פורקס פלייס תובעת 1.1 מיליון שח מעוד אסף ברם
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

פורקס פלייס תובעת 1.1 מיליון שח מעוד אסף ברם 

מילים במאמר: 968   [ נצפה 2733 פעמים ]

 
 

חברת המסחר במט"ח פורקס פלייס הגישה הבוקר (ב', 21.3.11) לבית משפט השלום בתל אביב, באמצעות עו"ד צבי גלמן ממשרד עו"ד אריאל שמר ושות' תביעת דיבה על סך 1,100,000 ש"ח כנגד עו"ד אסף ברם ומשרד עו"ד ברם-דחוח ושות'. קדם לכתב התביעה מכתב התראה כנדרש ע"י לשכת עורכי הדין שנשלח ביום א' 13.3.11 ובו דרישה מיידית מעו"ד ברם להסיר ולהתנצל באופן פומבי על פרסום פוגע ושקרי.

מתוך כתב התביעה: עניינה של תביעה זו, בתמצית, הוא בניצול מניפולטיבי חמור ובוטה שעשו הנתבעים של החלטה שיפוטית של בית המשפט המחוזי, במטרה אינטרסנטית מובהקת להאדיר את שמם, ולעשות לעצמם פרסום על חשבון התובעת, תוך כדי הכפשתה וביזויה חסר התקדים של התובעת וגרימת נזק חמור מאין כמותו לתובעת, ע"י ביצוע פרסום שקרי, מכפיש, מבזה נגדה, אשר בעת ביצועו היה ידוע לנתבעים היטב כי הוא פרסום מטעה, שקרי ומסולף, שאין בינו לבין המציאות דבר.

ראשית הדברים בהצהרות וכתבות יזומות שקידם עו"ד ברם כשקיבל בתאריך 19.1.11 עבור מרשו מג'ד שייך, במעמד צד אחד, צו עיקול זמני על סך 5.7 מיליון ש"ח. את צו העיקול הזמני, הסיר ביום 20.2.11 הרשם חגי ברנר, במחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב וזאת לאחר שמיעת חקירות נגדיות של המצהירים מטעם הצדדים. בהחלטת הרשם לא רק שלא הובעה ביקורת כנגד חברת פורקס פלייס אלא שנאמרו בה דברים קשים כנגד מהימנות הראיות שהציגו העותרים ואף כנגד מצג השווא של התובע כאדם שהולך שולל בעוד בפועל, התברר כי מי שטען שהונה אותו ועבד בחברת פורקס פלייס הוא בעצם כיום שותפו העסקי.

מתוך כתב התביעה: בתמצית ייאמר, כי במסגרת הבקשה להטלת עיקולים זמניים נטען ע"י הנתבעים מטעם מרשם, כי נציגי התובעת לכאורה פיתו אותו ב"מרמה" להשקיע סכום של כ – 6 מיליון ש"ח בשוק המט"ח, תוך יצירת מצגי שווא כאילו התובעת פועלת לטובתו, שעה שהלכה למעשה היא פעלה נגדו, הרוויחה את נזקיו, ולכאורה מטרתה הייתה "גזילת כל כספי השקעתו של המבקש". (ראה למשל, סעיף 38 לבקשה להטלת עיקול זמני). כעת דורשת חברת המסחר במטח פורקס פלייס מעו"ד אסף ברם ומשרדו ברם-דחוח להפסיק לפרסם מסקנות שקריות ומגמתיות לפיהן חברת פורקס פלייס פועלת במרמה לגזילת כספי לקוחותיה. בכתב התביעה מתארת חברת פורקס פלייס את העוול שנגרם לה: ימים ספורים בלבד לאחר ההחלטה על הטלת צו עיקול זמני, פרסמו הנתבעים ביום 24.1.11 כתבה באתר האינטרנט של הנתבעים, www.bdlaw.co.il (להלן – "אתר האינטרנט של הנתבעים") במדור "חדשות", שם, הנושאת את הכותרת הבאה: "צו עיקול נגד פורקס פלייס: "פועלת במירמה לגזול כספים" בכתבה עצמה נכתב כי הבקשה להטלת עיקול זמני "הוגשה באמצעות עוה"ד אסף ברם ועוז סאסי ממשרד ברם דחוח ושות'." מן הכותרת דלעיל, נקבע ו/או משתמע בבירור, בין היתר, כי כביכול, בית המשפט המחוזי הנכבד, קבע במסגרת ההחלטה בה הורה על הטלת צו עיקול, כאילו התובעת "פועלת במרמה לגזול כספים". ואולם, כידוע היטב לנתבעים, אשר כאמור ייצגו את המבקש בבקשה להטלת צו עיקול זמני, המדובר בפרסום שקרי, מטעה (במכוון) ומבזה, שכן אמירה זו (או כל אמירה דומה לה), לא נאמרה מעולם ע"י בית המשפט הנכבד במסגרת ההחלטה בה הורה על צו עיקול זמני. כלומר עסקינן בפרסום שגוי, מעוול, דיבתי, מגמתי, מבזה ומסולף של החלטת בית המשפט המחוזי הנכבד להטלת עיקול זמני, אשר אין לה כל קשר והיא שונה בתכלית מהפרסום הנ"ל. למרות זאת, מבחן העובדות, והיעדר כל אמת בפרסום שפרסמו הנתבעים כלפי התובעת, לא הפריע לנתבעים לפרסם את הפרסום הקשה, המשמיץ, המבזה, ובעיקר - חסר כל היסוד, אודות התובעת, מתוך אדישות לנזק הרב שהם גורמים לתובעת, ולפגיעה החמורה בשמה הטוב בציבור הרחב, ובין קהל לקוחותיה (הקיימים והפוטנציאליים) בפרט. חומרה יתירה נודעת לפרסום, שעה שהוא בוצע ע"י עורכי דין בישראל, אשר מתיימרים להציג דיווח, כביכול הוגן ונכון, של החלטת בית משפט בישראל, ולשוות לפרסום גוון של אמינות יתירה, תוך היתלות על האילנות הגבוהים הנטועים בבית המשפט המחוזי הנכבד, כל זאת שעה שהדיווח אינו אלא פרסום חלקי, מגמתי, מסולף, ואף כוזב, של ההחלטה האמיתית שניתנה. למרות כל זאת, בחרו הנתבעים ביודעין, תוך שהם משמשים "קצין בית המשפט" ואמונים כאמור על מסירת מידע אמין ומדויק על החלטותיו, להטעות את הציבור הרחב – באתר האינטרנט שלהם - לגבי תוכן החלטת בית המשפט הנכבד, תוך שהם יוצרים, בחוסר תום לב של ממש, תמונה מסולפת שקרית ודיבתית לגבי תוכן ההחלטה, במטרה להאדיר את שמם "הצלחתם" בתיק, שהתבררה בדיעבד ככישלון, עם ביטול ההחלטה על הטלת עיקול זמני. בנוסף, מתייחסת פורקס פלייס בכתב התביעה לתגובת עו"ד ברם שהתקבלה בעקבות העברת מכתב ההתראה ביום א' 13.3.11: מעיון באתר האינטרנט של הנתבעים ביום 14.3.11 עולה כי הנתבעים שינו את הכותרת הדיבתית המעוולת והחמורה לנוסח הבא: "צו עיקול נגד פורקס פלייס. התובע: "פועלת במירמה לגזול כספים". [ההדגשה אינה במקור – הח"מ] העתק מודפס של מדור "חדשות" מתוך אתר האינטרנט של הנתבעים, מיום 14.3.11, מצ"ב לכתב התביעה ומסומן נספח ט'. שלא למותר לציין, כי תיקון הכותרת הדיבתית ע"י הנתבעים לאור מכתב ההתראה מהווה הודאה של הנתבעים בכך שמדובר בפרסום דיבתי כלפי התובעת. יצוין, כי הנתבעים לא טרחו (גם בשלב זה של הדברים) לציין באתר האינטרנט שלהם את דבר החלטת בית המשפט הנכבד על ביטול צו העיקול הזמני כנגד התובעת, ואף לא טרחו להסיר מאתר האינטרנט את הכותרת הדיבתית (אותה שינו) כפי שמופיעה בקישור לכתבה של גלובס.

מנכ"ל פורקס פלייס שלום פרץ: "כל חברה רגילה להתמודד עם תביעות משפטיות חלקן מוצדקות יותר וחלקן מוצדקות פחות, אבל הפעם מדובר במקרה חריג וחריף של תביעה מגמתית, חסרת כל בסיס וראיה בדיוק כפי שפסק רשם בית המשפט. הניצול הציני של החוק המאפשר לכל אדם לדרוש צו עיקול במעמד צד אחד, הוביל לנזק עצום שהשלכותיו גדלות מיום ליום ופוגעות בחברתנו באופן שלא איפשר לנו אלא לפעול בכל הכוח, חריג ככל שיידרש, כדי להבהיר מעל לכל ספק כי חברת פורקס פלייס היתה ועודנה חברה הוגנת, אמינה שפועלת בהתאם לכל סטנדרטים הנהוגים בתחום המסחר במט"ח וכפופה ללא סייגים לרגולציית הרשות לניירות ערך. אני מאמין כי בית המשפט לא יוכל להתעלם ממצג השווא, הניצול והפגיעה הבוטה והמכוונת שבוצעה במקרה זה ויפעל לתיקון העוול, גם כדי להביע עמדה נחרצת כנגד שימוש שאינו ראוי בבית המשפט ובחוק הישראלי".

 

חברת פורקס פלייס היא מחברות המסחר האלטרנטיבי הותיקות והמובילות בארץ. לחברה למעלה מ-6,000 לקוחות ופעילות בינ"ל ענפה. החברה רשומה בישראל ופועלת מרמת גן. www.4XP.co.il

משרד יחסי ציבור וייעוץ תקשורתי ושיווקי הוקם באוקטובר 2005 ומשרת מאז חברות טכנולוגיה מובילות וסטארטאפים בראשית דרכם המקצועית. המשרד מתבסס על ראייה שיווקית רחבה המחברת בין כל פעילויות השיווק והתקשורת הנדרשות לארגון. את המשרד מנהלת עינת מירון, בעלת ניסיון עשיר של למעלה מ-16 שנים בכל ערוצי המדיה השונים. http://www.meyron-mc.com/>

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב