כירולוגיה קבלית - מקורות. אבחון אישיות על פי קריאת הידיים על דרך הקבלה - אוריה זמיר
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

כירולוגיה קבלית - מקורות. אבחון אישיות על פי קריאת הידיים על דרך הקבלה - אוריה זמיר 

מאת    [ 28/06/2009 ]
מילים במאמר: 910   [ נצפה 4741 פעמים ]

 
 
בס"ד


כירולוגיה קבלית, מקורות - חלק א'.
(אבחון אישיות ע"פ קריאת הידיים, על דרך הקבלה)

מקור המקורות :
שמות יח - כא : (1)ואתה תחזה (2)מכל העם (3)אנשי חיל (4)יראי אלקי"ם (5)אנשי אמת (6)שנאי בצע ושמת עלהם שרי אלפים שרי מאות שרי חמשים ושרי עשרת:
כב : ושפטו את העם בכל עת והיה כל הדבר הגדל יביאו אליך וכל הדבר הקטן ישפטו הם והקל מעליך ונשאו אתך: כג : אם את הדבר הזה תעשה וצוך אלקי"ם ויכלת עמד וגם כל העם הזה על מקמו יבא בשלום: כד : וישמע משה לקול חתנו ויעש כל אשר אמר:
כה : ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראל ויתן אתם ראשים על העם שרי אלפים שרי מאות שרי חמשים ושרי עשרת: כו : ושפטו את העם בכל עת את הדבר הקשה יביאון אל משה וכל הדבר הקטן ישפוטו הם:
הבהרות :
1 ואתה תחזה : [רש"י : ברוח הקודש שעליך] {ואתה - "אתה" - שם של תפארת.
שמכריעה בין חסד לגבורה, והיא שורש נשמת יעקב אבינו ע"ה וע"כ נקרא
"בחיר האבות". "תחזה" לשון חזיון, שתזהה מי יכול בהווה, ויוכל בעתיד
לעשות את המצופה ממנו. א.ז.}
2 מכל העם : לשון כללות והשוואה. מובנו, שיש להשוות בין האנשים ולערוך מעין מחקר
וסטטיסטיקה. שכן סופו של דבר, שגם בין אלה שתחזה, תקבע מדרג של
איכויות ("ושפטו את העם בכל עת והיה כל הדבר הגדל יביאו אליך וכל
הדבר הקטן ישפטו הם והקל מעליך ונשאו אתך", " ..ראשים על העם שרי
אלפים שרי מאות שרי חמשים ושרי עשרת" א.ז.
3 אנשי חיל : [רש"י : עשירים, שאין צריכין להחניף ולהכיר פנים ]. {שניתן יהיה להכיר
בהם את עושרם. כך שמעצמם יש להם כבוד עשירים ואינם נזקקים להחניף
לבעלי הממון ולהכיר פנים במשפט, ע"מ שיזכו ליחס של כבוד א.ז.}.
4 יראי אלקי"ם : שעל אף כבודם בציבור, יש בהם יראת אלקי"ם והיא ניכרת בהם,
שיודעים כי יש מי מעליהם שבוחן מעשיהם ולפניו יש ליתן דין וחשבון.
5 אנשי אמת : [רש"י : אלו בעלי הבטחה, שהם כדאי לסמוך על דבריהם, שעל ידי כן יהיו
דבריהם נשמעין ] {"אמת" היא המילה הכוללת, שיש בה את הא' שהיא
ראשית הקדושה ומיניינה בגימ' כ"ו כשם הוי"ה והיא מקור האור, וע"כ
מיקומה ראשון בסדר האלף בית. מ היא אות יסוד המים ואין מים אלא תורה.
שמ' פתוחה היא שפעת הכל והיא מים תחתונים, תורה שבכתב. ם סתומה, היא
תושב"ע מים עליונים ושתיהן כאחד חסד שלם.
היא מסמלת את התהליך, כמו מ' שנים במדבר, מ' ימים ולילות ישב משה רבנו
ע"ה בהר, מ' ימים עובר במעי אמו עד שנכנסת בו הנשמה כנפש. מ' ימי המים
במבול וימי המתנת נח מאז פסקו המים ונראו ראשי האילנות. וכן עוד פעמים
רבות נזכר המספר בכתובים, כמספר של תהליך. ת היא האות הכוללת הכל,
את כל האותיות ואת כל המעשה ואת סופו. כך שבמילה אמת נכללות המילה
"את" והאות מ'. את כמו, את השמים ואת הארץ. "את" ע"פ חז"ל היא
השכינה. ועל כן המילה אמת משקפת את המושג אמת ובה המקור, התהליך
והסוף או ההתגשמות א.ז.}.
6 שונאי בצע : [רש"י : ששונאין את ממונם בדין ] {וחלילה איני חולק ח"ו על רש"י, אלא
נלע"ד להוסיף. "בצע" לשון בציעה, חיתוך. אלה שלדעתם רב כספם מצרכיהם
ולא ישימו עינם בממון לא להם. המילה הנוהגת במקומותינו כיום "מבצע".
שורשה גם כן בצע. משמעו בלשון לעז "לגזור קופון".

בדברי הזהר הקדוש, פרשיות יתרו / ואתה תחזה, מפרשים שיתרו לימד את משה רבנו ע"ה כמה תורות לחזות התנהגות אנשים, ולא בנבואה, כי אם ע"פ הבנת דפוסי מחשבותיהם והתנהגותם, את אהבותיהם ושנאותיהם, את פחדיהם ואומץ ליבם וגבורתם.
במאמרים הבאים אביא בע"ה וב"נ, ציטוטים מספרי הקבלה ומהמפרשים.

{ומדוע נצרך משה ללמוד דווקא ממי שהיה בעברו כהן מדין, מי שהנהיג עם בעבודת אלילים וכשפים - אלא שיתרו משנתגייר והפך אוהב השם מושבע, ידע את המותר ואת האסור. ו"באורח פלא" לימד את משה רק מאפיינים הנמצאים בגוף האדם, כמו כפות ידיו, עיניו, פרצופו ומצחו. ובודאי שלא לימדו קריאה בקפה, בחגורה, בכוכבים (ואל תתהו מדוע מתכחש אני לחוזים בכוכבים, באחד המאמרים הבאים אתייחס לכך, תוך הסבר על מה מותר ומה אסור בהתבוננות בכוכבים, ומה מותר ואסור בחזיון בהם.) ושאר ירקות מוקצים. את סוד האותיות לא קבל משה ר' מיתרו חותנו אלא קבלו מפי הגבורה, בהר סיני והוא ורק הוא ידעם פנים ואחור, אחור ופנים. וגם בסוד האותיות ניגע בכמה מאמרים בעתיד בע"ה א.ז.}.

כד : וישמע משה לקול חתנו ויעש כל אשר אמר. כאן בדיוק מובא עניין השלמות בכלים שמסר יתרו למשה רע"ה. "וישמע", לשון משמעות. הבין משה את משמעות הדברים.
"כל", לשון כללות, לרבות מעשי כשפים וכד'.

"...והיה כל הדבר הגדל יביאו אליך ", " ...ויתן אתם ראשים על העם שרי אלפים שרי מאות שרי חמשים ושרי עשרת ".
ראשית הדברים מסופם : משה ר' בוחר את האנשים המתאימים ע"פ תחזיתו בתכונותיהם, וממנה אותם על העם במדרג איכויות וסמכויות (שרי אלפים, מאות, חמישים ועשרות),
ובראש "הפרמידה" ניצב הוא עצמו ("הדבר הגדול יביאו אליך" , שגם זה היה מהוראות יתרו).

בהמשך נביא כמה גישות קבליות וביניהן זו של האר"י הקדוש וזו של ר' אברהם אזולאי זצ"ל. האחרון מפרש את דברי הזהר הקדוש במאמרו, וביאורו המאלף "אור החמה". וכשם שהתושב"ע מורידה לנו ע"פ השגתנו ורמתנו הרוחנית, את התורה,
כך חיבורו "אור החמה", שופך אור על ספר הזהר הקדוש ומנגיש אותו מעט עבור חכמים.

האר"י הקדוש מביא בחיבורו "מאמר קדישין" על ספר יצירה, פן נוסף מאומנות "קריאת הידיים" המשלב את סוד האותיות. למהדרין שבינינו, יש ללכת בעקבות רבינו האר"י ואחר כתביו כפי שמסרם בידי המרח"ו, ובהם אמירות ורמזים נוספים. בהם סדר נטילת הצפרניים, המרמז כמה וכמה רמזים ועוד רבים.

בשלבים מאוחרים יותר אביא מדברי המקובלים האחרונים וגישותיהם לקריאת הידיים. אמירות אלה של האחרונים, שופכות אור על דבריהם הסתומים ברובם של התנאים, אמוראים ואלה של תור הזהר ולאחריו.

אסיים באזהרה : אין להשתמש בדברים הלכה למעשה, טרם נצבור ידע מינימלי בהלכת האבחונים.

עליכם השלום ועל כל ישראל - א.כ.י.ר
על אורי"ה :
יועץ נישואין ומשפחה בכיר M.f.c בר-אילן ומרסי קולג'.
יועץ נישואין ומשפחה רבני. י.נ.ר
נומרולוג וכירולוג קבלי.
כירולוג פסיכודיאגנוסטי. מכון הולצמן.
כירולוג הוליסטי. מרכז רידמן.
מנחה קבוצות. משרד החינוך.
מנחה זוגיות ונישואין. מכון מעגלים.
ומורה קבלה ומדרש.
מגשר מוסמך. CMS ומוסד י.נ.ר
לימודי סמיכה לרבנות בפרחי שושנים.
050-4846136 03-5033875
www.kabala-oria.net אתר הבית
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב