רבי נחמן מברסלב - התבודדות
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

רבי נחמן מברסלב - התבודדות 

מאת    [ 11/05/2011 ]
מילים במאמר: 1474   [ נצפה 3077 פעמים ]

 
 

התבודדות

 

 

לשם מה האדם צריך לייחד לעצמו שעה ביום בו הוא מדבר עם בוראו ויוצרו? מה ניסה ה רבי נחמן מברסלב להסביר לנו ע"י הרגל זה - בואו נקרא ונלמד...התבודדות.

...ריבונו של עולם משתוקק אני לזעוק אליך בכל כוחי בכל מאודי! 
ברצוני לספר לך, בכנות באמת את כל העובר עלי. עזרני לשבור כל 
מחסום המפריד ביני ובינך, שמע קולי...

החיים הופכים כל אדם ללוחם, בכדי לשרוד בכדי להצליח עליו לדעת את חוקי המשחק, להשתמש נכון בכלים שניתנו לו, ולעמוד במבחן המציאות. את חכמת חייו צובר האדם בדרך כלל מניסיונו האישי ואת הלימוד על בשרו.
השכל, הכח, הכסף, המעמד, האשה, הם חלק מהמשענות והאמצעים שעליהם הוא נשען ואיתם הוא נלחם. אך לא פעם הם בוגדים בו ומשאירים אותו חסר אונים, לבדו בקרב. ואילו את הנשק החזק ביותר הוא מזניח, לא יודע על קיומו, ולפעמים מפעיל אותו כנגד עצמו! 
"חיים ומוות ביד הלשון" צועקים חכמינו הצדיקים. אם רק היה האדם יודע את כוח ההשפעה של כל מילה ומילה, לטוב או לרע, היה חושב פעמיים לפני שהיה פותח פיו. אם רק היה מאמין שיש מי ששומע אותו...
לא לשווא נבדל האדם מהחי ונקרא - מדבר. בעולם שנראה כה חסר סדר, מיקרי ומסובך קשה מאוד להבחין בהשגחתו המופלאה של הבורא, קשה מאוד להאמין שהכל מכוון. בכדי להצליח בחיים בכדי לשרוד, צריך לדעת שיש מי שמכוון את הכל, צריך להתחבר אליו.
כיצד עושים זאת? - פשוט, בדיבור!
"כמו שמדברים עם חבר טוב" - לימדנו רבנו.
טרדות העולם הרבים הרודפים כל אחד, אינם מניחים לאדם זמן וישוב הדעת לחשוב על בוראו. ועל זה נותן רבי נחמן מברסלב פיתרון -התבודדות!
על האדם לקחת פסק זמן ממרוצת החיים, בכל יום, ולנצל אותו להתקשרות עם הבורא. לפרוש בפני השם את כל העובר עליו, לבקש על העתיד, לשתוק, לבכות, ללחוש - הכל לבד לבד, ביני לבינו. 
אין מי שמכיר אותי טוב יותר, אין מי שאוהב אותי יותר! כך נרקם הקשר, כך נבנה בנפשנו הכלי להכיל את אורו. כך יורד השם יתברך משמי השמיים העליונים ומתחיל להיות שותף פעיל יום יומי בכל דבר בחיינו, קטן כגדול, ועם הזמן שולח לנו הבורא איתותים שהוא שומע, שהדבר חשוב לו. כמו הורים שאוהבים לשמוע את בנם הקטן קורא - אבא! אמא!
כך אין קץ להתפארות ולשמחה של הבורא יתברך כאשר בנו היקר, שאבד בתוך כל בלבולי העולם הזה צועק - אבא תעזור לי!
ורק בשביל זה ברא הבורא יתברך את כל ההסתרים, כדי שהאדם יתחזק באמונה יפנה אליו ויעיד שמלוא כל הארץ כבודו. גדולת הבורא שונה באופן מהותי מגדולת בשר ודם, היא אינה מגמדת בעיניו את הפרטים הקטנים. עולמו כל יציר כפיו וכל עניינו, עד לפרטים הקטנים ביותר חשובים ויקרים בעיניו, מגלקסיות אדירות עד לגרגר חול - לכל משמעות, חשיבות ומשקל.

גדול מכולם הוא האדם שמכיר בבוראו, נושא אליו תפילה ומבקש את קרבתו.

אמר רבינו הקדוש: "התבודדות היא מעלה גדולה ועליונה מן הכל" - דהיינו, לקבוע לו האדם להתבודד לבדו באיזה חדר או בשדה ולפרש שיחתו בינו לבין קונו (בוראו).
תפילה זו תהיה בלשון שמדברים בו (והכוונה לשפת היום יום שלנו) כי אז קרוב יותר לשבר ליבו כי הלב נמשך ללשון שהוא מורגל בו, ובלשון שרגיל בו יכול לפרש כל שיחתו, ואת כל אשר עם לבבו ישיח ויספר לפניו יתברך, הן חרטה ותשובה על העבר והן בקשת תחנונים לעתיד.
ויזהר מאוד להרגיל עצמו להתמיד בזה בכל יום (שעה אחת לפחות) ויספר לבורא עולם את כל מה שעובר עליו כמו שמספר לחבר טוב. והמשכיל והמבין יבין מעצמו גודל מעלת הנהגה זו, העולה למעלה למעלה והיא דבר השווה לכל נפש מקטן ועד גדול כי כולם יכולים לנהוג הנהגה זו ועל ידי זה יבואו למעלה גדולה. אשרי שיאחז בזה.

לפני ההתבודדות יש לומר תפילה, מכיוון שתפילה ושיחה שנעשית על ידי התקשרות לצדיקים (וכן רצוי לפני כל פעולה) מקובלת ורצויה יותר לפני אבינו שבשמים, כי אנו מבקשים רחמים בזכותם - בזכות הצדיקים שלא חטאו ולא הרעו את מעשיהם.

ולמה דומה הדבר?

למלך גדול רם מעלה שלהגיע אליו, היה קשה מאוד. היו צריכים לעבור אצל הרבה שומרים ומשגיחים. אבל למלך היה שר שהמלך אהבו מאוד וחיבבו ביותר והרשה לו המלך להיכנס אליו מתי שיחפוץ, ככל שירצה. וכאשר היו צריכים בני העיר דבר מה מהמלך היו פונים לאותו שר אהוב והוא, שהיה גם אוהב את העם, היה מביא לפני המלך את בקשותיהם ומבקש ומתחנן בעבורם.

כך הוא הצדיק, רבינו הקדוש והיקר, אשר מביא בשבילנו את תפילותינו לפני השם יתברך ופועל למעננו ישועות וטובות רבות, אף על פי שאין אנו ראויים ולא מגיע לנו. לכן על האדם לעשות מעט השתדלות ובעזרת השם יתברך יזכה לישועות.

 

נוסח התפילה להתקשרות

הריני מקשר/ת את עצמי בהתבודדות זאת ובוידוי על העוונות, לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר קדושים אשר בארץ המה, ובפרט להצדיק האמיתי והקדוש, צדיק יסוד עולם נחל נובע מקור חכמה, רבי נחמן מברסלב זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל אמן.

 

 

 


את ההתבודדות יש לחלק לשלושה חלקים

א. להודות להשם יתברך במשך כמה דקות.
ב. להתוודות על החטאים, לבקש מהשם יתברך סליחה, להתחרט על העבר, לקבל על עצמך לא לחזור ולחטוא שוב, ולהתחנן לפני השם יתברך שיעזור לך לעמוד בקבלה שקיבלת.
ג. לבקש מהשם יתברך עזרה בכל הישועות אותן את/אתה צריך/צריכה בגשמיות וברוחניות.

ובקיום שלוש העצות הנפלאות הללו, הצדיק יהיה לכם למליץ טוב, סנגור ומגן, ויהיה ערב עליכם, ויעשה תשובה בשבילכם, ויתפלל בעדכם שתזכו לחזור בתשובה שלמה ולהיוושע בכל הישועות, ושיבוא משיח צדקנו במהרה בימינו ונזכה לגאולה השלמה, אמן.

אמר רבינו הקדוש בספרו ליקוטי מוהר"ן (ח"א תורה קנו) על הפסוק:
"לב טהור ברא לי אלוהים וכו'" (תהילים נא):

כי כל מה שמדברים בינו לבין קונו הוא בחינת רוח הקודש. ודוד המלך עליו השלום, שהיה מעלתו גדולה מאוד, יסד מזה ספר תהילים. וכן כל אחד לפי בחינתו הוא בחינת רוח הקודש, כמו שכתוב (תהילים כז): לך אמר ליבי. שכל הדברים שהלב אומר, הם דברי השם יתברך ממש, והוא בחינת רוח הקודש. וצריך לחדש תמיד, ולבקש בכל פעם בתחנונים ודברי ריצויים חדשים. 
ולזכות לזה, צריך , וטהרת הלב הוא על ידי שמתלהב ובוער ליבו אל השם יתברך, על ידי זה נטהר הלב. בחינת כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש. וכשיש לו טהרת הלב, אזי לדבר בכל פעם דיבורים חדשים שהם בחינת רוח הקודש, וזהו לב טהור ברא לי אלוהים.

התבודדות - מתוך הספר "ליקוטי עצות"

v     מי שרוצה לטעום טעם אור הגנוז, היינו סודות התורה שיתגלו לעתיד, ירבה בהתבודדות בינו לבין קונו וידין וישפוט את עצמו בכל עת על כל עסקיו ומעשיו אם כך ראוי והגון לו לעשות...ויכלכל דבריו במשפט ועל הכל יבוא במשפט עם עצמו. והוא בעצמו ידין וישפוט את עצמו על כל עסקיו ומעשיו...וינצל מיראות הנפולות...ולא יפחד משום שר ואדון וחיה רעה...רק מהשם יתברך לבד יירא ויפחד.
v     בכל אחד מישראל יש נקודה טובה יקרה מאוד שרצונה חזק תמיד רק לעשות רצון קונה אך התאוות שוברין ליבו ועל ידי זה ליבו רחוק מהנקודה. על כן צריך כל אחד לדבר בינו לבין קונו כדי שיאיר הנקודה שבו ללבו ועל ידי זה יתבטל עורלת ליבו דהיינו אהבות רעות שהם חרפת לב שהם שוברין את ליבו של האדם.
v     וצריך כל אחד לראות שיהיה נכלל בשורשו. ולהיכלל בשורשו צריך שיהיה לו ביטול. ואי אפשר לבוא לידי ביטול כי אם על ידי התבודדות...כי על ידי התבודדות יכול לבטל הכל ולהתדבק בשם יתברך ולהיכלל בשורשו.
v     על ידי השיחה בינו לבין קונו מוציאין בפה הכיסופין והרצונות טובים שלו מה שהוא נכסף ומשתוקק ומתגעגע לצאת מהרע שלו ולזכות לטוב אמיתי ומתפלל ומתחנן לפני השם יתברך על זה...וממשיך טובה וברכה בכל העולמות, ומעורר לתשובה כמה נפשות על ידי הדיבור שמדבר בינו לבין קונו...ועל ידי זה יכולין להחזיר כל העולם למוטב.
v     כשמדבר לפני הקדוש ברוך הוא ומפרש שיחתו בטענות ובקשות ורוצה לנצח את הקדוש ברוך כביכול שיעשה בקשתו, יש להקדוש ברוך הוא תענוג ושמחה מזה שמנצחין אותו. על כן הוא יתברך בעצמו שולח לו דיבורים בפיו שיוכל לנצח אותו.
v     טוב מאוד להתפלל ולפרש שיחתו לפני השם יתברך בשדה בין עשבים ואילנות, כי כשאדם מתפלל ומפרש שיחתו בשדה, אזי כל העשבים וכל שיח השדה כולם באים בתוך תפילתו ומסייעין לו ונותנין לו כוח בתפילתו ושיחתו.
v     טוב מאוד מי שיכול לשפוך שיחו לפני השם יתברך ברחמים ובתחנונים כבן המתחטא לפני אביו. ומה טוב כשיכול לעורר ליבו בשיחתו עד שיבכה ויוריד דמעות כבן הבוכה לפני אביו.
v     לב נשבר יקר מאוד! ודע שלב נשבר ועצבות אינם ענין אחד כלל. כי עצבות היא כמו שהוא בכעס וברוגז, אבל לב נשבר הוא כבן המתחטא לפני אביו כתינוק שבוכה וקובל לפני אביו על שנתרחק ממנו, וזה יקר וחביב לפני השם יתברך... על כל צריך ליחד איזה שעות ביום לפרש שיחתו בלב נשבר, ואז לבד יהיה לו לב נשבר, ושאר כל היום יהיה בשמחה..ועיין בסימן שמחה ריבוי האזהרות והעצות להיות בשמחה תמיד.

אשרי אדם שיאחז במעלה קדושה ועליונה זו ובהנהגה זו - ההתבודדות!  

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב