מגשר לגירושין - גישור למי ומתי הוא מתאים - מאת אוריה זמיר
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

מגשר לגירושין - גישור למי ומתי הוא מתאים - מאת אוריה זמיר 

מאת    [ 07/11/2010 ]
מילים במאמר: 1523   [ נצפה 2793 פעמים ]

 
 

 

מהו גישור ולמי הוא טוב / מתאים - אוריה זמיר

בפס"ד (העליון) רע"א 9809/02 כותב כבוד השופט חשין " לו לעצתי שמעו, היו ברטה וטטיאנה מנסות לשחזר ימים שהיו, ובתחילה היו נדרשות לגישור ביניהן. ניתן לנסות. כדאי לנסות. ואילו אם לא יעלה הגישור יפה, ראוי להן לטטיאנה ולברטה כי ינסו להידרש להליך חדש של בוררות" (תודה לאתר פסקדין).

גישור ככלל, הינו תהליך שנועד לגשר על פערים והבדלים. יתכנו פערים בין שתי גדות נהר, יתכנו הבדלי גישה בין אנשים, ויתכנו מחלוקות כלכליות, פוליטיות, חברתיות ואחרות.

כאשר מדובר בשתי גדות של נהר, ברור כי גשר פיזי הוא הפתרון הנאות (ראה תמונה לעיל).

הגישור במקרה זה קל באופן יחסי, הרי לגדות הנהר אין התנגדות לחפץ שיגשר ביניהן, לא התנגדות

עקרונית, לא רגשית ולא כלכלית. אין להן דעה כנגד הגדה שממול ולא התנגדות לגשר שיונח עליהן, או לאנשים שיעסקו במלאכה.

ואולם, כאשר מדובר בבני אדם, ישנם היבטים נוספים להסבר הענייני (ענייני - כמו מחלוקת כספית בין שני שותפים לעסק). כאן מתוספים משקעים רגשיים (ואחרים) שיש לצדדים, משקעים אלה יהוו גורם המקשה על הצדדים ליישב את המחלוקת העניינית (הכלכלית).

פערים בין בני-אדם יכולים להיות על רקע סוציו-אקונומי, דתי, עדתי, פוליטי, מעמדי, הבדלי רקע כמו עובד ומעסיק, או הבדלי גיל ובגרות נפשית, פער השכלתי ועוד ועוד.

הדרך הטובה ביותר לפתור / ליישב / לנהל מחלוקות, הינה הדברות בין הצדדים. דרך זאת הינה הדרך הנפוצה והשכיחה ביותר. רוב המחלוקות בעולמנו נפתרות על-ידי הדברות ובשיתוף מחשבה ופעולה, תוך התחשבות וגישור מעל הפערים הרגשיים.

בדרך לפתרון מחלוקות מוערכים ונמדדים הפערים  שבין הצדדים. ככל שהפער עמוק יותר(וגם מתוך אי היכרות עם הכלים העומדים לרשותם, חלקם או כולם)  יעדיפו הצדדים לבחור בכלי מנוכר יותר, גוף או ערכאה שתפתור את המחלוקת לכאן או לכאן, לנצח או להפסיד, להיות או לחדול. גוף שכל האחריות לפתרון תוטל עליו.

 

בציר הפתרון, קיימים חמישה כלים אפשריים :

א.      הדברות בין הצדדים.   ב. ייעוץ מקצועי.   ג. גישור.   ד. בוררות.   ה. בית משפט.

החלטת הצדדים באיזה כלי לבחור, תעשה על רקע מורכבות הפערים ו"כמויות" המשקעים הקיימות בין הצדדים. ככל שהקשר בין הצדדים טעון פחות, יבחרו בכלי החמור פחות, שגם משאיר משהו מההחלטה על אופי הפתרון והאחריות עליו בידיהם.

בארבע הרמות ב-ה נמצא השוני ברמת "הכוח" הניתן בידי הגורם החיצוני (צד ג'), חלקו ואחריותו על הפתרון.

ברמות א-ג נמצאת השליטה בתוצאה, ברמה זאת או אחרת בידי הצדדים, תוך "פתיחות" משתנה לקבלת השפעות חיצוניות מהסביבה (שבכל הרמות נקרא להשפעה מבחוץ – צד ג').

ברמה הראשונה א', השליטה בתהליך ובתוצאותיו נמצאת בידי הצדדים באופן מוחלט.

ברמה ב', מאפשרים הצדדים ליועץ לנווט אותם לפתרון ולתת להם כליי בחירה לפתרון קונפליקטים.

יחד עם זאת, בתפקידו המוצהר של היועץ טמונה היכולת של הנועצים "להתנער" מעצותיו.

ברמה ג' , הגישור, מתחייבים הצדדים לתהליך הגישור, לאופיו ולכך שהמגשר קובע את סדרי הגישור ואת הכללים על-פיהם הוא יתנהל. ההכרעה בגישור נשארת בידי בעלי-הדין (להלן המגושרים), קולם נשמע עד תום, הם מביאים את כל הראיות שבידיהם, כולל אלה שלא היו נשמעות ונראות בבית המשפט, מחמת כפיפותו לדיני-ראיות.

ברמה ד' , בוררות, חותמים הצדדים על שטר בוררות המסמיך את הבורר לברור ולפסוק במחלוקת על-פי הנושאים בהם מוענקת לבורר הסמכות לפסוק את הדין. יוצא שהבורר הינו סמכות שיפוטית המכריעה באופן בלעדי את הדין.

ברמה ה' , בית המשפט (הדין), זה פועל על הגדרות החוק הקובעות את סמכותו, את סדרי הדין, ופועל על-פי דיני ראיות. הוא כמובן המכריע את הדין. רק כשבערכאה זאת כמעט ולא נשמע קולם של בעלי הדין, רק של עורכי-הדין המייצגים אותם.

הגישור

גישור הינו תהליך התנדבותי-מרצון, של הצדדים או בעלי הדין, להביא את המחלוקות שביניהם לפתרון מוסכם, תוך גישור מעל פערי העמדות והאינטרסים. הצדדים נעזרים "במגשר" (צד ג') נייטרלי, מקצועי, בעל השכלה וניסיון. למגשר אין סמכות של החלטה או פסיקה, כל תפקידו וסמכותו מסתכמים ביכולת לתקשר עם הצדדים ולהביאם לתקשורת ביניהם. הוא שומע את שניהם בשלושה (כל הצדדים והמגשר)וכל אחד מהם בשנים (פגישות נפרדות) בעזרת המידע שהשיג יגשר מעל פערי הצדדים ויביאם לידי הסדר המסיים את המחלוקת הספציפית ובמקרים בהם יתקיים קשר עתידי בין הצדדים (כמו גרושים הורים לילדים, שותפים בעסק, שכנים וכד'), יהיו להם הכלים לשאת ולתת, בלא להצטרך לבית המשפט, לבוררות ואפילו לתהליך גישור נוסף. מעצם הגדרת הגישור אין כן מנצחים ומפסידים. הצדדים יגיעו בסופו של תהליך ל"הסדר גישור" לשביעות רצונם (היחסית). בהסדר אליו הגיעו ללא אלמנט ה"הימור" (הקיים בערכאות או בבוררות), תוך פשרה מסויימת מצידם, כמו מהצד האחר. ההסדר יובא לבית המשפט לקבלת "תוקף של פסק דין" ותקפותו תהיה כפסק דין של ממש.

מכל הרמות שראינו עד כה (בהן מעורב צד ג'), גישור הינו התהליך המאפשר ונותן מקום לצדדים לספר את סיפורם ולהשמיע טענותיהם, להציג מסמכים וראיות כאוות נפשם ולהגיב על טענות הצד שכנגד.

ניתן להופיע לגישור עם עו"ד, או לחילופין להתייעץ בכל עת איתו או עם אחר טלפונית. ניתן להשמיע את הטענות במעמד צד אחד (באופן חסוי, רק לאוזני המגשר), שהרי מגיעים לתהליך טעוני רגשות שלכאורה אינם מן העניין (על-מנת להסביר למגשר את שורשי ההתנגדות שלנו) .

מבין כל האמצעים האחרים, הגישור הינו התהליך הזול ביותר, חלק הארי מהגישורים "נסגרים" בהסדר גישור בתוך פגישה אחת עד שלוש פגישות.

ההכרעה באה מתוך הסכמה ולא מכפיה, תוך שביעות רצון (יחסית) מההישגים שהשיג כל צד.

גישור הינו תהליך בו כולם מנצחים, WIN - WIN   ולא   WIN -  LOSE אחד מנצח ואחד מפסיד.

אגב כך, מנצח – מפסיד, הינה התוצאה בבית המשפט / הדין ובבוררות. בדרך-כלל מי שמגיע לבית המשפט או לבוררות בטוח בצדקתו ובניצחונו, ברם ידוע הוא שרק צד אחד "מנצח".

מחיר הניצחון : ברגע הראשון שלאחר הניצחון ישנה התרוממות רוח, רגש הנקמה בא על סיפוקו (שהרי עשו לך עוול, פגעו בך, גבו ממך יותר מהנדרש, עלבו בך, איימו עליך). בחלוף הרגע, תופסת את מקום הרוח המרוממת, תחושת ריקנות. כבשת את הפסגה ומה עתה - הנפש מבקשת שיא חדש, מאבק חדש, ניצחון חדש, לנפש המנצחת אין מנוח, שהרי טעמה את טעם הניצחון. כך, באופן לא מודע נכנס המנצח למסלול של מאבקים, כל עסקה לא מוצלחת, כל מחלוקת, כל ריב, כל סכסוך, כל אתגר שעומד לפניו ויכול להיות מושג בדרך של הדברות, של משא-ומתן ושל שלום, קורא לנפש המחפשת שיאי ניצחון, להאבק להשגת המטרה. כל אמירה של הצד שכנגד, מתפרשת כקריאת תגר, כהצהרת מלחמה. והמנצח.... שש אלי קרב, להשיג את פסגת הניצחון / הנקמה שוב. והדרך לניצחון הבא - תביעה משפטית, בוררות, מריבה, מאבק באמצעי התקשורת – כל אמצעי כשר ובלבד שיש בו מנצחים ויש בו מנוצחים.

פירוק זוגיות ונישואין : כשהרגשות גואים, במיוחד כאשר מדובר בפירוק שותפות, שהקשה ביניהן הינה שותפות הנישואין, אזי כל מטען הרגשות השליליים צף ועולה. הרצון לנקום (הגם שהוא חבוי ואינו מוצהר),

מרקיע שחקים, תוך שהוא מובל ע"י הרציונל "כל החיים ויתרתי, עכשיו הזמן לגבות את המגיע לי".

אנשי המקצוע המלווים אותנו, לא תמיד מרסנים וממתנים, לעיתים הם דווקא מלבים את הרגשות הפגועים ומחממים את האוירה (וברוך השם לכל צד יש מסייעים שמלבים). וכך "מערכי קרב" שלמים משני הצדדים, נדמים להיות צבאות מקצועיים ומיומנים ששים לקרב, נערכים זה מול זה, ממש כמו במלחמת העולם הראשונה, שם נטבע המושג "בשר תותחים" ופשוט יורים האחד בשני, עד לנפילה המיוחלת.

סופו של דבר, כשנמוגו ענני הקרב, מתברר לנו כי אמנם ניצחנו, אך החללים רבים, והעוגה אותה רצינו להשיג במאבק, קטנה פלאות תוך שהיא מממנת את שכ"ט יועצינו ודורשי-טובתנו. והגרוע ביותר, כשתתפוגג תחושת רוממות הנפש מהניצחון, מגיעה הריקנות והידיעה כי שרפנו כל גשר אפשרי.

ו"טובת הילדים" שבחלק מהמקרים היתה הדגל למאבק, אותה טובת הילדים נרמסה, כל שיחה בין ההורים הגרושים וכל מפגש לרגע, הופך לסיוט והחרדה ניכרת בעיני אלה שאת טובתם ביקשנו.

בין אם המחלוקת הינה בין בני משפחה, עובד ומעסיק, חברים, שכנים, קונה ומוכר, בעלי עסקים,

סיום התהליך בגישור מביא להקטנת התרעומת, הכעס, ולעיתים גם השנאה.

הביטוי אומר "העולם קטן". אינך יודע אם תפגש שוב עם אותו אדם ובאלו נסיבות. על-אחת כמה וכמה כאשר מדובר בשכן או חבר לעבודה, בן משפחה או כל גורם אחד.

קלישאה אחרת אומרת "טוב חבר קרוב מאח רחוק", בגישור אלמנט "ההימור" אינו קיים, שהרי איש לא יחליט עבורך כיצד יסתיים הסכסוך וכך תוכל להפוך אויב פוטנציאלי לחבר, או לפחות למי שאינו אויב.

לסיום נזכיר רק כי בגישור שמורה למגושרים הזכות לקבוע מי יהיה הגורם המגשר (מה שאין כן בבית המשפט) וכן הזכות להפסיק את הגישור בכל שלב ולפנות / לשוב לבית המשפט.

ההשתתפות בגישור אינה פוגעת בזכויות של המגושרים לפנות לערכאות ואף חשובה לא פחות חובת החסיון על תהליך הגישור. משמע, הצד שכנגד לא יוכל להעלות דברים שהבאת בגישור והסכמות אליהם הגעתם, בתהליך המשא ומתן, אם הגישור נגמר בלא הסדר. בבית המשפט התהליך יתחיל מתחילתו ולא מהמקום בו נפסק הגישור. (כדברי השופט הנכבד חשין בפס"ד שלעיל "ואילו אם לא יעלה הגישור יפה, ראוי להן לטטיאנה ולברטה כי ינסו להידרש להליך חדש של בוררות" (או תביעה משפטית א.ז.)

התהליך הגישורי מתאים כמעט לכל אדם וכמעט בכל נושא שבמחלוקת, למעט  נושאים שבהם יש צורך לפסק-דין משפטי ו/או הצהרתי.

אז אם הנכם מעורבים במחלוקת כלכלית, בסכסוך שכנים, במחלוקת עסקית, בגירושין, בפרוק שותפות, ירושות, קיום צוואות ועוד, הנכם מוזמנים להנות מכישוריו של אוריה זמיר ומניסיונו הרב בפתרון סכסוכים ויישוב מחלוקות.

התקשרו עוד היום ! ! !

4846136  -  050        9453551  -  057

מהיר, יעיל, מנצח וזול

 

על אורי"ה : יועץ נישואין ומשפחה אזרחי M.f.c בר-אילן ומרסי קולג'. יועץ נישואין ומשפחה רבני. י.נ.ר .  מגשר כללי, עסקי וגירושין/משפתי מוסמך. CMS ומוסד י.נ.ר מנחה קבוצות. משרד החינוך. מנחה זוגיות ונישואין. מכון מעגלים.   לימודי סמיכה לרבנות בפרחי-שושנים. נומרולוג וכירולוג קבלי. כירולוג פסיכודיאגנוסטי. חבר אמנת השירות בישראל 057-9453551 // 050-4846136 http://kabala-oria.net  http://sites.google.com/site/gishurfamilyמאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב