גישור
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

גישור 

מאת    [ 26/08/2007 ]
מילים במאמר: 968   [ נצפה 4132 פעמים ]

 
 

גישור http://www.forgetit.co.il/גישור.php מרכז גישור הוא "דרך המלך" לצדדים אשר מצויים בהיבט של סכסוך משפטי או פרה משפטי, עם דגש על פתרון בדרך של הסכמה. מרכז הגישור מיועד לסייע לצדדים המעוניינים לפרק את התא המשפחתי, ולהתמודד עם הקונפליקטים ביניהם, שהם בלתי נמנעים כתוצאה מההחלטה להתגרש. המרכז מהווה אלטרנטיבה ראויה לפנייה לבתי משפט. חשיבותו של המרכז היא בהסדרת ענייני גירושין, חלוק רכוש משותף, ביניהם איזון זכויות סוציאליות, קביעת גובה המזונות לילדים, משמורת והסדרי ראייה. המגשר מלווה את הצדדים לכל אורך הדרך עד למתן גט, לרבות חתימה על הסכם גירושין מפורט ואישורו בערכאה המתאימה. הליך הגישור הוא בדרך כלל הליך קצר, החוסך זמן וכסף, לעומת אלטרנטיבה של בתי המשפט או בתי דין רבניים שהעלויות גבוהות, והדיונים יכולים לארוך חודשים רבים ואולי אף שנים. מגשר אינו מקבל החלטות בהליך, הוא צד נייטראלי שאינו יכול לכפות על הצדדים הסכם. הליך הגישור מכובד, דיסקרטי, שומר על פרטיות הצדדים, מבוסס על רצונם, מאפשר הסכם יציב, דואג לאינטרסים של שני הצדדים, משתף אותם בהליך, ומהווה כלי לפיו ניתן להגיע לפתרונות יצרתיים ללא לחץ של תביעות המונחות בפתחו של בית המשפט. ההליך מאפשר ערוץ של העברת אינפורמציה בין הצדדים, והידברות בדרכי נועם. הוא בנוי על הסכמה ולא על כפייה. מטרתו להגיע למצב בו שני הצדדים מרוצים מהתוצאות, להבדיל מההליכים בבית המשפט המתנהלים על דרך של הגשת תביעות. הליך הגישור מתבצע תוך שמירה על פרטיות, שליטה בתוצאות, פתרונות יצירתיים המותאמים למקרה גופו, תוך ראייה רחבה על מנת למנוע הישנות. הליך הגישור מקדמית: המפגשים ייערכו במקום נייטראלי המהווה חלק מתנאים של אווירה נינוחה. במפגשים ישתתפו המגשר והצדדים. כמו כן, ניתן לצרף עורכי דין של הצדדים, או אדם אחר שברצון הצדדים לשתף, בתיאום מראש עם המגשר והצד שכנגד. 1. פנייה: כל אחד מהצדדים יכול לפנות למרכז הגישור. בשיחה המקדמית המרכז יבחן באופן כללי האם המקרה מתאים לטיפולו של מגשר. מרכז הגישור יפנה לצדדים שאלון שמטרתו מסירת פרטים רלוונטיים שיסייעו לזרז את ההליך. 2. שלב הפתיחה: הצגת הליך הגישור לצדדים. בשלב זה ייחתם הסכם בין הצדדים למגשר. ההסכם יכלול את דרך התנהלות הגישור, התנהגות הולמת של הצדדים, שכר טרחה ונייטראליות של המגשר. 3. השמעת הסכסוך על ידי הצדדים: הצדדים ישתפו בסיבות אשר הביאו אותם להחלטה להתגרש. 4. זיהוי האינטרסים של כל אחד מהצדדים: תפקידו של המגשר הוא לזהות את האינטרסים של הצדדים, לאחר שיציגו את עמדותיהם. 5. שלב העלאת אופציות ואפשרויות לפתרון על ידי הצדדים: ההליך הוא הדדי ומבוסס על שיתוף פעולה. המגשר יעלה נושאים רלוונטיים שיכולים לעמוד במחלוקת בעתיד. לצורך מילוי תפקידו, יש באפשרותו של המגשר לקיים שיחות נפרדות עם הצדדים כדי להבין טוב יותר את סלע המחלוקת וכדי לקדם את ענייניהם של הצדדים. 6. שלב הערכת האופציות ובחירת אלטרנטיבות. 7. שלב בחירת הפתרון מוסכם וכתיבת ההסכם: הליך הגישור מסתיים בהכנת טיוטת הסכם על ידי המגשר, שמטרתה לעלות את כל ההסכמות אליהם הגיעו הצדדים. אישור ההסכם: לאחר שנחתם ההסכם, יפעל המגשר לצורך אישורו בערכאות, ויתבצעו ההליכים הנדרשים לצורך קבלת גט. תפקיד המגשר: המגשר הוא צד שלישי נייטראלי שתפקידו להנחות את ההליך ולקיים ערוץ תקשורת מועיל. תפקידו לנהל את ההליך בתום לב, ולהביא את הצדדים ליישוב סכסוך בדרך של הסכמה והבנה, תוך מיקוד הדיון על הנושאים השנויים במחלוקת. בין יתר תפקידיו, על המגשר לבנות אמון וליצור אווירה נינוחה. המגשר ישמור על הוגנות כלפי שני הצדדים ולא יעדיף צד אחד על רעהו. כחלק מההליך, המגשר "יתרגם" את דברי הצדדים ותחושותיהם לאינטרסים סמויים ואינטרסים גלויים. הוא יכין טיוטת הסכם הכוללת את הנקודות המוסכמות ויפעל לפתרון יצירתי ככל שניתן לטובת נקודות השנויות במחלוקת. הוא יעזור במציאת אלטרנטיבות ויברר את האפשרות ליישום ההצעות. המגשר יביא מניסיונו ומידיעתו נקודות שיכולות להתעורר בעתיד על מנת שההסכם שייחתם יהיה מקיף, יציב ויעלה בקנה אחד עם רצון הצדדים. המגשר יכין את ההסכם הסופי ויביא לאישורו בערכאות המתאימות, כולל נושא הגיטין. יתרונות הגישור 1. סודיות ופרטיות: על כל המתרחש בהליך חלה סודיות מלאה המאפשרת שמירה על הפרטיות. 2. ערוץ הידברות: הליך גירושין מטבעו טעון ומורכב. גישור מאפשר הליך של הידברות בין הצדדים. 3. וולונטרי: ההליך וולונטרי ומאפשר לכל צד להפסיק את ההליך כרצונו. 4. יחסים תקינים: מאפשר הידברות בדרכי נועם ושמירה על יחסים טובים בהוה ובעתיד הן כפרטים והן לטובת הילדים. 5. שליטה: קצב ההתקדמות בשליטה מלאה של הצדדים. 6. צרכים אמיתיים: כחלק ממטרות ההליך, ההפנייה היא לפתרון הצורך האמיתי של כל צד לסכסוך. 7. יעילות: ההליך מהיר, יעיל ומלווה בחיסכון בהוצאות. 8. פתרונות יצירתיים: ההליך מאפשר להגיע לפתרונות יצירתיים שיתנו מענה לצרכים. 9. פתרון יציב: ההסכם שנחתם עונה על צרכי הצדדים, והמשמעות היא שהוא יציב משום שנחתם על דרך של הסכמה ולא על דרך של מלחמה. 10. הילדים מעל הכל: יתרונו של הליך הגישור הוא בערוץ הידברות בריא, המונע רצון של אחד הצדדים לצבור יתרון דרך הילדים. כללי אתיקה 1. תפקיד המגשר: על המגשר לתאר לצדדים את הליך הגישור, להסביר מה תפקידו של המגשר ומהן האלטרנטיבות להליך הגישור. 2. שמירת סודיות ופרטיות: על כל המתרחש בהליך חלה סודיות מלאה המאפשרת שמירה על הפרטיות. 3. העברת מידע: אם צד מסוים ביקש לא להעביר מידע רלוונטי לצד האחר בפגישה אישית, על המגשר לכבד את רצונו. 4. ראייה בהליך אזרחי: דברים שנמסרו בהליך גישור לא ישמשו כראייה בהליך אזרחי. 5. התמחות: לא לייעץ לבעלי דין בעניין מקצועי שאינו בתחום התמחותו של המגשר. 6. קטין: על המגשר להעמיד את הצדדים על הצורך להתחשב בעניינו של פסול דין או קטין. 7. צד להסכם: על המגשר לא להיות צד להסכם אליו יגיעו הצדדים ולא לקבל זכויות או חובות על פיו. 8. ניגוד אינטרסים: מגשר לא יטפל במקרה בו עלול להיווצר ניגוד אינטרסים או היכרות מוקדמת עם אחד הצדדים. 9. נייטראליות: המגשר הוא גורם נייטראלי הפועל ללא משוא פנים או הפלייה כלפי אחד הצדדים. המגשר אינו יכול לייצג את אחד הצדדים לאחר סיום ההליך הליך הגישור, אם יהיו בבית משפט. 10. תום לב: על המגשר לקדם את ההליך בתום לב ובצורה הוגנת. 11. וולונטריות: הליך הגישור הוא הליך רצוני, לפיכך המגשר לא ייכפה או ילחץ לחתימת הסכם שלא על פי רצון הצדדים. 12. הפסקת ההליך: אם המגשר סבור שאינו יכול לנהוג בתום לב, או שישנה הפרה של כללי האתיקה מצד אחד הצדדים, עליו להפסיק את ההליך. http://www.forgetit.co.il/גישור.php

עו"ד סנדרוביץ סיימה את לימודי המשפטים ב"מסלול האקדמי של המכללה למינהל" בהצטיינות, התמחתה בבנק ישראל וכיום עוסקת בתחום האזרחי
http://www.forgetit.co.il/גישור.php
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב