המדריך לחייב בהוצאה לפועל
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

המדריך לחייב בהוצאה לפועל 

מאת    [ 30/07/2008 ]
מילים במאמר: 2575   [ נצפה 5975 פעמים ]

 
 
הקדמה:
בעת פתיחת תיק הוצאה לפועל, תקבל לכתובתך הרשומה במשרד הפנים, אזהרה אודות פתיחת תיק הוצאה לפועל נגדך, וודא כי הפרטים המופיעים באזהרה הנם פרטייך.
הדבר החשוב ביותר הוא לא להיכנס ללחץ ולא לרוץ לשלם, בעיקר אם אתה לא יודע בגין מה החוב ו/או מיהו הזוכה.
(החייב = האדם שחייב את הכספים לזוכה ; הזוכה = האדם שהוא הנושה של החייב ויש לו כנגד החייב פסק דין ו/או שטר חוב ו/או שיק).
 
 
 פעל בהיגיון:
ברר בעבור מה החוב:
ברר זאת עם הזוכה או בא כוחו, ובנוסף גם בלשכת ההוצאה לפועל - במדור חייבים ו/או במרכז מידע ארצי בטל' מס' 02-6593333.
 
 בחן את מצבך:
 האם אתה חייב כספים אלו באמת או שמא הזוכה מנסה "לעשות כסף" על חשבונך - האם כבר שילמת כסף זה או חלק ממנו לזוכה - האם מדובר בשיקים שביטלת אותם כתוצאה מכישלון תמורה - (ראה מאמרי "התמוטטות מרפאת שורש ודרישת הכונס (בנק לאומי) לפדיון כספי הלקוחות).
 
התייעץ עם עורך דין:
אם תמצא לך הגנה ראויה כנגד פסק הדין, בגינו נפתח תיק ההוצל"פ, תוכל להגיש בקשה לביטול פסק הדין. אמנם, התייעצות עם עו"ד כרוכה בתשלום, אשר נגבה מראש וללא קשר לתוצאות ההליך, אך התייעצות זו עלולה לעיתים, לפטור אותך מהחוב כולו.
 
(בתיק בו הח"מ ייצג חייב למול "המרכז לגביית קנסות", הצליח הח"מ לפטור את החייב ממלוא סכום החוב ע"ס 10,000 ש"ח !!).
 
 באם החוב מוצדק ואתה אכן חייב כספים אלו לזוכה:
אם באפשרותך לפרוע מייד את החוב במלואו ואין לך הגנה כנגד חוב זה, עשה זאת בבנק הדואר או בלשכת ההוצאה לפועל. תשלום מיידי יחסוך ממך הוצאות נוספות בגין הליכים שינקטו נגדך, כדוגמת עיקול מיטלטלין, תפיסת רכב, מאסר, תוספת שכר טרחת עורך דין ואי נעימויות הכרוכות בהליכי גביה. אם לטענתך שילמת את החוב, הנך רשאי להגיש, ללשכת ההוצאה לפועל, בקשה בטענת "פרעתי" או "התנגדות לביצוע שטר" (כמפורט בהמשך), רצוי כאשר אתה מיוצג ע"י עורך דין.
 
אפשרויות תשלום:
אם אין ביכולתך לפרוע מייד את החוב במלואו, פנה לזוכה/ב"כ זוכה, והגע עמו להסכמה לגבי דרך פירעון החוב , כמו פירעון בתשלומים לפי אפשרותך. עשה הסכמה זו בכתב ודווח עליה לראש ההוצל"פ.שלם חובך בלשכת ההוצאה לפועל או בבנק הדואר בשובר התשלום המצורף לאזהרה.פנה למרכז מידע ארצי (בטלפון מס': 02-6593333 בימי א - ה בשעות 16:00 - 08:00) לקבלת שוברי תשלום על פי צו החיוב בתיק ושלם באמצעותם בתשלומים (לידיעתך, יתרת החוב נושאת ריבית והצמדה).אם אין באפשרותך לשאת בתשלומים על פי צו החיוב בתיק, באפשרותך להגיש בקשה לצו תשלומים לראש ההוצאה לפועל, לצורך הגשת בקשה זו, יהא עלייך לחתום על "כתב ויתור על סודיות", קרי, לזוכה ו/או לראש ההוצל"פ, תהיה הזכות לפנות אל בנקים, חברות אשראי וכד', ולבקש עליך מידע, אשר בד"כ הינו חסוי ופרטי. במקרה בו שלמת כספים, שלא באמצעות לשכת ההוצאה לפועל, עלייך להציג הוכחת תשלום בלשכת בה מתנהל תיקך. לשם כך, יהיה עליך להיות מסודר ולערוך מעקב אחר כל תשלום שהנך משלם על חשבון החוב וכן, לאחר כל תשלום ותשלום, יהא עליך לבקש, בטופס בקשות חייב מתאים, את הקטנת החוב.
 
שים לב: גם אתה משלם את מלוא החוב וגם אם אתה משלם חלק מהחוב, החוב לא קטן אוטומטית, עליך לבקש הקטנת החוב מראש ההוצל"פ, באמצעות טופס מתאים.
אם שילמת את מלוא החוב, וודא כי תיק ההוצאה לפועל - נסגר !
 
 
חקירת יכולת במהלך 21 יום ממסירת האזהרה:
אם אין באפשרותך לשלם את החוב ו/או את התשלום שנקבע לך בצו החיוב בתשלומים, הנך חייב להתייצב לחקירת יכולת בלשכת ההוצאה לפועל הנוחה לך, תוך 21 ימים מיום שהומצאה לידייך האזהרה אודות פתיחת התיק נגדך. אם לא תתייצב, תוכרז ע"י ראש ההוצל"פ כחייב בעל אמצעים המתחמק מתשלום חובותיו ומשכך, יוצא כנגדך צו הבאה ו/או צו מאסר.בבואך לחקירת יכולת פנה למזכירות, מלא שאלון, חתום על כתב ויתור על סודיות וצרף את המסמכים אותם נתבקשת להביא בבואך לחקירת יכולת ואשר פורטו באזהרה.אם תעזוב את המקום מבלי להיחקר, תיחשב כאילו לא התייצבת כלל לחקירת יכולת וראש ההוצאה לפועל יהיה רשאי לקבוע כי הנך בעל יכולת, המשתמט מתשלום חובותיו, וניתן יהיה להוציא נגדך צו מאסר.לידיעתך, ראשי ההוצל"פ נוהגים להוציא צווי מאסר כעניין שבשגרה וזאת למרות היות דבר מנוגד לחוק וכן מנוגד לפסיקת בית המשפט העליון !!
 
(הח"מ מבטל בעבור לקוחותיו את מרבית צווי המאסר המוצאים כנגדם, שכן כמעט תמיד ניתן למצוא בצווים אלו פגם פרוצדוראלי או מהותי).
 
 
 שים לב:
בחקירת היכולת תשאל שאלות, אשר מטרתן לבדוק את כושרך הכספי. בין השאלות יהיו שאלות כגון: האם יש ברשותך טלפון סלולארי, האם אתה מעשן וכמה, כיצד הגעת לכאן (ברכב, מונית, אוטובוס) וכד'. רצוי מאוד שתאמר את כל האמת והאמת בלבד ולא תתחיל להסתבך בשקרים שאח"כ לא תדע איך יוצאים מהם. יתרה מכך, תתבקש לרוקן את תכולת כיסך על הדלפק ובאם טענת שאתה הגעת באוטובוס ובמקרה יהיה לך בצרור המפתחות, מפתח של כלי רכב, "הלך עליך". סיפורים כגון "זה אוטו ששיך לסבתא שלי / לשכן שלי / לכלב שלי וכדומה" נדחים, כמעט באופן אוטומטי, ע"י ראש ההוצל"פ, אשר "מסמן" אותך כלא אמין. משנסתיימה חקירתך פנה למזכירות והצג בפני הפקיד את העתק ההחלטה שהתקבלה על ידי ראש ההוצאה לפועל. קבל אישור על התייצבותך לחקירה, ושוברי תשלום לתשלום החוב. במידה שלא תעמוד בתשלומים, שקבע ראש ההוצאה לפועל בחקירתך, תהיה צפוי למאסר.
 
אל תעזוב את לשכת ההוצאה לפועל בטרם קיבלת אישור התייצבות!
 
אם התייצבת בלשכת ההוצאה לפועל ולא ניתן לחקור אותך, מסיבות שאינן תלויות בך, מלא את הטפסים ומסור את המסמכים, כפי שתתבקש ע"י המזכירות (אם אינך יודע כיצד למלא אותם, גש לעמדת הסיוע בהתנדבות, המצויה ברוב לשכות ההוצל"פ והיעזר במתנדבים. אל תתפתה להיעזר ב"חאפרים" המסתובבים בלשכות ההוצל"פ ומציעים את עזרתם תמורת תשלום - הם יכולים לגרום לך יותר נזק מתועלת!).הטפסים והמסמכים הנ"ל יועברו להחלטת ראש ההוצאה לפועל לשם מתן החלטה, שלא בנוכחותך. ההחלטה תועבר אליך באמצעות הדואר וכמו כן, הינך יכול לשמוע מהי ההחלטה, במרכז המידע הטלפוני הארצי (02-6593333).
 
 
אינך צריך להתייצב לחקירת יכולת כאשר התיק מתייחס אל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
א. אם הנך תאגיד.
ב. אם הוכרזת כחייב מוגבל באמצעים ואוחדו תיקייך.
ג. אם הגשת, תוך 21 יום ממסירת האזהרה, בקשה בטענת "פרעתי" או בקשת התנגדות לביצוע שטר ובקשתך לא נדחתה.
 
 
חקירת יכולת לאחר חלוף 21 יום ממסירת האזהרה:
ראש ההוצאה לפועל רשאי, מיוזמתו או לפי בקשת הזוכה או בקשתך, לחקור במצבך, נכסייך, הכנסותייך וחובותייך כדי לברר את אפשרותך לקיים את פסק הדין, לקבוע לך צו תשלומים וכן לשנות את גובה התשלום החודשי שנקבע לך.
 
 
הגשת בקשות לראש ההוצאה לפועל:
באפשרותך להגיש בקשה לראש ההוצאה לפועל בלשכה בה מתנהל התיק. את הבקשה עלייך להגיש בשלושה עותקים, לבקשה הראשונה צרף צילום תעודת זהות. הגש בקשה מנומקת שתכלול את פרטייך המלאים לרבות מספר תיק ההוצאה לפועל. צרף מסמכים רלבנטיים (אם ישנם).עדכן את לשכת ההוצאה לפועל בכל שינוי בפרטייך, אחרת ישלח אילך חומר / החלטות / צווים לכתובת הרשומה במשרד הפנים, ולמרות שלא יגיעו לידיך בפועל, יחשב הדבר כאילו קיבלת אותם ובחרת להתעלם. "לא ידעתי" לא מתקבל בהוצאה לפועל.
 
 
ביטול / עיכוב הליך:
במידה שננקט נגדך הליך על ידי לשכת ההוצאה לפועל וברצונך לבטל / לעכב את ביצוע ההליך, פנה בבקשה מנומקת לראש ההוצאה לפועל. ביטול / עיכוב ביצוע הליך מותנה בהחלטה מפורשת של ראש ההוצאה לפועל או בית משפט מוסמך או באישור ובקשת הזוכה או ב"כ.
 
 
התנגדות לביצוע שטר במועד:
באפשרותך להגיש התנגדות לביצוע שטר במהלך 20 יום מקבלת האזהרה לידיך. ההתנגדות תוגש בצרוף המסמכים הבאים:
1. תצהיר מאומת כדין הכולל עובדות מהן ניתן ללמוד, כי על פי הדין אינך חייב לשלם ההמחאה או השטר (היה מודע כי אתה תיחקר ע"י הזוכה / בא כוחו על תצהיר זה ובאם יתגלו סתירות בחקירתך, תצהירך יפסל והתיק יוחזר להוצאה לפועל).
2. צילום של הבקשה לביצוע.
3. השטרות או צילומים של השטרות, שבגינם הוגשה ההתנגדות.התנגדות המוגשת במועד מעכבת אוטומטית את כל ההליכים נגדך, אך איננה מבטלת הליכים שננקטו קודם להגשת ההתנגדות. ביטול הליכים אלה כרוך בהגשת בקשה מתאימה לבית המשפט אליו הועברה ההתנגדות. מעת הגשת ההתנגדות במועד, לא תתקבלנה בקשות נוספות לתיק. אם תינתן החלטה של דחיית הבקשה, יחל מחדש מניין 21 הימים במהלכם עלייך להתייצב לחקירת יכולת.
 
 
הארכת מועד להגשת התנגדות :
לא הגשת התנגדות במועד, צרף למסמכים הנזכרים לעיל, בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות הנתמכת בתצהיר. פרט את העובדות, שלטענתך מצדיקות קבלת ההתנגדות על אף הגשתה באיחור. במקרה זה אין ההליכים נגדך מעוכבים. על מנת לעכב את ההליכים, עלייך להגיש בקשה נפרדת.
 
 
בקשה לעיכוב הליכים:
בקשה לעיכוב הליכים לביצוע פסק דין, עלייך להגיש לבית המשפט, שנתן את פסק הדין. אם הגשת התנגדות לביצוע שטר, את בקשתך לעיכוב הליכים עלייך להגיש לבית המשפט אליו הגשת את ההתנגדות או ללשכת ההוצאה לפועל. לידיעתך, ראש ההוצאה לפועל מוסמך להשהות הליכים לתקופה קצובה, עד שהעניין יתברר בבית המשפט. כאמור, הגשת הבקשה לדיון בפני בית המשפט, או הגשת בקשה לביטול פסק דין שנתן בית המשפט, אינם גורמים לעיכוב הליכים אוטומטי. על מנת לעכב הליכים עלייך להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט.
 
 
ביטול פסק דין:
בוטל פסק הדין בגינו נפתח נגדך תיק ההוצאה לפועל, הנך רשאי להגיש בקשה, לראש ההוצאה לפועל, לבטל ההליכים נגדך ולסגור את התיק. במידה ושלמת כספים בתיק, הנך רשאי להגיש בקשה להחזר הכספים מהזוכה ובמקרה זה היוצרות מתהפכים ואתה נהפך לזוכה והזוכה נהפך לחייב.
 
 
טענת "פרעתי":
במידה שהנך סבור כי אינך צריך עוד למלא אחר פסק הדין, כולו או מקצתו, או אחר בקשה לביצוע שטר, הגש בקשה לראש ההוצאה לפועל בצרוף תצהיר מאומת כדין ובצרוף כל מסמך רלוונטי אחר. בתצהיר עלייך לפרט את העובדות מהן ניתן ללמוד כי אינך צריך עוד למלא אחר פסק הדין. באפשרותך לבקש מראש ההוצאה לפועל לבקש לעכב ההליכים נגדך עד לסיום הדיון בבקשתך. ראש ההוצאה לפועל רשאי לקבל בקשתך במלואה או בחלקה. בקשה בטענת "פרעתי" תועבר לתגובת הזוכה או בא כוחו, כשלתגובה יתלווה תצהיר מאומת כדין מטעם הזוכה. לאחר קבלת תגובת הזוכה יקבע מועד דיון. לאחר שמיעת עדים וסיכומי טענות הצדדים, ייתן ראש ההוצאה לפועל החלטתו. אם תתקבל בקשתך, תיק ההוצאה לפועל ייסגר. אם תדחה בקשתך, יחל מחדש מניין ?21 הימים במהלכם עלייך להתייצב לחקירת יכולת וכמו כן תחויב בהוצאות ההליך.
 
 
איחוד תיקים:
איחוד תיקים הינה אופציה, אשר עומדת בפני חייב כאשר נגדו מתנהלים מספר תיקי הוצאה לפועל יחד (2 תיקים ומעלה).מטרת איחוד התיקים היא לאפשר לחייב לרכז את כל נושיו יחד ולפעול להסדר חובותיו מול כל הנושים יחד ולא מול כל נושה בנפרד. כאשר החייב מתמודד מול כל נושה בנפרד עליו להתמודד עם כל בקשה ו/או עיקול ו/או הליך שמבצע הנושה כנגדו ולעמוד בצווי התשלום השונים במסגרת כל תיק ותיק וכן בהוצאות הליכים ובתשלום הוצאות, כגון שכר טרחת עורך דין, לכל אחד ואחד מנושיו. איחוד התיקים מאפשר לנושיו של החייב לבצע את ההליכים כנגד החייב אך ורק במסגרת תיק האיחוד. קרי, החייב יישא אך ורק בתשלומים שהוטלו עליו במסגרת צו התשלומים בתיק האיחוד ולא בכל צו תשלום שהוטל בכל תיק בנפרד, תוך התעלמות מצווי התשלום בתיקי ההוצאה לפועל האחרים.באפשרותך לבקש לרכז גביית כל חובותייך בתיקי הוצאה לפועל השונים לתיק אחד. שתי דרכים לכך:
 
1.  איחוד תיקים רגיל:
הגשת בקשה לאיחוד תיקים, בצרוף תצהיר ותשלום ?3% מערך החובות, במשך כל חודש, (בד"כ החלטה ניתנת תוך שבועיים - שלושה מיום הגשת הבקשה), עד אשר תינתן החלטת ראש ההוצל"פ בבקשת האיחוד (הנך רשאי להגיש בקשה להקטנת סכום זה).במידה וראש ההוצאה לפועל ייתן צו לאיחוד תיקייך, יקבע סכום תשלומים חודשיים זמני, עד אשר תוזמן לחקירת יכולת, שם יקבע הסכום הקבוע.
 
2.  איחוד תיקים ומוגבל באמצעים:
הוכרזת כחייב מוגבל באמצעים, יאוחדו כל תיקייך.בנוסף רשאי ראש ההוצאה לפועל להורות על הגבלתך בבנק, לעכב יציאתך מן הארץ, להורות על הפסקת אפשרותך להשתמש בכרטיס אשראי ותוזמן לחקירת יכולת. היתרון הגדול במוגבלות באמצעים, זו העובדה שלא תצטרך לשלם 3% מגובה החוב, כל חודש עד אשר תינתן החלטה בתיק וכן צו התשלומים שינתן לך יהיה נמוך משמעותית מאיחוד תיקים רגיל.
 
 
חקירת יכולת בתיקי איחוד:
במהלך החקירה יקבעו לך תשלומים חודשיים, בהתאם לאפשרותך. כל עוד הנך עומד בתשלומים החודשיים שנקבעו לך, לא ינקטו נגדך הליכים. וודא כי קיים בתיקך עיכוב הליכים. אי עמידה בתשלומים החודשיים עלולה לגרום לפיזור תיק האיחוד, כך שכל זוכה יפעל נגדך מחדש.
 
 
פיזור תיק האיחוד:
מוטב שתהיה מודע לכך, כי באם לא תעמוד בצו התשלומים שנקבע לך בתיק האיחוד ו/או מתגלות ראיות חדשות לעניין רכוש, אשר לא דווחת במסגרת חקירת היכולת, רשאים הנושים להגיש בקשה לראש ההוצאה לפועל, לפיזור תיק האיחוד ולקביעת צו תשלומים בנפרד בכל תיק.ראש ההוצאה לפועל יעביר את הבקשה לתגובתך ובמידה ולא תשיב ו/או לא תנמק מדוע אינך עומד בצו התשלומים ו/או לא דיווחת על הרכוש שבחזקתך, יהיה רשאי ראש ההוצאה לפועל לפזר את תיק האיחוד.
 
כותב מאמר זה, כאשר הינו מייצג זוכים בתיקי הוצאה לפועל, נוהג להזמין חקירה פרטית על החייב, באמצעות משרד חקירות, ולא אחת, במהלך חקירות אלו, נחשף חומר רב, שהחייב התאמץ להסתירו מראש ההוצל"פ.
 
משכך וכאמור לעיל, אם אינך "חייב מקצועי", דווח אך ורק את האמת ואת כל האמת.
אם אתה "חייב מקצועי" - תחליף מקצוע !!
 
 
תשלום יתר:
שלמת סכום מעבר לקבוע בפסק הדין, הגש בקשה לראש ההוצאה לפועל לקבלת הכספים ששולמו ביתר. לעניין זה, אתה תהיה הזוכה והזוכה יהיה החייב.
 
 
שכר טרחת עורך דין:
בכל תיק הוצאה לפועל שנפתח נגדך ובו מיוצג הזוכה על ידי עורך דין, יתווסף לחוב, במעמד פתיחת התיק, שכר טרחה לעורך הדין. חלפו ?20 יום ממסירת האזהרה לידך וטרם פרעת חובך והזוכה נקט באחד מההליכים המנויים בחוק, יתווסף לחובך שכר טרחה נוסף. גובה שכר הטרחה משתנה מעת לעת. באפשרותך לברר גובה שכר הטרחה בלשכת ההוצאה לפועל או במרכז המידע.במידה שמתנהל נגדך תיק מזונות, חוב המזונות החודשי יוצמד בהתאם למה שנקבע בפסק הדין. פיגור בתשלום המזונות יגרור תוספת הפרשי ריבית והצמדה כחוק ממועד החיוב במזונות, כמצוין בפסק הדין. אם חויבת במזונות ילדיך הקטינים (להבדיל מאלימוני), חובת החיוב במזונות תפסק עם הגיע כל ילד לגיל ?18 שנה (באם ילדיך יתגייסו לצה"ל, תמשיך להיות מחויב במזונות בעבורם, אך בסכום מופחת), אלא אם נקבע אחרת בפסק המזונות שניתן על ידי בית המשפט. בשל חוב מזונות, אין כל סכום המוגן מעיקול משכורתך (ראה ס' 8 לחוק הגנת השכר, התש"יח - 1958). קצבאות המוסד לביטוח לאומי ניתנות לעיקול, למעט קצבת הבטחת הכנסה.
 
 
מאסר בגין חוב מזונות:
במידה שיתגלה שהנך מסרב לשלם חוב מזונות, ניתן יהיה לאסור אותך, עד לתקופה של 21 יום, אף מבלי להיזקק לחקירת יכולת. צו המאסר יבוצע רק לאחר שנשלחה אליך התראה. נאסרת בגין חוב מזונות, תובא בפני ראש ההוצאה לפועל בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום ?48 שעות ממועד מאסרך. הנך רשאי לטעון בפני ראש ההוצאה לפועל את טענותיך, וראש ההוצאה לפועל, לאחר ששמע טענותיך, רשאי לבטל את צו המאסר או לקצר את תקופת המאסר בתנאים שיראו לו.
 
 
חלוקת חוב המזונות:
הנך רשאי להגיש בקשה לחלוקת חוב הפיגורים בתיק. ראש ההוצאה לפועל יהיה רשאי, מטעמים מיוחדים, להפנות את בעלי הדין לבית המשפט כדי לבקש שינוי גובה התשלומים שנקבעו. חוב הפיגורים ישולם במקביל לתשלומים השוטפים. אין חלוקת תשלומים שוטפים בתשלומי מזונות.
 
 
עיכוב יציאה מן הארץ:
בתיק מזונות עיכוב יציאה הנו ללא הגבלת זמן. אתה חייב לצאת מהארץ? ניתן להגיש בקשה מיוחדת לראש ההוצל"פ, בצירוף ערבים, אשר יבטיחו את המשך תשלום המזונות, כל עוד לא חזרת ארצה.
 
 
רשות ערעור:
ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי, תוך ?15 יום מקבלת החלטת ראש ההוצאה לפועל לידיך.ערעור ניתן להגיש ערעור בתיקי מזונות. את הבקשה הגש לבית משפט לענייני משפחה.
 
 
ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל:
על כל החלטה המתקבלת על ידי ראש ההוצאה לפועל הנך רשאי להגיש ערעור או בקשת רשות ערעור, לפי העניין. אתה מעוניין להגיש ערעור? גש לעו"ד או לעמדת הסיוע בהתנדבות, קבל את הטפסים המתאים וברר להיכן וכיצד עליך להגיש את הערעור.
 
זכור:  ההוצאה לפועל וההליכים המתנהלים בה, הנם עולם ומלואו ומשכך, אין ביכולת מאמר זה או אחר, "לכסות את כל הפינות", אלא מטרתו של מאמר זה לתת רקע כללי וטיפים חשובים לחייבים, על מנת להכיר להם את הסביבה, בה הם הולכים לבלות זמן רב, עד אשר יגיעו להסדר ולסגירת תיקי ההוצל"פ שכנגדם.אל תסמוך על עצות "מנוסים" שכבר עברו הליכי הוצאה לפועל, כאשר הנסיבות שונות, ההליכים שונים והתוצאות שונות. נהל את התיק שלך בפני עצמו, בהתאם לנסיבות האישיות שלך.
 
בהצלחה !!
 
* המאמר כתוב בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד.
מיכאל גנון ושות', עורכי דין

רח' בן גוריון 33, הרצליה

טל': 0773007488 ; פקס: 0773007489

Email: Advganon@gmail.com

http://www.ganonlaw.info
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב