחים ארוכים יותר וכך מאפשר לשמור על מבנה האטום ? גרעין בעל מטען חשמלי חיובי ומסביבו אלקטרונים בעלי מטען חשמלי שלילי.

האלקטרונים יכלו לכאורה לקרוס אל הגרעין עקב הכוח החשמלי אולם הם נעים במסלוליהן מסביב לגרעינים ותנועתם יוצרת שיווי משקל המאפשר קשירה בין אטומים למולקולות ויצירה של החומרים השונים בטבע.

קיים כוח כבד עולמי שהוא חלש בהרבה מהכוחות האחרים אך עדין משמעותי כשמדובר במאסות העצומות של גרמי השמים. כוח הכובד העולמי מזמין לכאורה קריסה רבתי של כל החומר בטבע.

אולם כל גרמי השמים נעים במסלולים המצרים כוח צנטריפוגלי כנגד כוח הכובד, וכך נשמר שיווי משקל עדין ביותר המונע את קריסת גרמי השמים זה לתוך זה. את חוקי הטבע מאפיינים מספרים יחודיים הנראים "קבועים". בין הקבועים השונים קיים יחס חשבוני מדויק. ניתן להראות ששינויים קטנים בערכם של אותם קבועים המאפיינים את חוקי הטבע, משמעותם קריסה רבתי של כל המציאות והריסתה. עם כל גדלו העצום של היקום, היופי וההוד של גרמי השמים השונים לצורותיהם ואורותיהם, התופעה המופלאה ביותר שאנו נתקלים בה מבחינה מדעית היא ללא ספק הכימיה של החיים.

כל עלה של דשא, מהווה מעבדה כימית יעילה מאין כמוה, שבה מיוצרים באופן סימוליטני חומרים מסובכים בצורה מדויקת להפליא. עלי הצמחים מסוגלים לקלוט אור כמקור אנרגיה, להפוך אנרגית אור לאנרגיה כימית, לקלוט חומרים פשוטים כמו מים, חמצן, חנקן, דו תחמוצת הפחמן וכמה יסודות כמו גפרית, זרחן, מתכות שונות ועוד, ולהפוך אותם למולקולות מורכבות ביותר וכל זה בניצולת מקסימאלית מחומרי המוצא, בכמויות המדודות הנדרשות.

המהלך שבו נבנים חומרים מסובכים כמו סוכרים, חלבונים ושומנים ממולקולות פשוטות כמים חמצן, חנקן, דו תחמוצת הפחמן, הוא בניגוד קטבי לכיוון הספונטני של תגובות כימיות עפ"י חוקי הטבע היסודיים.

הכיוון הספונטני מחייב דווקא פרוק מהיר של תרכובות מסובכות למולקולות כמו מים, דו תחמוצת הפחמן, חנקן וכ"ו.

כל תהליכי הבניה הטבעיים נובעים מהעובדה שאנו נשטפים באור השמש, ושיש מערכות שיודעות לקלוט את אור השמש ולרתום אותו באופן מידי לסינתזות הכימיות המסובכות. מילת המפתח כאן היא בו זמניות. כל תופעת החיים מבוססת של הימצאות תגובות רבות בו זמניות מתואמות, הכוללות קליטת אנרגיה, או המרתה לאנרגיה כימית ורתימתה ליצור חומרי הטבע השונים. ניתן לקבוע בפסקנות שגם המעבדות המשוכללות ביותר לכימיה לא תוכלנה להתחרות בביצועיהם הכימיים של עלה עשב בודד, מבחינת יעילות, נצילות והדירות.

אחד המאמצים העיקריים של הכימיה המודרנית כיום היא לנסות ככל האפשר לחקות חלק מהתגובות הטבעיות הקשורות לכימיה של החיים. על פלאי הבריאה המתגלים דרך תופעת החיים ניתן לכתוב ללא סוף.

ניתן לציין בפסקנות שתי תופעות:

א) חיים לא יוכלו להיווצר במקרה. איך שום דרך להסביר איך דומם הופך לצומח וחי בתהליכים מקריים. כל מהלכי החיים המתגלים לנו דרך המדע המודרני, החל מהכימיה של החיים דרך הבנת המערכות הביולוגיות השונות מעידים על תכנון מדהים, לפרטי פרטים.

ב) למדע המודרני אין שום כלים לבחון איך נוצרו החיים, מי יצר אותם ולשם מה.

המדע המודרני לעומת זאת הוא הכלי היפה והמשוכלל ביותר להתפעל מהבריאה, מהאיזון העדין בין הכוחות השונים ומהתכנון הגאוני העומד מאחורי תופעת החיים בכללותה ובכל פרטיה השונים.

 

ההיגיון האנושי הפשוט ביותר, באם הוא נקי משוחד מכל סוג שהוא, אמור להסיק שמאחורי תכנון עומדת אינטליגנציה.

התבוננות מעמיקה בבריאה, ללא שוחד אינטלקטואלי ונגיעות, אמורה להביא את המתבונן המתפעל למסקנה, שמאחורי ההרמוניה המופלאה בטבע (קימת עד שהאדם מתערב ומקלקל) והתכנון המדהים של הדומם, הצומח והחי עומד מתכנן סופר אינטליגנטי, כל יכול. בניגוד מוחלט לאפשרות דלעיל, המהפכה המדעית זימנה לנו טרגדיה. המדע המודרני, במקום שיהווה מקור להתפעלות והשראה מכוח עליון מתכנן ובורא, הפך להיות כלי בידי כוחות הכפירה.

נוסדה 'תיאוריה' הנקראת תאורית האבולוציה, המראה כביכול שכל עולם הצומח והחי התפתח במקרה, באופן אקראי ע"י אוסף אירועים מקריים. עפ"י ה'תיאוריה' הזו, אם נותנים לחומר דומם המכיל את כל היסודות השונים מספיק זמן, טמפרטורות מתאימות וקרינה (כגון: קרני השמש) הרי חיים פרימיטיביים כל שהם יתפתחו מאליהם

במקרה, ילכו וישתכללו. מה מנגנון השכלול עפ"י 'תיאוריה' זו: לחומר החי (ו/או הצומח) יש צופן הגנטי (על פיו נבנה ומתקיים היצור החי), שיכול להשתנות באופן אקראי. שינוי בצופן הגנטי משמעותו שינויים במבנה החומר החי.

הסביבה ממיינת את השינויים הללו כביכול. מה שמסתדר יותר טוב עם הסביבה מתקיים בעוד מה שמתאים פחות טוב לסביבה מתנוון. כלומר - תאי היחידה של בעלי החיים או הצמחים זורקים את עצמם   (מבחינת שינוי מבנה עקב שינויים אקראיים בצופן הגנטי) לאין ספור כיוונים והסביבה ממיינת מבנים נבחרים וכך משתכלל לו הצומח והחי במשך מיליוני שנים ונוצרים במקרה עיניים, אוזניים, אברי תנועה, עצבים, שכל, תודעה...

מדובר הרי בטענות אבסורדיות. האפשרות שאיבר משוכלל כמו עין, יוצר עקב אוסף סידרתי של תאונות גנטיות מסתבר הרבה פחות מהאפשרות שסופת טורנדו תייצר ממגרשגרוטאות מכונית מתוקנת מוכנה לנסיעה. אבל או אף על פי כן, הנחות האבולוציה דלעיל עדין נועלות את רוב המדענים העוסקים במדעי החיים.

 

כוהני האבולוציה מביטים לטובת ה'תיאוריות' שלהם מימצאים מאדמת כדור הארץ המראים לכאורה התפתחות מודרגת מיצורים פרימיטיביים שנכחדו ליצורים מפותחים הקיימים היום.

עיון מדויק ומקיף בממצאי האדמה: שרידי חיים, מאובנים, עצמות ושלדים וכו', ודאי מלמד שלעולמינו הייתה היסטוריה מרתקת. אולם אין בממצאים הללו למיניהם שום הוכחה שבעלי חיים התפתחו אלה מאלה במקרה עקב סדרות של תאונות גנטיות מקריות.

לימוד תולדות העולם במאות השנים האחרונות והתבוננות בהתנהלות החברתית והנפשית של עמים בעולם המודרני, מביאים למסקנה ברורה שלתורת האבולוציה תפקיד חשוב בדחיקת תפקיד הדת בעולם.

הדתות כמושג, מייצגות כבלים, אילוצים, איסורים, כוחות עליונים שצריך לתת להם כביכול דין וחשבון.

כמו כן, הדתות רובן ככולן נוסדו בעולם העתיק הפרימיטיבי, כשהידע הכללי של המין האנושי היה מצומצם מאד. לכן יש אנשים וחברות בעולם המודרני סיבות טובות כביכול להפטר מדתות מפריעות ומטרידות, שאבד עליהן הכלח.

מאחר וכוחן של הדתות הגדולות (נצרות, איסלם, יהדות) נובע מטענתן שהן מייצגות את הבורא הכל יכול, 'תיאוריה' מדעית המוכיחה כביכול שהעולם יכול להסתדר לבד ולהתפתח לבד בלי בורא, משמיטה את הקרקע מתחת לרגלי הדת כמושג. את הדיון הזה כמובן ניתן לפתח ולהרחיב וקצרה כאן היריעה.                                                   

ניתן לסכם ולומר שלכל תיאוריות הכפירה אין בסיס מדעי אמיתי הן פופולריות עקב ה'סחורה' שהן מספקות: ניעור האדם המודרני מהדתות ומכבליהן. מאחורי הנהיה המדעית אחרי תיאורית האבולוציה עומד שוחד אינטלקטואלי ותו לא. אדרבא, המדע המודרני בעיניים בלתי משוחדות, הוא כלי התפעלות משוכלל מאין כמוהו של המין האנושי. הבנת נפלאות הכימיה של החיים ותפיסת ההרמוניה בטבע בין החי הצומח והדומם, אמורות, בהעדר שוחד ונגיעות, להביא את האדם באופן טבעי, לחיפוש אחר המקור לכל הכוחות, לכל האיזונים ולכל התכנון המופלא המתגלה לעינינו בטבע.

למדע המודרני אין מנדט להיות יותר מאשר כלי התפעלות.הוא לא אמור להתמודד עם שאלות מהות אלא רק עם שאלות איכות.

הקנית יהדות דרך השכל מחייבת, כשלב ראשון, להציג נכון את המדע המודרני והישגיו ככלי התבוננות והתפעלות, להתמודד עם תיאורית הכפירה ולהציגן ככלי ריק (מה שהן באמת!). אין בינן לבין מדע אמיתי ולא כלום.

יחד עם זאת היכרות ולו גם מעמיקה עם האמיתות המדעיות השונות,ללא נגיעות, עדין לא מספיקה כדי להביא את המתפעל להכרה ואמונה בבורא עולם. היא משאירה את המתפעל על הגדר (למעט יחידי סגולה) ללא שום הכרע. החיבור האמיתי לבורא עולם יכול להגיע רק דרך הכרות עם היהדות ואל היהדות ניתן להתחבר גם דרך השכל (ומהשכל ללב).

 

ה. על החיבור השכלי ליהדות

 

ביסוד היהדות עומדת טענה בסיסית: בורא עולם הכול יכול בכבודו ובעצמו התגלה והתחבר בצורה שאיננה יכולה להיות מוטלת בספק לעם ישראל, ממש משחר היוולדו, במסגרת סדרה של אירועים כבירים: מכות מצרים, יציאת מצרים, קריעת ים סוף, מעמד הר סיני, מסעות ישראל במדבר סיני על נסיהם וכיבוש ארץ ישראל. בראשית דרכו, הייתה לעם ישראל תופעת הנבואה: חיבור בלתי אמצעי של יחידי סגולה עם הבורא ותקשורת ישירה עימו.

אלף שנות קיומו הראשונות של עם ישראל התאפיינו בקשר נבואי של הבורא לאלפי אנשים שהעבירו מסרים לכלל האומה, רוחניים, מחשבתיים והיסטוריים, כולל הבנת המציאות והקשר בין מעשי האדם והמוצאות אותו כפי שהתבטא הדבר בהיסטוריה של עם ישראל. למשל עם ישראל ידע היטב על מה ולמה יצא לגלות בבל ועל מה חרב בית המקדש הראשון, כמתועד בספרי התנ"ך.

מאז היווסדו, עם ישראל מעביר את מסריו בקשר בלתי אמצעי מדור לדור. היהדות כוללת מצוות חווייתיות רבות המשחזרות מידי שנה את מאורעות היווסדו של עם ישראל (יציאת מצרים, קריעת ים סוף, מתן תורה).

בניגוד לכל עמי העולם העתיק ועמי ימי הביניים, כל עם ישראל מקטן ועד גדול ידעו קרוא וכתוב לאורך כל ההיסטוריה. התרבות הבסיסית של עם ישראל הייתה במשך אלפי שנים לימוד התורה, כשהשפה היסודית, לשון הקדש, לא משתנה.

לא יתכן שבתקופה כל שהיא בתולדות עם ישראל, מישהו המציא את סיפורי ההתגלות השונים כולל אלף שנות נבואה, שתל אותם במוחות של מיליוני יהודים ובעקבות ה"שתילה" הזו הצליח להפיל על עם ישראל את הדת היהודית שהיא תובענית מאין כמוה ואמורה להשפיע על התנהגות היהודי עשרים וארבע שעות ביממה, כל ימי השנה. ניתן בהחלט להראות שלאורך כל ההיסטוריה עוברים 'קווי מתח גבוה' לאורך הדורות מתחנת הכוח של מעמד הר סיני ומתן תורה, עד ימינו אלה.

קווי התמסורת הללו בנויים על עשרות אלפי עמודי מתח גבוה, שהם גדולי ישראל לאורך הדורות. תורת ישראל הועברה ברצף היסטורי מדור לדור ע"י עשרות ואולי מאות אלפי ענקים אינטלקטואלים, שהיו גם ענקים במוסר, באתיקה ובדוגמא אישית. גם בינינו חיים גדולי תורה שהוסמכו למעשה ע"י גדולי התורה של הדור הקודם, ואלה הוסמכו ע"י רבותיהם וכך ניתן בקלות לשרטט את שרשראות העברת התורה לאורך אלפי שנים מאז היוולדו של עם ישראל ביציאת מצרים.

ולכן היכרות מעמיקה עם תולדות עם ישראל ובייחוד עם חכמי התורה לדורותיהם ופועלם, מביאה למסקנה חד משמעית שהיהדות מבוססת על מסר אמיתי של התגלות וקשר בלתי אמצעי בין בורא עולם לבין עם ישראל ככלל.

לעומת זאת, כל הדתות בעולם הן תוצאת פועליהם ורעיונותיהם של אנשים בודדים שהנסיבות ההיסטוריות אפשרו להם להשפיע על חלקים אלו או אחרים של המין האנושי.

בשתי הדתות הגדולות הנצרות והאיסלם תפיסת העולם הבסיסית, שקים קשר הכרחי בין בורא עולם ובין המין האנושי, בנויה לחלוטין על החוויות הבלתי אמצעיות של עם ישראל בכל הקשור לנבואה והתגלות.

הנושא האחרון הנידון במאמר זה קשור לתורה עצמה. המושג תורת ישראל כולל בתוכו אורח חיים מפורט ומדוקדק, תולדות עם ישראל, השקפת עולם רחבה, הבנת המציאות הפיסית והרוחנית שבה חי האדם ואינפורמציה בלעדית לגבי בריאת העולם והדרך שבה מונהגת הבריאה ע"י הבורא מאז היווסדה. מדובר בים של אינפורמציה, שחלקו בלבד הועלה על הכתב באלפי ספרים.

הבנה מלאה של התורה ותפיסה שכלית נכונה ומפורטת שלה מהווה מפעל חיים ודורשת הקדשת מלא של שנות אדם, משחר ילדותו ועד זקנותו ברציפות, ללמידה.

הכרות עם התורה מראה בעליל שמדובר בידע על אנושי ולא משאירה ספיקות בקשר למקורה האלוקי.

מאמר זה מתרכז באספקט אחד הקשור לעדות הפנימית שיש בתורה על המקור ממנו באה.

ליבת התורה, שהיא גם התקציר הכתוב הראשון שלה, הם חומשי התורה ? חמשת הספרים הראשונים של התנ"ך שנכתבו ע"י משה רבנו ונחתמו עם פטירתו,לפני 3278 שנים וחמישה חודשים (ז' אדר). לאחר חתימת הספרים האלה, לא ניתן היה להוסיף להם ולו גם אות אחת.

הספרים האלו משוכפלים מאז ועד היום ע"י כתיבה מקצועית על קלף העשוי מעור בהמה, בידי בעלי מקצוע שהוכשרו לכך במיוחד, סופרי סת"מ, הנעשית בהעתקה, ספר מספר.

בספרים הללו כתובות מספר נבואות בעברית פשוטה, קלה להבנה, שלא דורשת שום פרשנות למשל פרק כ"ו מספר ויקרא (פרשת בחוקותי) וכן פרקים כ"ח?ל"ב מספר דברים (פרשת תבוא, ניצבים, וילך, האזינו).

לאור האמור לעיל, לא ניתן היה 'לשתול' נבואות אלו בתורה לאחר חתימתה.

נבואות אלה מתארות את תולדות עם ישראל, מגיד מראשית אחרית, כמשפטי תנאי הן מסבירות בפשטות שאם עם ישראל יפר את בריתו עם בורא עולם ויכשל בשמירת מצוות התורה, ארץ ישראל תבעט בו החוצה. בגידה בתורה תביא לחורבן ולגלות. בגלות, עם ישראל יתפזר לכל הרוחות ולא יהיה לו בגלות מנוח, הוא יעבור שואות קשות. בזמן שעם ישראל בגלות, ארץ ישראל גולה איתו. שום עם כובש לא יצליח להיאחז בה ולהבנות ממנה, כשעם ישראל לא נמצא בה. היציאה לגלות תהיה כרוכה בסבל, רעב כבד, מלחמות וחורבן נוראיים. למרות כל אלה, נצח ישראל לא ישקר ועם ישראל ישרוד את הגלות שלו ואת שנאת העמים אליו, התורה לא תמוש ממנו ותמיד תהיה לו האופציה לחזור לברית עם הקדוש ברוך הוא ( מה שקוראים חזרה בתשובה) ולחדש ימיו כקדם, כעם חופשי ומאושר בארץ ישראל. כל נבואות התורה הללו התגשמו אחת לאחת ולפרטי פרטים, לאחר שעם ישראל 'השכיל' לבחור בתסריטים הגרועים ביותר.

 

השוואה פשוטה בין מה שנאמר בתורה בפרקים הנ"ל ובין תולדות עם ישראל מראה בעליל שמקורה של התורה איננו אנושי אלא הוא ממי ששולט בטבע ובהיסטוריה.

למעשה כל נבואות הזעם הכתובות בחמשת חומשי התורה ובספרי הנביאים בתנ"ך, התגשמו אחת לאחת ולפרטי פרטים ולא רק נבואות על עם ישראל, אלא גם נבואות על עמים אחרים שגורלם נקשר בגורל עם ישראל (אשור, בבל, מצרים, אדום, עמון , מואב). אף אחת מנבואות הנחמה מרחיקות הראות, הכתובות בספרי התנ"ך, לא התגשמה עדין, וכולן צריכות להתגשם במלואן. הנבואות הללו פשוט מחכות לנו שנשוב, שנתחבר לתורה ודרכה לבורא עולם ובכך נוכל להביא גאולה ושלום לעולם כולו. 

 

ברסלב, רבי נחמן מברסלב, ברכות, שיעור תורה, ניצחת ואנצח הוצאה לאור - הוצאת ספרים, רבי שמעון בר יואי, לג בעומר, רבי נחמן מברסלב, מוסדות תיקון המידות - אתר ברסלב מידות - באתר: אתר על לג בעומר, מידע רב על רבי שמעון בר יוחאי ו ספר הזוהר - כל המידע הנדרש!, מידע על חגי ישראל, שיעורי תורה לצפיה בכל הנושאים ממש בכל התורה, מענין ברכות הצדיקים ובכלל ברכות, חגי ישראל - חגים ... ועוד...

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב