תורה - תלמוד תורה - הזיכוך מלימוד תורה
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

תורה - תלמוד תורה - הזיכוך מלימוד תורה 

מאת    [ 11/05/2011 ]
מילים במאמר: 1959   [ נצפה 1192 פעמים ]

 
 

 

אין כוח המזכך ומעדן את האדם כמו כוח לימוד התורה‎

  ראינו ב שיעורי תורה הקודמים, שאין מצווה שמקרבת ומקשרת את האדם לקב"ה כמו לימוד תורה! אין דבר בעולם שמבריק, מצחצח ומלטש את הנשמה של האדם כמו לימוד התורה הקדושה! ‎ משה רבינו עלה לשמים, ולאחר שירד "קרן עור פני משה": לא היו יכולים להסתכל בפנים שלו מרוב האור, עד שמשה רבינו היה צריך לשים מסווה (מסיכה) על הפנים. מאיפה קיבל משה רבינו את האור הזה? משה רבינו היה בשמים ארבעים יום וארבעים לילה. הוא לא שיחק שם שש-בש, לא שיחק שם דומינו, ולא הכניס שם גולים, אלא למד תורה עם הקב"ה ארבעים יום וארבעים לילה, את כל פרד"ס התורה, את כל סודות התורה. כתוצאה מכך כל הנשמה מצטחצחת ומאירה, הפנים מאירות, שהרי הנשמה נמצאת במוח וכתוב ש"חכמת אדם תאיר פניו", ולא מדברים שם על חוכמה של אלגברה, אלא על חוכמת התורה הקדושה! כלומר פניו של משה רבינו ע"ה מאירות משום שהזדכך עד כדי כך שואי אפשר היה להסתכל על פניו מרוב האור. ‎   כשאתה יושב ולומד תורה, התורה מעדנת אותך, מזככת אותך. התורה הקדושה היא כור היתוך לנשמה של האדם, כור היתוך שמוציא ממנו את כל הסיגים ואת כל הפסולת! כשאדם לומד תורה רואים שזהו בן תורה: ההתנהגות שלו משתנה, הדיבור שלו משתנה, ההנהגות שלו משתנות, רואים שזה בן תורה! זה ההיפך ממה שיש היום בבתי ספר בחוץ, ששם ילד יכול להגיד למורה שלו: "אני אקבור אותך, אוי ואבוי לך", דברים מחרידים! השבוע מישהו הביא לי כתבה מהאינטרנט על אדם שרצח את השכן שלו בגלל כלבה, הוא חתך את גופו לחתיכות וטמן אותו בחול, עד שגילו את זה והוא הודה בזה. שומו שמים, בגלל כלבה חותכים את האדם לחתיכות חתיכות וטומנים אותו בחול?! אמנם בקרב הגויים היו דברים כאלה, אבל לא בקרב עם ישראל שהיה סמל הבריאה, סמל הדרך ארץ, סמל הקדושה והטהרה, סמל החינוך, סמל שלום בית. כך היה עם ישראל בכל הגלויות. אז איך זה קורה שעם ישראל יגיע לתחתית המדרגה?! התשובה היא אחת: ניטרלו אותנו מהתורה הקדושה! כשהיינו בגלויות היינו עם תורה, עם יראת שמים, וכל העולם קינא בנו. אבל כשבאנו לארץ אמרו לנו: "אין תורה", חס וחלילה, "נילחם בעולם התורה!". ועכשיו הם כבר רואים שהחינוך שלהם פשט את הרגל, החינוך שלהם ברצפה, אי אפשר לקרוא לזה חינוך! המורים פוחדים מהתלמידים, נורא נוראות! מישהו הראה לי השבוע כתבה שהמורה התחתן עם התלמידה. מורה בגיל ארבעים יצא לטיול עם התלמידות, התלמידה בערך בגיל עשרים (אני לא זוכר בדיוק באיזה גיל), והם מצאו חן אחד בעיני השני. האם זה בית ספר?! האם זה חינוך?! וכשטוענים שמורה לא צריך ללמד תלמידות, ללמד בנות, אומרים: "מה, אתה פרימיטיבי?!", ותראו לאן זה מגיע. אני לא יודע אם המורה הזה היה רווק או לא, כי לא קראתי את כל הכתבה, הראו לי רק את הכותרת. נורא נוראות! ‎   רבותיי, אין דבר שבונה את האדם כמו לימוד תורה! זה לא כמו נגר שבונה ארון, לא כמו יהלומן שמלטש יהלום, לא כמו בנאי שבונה דירה. כשאתה לומד תורה אתה בונה את עצמך, שאתה תהיה מלאך, שאתה תהיה בן אדם, שאתה תהיה קודש קודשים עם יראת שמים, עם מידות טובות, עם דרך ארץ, עם הנהגות!‎   אומר הזוהר הקדוש: כל התורה כולה אורות וצחצחות עליונים! כשאתה לומד תורה אתה מתדבק בקב"ה! עוד אומר הזוהר הקדוש: "קודשא בריך הוא ואורייתא וישראל חד הוא, מאן דקריב לאורייתא קריב לקודשא בריך הוא, מאן דרחיק מאורייתא רחיק מקודשא בריך הוא". פירוש הדברים: אומר הזוהר הקדוש שהקב"ה והתורה וישראל הם אחד, מי שקרוב לתורה הקדושה קרוב לבורא עולם, ומי שרחוק מהתורה הקדושה רחוק מבורא עולם! אז אם אתה רוצה לדעת אם אתה קרוב לקב"ה, תבדוק אם אתה הולך לשיעורי תורה או לא. אם אתה לא הולך לשיעורי תורה, אפילו אם אתה עושה את כל המצוות שבעולם, אתה עדיין רחוק מבורא עולם! ‎   בדרשות הקודמות הבאנו את דברי הזוהר על על הפסוק בשיר השירים: "אם לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך". הזוהר פירש שהקב"ה אומר לאדם: אם אין לך עסק בלימוד התורה שלי, אם אתה לא לומד תורה, גם אם אתה בגדר "היפה בנשים", כלומר גם אם אתה מקיים את כל המצוות שבעולם, צא ממחיצתי, אני לא רוצה לראות פניך! צריכים להבין שה"דולר" בשמים זה לימוד תורה. השאלה הראשונה ששואלים את האדם אחרי הפטירה היא "האם קבעת זמן ללימוד תורה, או לא?", וזכינו ברוך השם להיות קשורים לתורה, זכינו לבוא לשיעורי תורה, וכמה אנחנו צריכים להודות על כך לקדוש ברוך הוא.‎   התורה בונה את האדם, אין דבר שבונה את האדם כמו תורה! בן תורה, אדם שלומד תורה, הוא נולד מחדש. תראו למשל, שלא אומרים על אדם שלומד מתמטיקה "זה בן מתמטיקה" אלא אומרים עליו שהוא לומד מתמטיקה. לעומת זאת על בן תורה לא אומרים שהוא לומד תורה, אלא אומרים עליו שהוא "בן תורה"! למה קוראים לו "בן תורה"? הסיבה היא שכל מי שלומד תורה ועמל בתורה הוא נעשה יצירה חדשה: הוא נולד מחדש, יש לו דיבור אחר, יש לו הנהגות אחרות, מעשים אחרים. בן תורה זה משהו אחר, זה לא מה שיש בחוץ! אבל אדם שלומד מתמטיקה או כל מקצוע אחר הוא בסך הכל מקבל ידע, זה הכל. אבל התורה זה לא סתם ידע, על התורה כתוב "הלוא כה דבריי כאש, נאם השם": כשאתה לומד תורה, זה כאילו אתה מכניס זהב לתוך כור היתוך, ומוציא ממנו את כל הסיגים והפסולת. כך התורה הקדושה מזככת את הנשמה של האדם, ומעדנת אותו. הדיבור של האדם הופך להיות אחר, ההנהגות שלו אחרות, ההנהגות שלו בבית אחרת, ההנהגות ברחוב אחרת, היחס לאנשים, ההתחשבות בזולת, רואים שבן תורה הוא יצירה אחרת, ברייה אחרת.‎  

 

  אי אפשר לתאר את גודל המעלה של מילה אחת בלימוד התורה,‎ ועל אחת כמה וכמה את מעלת לימוד התורה ברבים‎   הסבא מקלם, אחד מגדולי המוסר, אומר כך: "אם לא ברא הקב"ה את כל העולמות כולם, אלא בשביל יהודי אחד שיקום פעם אחת בכל הבריאה כולה, ויאמר: 'ברוך הוא וברוך שמו', דיינו". מכאן תבינו את הערך של "ברוך הוא וברוך שמו". מוסיף הרב ואומר: "אלף 'ברוך הוא וברוך שמו' לא מגיע ערכם לאמן אחד. אלף אמנים לא מגיע ערכם ל'אמן יהא שמיה רבא' אחד. אלף 'אמן יהא שמיה רבא' לא מגיע ערכם למילה אחת של תורה שאדם מוציא מפיו"! ופה מדובר על אדם שיושב ולומד לבד.‎   רבותיי, אי אפשר לתאר את גודל המעלה והערך של לימוד תורה של שניים שלומדים ביחד וכל שכן שלושה וארבעה, לימוד תורה ברבים:‎   בפרשת "בחוקותיי" כתוב: "אם בחוקתיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם, ונתתי גשמיכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה יתן פריו". אתם חושבים שמדובר בשכר? זה לא שכר. אם אתה לומד תורה, אז הקב"ה נותן לך את כל התנאים כדי שתוכל ללמוד תורה: גשם, פירות, אוכל וכו', מפני שכל הבריאה כולה כפופה לבן תורה! כל העולם כולו לא נברא אלא לשמש לבן תורה! ‎   בחוץ אדם מניח תפילין כדי שיזכה במפעל הפיס. אצלנו זה בדיוק הפוך: אני אוכל כדי שאני אהיה מסוגל לעשות רצון השם יתברך, אני אוכל כדי שאני להיות מסוגל להניח תפילין, אני אוכל כדי שיהיה לי כוח ללמוד תורה, אני אוכל כדי שכל כולי אתבטל לקב"ה. אבל ברחוב זה בדיוק הפוך, אדם ברחוב אומר: "אני שם מזוזה כדי שתהיה לי הצלחה בעסקים", "אני מניח תפילין כדי שאני אזכה במפעל הפיס", "אני נותן צדקה כסגולה כדי שתהיה לי הצלחה בכל העניינים". אלה הם דברים בטלים! מה שאומר הפסוק זה ש"אם בחוקותיי תלכו", אם אתה יושב ולומד תורה, אז הקב"ה נותן לך את כל התנאים כדי שתוכל ללמוד תורה. ‎   בפרשת "בראשית" אומר אור החיים הקדוש: כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל העמלים בתורה. עוד אומר אור החיים הקדוש: מי שלא לומד תורה אסור לו ליהנות מן העולם הזה עד מדרך כף רגל, מפני שכל ההנאות שבעולם לא נבראו אלא לעמלי תורה או למי שמחזיק בתורה. ‎   בהמשך פרשת "בחוקותיי" כתוב: "ורדפתם את אויביכם ,ונפלו לפניכם לחרב, ורדפו מכם חמישה - מאה, ומאה מכם - רבבה ירדופו, ונפלו אויביכם לפניכם לחרב", ובזכות מה כל זה קורה? בזכות "אם בחוקותיי תלכו", ורש"י מפרש: "שתהיו עמלים בתורה". אין הכוונה שך "בחוקותיי" לקיום המצוות, כי הרי כתוב בהמשך הפסוק: "ואת מצוותיי תשמרו". רש"י אומר שהכוונה "בחוקותיי תלכו" היא שתהיו עמלים בתורה. בזכות עמל התורה זוכים לכל הישועות!‎   "ורדפו מכם חמישה - מאה, ומאה מכם - רבבה ירדופו". רש"י אומר במקום: "וכי כך הוא החשבון?!". הרי אם אתה אומר "רדפו מכם חמישה - מאה", זאת אומרת פי עשרים. אז כמה על פי החישוב הזה מאה צריכים לרדוף? מאה פי עשרים זה אלפיים, ואילו התורה אומרת "ומאה מכם - רבבה ירדופו", כלומר עשרת אלפים. רש"י שואל: איזה מין חשבון זה? למה עשרת אלפים ולא אלפיים? מסביר רש"י: "אינו דומה מעטים העושים את התורה למרובים העושים את התורה"! כלומר, לפי הסבר רש"י הקדוש, יש הבדל שמים וארץ בין שניים שלומדים תורה, לבין חמישה שלומדים תורה, ולבין עשרה שלומדים תורה. ‎   כתוב בספרים הקדושים, שאדם שלומדתורה במשך שעה מקבל שכר על שעה. אם האדם לומד תורה במשך שעה עם אדם נוסף, כל אחד מהם מקבל שכר על השעתיים. אם בא אדם שלישי ולומד אתם ביחד, כלומר שלושה לומדים תורה במשך שעה, אז מכפילים את השעתיים בשלוש, וכל אחד מקבל שכר של שש שעות לימוד תורה. בא הרביעי, כל אחד מקבל שכר של עשרים וארבע שעות. בא החמישי, כל אחד מקבל שכר של מאה ועשרים שעות ועל זו הדרך. ‎   מכאן תבינו מה גודל השכר של מי שמשתתף כאן בשיעור התורה הזה שמתקיים כל יום רביעי ב"אור דוד". בין אם המשתתפים הם כאן בישיבת "אור דוד", שיש לנו כאן ארבע קומות גדושות באנשים הצופים בשיעור במעגל סגור, כן ירבו, בן פורת יוסף. וכן יש לנו אולם נשים, ובלי עין הרע, מאות נשים באות. ובין אם המשתתפים הם דרך ערוצי הקודש, דרך ערוץ הקודש "קול האמת" (ערוץ שעושה דברים גדולים ונפלאים, שבזכותם הדרשה מועברת לכל פינה בארץ, במכוניות, במוניות, באוטובוסים, בבתים. אני מאוד מעריך את הרב בן עטר, מנהל התחנה, אדם שהוא באמת בעל חסד גדול, יהי רצון שהשם יתברך ייתן לו אריכות ימים ושנים, אדם שכל כולו לשם שמים, אהבת התורה בוערת בקרבו, הוא לא מתחשב בשום דבר, למרות כל הסכנות, כל כולו אהבת תורה. צריך לעזור הרבה לערוץ הזה, ערוץ שעושה גדולות ונצורות, שכבר במשך שנים על גבי שנים, בלי הרבה רעש, הם מעבירים את הדרשה כל שבוע, יהי רצון שהשם יתברך יזכה אותם להגדיל תורה ולהאדירה, וייתן להם את כל התנאים ואת כל האפשרויות להמשיך הלאה והלאה, לגדול ולפרוח). ובין אם המשתתפים הם דרך ערוץ הלוויין, וברוך השם, בכל הארץ יש נקודות לוויין וכן בבתים פרטיים. וכך רבבות רבבות משתתפים בשיעור הזה, אז צריך להבין שאי אפשר לתאר את השכר של אדם שבא לשיעור הזה. לא מדובר באחד או שניים, מדובר ברבבות ורבבות. ‎   היה מעשה, כמדומני עם מלך פרס, שהתפעל מהמצאת משחק השחמט, ואמר למי שהמציא את המשחק: "אני רוצה לתת לך מתנה, מה אתה מבקש?", אמר לו: "אדוני המלך, יש במשחק ששים וארבע משבצות. תשים גרגיר של חיטה על המשבצת הראשונה, על המשבצת השניה תשים שני גרגירי חיטה, על המשבצת השלישית שים פי שלוש מהמשבצת השניה, כלומר ששה גרגירי חיטה, על המשבצת הרביעית שים פי ארבע מהמשבצת השלישית כלומר עשרים וארבע גרגירי חיטה (כמו החישוב שאמרנו על השכר שמקבלים עבור לימוד תורה ברבים), וכן על זו הדרך שים בכל ששים וארבע המשבצות, ותיתן לי את סך גרגירי חיטה שיצא בסך הכל". המלך התפלא: "זה הכל?!", ענה לו: "כן". עשו חשבון, והמלך ראה שכל החיטה שיש ברשותו לא תספיק לו. אם תנסו לחשב במחשבון, תיראו שהמספרים לא יוכלו להופיע על הצג. ‎   אז מכאן תבינו, שם היה מדובר רק על ששים וארבע, אז תתארו לעצמכם מה קורה כאן, שהרי רק פה, במשכן הישיבה, בלי עין הרע, כן ירבו יש כאלף איש ויותר, ועוד משתתפים בשיעור בכל הארץ. כלומר, כשאדם בא ל"אור דוד" פעם אחת הוא יוצא מיליארדר במצוות! מיליארדר בתורה! איזו זכות עצומה! ‎   אז שימו לב למה אומר רש"י הקדוש, שאינו דומה מעטים העושים את התורה, הלומדים תורה, למרובים העושים את התורה. אי אפשר לתאר את גודל השכר, את גודל הנחת רוח שיש לקדוש ברוך הוא בלימוד תורה של ציבור גדול. אז כמה אדם צריך לשמוח, כמה אדם צריך לרקוד כשהוא הולך ללמוד תורה! ‎


 

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב