ייעוץ פרישה - ייעוץ לקראת פרישה
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

ייעוץ פרישה - ייעוץ לקראת פרישה 

מאת    [ 03/08/2007 ]
מילים במאמר: 1983   [ נצפה 8017 פעמים ]

 
 

חשיבות קבלת ייעוץ פרישה ותכנון מס לקראת פרישה ועזיבת עבודה מדוע חשוב לקבל ייעוץ לקראת פרישה - חסכון של עשרות אלפי שקלים ויותר בתשלום מס הכנסה. ההחלטות במועד עזיבת עבודה - בלתי הפיכות. באמצעות ייעוץ פרישה מקצועי ניתן להגדיל את ההכנסה החודשית בתקופת הפנסיה. ניצול הטבות מס בתקופת הפנסיה בכל הקשור למס הכנסה החל על כל מקורות ההכנסה של הפורש. חוקי המס המשתנים לעיתים תכופות דורשים רמת מומחיות ועדכון גבוהים ביותר ולפיכך מחייבות קבלת ייעוץ פרישה וייעוץ מס ממומחה למיסוי ופרישה. מהי פרישה - עזיבת עבודה ושינוי קריירה פרישה מוקדמת פרישה לגמלאות כספי הפרישה - מענק פרישה במזומן פיצויי פיטורין כספי תגמולים במעמד שכיר (הון) פנסיה חודשית פדיון ימי מחלה פדיון ימי חופשה קרן השתלמות קופות גמל במעמד עצמאי מודל הפרישה שונה בין ארגון אחד למשנהו ומבוסס ברובו על מבנה ההפרשות הסוציאליות הנהוג בארגון במהלך תקופת העבודה, זכויות שונות ניתנות לעובד בעת הפרישה מעבר לקבוע בחוק, מתוקף הסכמי פרישה, הסכמים קיבוציים ו/או הסכם עבודה אישי. חלק מכספי הפרישה פטורים ממס וחלקם חייבים במס. כספים פטורים ממס בעת הפרישה: כספי תגמולים במעמד שכיר (הון) קרן השתלמות קופות גמל במעמד עצמאי ניתן לבחור בין משיכה (מותנה בוותק ובגיל) לבין העברה תוך המשך צבירת זכויות. ניתן להשתמש בכספים אלו לצורך השלמת הכנסה בתקופת הפנסיה. כספים חייבים במס בעת הפרישה: מענק פרישה לרבות: פיצויי פיטורין פדיון ימי מחלה תשלום בגין אי הודעה מוקדמת מענק הסתגלות (בגין כספים אלו קיים פטור ממס עד לתקרה) כספי תגמולים במעמד שכיר (קצבה) פנסיה חודשית (קיים פטור אלטרנטיבי עד לתקרה) פדיון ימי חופשה גובה המס ניתן לתכנון! אופן חישוב תקרת הפטור - כספי פיצויים ומענקי פרישה: הפיצויים הפטורים = מספר שנות עבודה x המשכורת הקובעת עד לתקרה ( התקרה - 10,220 - לכל שנת עבודה). תנאים לפטור ממס על כספי פיצויים ומענקי פרישה: ניתוק מוחלט - סיום יחסי עובד מעביד. תקופת צינון - בת שלושה חודשים לפחות. בחינה של כל מקרה לגופו! פריסת מס על מנת להפחית את המס על הפיצויים ומענק הפרישה, בין היתר, ניתן לפרוס את הפיצויים ומענק הפרישה החייבים במס, על פני (עד) 6 שנים, ניתן לפרוס אחורה או קדימה. על כל ארבע שנות עבודה מגיעה לעובד, שנת פריסה אחת אך לא יותר משש שנים. על העובד לבחון את מספר שנות הפריסה בכפוף לצפי להכנסות העתידיות בשנים שלאחר עזיבת העבודה או ביחס להכנסות בשנים שקדמו לפרישה מהעבודה. איך נקבע החיוב הסופי במס על כספי הפיצויים - פריסת המס מושפעת מכל הכנסה חייבת במס שיש לפורש לאחר הפרישה מהעבודה (הכנסה החייבת בשיעור המס השולי של הפורש) במידה ובחר בפריסה קדימה, לדוגמא: מדמי האבטלה, הכנסה מעבודה חדשה, גמלה חודשית ממקום עבודה או פנסיה מקרן פנסיה, לעיתים מפדיון ימי חופשה ותשלומים אחרים ושכר שקיבל עד למועד הפרישה. כלומר, ההכנסה שנזקפת לנישום בכל אחת משנות הפריסה, מתווספת להכנסות הנ"ל ולכן שיעור המס השולי האפקטיבי והסופי של הפריסה תלוי בגובה ההכנסה מהמקורות האחרים (על פי מדרגות המס). מועד הפרישה במהלך שנת המס - יש חשיבות לא מבוטלת, פרישה לפני ה- 30 בספטמבר באותה השנה, משמעותה ששנת הפריסה הראשונה תהיה אותה השנה בה הפורש עזב את העבודה ומכיוון שבאותה שנת המס הייתה לעובד הכנסה מעבודה עד למועד הפרישה, כנראה ששיעור המס שיחול על כספי הפיצויים יהיה גבוה יותר (לא בהכרח, מותנה בבדיקת הנתונים האישיים של הפורש). פרישה לאחר ה- 30 בספטמבר לאותה השנה, משמעותה ששנת הפריסה הראשונה תהיה שנת המס הבאה בה לעיתים לפורש צפויה ירידה ניכרת בהכנסה וייתכן שבשל הפסקת ההכנסה מעבודה (במידה ולא חזר למעגל העבודה) שיעור המס השולי שלו יהיה נמוך יותר, בכל מקרה, בשנים הבאות צפויה ירידה בשיעורי המס בעקבות הרפורמה במס. בעת ביצוע פריסת מס (יש לפנות לפקיד השומה) : כאמור, תיקבע שנת הפריסה הראשונה ותיקבע המקדמה לתשלום מס ההכנסה. בעת הפרישה מס הכנסה קובע מהי המקדמה שעל העובד לשלם על חשבון המס על הפיצויים ומענק הפרישה ובכל אחת משנות הפריסה יש להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה, לתאום המס ועד לסיום הפריסה. תשלום המקדמה בעת עזיבת העבודה אינו מהווה גמר חשבון עם מס הכנסה ! בכל אחת מהשנים, במידה והמקדמה שנגבתה בעת עזיבת העבודה על ידי מס הכנסה גבוהה מהמס שיש לשלם בפועל באותה שנת המס, הפורש יהיה זכאי להחזר מס, במידה והמקדמה שנגבתה בעת עזיבת העבודה על ידי מס הכנסה נמוכה מחבות המס בפועל באותה השנה, הפורש יחויב בתשלום נוסף. רק בתום כל שנות הפריסה ניתן לדעת מהו סך הכול מס ההכנסה ששולם בפועל על הפיצויים ומענק הפרישה, כמובן שניתן לקבל הערכה מקצועית מרואה חשבון או יועץ מס המומחה למיסוי ופרישה כבר בעת הפרישה (בהתבסס על הנחות מסוימות). פריסה קדימה - כדאי למי שצפויה לו ירידה בהכנסה לאחר עזיבת העבודה, הפחתת שיעורי המס הצפויה במהלך השנים הבאות בעקבות הרפורמה במס אף מגדילה את הכדאיות בביצוע פריסה קדימה. פריסה לאחור - כדאי לדוגמא, לעובד שיצא לחופשה ללא תשלום במהלך שש השנים הקודמות לעזיבת העבודה ובטח אם מתכוון להמשיך לעבוד בעתיד. פריסה לאחור תתאים גם למי ששכרו עלה באופן משמעותי בסמוך לפרישה ובמקרים של מענק פטירה אשר לא היו לשני בני הזוג הכנסות גבוהות בטרם קבלת מענק הפטירה. דחיית מס- רצף זכויות פיצויים כספי הפיצויים יופקדו / יושארו בקופת גמל אישית במעמד שכיר. רצף זכויות פיצויים כתכנון מס בעת עזיבת עבודה ושינוי קריירה- חזרה מהרצף מתאפשרת במהלך השנה הראשונה ומעניקה גמישות בקבלת ההחלטות, ניתן לכלכל בתבונה את הצעדים ולקבוע את העיתוי האופטימלי למשיכת הכספים וההתחשבנות עם מס הכנסה, זאת בנוסף ליתרונות הגלומים בדחיית תשלום מס ההכנסה. אם העובד מצא מעסיק חדש, חזרה מרצף הפיצויים מתאפשרת גם מהלך שנתיים מיום העזיבה ולא שנה. איחוד תקופות העבודה במקום עבודתך האחרון ובמקום עבודתך הבא עשוי לזכות את העובד בחיסכון במס הכנסה גדול הרבה יותר,בעתיד. ביצוע שינוי במבנה ההפרשות הסוציאליות במקום עבודתך החדש בצורה חכמה ונבונה עשוי להגדיל באופן משמעותי את הפטור ממס המגיע לך על כלל הפיצויים ומענק הפרישה שצברת ותמשיך לצבור בעתיד. עליה בשכר במקום עבודתך החדש גם הוא מהווה פוטנציאל להגדלת החיסכון במס הכנסה על הכספים שצברת עד כה. דחיית ההתחשבנות למועד פרישתך ממקום עבודתך הבא ובעיקר למועד הפרישה המוחלטת מביאה להפחתה ניכרת בתשלומי מס ההכנסה על הכספים שצברת ותמשיך לצבור, מאחר וברוב המקרים ההכנסה שתהיה לך מעבודה בתקופת הפנסיה תהיה נמוכה יותר, אם קיימת בכלל. דחיית ההתחשבנות עם מס הכנסה מעבר לקיומם של יתרונות רבים נוספים, מביאה לשחיקה של מרכיב המס לאורך זמן. הירידה הצפויה בשיעורי המס העתידיים בעקבות הרפורמה במס - גם מהווה תמריץ לדחיית ההתחשבנות ולחיסכון בתשלומי המס בעתיד. ייעוד פיצויים לקצבה השארת כספי הפיצויים הצבורים בקרן פנסיה ו/או בפוליסת ביטוח מנהלים לקצבה לשם קבלת פנסיה חודשית לאחר הפרישה. יש לבחון את הכדאיות בהשארת הכספים הצבורים לשם קבלת קצבה - בהיבט המימוני ובהיבט המס, היום ובעתיד. יש להתחשב במצב האישי והבריאותי ובמצב המשפחתי של הפורש ובכל מידע רלבנטי נוסף. ייעוד כספי פיצויים לקצבה - בכפוף למגבלות. למשל, כעיקרון לא ניתן לבצע הפקדה חד פעמית לקצבה. ייעוד לקצבה וחרטה מרצף קצבה כתכנון מס במגבלת חוק ההסדרים. העברת הכספים הצבורים תוך שמירה על וותק וזכויות. פטור ממס לקצבה מזכה סעיף 9א' לפקודת מס הכנסה מעניק פטור חלקי ממס על פנסיה חודשית. הפטור חל על 35% מהקצבה, עד לתקרה של 7,000 - לחודש נכון לשנת 2007. (להלן "קצבה מזכה") (בכפוף לניצול / אי ניצול הפטור על המענקים) בפרישה מוקדמת ההטבה בוטלה וכבר אינה קיימת עוד. סעיף 9א(ב) לפקודת מס הכנסה מעניק 35% פטור מקצבה מזכה עבור מי שהגיע לגיל הפרישה על פי החוק ולא קיבל מענקים פטורים ליד. במקרים של קבלת מענקים מוקטנים יש לשקול - שימוש בנוסחת השילוב ו/או בנוסחת הפחתת הפטור. ייתכן וישתלם לפורש לשלם מס הכנסה על פיצויי פיטורין ומענק פרישה ולבצע פריסת מס - ללא ניצול הפטור המקסימלי על הפיצויים ומענק הפרישה, יש לבדוק ביסודיות. ניכוי וזיכוי - ניצול הטבות מס כנגד ההכנסה מהפנסיה החודשית סעיף 47 לפקודת מס הכנסה קובע בין היתר שיינתן ניכוי של 7% מהכנסה שאינה הכנסה מעבודה בגין הפקדה לקופת גמל כעמית עצמאי. פנסיה נכללת בהגדרת הכנסה שאינה הכנסה מעבודה. קיימת אפשרות להגדיל את הניכוי לכדי שיעור של 10.5% ועד לתקרה. סעיף 45 מאפשר גם קבלת זיכוי ממס כנגד הכנסה זו. התוצאה - תשלום מס נמוך יותר על הפנסיה. סוגיות נוספות בפרישה הדורשות תשומת לב: המשך עבודה לאחר הפרישה - באיזה מתכונת - שכיר - עצמאי - הקמת חברה - המשך הפרשות סוציאליות - דרוש תכנון המתחשב בפרופיל האישי ובזכויות שנצברו עד הפרישה. ניצול הטבות מס לגמלאים, לפורשים מעבודה ו/או לבעלי הכנסות נמוכות, לפני ואחרי גיל פרישה. בעת עזיבת עבודה ו/או פרישה, אתה נדרש לקבל החלטות חשובות הנוגעות ל- הסכם הפרישה שלך הזכויות להן אתה זכאי בעת עזיבת עבודה מיסוי מענקי הפרישה, כספי הפיצויים והפנסיה (הדורש תכנון מס) משיכת הכספים בחלקם או במלואם מפוליסות ביטוח המנהלים בסכום חד פעמי והשקעתם במכשירים פיננסיים אחרים או השארתם בפוליסה לשם קבלת קצבה חודשית בתקופת הפנסיה בחירת מסלול הקצבה המתאים לך בקרן הפנסיה ו/או ביטוח המנהלים שימוש מושכל בכספים שצברת במהלך השנים בקופות גמל ובקרנות השתלמות יצירת מקורות להכנסה חודשית בתקופת הפנסיה מיסוי רווחים משוק ההון (הדורש תכנון מס, לרבות דיווח שוטף למס הכנסה) מיסוי הכנסות מריבית לרבות מימוש הטבות מס לגמלאים בתקופה שלאחר הפרישה בגין הכנסות מריבית המשתלמת מאת פיקדון בנקאי או תכנית חיסכון. תכנון תקציב לתא המשפחתי לתקופת הפנסיה המתחשב בירידה בהכנסה מעבודה תכנון מס בהטבות סוציאליות במידה והינך ממשיך לעבוד במקום עבודה חדש לאחר פרישתך מהמעביד האחרון שמירה על כיסוי ביטוחי חיוני והעברת הנחיות לגופים הרלבנטיים דיווח למס הכנסה ועוד נושאים רבים אחרים... מרבית ההחלטות שאתה מקבל בעת הפרישה הינן בלתי הפיכות, ההבדל בין החלטה אחת לאחרת יכול להסתכם בעשרות אלפי שקלים ולפיכך מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ פרישה אישי וליווי מקצועי מתמשך אשר יסייעו בידך לקבל את ההחלטות הטובות ביותר עבורך. מומלץ לקבל ייעוץ פרישה, לקראת הפרישה והן במהלך תקופת הפנסיה. יועץ פרישה - מה הופך אותו למומחה - ההחלטות להן אתה נדרש לקראת הפרישה, בעת עזיבת עבודה ובתקופת הפנסיה נוגעות בתחומי התמחות שונים, דיני עבודה, מס הכנסה, ביטוח ופנסיה, כלכלה, מימון וכדאיות ותחומים נוספים הקשורים לעולם הפרישה. אם כך, למעשה, יועץ הפרישה הנחוץ לך הוא יועץ רב תחומי בעל ניסיון הבקיא ב- עולם המס - בקיאות בחוקי המס המשתנים לעיתים תכופות, ניסיון וידע בכל הקשור לתכנון מס, מומחיות במיסוי פנסיוני, מיסוי בפרישה ועזיבת עבודה, מיסוי שוק ההון והטבות מס לגמלאים וכמובן ההשכלה הנדרשת והרישיון על פי החוק לייצג אותך בפני מס הכנסה (רואה חשבון ו/או יועץ מס) ביטוח ופנסיה - בקיאות בתנאי הפוליסות השונות, בקיאות בתקנוני קרנות הפנסיה, הותיקות והחדשות, תקנות קופות הגמל ויתר החוקים הרלבנטיים, הכרת האלטרנטיבות השונות והמוצרים הפנסיוניים הישנים והחדשים וכמובן ידע וניסיון מצטבר רב שנים בתחום ייעוץ פרישה. דיני עבודה - רקע בדיני עבודה בכל הקשור לפרישה ולפנסיה, הכרת חוק הביטוח הלאומי, חוק פיצויי פיטורים וחוקים נוספים מעולם העבודה, היכרות עם מודלים שונים של פרישה ותנאים סוציאליים, הסכמי עבודה, הסכמי פרישה והסכמים קיבוציים וניסיון בליווי תהליכי פרישה בארגון. מימון וכדאיות - מאחר ובכל תהליך ייעוץ פרישה משולבות בדיקות כדאיות ומבוצעות עבודות המשלבות בתוכן היבטי מימון דרושה השכלה אקדמאית מתאימה ויכולת לפתח כלי עבודה מתאימים. כלכלה - הכרת חלופות החיסכון לרבות בהיבט המס, ניסיון בתכנון מקורות הכנסה. מומחיות בסוגיות הפרישה - כמו ברפואה, כמו במשפטים, כך גם בתחומי המס, הפנסיה והכלכלה, דרושה מומחיות, היכרות מעמיקה וניסיון בעבודה מתמשכת מול פורשים רבים כדי להבין באמת מה הם הצרכים הייחודיים של אוכלוסיית הפורשים ומה הם הפתרונות המתאימים להם. יועץ פרישה מייצג ומלווה אותך מול: המעסיק, מס הכנסה, סוכן הביטוח וכל הגופים והמוסדות הרלבנטיים לטיפול בפרישתך. תהליך ייעוץ לקראת פרישה - ייעוץ פרישה - איך זה עובד - 1. פגישת ייעוץ פרישה אישית, מיפוי הצרכים שלך והבנת האלטרנטיבות העומדות בפניך 2. איסוף נתונים וקבלת מסמכים 3. ניתוח ועיבוד נתונים 4. שימוש בסימולטור מס בפרישה ועזיבת עבודה ייחודי שפותח ע"י יועצי פרישה של B4 5. הצגת החלופות לתכנון מס וקבלת החלטות - חיסכון מיידי בתשלומי מס הכנסה על פיצויי פיטורין, מענק פרישה ופנסיה 6. יישום החלטותיך וייצוג מול מס הכנסה באמצעות רואה חשבון ו/או יועץ מס 7. הגשת כל האישורים והנחיותיך למעסיק שלך 8. העברת הנחיות לגופים הרלבנטיים בכל הקשור לתכניות הביטוח והפנסיה שלך 9. מעקב עד להשלמת ביצוע כל ההנחיות 10. תכנון מקורות ההכנסה שלך בתקופת הפנסיה 11. המשך ליווי אישי לאחר עזיבת העבודה לרבות הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה וסיוע בניצול הטבות מס המגיעות לך מאמר זה אין בו כדי להכיל את כל הנושאים הקשורים לייעץ לקראת פרישה והוא מובא כאן להמחשה בלבד, בחירת מסלול הפרישה הינה על פי שיקול דעתו הבלעדי של הפורש. נקיטה בפעולות אלו אינן מהוות תחליף לקבלת ייעוץ פרישה וליווי מקצועי מאיש מקצוע. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.

אמיר גבאי - רואה חשבון, עוסק במיסוי ופרישה. בוגר תואר ראשון B.B במנהל עסקים וחשבונאות, בוגר תואר שני MBA במנהל עסקים התמחות במיסים, בוגר תואר ראשון במשפטים L.L.B, מחזיק ברישיון עורך דין, מחזיק בתעודת מגשר, מחזיק ברישיון ביטוח פנסיוני וכללי, מחזיק ברישיון בהשקעות.נושאי התמחות: ייעוץ פרישה ,תכנון מס הכנסה בעת פרישה או עזיבת מקום עבודה, מיסוי יחיד וחברות, קרנות פנסיה, תכניות ביטוח וקופות גמל, תכניות פרישה, מימון וכדאיות ומתן חוות דעת מומחה. אתר פרישה.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב