הקורונה ואני , ומה עם החובות - כל מה שרצית לשאול
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

הקורונה ואני , ומה עם החובות - כל מה שרצית לשאול 

מילים במאמר: 1234   [ נצפה 1403 פעמים ]

ממבול השאלות הפונות למשרדי ברור כי הקורונה - המשתוללת במדינה כמו בעולם כולו - אינה רק מגיפה בריאותית, כי אם גם מגפה משפטית וכלכלית.


השאלות נוגעות לא דווקא לתחום יחסי העבודה. בתחום זה יש אתרים רבים הנותנים מידע לאזרח.


השאלות הרבות למשרדי עוסקות בזכויות כל אדם בהיבטים הקיומיים של החיים: אי עמידה בתשלומים, חילול שיקים, חשבון מוגבל, חריגה ממסגרת בבנק, פשיטת רגל, קריסת עסקים, ואף בנושאים שבד"כ מדחיקים - יפוי כח מתמשך למצב, חלילה, של חוסר קוגנטיביות.


אנו משתדלים להשיב לכולם, תוך שאנו מבהירים כי הייעוץ אינו מסתמך בהכרח על פסיקה, באשר - אין עדיין . זה יגיע אחרי המבול...


אכן, המשק בקריסה מוחלטת. עסקים נסגרו, רבים מהם לא ייפתחו מחדש, בעלי העסקים נותרו עם חובות עתק בנוסף לצורך להתקיים. מאות אלפי עובדים חדלו לעבוד, מרביתם הוצאו לחופשה ללא תשלום (פתרון זמני, באשר ביטוח לאומי ישלם מאוחר מידי ומעט מידי) , וההשלכות על החברה - קטסטרופליות.


ברור שהקשיים התזרימיים אינם מנת חלקו של המגזר העסקי דווקא. כל משק בית מרגיש זאת כיום, ואיש לא יודע מתי מצב חמור זה ישתנה לטובה.


לאור זאת, למען האזרח המבולבל, המוכה כלכלית או אף נפשית, ננסה לעשות סדר בדברים:-


א. בשלב זה ועד לבחינה מחודשת לאחר חג הפסח - שר המשפטים הכריז על מצב חירום מיוחד החל מיום 16.3.2020 ועד ליום 16.4.2020. מחמת כך - בוטלו כל הדיונים למעט מקרים דחופים ביותר הקבועים בתקנות, וכן נקבעו מספר הטבות להקלת המצוקה הכלכלית.


ב. אני והבנק:


בנק ישראל , מתוך מודעות להשלכות על המשק והמערכת הכלכלית, הנחה את הבנקים:-


1. לשקול הגדלת מסגרות אשראי באופן חד צדדי ע"י הבנק: מתן הוראת תשלום (בה"ק או בשיק) כשאין להם כיסוי - יחשבו כבקשת לקוח להגדלה של מסגרת האשראי שלו, ולבנק שיקול הדעת להיענות לכך. כן הוארכה התקופה בה להסדרת החריגה מהמסגרת ל-3 ימי עסקים.


2. להעמיד הלוואות לכל מטרה על ידי משכון דירה בשיעור של עד 70 אחוזים (ולא - 50% כמקובל) משווי הדירה.


3. שלא לעקל חשבונות במקרה של החזרת שיקים.


4. עצירת הגבלות חשבון: החל מתאריך 4.3.20 הבנקים לא יספרו שיקים שחוללו מחמת 'אין כיסוי מספיק', ובכך תמנע הגבלת החשבון. עם זאת, יש לדעת שהמידע אודות חילול השיק - יירשם, והמחזיק בשיק יהא רשאי לנקוט בהליכי גבייה.


5. ע"מ למנוע פניה לבנקים ע"י לקוחות מקבלי קצבאות - הבנקים ישלחו להם כרטיס חיוב מיידי ע"מ שיוכלו להשתמש בו. כרטיס זה מאפשר גם משיכת מזומנים, גם תשלום ורכישת מוצרים ושירותים, לרבות באמצעות הטלפון או האינטרנט.


6. בנק יהא רשאי לקבל מלקוח הוראה לביטול חיוב מסוים/הרשאה לחיוב חשבון באמצעות הטלפון, ובלבד שהשיחה תתועד.


7. המלצות:
הדבר המעיק ביותר על עסקים ומשקי בית זה תזרים המזומנים, ובענן זה אנו ממליצים:


א) לעדכן את הבנק בדבר המצב. הטמנת הראש בחול לא תסייע ורק תפגע בנכונות הבנק לסייע.


ב) לבקש מהבנק פריסה מחודשת של החובות/דחייתם, באופן שיאפשר פרעונם.


ג) לבחון במידת הצורך הגדלת אשראי/לקיחת הלוואה שתסייע לעמוד בהתחייבויות. עדיפות מיוחדת לקבלת הלוואה מגמ"ח, ולעסקים - מקרן ההלוואות בערבות מדינה.


ד) לממש חסכונות נזילים. התשואה בהן נמוכה ממילא.


ה) לעקוב אחר הפרסומים של משרד האוצר - יתכן ותתאפשר משיכת כספים מקרנות השתלמות אף לפני המועד וללא תשלומי מס.


ו) לדחות כל הוצאה שאינה הכרחית לימים טובים יותר מבחינה כלכלית.


ז) זכרו כי ככל שיחוללו 10 שיקים בחשבונכם - אף אם החשבון לא יוגבל כום נוכח הוראת המפקח על הבנקים, המידע על כך - נשמר, מופץ לכל המערכת הפיננסית, והדבר יקשה עליכם לקבל אשראי עתידי. לפיכך, עשו כל שניתן ע"מ להימנע מחילול 10 שיקים בחשבון.

 

ג. אני והחובות:


1. אין ספק שתקופה קשה זו מצמיחה יום יום, ותצמיח בעתיד הקרוב אין ספור מקרים כואבים ובעיתיים של חדלות פירעון. כל מקרה זה הינו שבר אישי-כלכלי-משפחתי-חברתי.


2. כיום, נראה כהולם יותר מאי פעם שינוי השם של "פשיטת רגל" ל"שיקום כלכלי", באשר רבבות רבות של אזרחים יזדקקו לשיקום כלכלי כאשר תושג שליטה על המגפה, והחברה תנסה לחזור לחיים "נורמאליים".


3. חייבים הנמצאים כבר כיום בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי ("פשיטת רגל" - לשעבר) והמתקשים בתשלום החודשי, דעו כי ככל שלא תשלמו את התשלומים לחודשים 3-4/2020 - עובדה זו לא תיחשב כהפרת חובת התשלומים ו/או ההליך המשפטי, ובלבד שבחודש 5/2020 ישולמו ההפרשים.
הוראה זו הינה ההוראה התקפה כיום, ועשויה כמובן להשתנות בהתאם לנסיבות.


4. חייבים אשר להתפרצות נגיף הקורונה הייתה השפעה ישירה ומשמעותית על גובה הכנסתם באופן שמונע מהם לעמוד בתשלום החודשי שנקבע במסגרת ההליך - זכאים להגיש בקשה לשינוי זמני של גובה התשלומים או אף לקבלת פטור זמני מחובת התשלומים. נקבע נוהל המפרט את רשימת המסמכים שיש לצרף ולהגיש בהתאם להוראות הנוהל.
חייבים שכבר נקבע לגביהם תוכנית פירעון/צו לשיקום כלכלי , אשר יגישו בקשה כאמור - דעו כי מתן פטור לתשלומים החודשיים - יאריך במקביל ובהתאם את תכנית הפירעון.


5. חייבים שהגישו בקשה למתן צו פתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי וקיבלו דרישה להשלמת מסמכים הכוללת מסמכים שאין ברשותם ואינם יכולים להשיגם עקב מצב החירום וצמצום פעילות הרשויות והחברות - יוכלו להגיש את המסמכים לאחר שיסתיים מצב החירום.


6. חייבים העומדים להגיש בקשה לשיקום כלכלי (כאמור: פשיטת רגל) : הגשת הבקשה מחויבת בחתימת תצהיר. נוכח הסגר החברתי - משרד המשפטים מאפשר כיום תחליף לתצהיר. חתימה שתבוצע מבית המבקש - לאחר זיהוי בוידיאו ע"י עוה"ד - אשר יקליט וישמור את סרטון הזיהוי והחתימה.


7. חייבים הנמצאים בהליכי הוצאה לפועל - בתקופת חלות מצב החירום, לא יבוצעו עיקולים (עו"ש, משכורת ), וכן לא יבוצעו הליכים מבצעיים (עיקול מיטלטלין, תפיסת רכב ופינוי, צווי הבאה ומאסר, למעט מאסר לחייבי מזונות).


8. נושים - בתקופת החירום לא יפתחו תיקים בהוצאה לפועל (למעט תיקי מזונות ותיקים דחופים ביותר). יש צמצום מהותי ביכולת להגיש בקשות.

 

ד. אני ועתידי:


1. כידוע, יפוי כח מתמשך הינו מכשיר משפטי שמטרתו להחליף את המנגנון המסורבל והבעייתי במקרים רבים - מינוי אפוטרופוס. מטרת יפוי כח מתמשך הינה מינוי "ממונה" שיבצע את הוראות מיפה הכח ("הממנה"), וזאת ביעילות וללא ביורוקרטיה.


2. יפוי כח מתמשך זכאי לעשות רק מי שהוא כשיר קוגנטיבית במועד חתימתו על יפוי הכח המתמשך.


3. גדולתו של יפוי הכח המתמשך באה לידי ביטוי בכניסה המיידית לתוקף כאשר הממנה זקוק לכך (וזאת במקום ההליך המשפטי המסורבל של מינוי אפוטרופוס), וכן בגמישות העצומה שהמסמך מקנה ע"מ לאפשר לממנה להביא לידי ביטוי את כל הנחיותיו - רצונותיו ביחס לעתידו, מבחינה רפואית, כלכלית ואישית, כאשר הוא כבר לא יהא כשיר לקבל החלטות, וזאת ע"י מיופה הכח בו בחר.
(ניתן למנות מספר מיופי כח/ביחד או לחילופין, על כל תחומי הטיפול או לכ"א בנפרד. גמישות כבר אמרנו ?...)


4. תהליך הכנת יפוי הכח המתמשך מצריך בחינה מדוקדקת של צרכי הממנה, הגדרה ראויה של הוראותיו למיופה הכח, וחתימת הממנה ומיופה הכח על הסכמתם למסמך.


5. לא כל עו"ד רשאי לערוך יפוי כח מתמשך. רק עו"ד אשר עברו הכשרה מיוחדת והוסמכו לכך במפורש ע"י משרד המשפטים. משרדנו הוסמך כחוק והינו בעל ניסיון רב ומגוון בהכנת יפויי כח מתמשך.


6. נוכח הסגר החברתי/רפואי - אפשר משרד המשפטים בנוהל מיוחד התואם למצב החרום בו אנו נמצאים, ומתוך הכרת חשיבות הנושא, אולי דווקא בימים קשים אלו, שתהליך ההכנה לא יחייב פגישה פרונטאלית, וניתן יהא לעשותו בשיחת וידיאו, לרבות מן כל ההסברים, ההבהרות, ההדגשים וההמלצות.


7. ביחס לחתימת מיופה הכח והממנה - אף כאן מאפשר נוהל משרד הפנים לאמת החתימה תוך כדי שיחת הוידיאו.


8. באופן זה ניתן לדאוג אף בימים טרופים אלו לפוליסת הביטחון הכלכלית-רפואית-משפטית להמשך התנהלותנו העתידית, אם חלילה...


בכל שאלה ו/או הבהרה אתם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו אף בתקופה קשה זו, ונפעל לסייע לכם ככל האפשר.


בתפילה לבריאות איתנה ולימים טובים יותר לכולנו !

 

 

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב