העשייה מביאה להצלחה
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

העשייה מביאה להצלחה 

מאת    [ 15/10/2009 ]
מילים במאמר: 1085   [ נצפה 2028 פעמים ]

 
 

 

ניתן להצליח בכל משימה, לכבוש כל יעד, להגיע לכל פסגה רק אם האדם משלב יידע הנובע מלימוד מתמיד ומשאילת שאלות המביאה חכמה לאדם, הידע והחכמה הם...הם...הבסיס האיתן ביותר כדי להצטיין,

אך קיים צורך חיוני ביותר "לעשות", "לבצע", "לעמול", "לנוע", "לחדש", "לשפר", "לחולל תהליכי שינוי".

ככל שהמוטיבציה תהא מוטמעת בתוכו של האדם, ככל שהמוח יהא יצירתי ובעל יוזמה כן יראה האדם תוצאות - תפוקות טובות ורבות יותר במעשיו. היצירתיות שהיא שיא התבונה תרקיע שחקים ככל שהאדם ינסה, יעיז ויביא לידי ביטוי מעשי את הידע האצור בתוכו ואת החכמה הנוצרת ומשתפרת כל הזמן, צריך כל אדם לאתר את נקודת החוזק שבו, את נקודת האור המאפיינות אותו במיוחד ואותם לפתח לקדם ולשפר כל הזמן, הבורא בראנו שונים אחד מן השני, לכל אדם פוטנציאל טמון בכל איבריו, עליו להפעילם, לקדמם ולשפרם כל הזמן.

הפוטנציאל הוא בסיס - תשתית, אותו צריך כל הזמן להפעיל כדי שהטוב והאיכותי ישתפר כל הזמן. אנו צריכים להבין כי כל העשייה צריכה להיעשות בשלבים, בתהליכים שהרי אין קפיצות דרך בחינוך ובכל תחום. כדי לעגן כל לימוד ויצירתיות בתוכנו קיים צורך בתרגול, בשינון כל הזמן. כפי שמציין הרמב"ם שהתרגיל הוא הבסיס הראשוני להצלחה, להפנים כל הנלמד.

מדי ערב, בסיומו של יום גדוש בעשייה ראוי לעשות חשבון נפש על כל פעילויותינו ומגוון העשייה שלנו. הבה נלמד מבורא עולם רעיון נשגב זה כפי שמצוין בתחילת תפילת ערבית,

 

 

ברוך...אשר בדברו מעריב ערבים

בחכמה פותח שערים

בתבונה משנה עתים

...אשר בדברי מעריב ערבים

הדיבור הוא צינור המחשבה, הדיבור מהווה כלי פדגוגי חשוב ועקרוני, אנו משמיעים דברים היוצאים מן הפה על סמך המאגר של הידע הטמון במוח, כפי שאנו נוהגים לציין שידע הוא כוח, ליידע יש עוצמה חשובה.

המוח הפעיל תלוי בתרגול של דיבור. הרטוריקה - הדיבור הנכון המרתק והאיכותי תלוי בלימוד ובתרגול, לכן ראוי בכל לימוד לאפשר ללומדים לבטא עצמם בדיבור. ראוי שכל מנהל שהוא מנהיג יאפשר לכל מורה "במה" לדיבור. לאתר בכל מורה נקודת החוזק שבו, למצוא רעיונות חינוכיים ערכיים ותורניים בהם מפגין המורה יכולת וכישורים ולתת למורה "במה" להפגין יכולתו כלפי כל המורים, כך מפתחים הרצון, האומץ, המוטיבציה, הדימוי העצמי ממריא והאמונה בעצמו וביכולתו ממריאים לשחקים. כל מורה הלומד באקדמיה לתואר מתקדם צריך לתאר ולספר לצוות המורים על הנושאים הנלמדים ועל מחקרים חדשניים.

כך צריך לנהוג עם כל מורה היוצא להשתלמויות חוץ מוסדיות, בישיבות המורים יש לאפשר למרב המורים להוביל צוות המורים לרום הפסגה.

כך עלינו לבנות "תלמידים מדברים". הלמידה תעוגן במוח ותופנם בתוכו של כל ילד, אם נאפשר לכל תלמיד "במה" בהם יבוא לידי ביטוי "הדיבור".

חובה על כל המורים להבהיר לכל ההורים כי עליהם לאפשר לכל ילד בבית, לדבר ולהבין בדיבור על כל מחשבותיו ותלמודו. ראוי לתת לכל ילד במשפחה לומר דברי תורה בשולחן השבת, מקטנותו ועד בגרותו. כך מאפשרים לכל אחד "במה" המחזקת הביטחון העצמי ומדרבנת הדיבור, אף כי הדיבור כשלעצמו הוא שלב ראשוני בעשייה ובחכמה. הקב"ה מבהיר לנו בתפילת ערבית שלבי החכמה ועומקה.

"אשר בדברו מעריב ערבים" - הוא שלב ראשון וחשוב של בורא עולם, בדברו - הוא מבהיר לנו כי בסיומו של כל יום מגיע הערב.

במהלך היום האדם מדבר, בסיומו של יום - בערב יש לבדוק ולהעריך כל מעשיך במהלך היום.

 

...בחכמה פותח שערים

שלב מתקדם בדיבור הוא החכמה, כפי שצוין הדיבור נובע מהידע האצור במוח, אך מוח חכם נבנה לאחר לימוד של שאילת שאלות כאשר האדם מתרגל מקטנותו שאילת שאלות ממאגר הידע המצוי במוח, גם הוא הופך להיות חכם. הקב"ה מלמדנו כי החכמה מבוססת בעיקרה על ידע שהוא כאמור כוח, אשר ניצול הידע לשאילת שאלות, הופכת המוח להיות חכם.

הקב"ה מבהיר לנו כי בחכמה הוא פותח שערים, היינו אדם חכם מחדש, מתפתח, יוזם. בחכמתו הוא משכיל לפתוח שערי חכמה רבים ומגוונים. ניתן לחדור ולהיכנס להיכלות למקומות שונים ומרתקים רק אם השערים פתוחים, מוח פורה וחכם גורם לפתיחת שערים, יוצר מוטיבציה, רצון עז ונחישות לחדור לתחומים חדשים ולהיכנס לשערים שונים ומעניינים. ישנם גם שערי טומאה או שקר, או שערים פסולים. אנו לומדים מבורא עולם כי בניית מוח חכם מאפשר לנו לפתוח שערים איכותיים ומצוינים. או אז עלינו רק לבחור את השערים המתאימים לנו.

השערים החיוביים והערכיים כדי להיכנס דרכם לחדרים, לאולמות והיכלות של קדושה וטהרה, חכמה לדעת, לימוד ואהבה, כבוד יחס ושמחה. ניתן לקנות חינוך נפלא ללמוד ולהטמיע החיובי בתורתנו, רק אם נשכיל בחכמתנו להיכנס לשערים הנכונים והאיכותיים, שם בתוך החדרים הטובים נעמיק ללמוד ולהיות חכמים יותר ויותר.

 

...בתבונה משנה עתים

אנו יודעים כי התבונה היא שלב גבוה יותר מחכמה. הנבון מבין דבר מתוך דבר. בחומש דברים מבקש משה למנות מנהיגים שיהיו, חכמים...נבונים...וידועים. היינו שמוחם יהא חכם אך גם נבון, כאשר הנבון יוכל להוביל להשפיע - להנהיג עם ישראל ביתר שאת, בעוצמה ובכישרון רב, הנבון יצליח להתגבר על דילמות וקונפליקטים.הנבון מבין דבר מתוך דבר.

 

אנו יודעים שמוסד חינוכי טוב מוגדר כבית ספר המשתפר כל הזמן.

היינו מקום בו מתחוללים כל הזמן תהליכי שינוי, עולמנו המעניין והמרתק מתקדם ומתחדש ללא הרף, עלינו לטפח דור שיידע להתמודד עם עולם זה, ככל שנעמיק לחנך הילדים והמורים כמובן לתהליכי שינוי כן נשכיל להתמודד היטב עם עולמנו הנפלא דהיום.

כפי שמבהיר לנו בורא עולם - "בתבונה משנה עתים", היינו תהליכי השינוי בתחומים שונים ומגוונים יכולים להתבצע רק אם האדם לומד, הופך להיות חכם ובהמשך נבון, אדם המבין דבר מתוך דבר, הוא יצירתי יותר ובכך הוא "משנה עתים", יכול לגרום לתהליכי שינוי בלתי פוסקים. אנשים היצירתיים הם המגיעים לרום הפסגה, הם זוכי הפרסים היוקרתיים, היצירתיים - חשיבתם עמוקה מאוד, הם מצליחים בכל מעשה ידיהם דרך החכמה שבמוחם שהפכה לתבונה.

 

החכם יודע כיצד לנצל היטיב המציאות הקיימת ליעדים טובים ואיכותיים, הנבון חושב כל הזמן על תהליכי שינוי יצירתיים היינו על שינוי המציאות הקיימת ובניית רעיונות חדשניים אחרים ומעולים. "התבונה משנה עתים" - התבונה מבוססת בעיקרה על תהליכי שינוי, שהם הבסיס - התשתית העקרונית בעולמנו הנוכחי להצטיין ולכבוש כל יעד.

 

אנו לומדים מתפילתנו מדי ערב חשיבות שלבי ההצלחה, כל שלב ממוקד בתחום מסוים שממנו מפעילים טוב יותר את המוח כדי לטפס על כל הר ולהגיע לפסגות מדהימות ומרתקות. חובה עלינו להשתפר כל הזמן, ללמוד וללמוד - כדי לאגור ידע, בהמשך להפוך את היודע מחכם לנבון.

החכם צריך להפוך לנבון.

 

בידינו שלנו, הורים ומורים כל האופציות כדי להפוך הילד מקטנותו ועד בגרותו, ללמדן רוכש ידע, חכמה ובינה בהמשך הדרך.

פיתוח היצירתיות הטמונה בילדים תלויה רק בנו הורים ומורים.

 

נמצא במחקרים כי 80 אחוז מהילדים יצירתיים עד גיל 5

בהמשך אחוז היצירתיים יורד לכדי 2 אחוז

 

פיתוח המצוינות והיצירתיות בכל ילד חייבים להיות היעד החשוב ביותר בעולמנו שלנו. דרכם נוכל להתגבר על כל מכשול, להתמודד עם כל רעיון חדשני, לבנות תהליך חכם ונבון כדי להשתפר ולהצטיין כל הזמן.

- תואר ראשון ושני במדעי הטבע-ביולוגיה

- תואר שלישי בחינוך במנהיגות

משרות במשרד החינוך:
- 3 שנים מפקח על מדעי הטבע
- 12 שנים מפקח כולל
- 10 שנים מפקח מחוזי

בכל תחום פיתח מנהלים כמנהיגים, אשר הגיעו להישגים הטובים בארץ באזורם

ב6 שנים האחרונות מרכז את הקורס המכשיר מנהלים בבר אילן, וכמובן מלמד חינוך ומנהיגות באוניברסיטה ובעוד 3 מכללות.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב